Projektledelse - Live online

Kurset afvikles som live-undervisning, hvor underviser er online via Teams. Der vil være dialog, gruppearbejde og socialt netværk med de øvrige deltagere.

Uddannelsen er for dig, der arbejder i projekter. Den er et skridt på vejen i din karriere som projektleder eller projektdeltager, eller til alle der arbejder med struktur og overblik, hvor projektarbejdsformen er en væsentlig del af din hverdag. Kurset er en oplagt mulighed for at øge dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter.

Online-kurset Projektledelse giver en lang række værktøjer, metoder og tankesæt til at kunne gennemføre mere effektive projekter samt styrkelse af din egen rolle som projektleder.

På kurset lærer du

 • At få overblik over projektlederrollen og redskaber til at styre projektet i mål
 • At anvende de personelle og teknologiske muligheder optimalt
 • At undgå faldgruber i de forskellige projektfaser
 • At vælge den rigtige projektstyringsmodel
 • At skabe en fælles forståelse i teamet
 • At tilpasse lederstilen i forhold til teamet
 • At skabe motivation og engagement i din projektgruppe
 • At forankre projektet i forhold til anvendelse og læring

Indhold
Det overordnede mål med kurset er at kunne håndtere de krav fra mange sider, man står over for, når man arbejder med ledelse af projekter. Her lærer du at skaffe dig et overblik og fokusere på de ting, der sætter dig i stand til at være på forkant med projektets udvikling og fornyelse. Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i virksomheden. Du får også redskaber til at involvere og motivere, så du sikrer dig de vigtigste værktøjer og kompetencer, som en projektleder skal besidde for at kunne opnå et vellykket projekt. 

Undervisningsform
Du får mulighed for at få indsigt i og arbejde med værktøjer til at motivere, kommunikere og samarbejde samt til bedre at udnytte dine personlige ressourcer. Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling og tager udgangspunkt i din hverdag.

Hvert fag afsluttes med en mindre prøve bestående af multiple choice spørgsmål.

På kurset vil du møde andre projektmedarbejdere, hvilket giver mulighed for at opbygge et netværk. Undervisningen foregår online via Teams. Vores undervisere har en stor og bred erfaring inden for projektledelse.

Et udviklingsforløb på i alt 6 dage opbygget af moduler af 2 moduler på hver 3 dages varighed.

Dit udbytte
Kurset sætter fokus på alle projektets faser. Du får en helhedsforståelse for projekter og et grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, så du kan bevare overblikket og styre det fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser at træne i at håndtere projektets mange udfordringer. Ydermere får du værktøjer, der vil styrke din unikke gennemslagskraft, kommunikation og evnen til at samarbejde. 

Målgruppe
Praktisk Projektledelse er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med projekter, enten som projektleder eller projektdeltager i en privat eller offentlig virksomhed. Står du overfor at skulle arbejde projektorienteret, og ønsker du at få overblik over et projekt, dets indhold og metode, så lærer du her om projektarbejdsformen samt får værktøjer til at håndtere den. Selvom du har arbejdet med projekter i nogle år, er der stadig meget nyt at lære på kurset. Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med projekter og projektarbejde.

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne


Gå til tilmelding

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Startdato

08-03-2021

Slutdato

18-03-2021

Varighed
6 dage

Undervisningstidspunkt
Kl. 8.30 - 15.54


Antal deltagere
Min. 16 deltagere


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen kr. 1140,00 kr. For deltagere med en uddannelse højere end erhvervsuddannelsesniveau eller ledige (Kommune/Jobcenter betaler) kr. 3177,40.


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole