Praktisk projektledelse

Skal du være den, der styrer projekter?

Forløbet er for dig, der gerne vil styrke dine kompetencer til at arbejde med projekter. Det kan være i rollen som projektleder eller projektdeltager, eller fordi du ser dig selv i job, hvor projektarbejdsformen, struktur og overblik spiller en væsentlig rolle.

Det overordnede mål med kurset er at kunne håndtere de krav fra mange sider, man står over for, når man arbejder med ledelse af projekter. Her lærer du at skaffe dig et overblik og fokusere på de ting, der sætter dig i stand til at være på forkant med projektets udvikling.

Kurset er også for dig, der er ledig og har ret til jobrettet uddannelse.

Indhold

 • At kunne håndtere projektet og nå i mål
 • At anvende værktøjer til at håndtere processen
 • At anvende optimalt af de personelle og maskinelle muligheder
 • At undgå faldgruber i de forskellige projektfaser
 • At vælge den rigtige projektstyringsmodel
 • At skabe motivation og engagement i din projektgruppe
 • At opbygge et netværk med andre projektledere

Kurset er opdelt i 6 moduler med i alt 14 undervisningsdage fordelt over 1 måned.

Dit udbytte
Kurset sætter fokus på alle projektets faser. Du får en helhedsforståelse for projekter og et grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, så du kan bevare overblikket og styre det fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og via praktiske øvelser samt træne i at håndtere projektets forskellige udfordringer.

Undervisningsform
Du får mulighed for at få indsigt og arbejde med værktøjer til at motivere, kommunikere og samarbejde samt til bedre at udnytte dine personlige ressourcer. Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et proces orienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling, som tager udgangspunkt i din hverdag. Der arbejdes med gennemgående cases under alle modulerne.

På kurset vil du møde andre projektmedarbejdere, hvilket giver muligheden for at opbygge et netværk. Undervisningen foregår i Køge på Kursuscentret KHS, hvor du vil opleve et fagligt voksent miljø samt undervisere med stor og bred erfaring inden for projektledelse.

Nye datoer for efteråret 2020 er under udarbejdelse. Hold øje med siden her.

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne


Hent forudfyldt AR237 for hele forløbet

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Varighed
14 dage

Undervisningstidspunkt
Kl. 8.30 - 15.54


Antal deltagere
Min. 18 deltagere


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen kr. 2.632,- kr. For deltagere med en uddannelse højere end erhvervsuddannelsesniveau eller ledige (Kommune/Jobcenter betaler) kr. 8.186,80


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole