Positiv psykologi - det virker også i virkeligheden

Er positiv psykologi bare noget man snakker om - eller kan det bruges til noget? Forskningen bag positiv psykologi har de seneste 20 år været omgærdet af stor offentlig interesse. Det er ikke så mærkeligt, for positiv psykologi beskæftiger sig med noget af det mest interessante, nemlig trivsel.

Indhold
Trivsel er ikke kun et spørgsmål om at have det godt og være glad og tilfreds. Trivsel handler også om oplevelsen af meningsfuldhed og ikke mindst om muligheden for at præstere  - at "levere varen", om man så må sige, på den gode måde.

Hvis I drømmer om:

 • lavere medarbejderomsætninger
 • højere salgsrater
 • bedre produktivitet
 • øget individuel performance og engagement
 • bedre teamsamarbejde
 • større forandringsparathed
 • øget arbejdsglæde

så kan positiv psykologi  tilbyde  konkrete tanke- og handleværktøjer, der er nemme at koble til den praktiske hverdag - set både ud fra lederens og medarbejderes perspektiv.

STYRKER er det centrale omdrejningspunkt inden for positiv psykologi. Alle har styrker, som netop ved at blive anvendt bliver unikke bidrag til opgaveløsning, resultater og udvikling.  Som leder kan du tone din ledelses stil med afsæt i den positive psykologi,  og du vil f.eks. kunne opleve, at motivation via den enkeltes styrker fører til konkrete og holdbare præstationer og resultater.

At arbejde styrkebaseret  i organisationen/virksomheden betyder, at der skabes en generelt øget psykologisk kapital, hvilket  er et udtryk for, at virksomhedens ansatte - uanset position - bliver robuste i forhold til at håndtere hyppige omstillinger, forandringer eller konflikter.

Positiv psykologi åbner for en anderledes og mere konstruktiv måde at udtrykke sig på, hvilket får tydeligt indflydelse på oplevelsen af trivsel. At bryde med sproglige vaner er samtidigt et brud med fastlåste forståelser, hvilket giver plads til nytænkning.

At arbejde med positiv psykologi er er en god investering, for der er ikke langt fra teorierne til mærkbare resultater i hverdagen.

Tilrettelæggelse
I samarbejde med underviser og konsulent tilrettelægges forløb, som matcher den enkelte virksomhed. Vi kan tilbyde et stort repertoire af designs for gode implementeringsprocesser og -forankringer – alt lige fra involverende startprocesser til egentlig strategisk implementering.

Med udgangspunkt i jeres præcise ønsker og behov  kan vi give tilbud på særligt tilpassede konsulentydelser og/eller forløbsdesign, som sikrer et klart output. Forløbene vil være faciliteret af udviklingskonsulenter fra Kursuscentret KHS.

Eksempler på elementer, som kan indgå:

 • Korte inspirerende foredrag
 • Aktiverende workshop
 • Medarbejderinvolverende processer
 • Øvelser og ”leg”
 • Ledersparring, lederudvikling og rådgivning

Arbejdet med positiv psykologi kan også  tilbydes i en kompetencegivende version.

Valgfagene Positiv psykologi i ledelse og Positiv psykologi i organisationer, som er valgfag på Akademiuddannelsens Ledelseslinje, kan åbne op for muligheden for at lade arbejdet med positiv psykologi blive forankret i egentlig organisatorisk kompetenceudvikling.

Eksamen kan man evt. tilvælge efter ønske. De nævnte fag udløser hver 5 ECTS points, og hvert forløb afvikles typisk over ca. 30 lektioner. Det nærmere indhold i de respektive fag kan findes på Uddannelsesguiden www.ug.dk eller ved henvendelse til kursuschef, Charlotte Due på telefon: 2945 0275

Selvfølgelig er der også mulighed for at kombinere de særligt tilrettelagte forløb og processer med de konkrete eksamensfag.

Læringsform
Erfaringsbaseret og deltagerinvolverende læring er fundamental og central i alle forløbsdesigns.

Udbytte
Afhængig af design vil deltagernes udbytte spænde over alt lige fra inspiration til erhvervelse af konkret kompetence i uddannelsesmæssig forstand.

Positiv psykologi er som fag så bredt og dynamisk, at graden af udbytte (transfer) vil være et spørgsmål om, hvordan implementerings- og evalueringsprocessen er designet.  

Udbyttet af arbejdet med fokus på positiv psykologi kan være særligt knyttet til det interne samarbejde, processerne og samarbejdet omkring kerneydelsen, ledelsesfilosofien, udviklingsperspektivet etc.

Men for alle designs og processer gælder det, at effekten af indsatsen er langtidsholdbar og levedygtig.

 

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
eller i egen virksomhed

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i større og mindre virksomheder, offentlige eller private. 

Varighed
Afhænger af forløbsdesign

Forplejning
Det er muligt at tilkøbe forplejning på Kursuscentret KHS

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud

Uddybende info
Kontakt kursuschef Charlotte Due, cda@khs.dk, 2945 0275