Personprofiltest DiSC-profil

Personprofil - DiSCOVER

- selvscorende personprofil fulgt op af personlig samtale med certificeret konsulent

Indhold
I hverdagen oplever vi både som ledere og som medarbejdere, at dette, at vi er forskellige, er kilde til glæde og inspiration, men også at forskellighed  kan være forhindrende for det konstruktive samarbejde.

Nogen gange kan forskellighed ligefrem være årsag til samarbejdsvanskeligheder, stress og konflikter. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at være på.  Vi er hver især unikke netop fordi vi er forskellige, men vi kan gennem indsigt i vores egen og andres adfærdsstil øge vores arbejdsglæde og vores professionelle samarbejdsevner.

Med en DiSC-person-profil får du et supergodt værktøj tilat forstå egen og andres adfærdsstil. Du øger din evne til at håndtere forskellige samarbejdsrelationer og du bliver langt bedre til at identificere, matche, rekruttere, motivere, lede og udvikle dig selv og dine medarbejdere. Hvis du går efter karriereudvikling eller et nyt job kan en personprofil-test og en samtale måske give et skub i den rigtige retning.

Når samtlige medarbejdere på en arbejdsplads har kendskab til deres egen og kollegaens adfærdsstil etableres der meget hurtigt et fællessprog omkring dette at udnytte forskellighederne positivt. 

Målgruppe
Ledere og medarbejder fra såvel den offentlige som den private sektor.

Hvordan foregår en DiSC profil-test
En DiSC profil kan enten ”scores” elektronisk eller i papirversion. 

Herefter følger en individuel tilbagemeldingssamtale med en DiSC certificeret konsulent fra Kursuscentret. Hvis en hel afdeling eller et team skal have testen, kan det være en fordel, at kombinere de individuelle samtaler med en intro work-shop med en af vores konsulenter og /eller et opfølgningsmøde med henblik på at få værktøjer til at anvende ”den nye viden” om forskelligheder mest optimalt i virksomheden. 

 

Dato & tidspunkt
Efter aftale

Pris
Kr. 2.500 incl. moms for test og individuel tilbagemeldingssamtale à 45-60 min.

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
eller
i egen virksomhed

Kontakt og info
Studiesekretær Katja Lorentzen, kml@khs.dk / 9134 6652