Overbygningsforløb til Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU)

Som en overbygning til Den Grundlæggende Lederuddannelses fem obligatoriske moduler, har vi udviklet et forløb, der består af fem moduler med hver deres særlige fokusområde inden for ledelse

Det er ikke en forudsætning for at deltage i forløbet, at man har gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU), men det er absolut en fordel.

Dette forløb bygger videre på det teoretiske grundlag fra GLU og forudsætter derfor grundlæggende viden om fx kommunikation, ledelsesteorier, forandringsprocesser og konflikthåndtering.

Dit og virksomhedens udbytte af Overbygningsforløbet til Den Grundlæggende Lederuddannelse:

I bestræbelse på at matche tidens krav og strømninger, har vi valgt at bygge 12 dage yderligere til den Den Grundlæggende lederuddannelse.

Du får via forløbet styrket din viden inden for fem relevante ledelsesområder, der hver især indgår i de fleste lederes dagligdag og kræver opmærksomhed, viden og handling. Gennem teoretiske oplæg, refleksion, øvelser og gruppedrøftelser vil du blive inspireret til, hvordan du kan bringe din nye viden i spil i dit job.

 

 • Viden om stress og redskaber til forebyggelse
 • Personalejura
 • Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj
 • Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling
 • Kulturforståelse

 

Læs mere om konkret indhold for hvert modul her: 
Overbygningsforløb til Den Grundlæggende Lederuddannelse 

Læs her artikel med Kursuscentrets underviser Rikke Lunde Madsen, som fortæller om vigtigheden i at tage en lederuddannelse.

Forløbet er en uddannelse på grundlæggende niveau, baseret på kompetencegivende AMU-mål, hvilket vil betyde mulighed for løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Det er også muligt kun at tage enkelte moduler fra forløbet. Alle fag afsluttes med en prøve.

Dato, fag og priser:

Startdato

01-03-2022

Slutdato

30-06-2022

Varighed
Overbygning GLU: 12 dage

Undervisningstidspunkt
8.30 - 15.54


Antal deltagere
Minimum 16 deltagere


Kviknummer
259401amuled1122


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
Overbygningsforløb til GLU 12 dage, Erhvervsuddannelsesniveau kr. 1.792,- . Videregående/ledige kr. 7.233,15


Tilmeldingsfrist
18-02-2022

Tilskudsordninger på efter- og videreuddannelse
Der kan være mulighed for at søge refusion via Kompetencefonde. Spørg din tillidsmand el. arbejdsgiver.

 

VEU-godtgørelse
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Læs mere på www.veug.dk. VEU-godtgørelse søges elektronisk via www.voksenuddannelse.dk

2022 satsen er 893 kr. pr. kursusdag i VEU-godtgørelse.

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne


Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole

Læs mere

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole