Organisation, udvikling og samskabelse - Bornholm

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

Kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

- Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden.
- Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, samt metoder til proces- og opgaveledelse.
- Teorier om økonomi- og ressourcestyring.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

- Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder.

- Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.

- Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

- Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.

- Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.

- Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.

Kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Undervisningsdage fra kl 9:00 - 15:30:
11/3 og 12/3 2019
25/3 og 26/3 2019
8/4 og 9/4 2019
29/4 og 30/4 2019

Aflevering af opgave:
20/5 2019 kl 12:00

Eksamen:
3/6 2019

10 ECTS POINT

Sted:
Campus Bornholm
Minervavej 5
3700 Bornholm

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole