Ledersparring

Indhold
Som leder står du måske af og til og har behov for at styrke din ledelsesmæssige performance. Du har måske af og til helt konkret brug for assistance i forhold til at få dit lederskab ud over rampen eller løse et dilemma. Vi lever i en foranderlig verden, og derfor er det at være leder ikke bare noget, der kan læres én gang for alle. Som leder er du altid på vej. Udvikling og forandringer kalder på samtidig læring og refleksion. ”Hvad er nu den mest hensigtsmæssige måde? og hvad er det NU, jeg skal være opmærksom på som leder?”

Formålet med ”ledersparring” er, at du både som individuel leder eller leder i et ledelsesteam bliver rustet til at møde den praktiske hverdag på en nuanceret, klog og professionel måde. Lederen eller ledelsesteamet får gennem sessioner med konsulenten/konsulenterne, mulighed for at lade helt aktuelle dagligdags udfordringer og dilemmaer være genstand for læring og refleksion.

Coaching, læringsdialoger, rådgivning, og særligt komprimerede undervisningssessions er nogle af de redskaber som kan bringes i spil. 

Målgruppe
Ledere på ethvert organisatorisk niveau såvel i den offentlige som den private sektor

Tilrettelæggelse
LEDERSPARRING designes efter det aktuelle og individuelle behov, men foregår ofte således, at lederen eller ledelsesteamet starter med at møde deres konsulent/konsulenter til et kort intromøde, hvor også helt konkrete design med  dato-aftaler udmøntes.

På de aftalte sessionsdage møder du eller dit ledelsesteam ind med nogle dilemmaer, nogle udfordringer, nogle temaer og /eller nogle opgaver, som fylder i den aktuelle hverdag. Med afsæt heri arbejdes der målrettet med at finde konkrete løsninger eller konkrete handlingstiltag.

Der kan f.eks. være tale om hensigtsmæssig planlægning og strukturering  af involverende processer med medarbejderne, det kan handle om forberedelse den vanskelige personalesamtale, det kan være tilrettelæggelse af  organisationsforandringer, det kan være kompetenceudvikling, det kan være teamudviklingsopgaver, det kan være mødeafholdelse, etc. 

Udbytte
Sessionernes indhold og mål defineret af dig/jer – så du får nøjagtigt det udbytte du skal bruge – her og nu – og for den sags skyld løbende.

Sted
Efter aftale

For uddybende information kontakt vores konsulent