Ledelse af bæredygtig omstilling og forretningsudvikling

Foto: Colourbox

Det kræver viden og indsigt at arbejde konkret med grøn omstilling og bæredygtighed

HVORFOR VÆLGE LEDELSE AF BÆREDYGTIG OMSTILLING OG
FORRETNINGSUDVIKLING?
Bæredygtighed handler om meget mere end klima- og miljøindsatser. FN har defineret 17 verdensmål, der dækker over tre hovedtemaer nemlig klima, miljø og social og økonomisk bæredygtighed, og Danmark har sat ambitiøse mål mod et bæredygtigt samfund i 2030.

Alle samfunds- og erhvervsstrukturer er således i begyndelsen af en transformation, som vil stille store krav til omstillings- og udviklingsparathed for virksomheder inden for alle brancher. Det vil ligeledes kræve nytænkning, holdningsbearbejdelse og andre sociale forståelser, og dermed også ændrede ledelses- og samarbejdsformer.

HVEM HENVENDER DISSE KURSER SIG TIL?
Denne arbejdsmarkedsuddannelse retter sig mod ledere på både strategisk, taktisk og operationelt niveau inden for alle brancher, der ønsker at opnå konkret viden om FN’s 17 verdensmål i forhold til forretningsudvikling og ledelsesadfærd og til at motivere medarbejdere og udvikle en bæredygtig virksomhedskultur.

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen er praksisorienteret, og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, gruppearbejder, refleksion, plenumdialoger og individuel personlig udvikling. Vi tager afsæt i deltagernes egen oplevede virkelighed og de udfordringer man oplever i sin dagligdag som leder og de deraf følgende udviklingsområder.

Hvert kursus afsluttes med en prøve. Der kan søges støtte til ordblinde. Al undervisning foregår på dansk.

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

  • I aktivering
  • Revalidend
  • Flexjobvisiteret
  • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Startdato

07-03-2022

Slutdato

22-04-2022

Varighed
5 dage

Undervisningstidspunkt
Kl. 8.30 - 15.54


Antal deltagere
Min. 18 deltagere


Kviknummer
259401amubær1022


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen kr. 950,- kr. For deltagere med en uddannelse højere end erhvervsuddannelsesniveau eller ledige (Kommune/Jobcenter betaler) kr. 2.892,50 - *OBS - Priserne er de gældende i 2021 og reguleres med Finanslov 2022


Tilmeldingsfrist
21-02-2022

VEU-godtgørelse
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Læs mere på www.veug.dk. VEU-godtgørelse søges elektronisk samtidig med tilmeldingen via www.voksenuddannelse.dk

Download folder (pdf):

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole