Kulturforståelse - Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Til denne uddannelse kan der søges VEU-godtgørelse, til enten kursist eller virksomhed. Det betyder, at enten kursist eller virksomhed kan få 871,00 kr. pr. dag (2019 takst) retur i VEU-godtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Se mere om VEU på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Det danske arbejdsmarked er blevet mere internationalt og udviklingen ser ud til at fortsætte. Mange har fået udenlandske kolleger, arbejder for en udenlandsk koncern med afdelinger flere steder i verden, har udenlandske kunder eller arbejder sammen med indvandrere eller efterkommere, som er rundet af en anden kulturel baggrund end dansk.

Alt sammen noget, der i hverdagen kan medføre undren, misforståelser og i værste fald konflikter, men i den anden ende af skalaen heldigvis også indsigt, inspiration og nye perspektiver.

På modulet fokuseres der på:

  • Forskelle i ledelse, kommunikation, samarbejde, motivation, kunde- og serviceforståelse og meget mere i forskellige kulturerForståelse for grundlæggende forskelle i værdier, normer og adfærd i forskellige kulturer
  • Indføring i flere af de førende kulturmodeller som forståelsesramme for kulturforskelle
  • Kulturelle stereotyper, fordomme og selvopfyldende profetier
  • Identitet, kulturel identitet og kulturens rolle
  • Hvad karakteriserer ”den danske kultur” og kan vi definere en sådan?

Kurset er sammensat af faglige oplæg, gruppeopgaver og cases. Undervisningsformen er dialogbaseret og det forventes derfor, at du byder ind med dine erfaringer.

 

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Startdato

04-11-2019

Slutdato

06-11-2019

Varighed
4.-6. november 2019

Undervisningstidspunkt
8.30 - 15.54


Antal deltagere
Minimum 18 deltagere


Kviknummer
259401amukult4519 (koden indsættes i søgefelt på www.efteruddannelse.dk)


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
Erhvervsuddannelsesniveau kr. 372,00. Videregående udd./ledige - kr. 1649,05


Tilmeldingsfrist
23-10-2019

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

  • I aktivering
  • Revalidend
  • Flexjobvisiteret
  • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole

Læs mere

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole