Kulturforståelse - Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Til denne uddannelse kan der søges VEU-godtgørelse, til enten kursist eller virksomhed. Det betyder, at enten kursist eller virksomhed kan få 871,00 kr. pr. dag (2019 takst) retur i VEU-godtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Se mere om VEU på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kulturforståelse og kulturel intelligens er vigtigt, hvis man via sit arbejde kommer i kontakt med mennesker med anden kulturel baggrund end en selv. Viden om kulturforskelle og anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer kan gøre en stor forskel på graden af succes vi oplever i vores kommunikation og interaktion med andre fx som kollega, myndighedsperson eller som leverandør af en service. 

På kurset arbejder vi med at blive opmærksomme på kulturelt betingede forskelligheder i adfærd og servicebehov, og hvordan man omsætter denne viden og opmærksomhed til en professionel adfærd og kommunikation.

Kurset henvender sig til dig, der:

  • Samarbejder med kolleger med anden kulturel baggrund end dansk.

  • Via dit arbejde kommer i kontakt med fx borgere, kunder eller patienter med anden kulturel baggrund end dansk.

  • Fx er mentor eller lignende på din arbejdsplads for kolleger med anden etnisk baggrund, fx flygtninge.

  • Vil vide noget mere om kulturforståelse og have værktøjer til at håndtere kulturelle forskelligheder.

Kurset er sammensat af faglige oplæg, gruppeopgaver og cases. Undervisningsformen er dialogbaseret og det forventes derfor, at du byder ind med dine erfaringer.

 

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Startdato

04-11-2019

Slutdato

06-11-2019

Varighed
4.-6. november 2019

Undervisningstidspunkt
8.30 - 15.54


Antal deltagere
Minimum 18 deltagere


Kviknummer
259401amukult4519 (koden indsættes i søgefelt på www.efteruddannelse.dk)


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
Erhvervsuddannelsesniveau kr. 372,00. Videregående udd./ledige - kr. 1649,05


Tilmeldingsfrist
23-10-2019

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

  • I aktivering
  • Revalidend
  • Flexjobvisiteret
  • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole

Læs mere

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole