Koordinatoruddannelse

- med fokus på kommunikation og digitale samarbejdsformer

Bliv skarpere på dine koordinerende kompetencer og få papir på det.

Er du ledig og søger du jobs, hvor kompetencer som overblik, formidlings-og koordineringsevner efterspørges, så er dette forløb skræddersyet til dig. Det kan fx være i rollen som administrativ medarbejder, kontorassistent, receptionist, koordinator eller andre jobs, hvor kommunikation, koordinering af opgaver og samarbejde indgår.

Din fremtid - rollen som koordinator er i vækst
I mange virksomheder er den koordinerende rolle i vækst. Der er brug for medarbejdere, der har overblik, effektivt kan kommunikere med alle, binde tingene sammen og få samarbejdet til at fungere.

På dette forløb bliver du klædt på til denne rolle inklusive viden og værktøjer til at afholde virtuelle møder og koordinere. Med Koordinatoruddannelsen får du papir på dine kompetencer.

Forløbet kræver ingen særlige forudgående IT kompetencer.

Forløbet har fokus på dig som deltager og din læring, så du kommer skridtet tættere på et job.

Læringsmiljø
Vi lægger vægt på at skabe en god energi og at få skabt et trygt og inspirerende læringsrum, hvor du kan dele dine erfaringer og der også er plads til at sparre med hinanden og skabe et nyt netværk til gavn i dit arbejdsliv.

INDHOLD  DET LÆRER DU
 • Kommunikation og formidling
 • Håndtering af konflikter og forandringer
 • Indblik i markedsføring og anvendelse af virtuelle samarbejdsplatforme
 • Mødeledelse og samarbejdsformer
 • Viden om arbejdsmiljø og trivsel
 • Konkret viden og inspiration til hvordan man skaber motivation hos sig selv og andre
 • Varetagelse af koordinerings- og planlægningsopgaver i elektroniske samarbejdsrum
 • Viden om markedsføringens betydning for organisationen, samt deltagelse i arbejdet med markedsføring i praksis
 • Du får kompetencer til at gå foran fx i rollen som koordinator og motivere andre
 • Du får konkrete værktøjer til at gennemføre inddragende og effektive møder og værktøjer til effektivt samarbejde – også virtuelt
 • Du vil få viden om hvordan du kommunikerer samt håndterer konflikter på en konstruktiv måde
 • Du lærer at sælge dit budskab på en konstruktiv måde, så du i højere grad kan nå dine mål
 • Du lærer at samle teamets materialer fx tekst og billeder i elektroniske samarbejdsrum
 • Introduktion til marketingværktøjer samt udarbejdelse af markedsføringsplaner

 

Undervisningsform
Forløbet er praksisorienteret og har dig og din erfaring som omdrejningspunkt for ny læring og viden. Vi arbejder procesorienteret og veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling. Vi lægger vægt på aktiv deltagelse.

Målgruppe
Forløbet er for dig der er ledig og gerne vil styrke dine kompetencer inden for personlig ledelse og samarbejde, kommunikation og formidling samt markedsføring og virtuelle møder. Forløbet giver dig papir på kompetencer, der i stigende grad efterspørges på både det private og det offentlige arbejdsmarked i mange forskellige typer stillinger.

Bevis
Hvert AMU-modul afsluttes med en mindre prøve og kompetencegivende bevis udstedes ved bestået prøve.

Startdato

13-09-2021

Slutdato

15-10-2021

Varighed
24 dage, hvis hele forløbet følges. I princippet kan man plukke i fagene, men det anbefales at tage forløbet samlet

Undervisningstidspunkt
Alle dage fra kl. 8.30 – 15.54


Antal deltagere
16


Kviknummer
259401amukofo3721


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen, kr. 4.112,- (for alle 24 dage) - For deltagere med videregående uddannelse samt for deltagere tilmeldt gennem Jobcenter/A-kasse (Kommune/Jobcenter betaler), kr. 14.206,- (for alle 24 dage)


Tilmeldingsfrist
30-08-2021

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne


Hent forudfyldt AR237 for hele forløbet - Klik her (pdf)

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


VEU-godtgørelse
Til denne uddannelse kan der søges VEU-godtgørelse, til enten kursist eller virksomhed. Det betyder at enten kursist eller virksomhed, i 2020 kan få 881,00 kr. pr. dag retur i VEU-godtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Se mere her på Undervisningsministeriets hjemmeside.

VEU-godtgørelse søges elektronisk samtidig med tilmeldingen via www.efteruddannelse.dk

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole