Koordinatoruddannelse Kommunal

Som koordinator bevæger man sig i krydsfeltet mellem ledelse og kolleger i en ofte kompleks rolle, der kræver stærke relationelle og kommunikative kompetencer, samt god organisatorisk indsigt

Forløbet har til formål at styrke dig i rollen som koordinator bl.a. via indsigt i egne præferencer, forståelse for rollen, håndtering af modstand, styrket kommunikation og løbende fokus på egne udfordringer, dilemmaer og paradokser i hverdagen.

Mange koordinatorer oplever, at der er mange usagte og uklare forhold omkring deres professionelle arbejde. Organisatorisk indplacering og magtbeføjelser er ikke altid klare, ligesom prioriteringer og forventninger heller ikke altid er klare. Nogle gange skal koordinatoren selv fylde det manglende ud, andre gange efterspørge det, og andre gange igen taget konkret bestik af en konkret situation. Det kan hurtigt blive ret så komplekst.

Dette forløb giver dig modeller og værktøjer til at øge din indsigt i de faktiske forhold omkring din rolle som koordinator, og giver dig redskaber til at gribe ind i dit arbejdsliv, så du ikke bliver kastebold mellem andres forventninger og forestillinger.

Målgruppe
Forløbet er for dig, der har en koordinerende funktion fx som faglig koordinator eller teamkoordinator i en kommune.

Indhold
Dag 1: Rammer og roller

 • At erkende personlige udfordringer og skabe mål for forløbet
 • At forstå rollen som koordinator (krydspres, dilemmaer, ledelse af kolleger osv.)
 • Organisationsforståelse (roller, opgaver, ledelsesniveauer)


Dag 2: Autoritet og magt

 • At skabe autoritet og følgeskab
 • At stå i både magt og afmagt
 • Kommunikation og klare forventninger


Dag 3: Modstand og motivation

 • At skabe og at gå med motivation
 • At håndtere pres, modstand og friktion
 • At kunne stå sikkert med sin (og andres) tvivl


Dag 4: Samarbejde og bevægelse

 • At være i gruppedynamikker og teamudvikling
 • At skabe relationel koordinering (intern og ekstern koordinering)
 • At opdage hvornår det går i den rigtige retning - og hvornår det ikke gør


Dag 5: Ledelse af begivenheder og opsamling

 • At lede møder og facilitering af processer
 • Opsamling

På hver undervisningsdag er der fokus på opsamling af læringspointer og refleksion over kobling til egen praksis.

Forløbet bygger på en læringsforståelse, hvor der vil optræde meget træning og deltagelse, og relativ lidt tavleundervisning. Deltagerne skal derfor forberede sig på, at være en meget aktiv og virksom del af forløbet.

Udbytte
Du får en styrket organisatorisk indsigt og en bedre forståelse for din rolle som koordinator og dine handlemuligheder, ligesom du får styrket dine kommunikative og relationelle kompetencer til at håndtere modstand og varetage den koordinerende funktion i krydspresset mellem ledelse og kolleger.

Tilrettelæggelse
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, træning, refleksion og feedback. Der vil mellem hver undervisningsdag være hjemmeopgaver, typisk i form af refleksionsopgaver, der arbejdes med på næste undervisningsdag.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Datoer og tidspunkt 2022
7. + 26. april
11. maj
2. + 13. juni
Alle dage kl. 9.00 – 16.00

Hent printvenlig kursusbeskrivelse (pdf)

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
Tæt på motorvej og gratis parkering

Pris
Kr. 10.200,- ekskl. moms

Forplejning
Der vil på hver fremmødedag blive serveret en let frokost samt eftermiddagskage og -frugt.

Underviser
Klaus Bakdal er underviser på forløbet. Han er uddannet cand.techn.soc., organisations- og ledelseskonsulent, og forfatter til adskillige bøger og artikler indenfor ledelses- og organisationsfeltet.
Han er en erfaren underviser, og har som konsulent stor erfaring med blandt andet afklaringsprocesser, konflikthåndtering, processtyring m.v.

Litteratur
De to gennemgående bøger på forløbet er Facilitering af Ib Ravn og Fair Proces af Bo Vestergaard. Disse er ikke indeholdt i prisen og anskaffes af deltageren selv.

Tilmelding
Uddannelsessekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole