Koordinatoruddannelse

Koordinatoruddannelsen findes på de regionale positivlister

 • RAR Sjælland - nr. 405
 • RAR Hovedstaden - nr. 498

På Koordinatoruddannelsen får du viden og konkrete værktøjer og metoder til at varetage rollen som koordinator og håndtere de ledelsesmæssige opgaver rollen ofte omfatter. 

Målgruppe
Koordinatoruddannelsen henvender sig til dig

 • der har eller skal have en koordinerende rolle. Koordinatoren er ofte bindeled i tværfaglige organisationer eller har en koordinerende opgave internt i en gruppe/team/afdeling.
 • der skal varetage et kontorarbejde (både i private og offentlige virksomheder) og fx ønsker at blive bedre som sekretær, koordinator, administrativ medarbejder, blæksprutte, assistent eller receptionist.

Deltageren kan have baggrund indenfor f.eks. handel og kontor, social- og sundhedsområdet, transportområdet, byggesektoren, industri og produktion, autobranchen, lager, restaurationsbranchen (vært, manager, bookning og salg), pædagogik og formidling mfl. Ring og hør nærmere.

Dag 1, 2 og 3 - Din rolle som koordinator og kommunikation - 27. + 28. + 29. januar 2020

 • Introduktion og rammesætning
 • Rollen som koordinator (tværgående, intern, projekt, team mv.)
 • Organisationsforståelse (roller, opgaver, ledelsesniveauer mv.)
 • Dine egne præferencer
 • Det personlige lederskab
 • Introduktion til kommunikationsteori/modeller
 • Anerkendende kommunikation

Dag 4, 5 og 6 - Konflikthåndtering - 3. + 4. + 5. februar 2020

 • Konflikthåndtering
 • Konflikttyper
 • Konfliktstile
 • Forhandlingsteknik

Dag 7 og 8 - Projektstyring - 12. + 13. februar 2020

 • Introduktion til projektledelse/koordinering
 • Netværk og interessentanalyse
 • Intro til tids- og opgavestyring
 • Risikoanalyse
 • Målstyring (formål, mål og succeskriterier)
 • Evalueringsmetoder

Dag 9 og 10 - Forandringsprocesser - 25. + 26. februar 2020

 • Forandringsprocesser
 • Ledelse af forandringer
 • Modstand mod forandring
 • Meningsskabelse

Dag 11, 12 og 13 - Møder, coaching og præsentations teknik - 3. + 4. + 5. marts 2020

 • Mødeledelse og facilitering
 • Spørgeteknik og introduktion til coaching
 • Præsentationsteknik

Dag 14 - Psykisk arbejdsmiljø - 10. marts 2020

 • Trivsel og det gode arbejdsmiljø
 • Stresshåndtering

Dag 15 - Præsentation og afslutning - 12. marts 2020

 • Opsamling og præsentation af læringspointer
 • Evaluering, både mundtlig og skriftlig

Periode og tidspunkt
27. januar til 12. marts 2020
Kl. 9.00 - 15.30

Varighed og opbygning
Forløbet er bygget op med 15 dages undervisning over 6 uger med 2-3 undervisningsgange pr. uge. Deltageren forventes at bruge 30 timer ugentligt i alt, på deltagelse i undervisning, forberedelse og læsning.

Der vil være dialogbaseret holdundervisning med øvelser og cases.

Pris
Kr. 23.400,-

Holdstørrelse
Opstart ved 14 deltagere

Sted
Forløbet udbydes både i Køge og i København

Tilmelding og info
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger 

Ved tilmelding via jobcenter skal sagsbehandler sende købsaftale til Køge Handelsskole, Att. Mette Grasberger
CVR - 1725 7234
Sikker mail - khs@khs.dk

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole