Koordinatoruddannelse - Efterår 2019

Koordinatoruddannelsen findes på de regionale positivlister

 • RAR Sjælland - nr. 345
 • RAR Hovedstaden - nr. 448

På Koordinatoruddannelsen får du viden og konkrete værktøjer og metoder til at varetage rollen som koordinator og håndtere de ledelsesmæssige opgaver rollen ofte omfatter. 

Målgruppe
Koordinatoruddannelsen henvender sig til medarbejdere med en koordinerende rolle i mange forskellige brancher og fokus på de fremtidige kompetencer, der efterspørges inden for dit jobområde. Kurset henvender sig til dig, der skal varetage et kontorarbejde (både i private og offentlige virksomheder) og fx ønsker at blive bedre som sekretær, koordinator, administrativ medarbejder, blæksprutte, assistent eller receptionist.

Deltageren kan have baggrund indenfor;

 • Social- og sundhedsområdet
 • Transportområdet
 • Byggesektoren
 • Industri og produktion
 • Autobranchen (værkfører eller indskrivning)
 • Restaurationsbranchen (vært, manager, bookning og salg)
 • Pædagogik og formidling mfl.

Opbygning
Forløbet er bygget op med 15 dages undervisning over 6 uger med 2-3 undervisningsgange pr. uge. Deltageren forventes at bruge 30 timer ugentligt i alt, på deltagelse i undervisning, forberedelse og læsning.

Der vil være dialogbaseret holdundervisning med øvelser og cases.

Dag 1, 2 og 3 - Din rolle som koordinator og kommunikation - 26. + 27. + 28. august 2019

 • Introduktion og rammesætning
 • Rollen som koordinator (tværgående, intern, projekt, team mv.)
 • Organisationsforståelse (roller, opgaver, ledelsesniveauer mv.)
 • Dine egne præferencer
 • Det personlige lederskab
 • Introduktion til kommunikationsteori/modeller
 • Anerkendende kommunikation

Dag 4, 5 og 6 - Konflikthåndtering - 2. + 3. + 4. september 2019

 • Konflikthåndtering
 • Konflikttyper
 • Konfliktstile
 • Forhandlingsteknik

Dag 7, 8 og 9 - Møder, coaching og præsentations teknik - 9. + 10. + 11. september 2019

 • Mødeledelse og facilitering
 • Spørgeteknik og introduktion til coaching
 • Præsentationsteknik (direkte link til dag 15)

Dag 10 og 11 - Forandringsprocesser - 16. + 17. september 2019

 • Forandringsprocesser
 • Ledelse af forandringer
 • Modstand mod forandring
 • Meningsskabelse

Dag 12 og 13 - Projektstyring - 18. september + 24. september 2019

 • Introduktion til projektledelse/koordinering
 • Netværk og interessentanalyse
 • Intro til tids- og opgavestyring (Gantt)
 • Risikoanalyse
 • Målstyring (formål, mål og succeskriterier)
 • Evalueringsmetoder

Dag 14 - Psykisk arbejdsmiljø - 25. september 2019

 • Trivsel og det gode arbejdsmiljø
 • Stresshåndtering

Dag 15 - Præsentation og afslutning - 27. september 2019

 • Opsamling og præsentation af læringspointer (præsentationsteknik)
 • Evaluering, både mundtlig og skriftlig

Udbytte
Efter forløbet har deltagerne fået viden og konkrete værktøjer og metoder til at varetage rollen som koordinator og håndtere de ledelsesmæssige opgaver rollen ofte omfatter. De har ligeledes fået mange proces- og faciliteringsredskaber med i deres værktøjskasse, som også kan anvendes i mange andre professionelle sammenhænge som fx projektmedarbejder, projektleder/koordinator eller leder.

Uddannelsen giver deltageren et kompetenceløft til at kunne varetage rollen som koordinator gennem:

 • Viden om og brug af netværk
 • Viden og forståelse for rollen som koordinator via fokus på krydspres, roller, opgave- og ansvarsfordeling i en organisation
 • Et styrket personligt lederskab og bevidsthed om betydningen af egne præferencer i kommunikationen med andre
 • Viden om og træning i anerkendende kommunikation og konflikthåndtering
 • Anvendelse af coaching som ledelses- og udviklingsværktøj
 • Metoder og redskaber til at lede udviklings- og forandringsprocesser i team/grupper
 • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Procesværktøjer til at facilitere og koordinere fx tværorganisatorisk eller tværfagligt
 • Viden og indsigt i forhandlingsteknik og hvordan man sælger og får accept af sine budskaber
 • Indsigt i projektarbejdsformen, målstyring, evalueringsmetoder og præsentationsteknik
 • Værktøjer og metoder til tidsadministration og opgaveoverblik

Jobmuligheder som koordinator
Jf. Arbejdsmarkedsbalancen er der i København og på Sjælland gode jobmuligheder for kursuskoordinatorer.

Fra Arbejdsmarkedsbalancen:
Stillingen er ikke præget af rekrutteringsproblemer. Ledigheden er lav, men til gengæld er der høj jobomsætning. Der er gode jobmuligheder i området.

Det skønnes, at virksomhederne ved brug af eksisterende værktøjer i vid udstrækning selv er i stand til at finde den relevante arbejdskraft uden særlig bistand fra beskæftigelsessystemet.

Varighed
15 undervisningsdage fordelt over 5 uger med 2-3 undervisningsdage pr. uge

Periode og tidspunkt
26. august til 27. september 2019
Kl. 8.30 - 15.30

Pris
Kr. 23.400,-

Holdstørrelse
Opstart ved 14 deltagere

Sted
to ens forløb afholdes på
- Kursuscentret KHS i Køge tæt på motorvej og med gratis parkering
- København tæt på Nørreport Station

Tilmelding og info
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger 

Ved tilmelding via jobcenter skal sagsbehandler sende købsaftale til Køge Handelsskole, Att. Mette Grasberger
CVR - 1725 7234
Sikker mail - khs@khs.dk

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole