Klar som pædagogmedhjælper

Bliv klar til at søge arbejde i pædagogiske institutioner

På dette kursus vil du få viden om institutionsområdet generelt, dagligdagen i en pædagogisk institution, fordeling af roller og ansvar blandt kollegerne, arbejdet med børn og unge og samarbejdet med forældrene.

Du vil se på dig selv og dine kompetencer ind i rollen som pædagogmedhjælper, få viden og redskaber til at indgå i det pædagogiske arbejde, møde fagpersoner fra institutionsverdenen,
og du vil løbende justere dit CV, så det er målrettet stillinger på det pædagogiske felt.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der har haft eller gerne vil have ansættelse i en pædagogisk institution. Du har lysten til at arbejde med børn og unge. Du har måske allerede søgt stillinger uden at komme i betragtning, eller du er i tvivl, om du har de rette kompetencer og den nødvendige erfaring til at kunne søge og komme i betragtning. Du behøver ikke have kendskab til det pædagogiske arbejde og område på forhånd. Dét får du på kurset, hvor vi i øvrigt også vil arbejde med at målrette den erhvervs- og livserfaring, som du allerede har, mod jobbet som pædagogmedhjælper.

Kurset indeholder bl.a.:

 • Forståelse for institutioner som organisation
 • Indblik i samarbejdsfladerne mellem de forskellige faggrupper
 • Teoretisk og praktisk viden om det pædagogiske arbejde med børn og unge
 • Redskaber til at håndtere kommunikation og samarbejde med forældrene

Undervisningen består af en blanding af:

 • Teoretiske oplæg
 • Korte undervisningsfilm
 • Refleksionsøvelser og praktisk arbejde med teorien individuelt og i grupper
 • Besøg på pædagogiske institutioner
 • Oplægsholdere fra børne-ungeområdet
 • Udvikling af CV, udarbejdelse af ansøgning og træning i jobsamtaler

Indhold
Igennem hele forløbet arbejder du desuden med at styrke din personlige udvikling, således du bliver rustet til udfordringer, som mødet med kolleger, børn og forældre byder på.

Hvilken kontekst skal jeg arbejde ind i, og hvad kan jeg?
3 dage

 • Pædagogik i et historisk perspektiv
 • Kommunale forvaltninger og institutionstyper
 • Personlighedstest og kortlægning af relevante kompetencer og egenskaber

Hvordan arbejder medhjælperen sammen med leder og pædagoger?
2 dage

 • Rollen pædagogmedhjælper i samspil
 • Indblik i pædagogernes faglighed og ansvar
 • Overblik over lederens mandat og placering i organisationen

Hvad er pædagogisk arbejde?
3 dage

 • Børn og unges trivsel og udvikling
 • Omsorg og empati
 • Lege og aktiviteter

Hvad er medhjælperens rolle i forhold til det pædagogiske arbejde og forældresamarbejdet?
2 dage

 • Dagligdagen i institutionen
 • Samarbejde mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere
 • Mødet med forskellige familieformer og forældretyper

Hvad er medhjælperens ansvar i kommunikation og konflikthåndtering?
3 dage

 • Den professionelle kommunikation
 • Forståelse af konflikttyper
 • Konflikthåndteringsredskaber

Hvordan kan jeg aktivt bruge min nye viden?
2 dage

 • Research på ledige jobs
 • CV og ansøgning med afsæt i nye kompetencer
 • Træning i jobsamtaler

Periode og tidspunkt
6 ugers forløb med 2-3 undervisningsdage pr. uge
Kl. 9.00-15.30

Tilrettelæggelse
Indhold og emnevalg er tilrettelagt og udviklet i samarbejde med institutionsledere og medarbejdere fra den pædagogiske branche

Undervisning
Undervisningen varetages af personer fra branchen

Sted
Kursuscentret KHS
Campusbuen 21
4600 Køge

Pris
Kr. 23.750,- inkl. moms

Tilmelding og info
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger 

Ved tilmelding via jobcenter skal sagsbehandler sende købsaftale til Køge Handelsskole, Att. Mette Grasberger
CVR - 1725 7234
Sikker mail - khs@khs.dk

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole