Karrierevejledning

Køb et klippekort
Vores kursister efterspørger ofte mere sparring og opfølgning efter endt kursusforløb på Karrierecentret eller efter et besøg i vores åbne vejledning.

For at tilgodese denne gruppe – og andre, som har gavn af korte og konkrete vejledningsforløb på job og uddannelse – tilbyder Karrierecentret en klippekortordning på tre sessioner á 45 minutter. Prisen er 2.425 kr. inkl. moms.

Klippekortet kan rekvireres ved direkte kontakt til Karrierecentret på Køge Handelsskole eller for ledige gennem Jobcentret.

Målgruppe for vejledningen 

  • Ledige og beskæftigede
  • Personaleansvarlige og HR-afdelinger

Vejledningen
Der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder. Det kan være temaer, som kursisterne har mødt på vores kurser, og som de har lyst til at fordybe sig yderligere i. Eller det kan være spørgsmål og ønsker i forbindelse med jobsøgning, uddannelse eller karriereskift. Det aftales med karrierevejlederen og herefter tilrettelægges i fælleskab forløbets indhold og mål.

Det er muligt at få en eller flere af vejledningerne online.

Vejledningen kan f.eks. indeholde:

  • Kortlægning af faglige kompetencer
  • Spot på personlige kompetencer og egenskaber
  • Afklaring af jobønsker og uddannelsesmuligheder
  • Udvikling af idéer til nye karriereveje
  • Research på potentielle organisationer og virksomheder
  • Sparring på ansøgning og CV
  • Coaching forud for jobsamtale
  • Kommunikationstræning

Og meget andet……

Vejlederen
Karrierevejleder Lisette Rasmussen er uddannet coach, procesfacilitator og projektleder, og hun er desuden underviser på vores AMU-uddannelser. Lisette har mange års erfaring med at coache enkeltpersoner og medarbejdergrupper omkring private og arbejdsrelaterede udfordringer og udviklingsønsker.

 

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Pris
1 møde kr. 850,- 
3 møder kr. 2.425,- 


Hvert møde har en varighed på 45 minutter.

Priserne er incl. moms. Der er bindende tilmelding ved køb af 3 møder. Skulle tilmeldte få job eller andet før alle møder er afholdt, er de velkomne til at fortsætte deres forløb.

Tidspunkt
Datoerne aftales mellem dig og din karrierevejleder

Karrierevejleder
Lisette Rasmussen
Tlf: 9134 6600
E-mail: lras@khs.dk

Tilmelding hos uddannelsessekretær:

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole