Karriereklar

Vi arbejder med det, der skal til for, at du når i mål. Du får sparring og coaching til afklaring, nytænkning og udvikling af din karrierevej, og vi ser på dig som det hele menneske, der skal finde dit eget ståsted på arbejdsmarkedet. Du får de seneste nye tips og tricks til at sætte turbo på din jobsøgning.

Forløbet er til dig, der lige mangler det sidste for at nå i mål og få jobbet, ligegyldig hvilken branche, du kommer fra eller vil ind i. Vi fokuserer på din jobsøgning, og hvad du med fordel kan gøre mere eller mindre af. Det er både for dig, der er afklaret om branche osv. og for dig, som stadig ikke er afklaret.

Forløbet spænder over 4 uger med 3 undervisningsgange pr. uge. Deltageren forventes at bruge 30 timer ugentligt i alt, på deltagelse i undervisning og forberedelse. Der vil være dialogbaseret holdundervisning, sparringsgrupper, personlig vejledning og individuelt arbejde gennem hele forløbet. Jobsøgning vil være en integreret del af forløbet.

Indhold

 • Sparring og coaching til afklaring, nytænkning og udvikling af din karrierevej
 • Hvem er du? Dine færdigheder og værdier
 • Dit leverum – hvilke rammer og vilkår er der for din karriere
 • Hvilket arbejdsliv matcher dine behov og dine værdier
 • Vi hjælper med at skabe klarhed over dine faglige og personlige kompetencer
 • Få dine skjulte kompetencer frem i lyset – og udnyt potentialet via realkompetencevurdering
 • Personlig fremtoning og drive
 • Sparring på din jobsøgningsstrategi – hvad gør du godt? Hvad kan du med fordel ændre?
 • Overblik over dine værdier og styrker, og hvordan du fremhæver dem
 • Systematiser din jobsøgningsproces
 • Målrettet CV og ansøgning ift. branche og jobtype
 • Brug af netværk ift. effektiv jobsøgning, herunder mapping af dit netværk
 • Stå stærkt på de sociale medier
 • Strategisk og systematisk brug af jobportaler, rekrutteringsbureauer osv.
 • Få din krop som effektiv medspiller i din jobsøgningsproces – bevidst vejrtrækning, visualisering, afspænding, kropsbevidsthed og det hele menneske
 • Ved at ændre adfærd, ændrer du dit udbytte – den kognitive proces

Udbytte
Efter endt forløb er du tættere på dit nye job. Forløbet er designet til at styrke troen på dig selv og fremhæve dine styrker og bruge dem aktivt i din jobsøgning. Du får udarbejdet en realistisk strategi for videre jobsøgning. Derudover får du mulighed for at styrke dit netværk, afklaret dine kompetencer og jobønsker.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Varighed
4 uger med 3 undervisningsdage pr. uge
Opstart oktober/november 2019 - datoer er på vej

Pris
K. 23.400,-

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
eller som onlineundervisning

Tilmelding
Send mail eller betalingstilsagn til kursussekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole