Får du valuta for kursuskronerne?

”Effekten af mange voksenuddannelsesforløb er begrænset. Effekten målt som anvendelse af det, der blev lært i undervisningen. Med andre ord, der er for lidt transfer.”
Bjarne Wahlgren, publikationen ”Transfer mellem uddannelse og arbejde” 2009

Om kurset

Kurset retter fokus mod de forhold, der har betydning for, om der kan ske transfer – altså fokus på at understøtte, at deltagere i efteruddannelse også anvender deres nye kompetencer efterfølgende.

Kurset henvender sig til både ledere og HR-medarbejdere, der har ansvaret for organisationens uddannelsesplanlægning, og som ønsker at skærpe fokus på læring, der giver effekt på bundlinjen. Du kan selv gøre meget for at medarbejdere omsætter deres nye viden til konkrete, effektfulde handlinger i organisationen. Som undervier kan du også hente inspiration til at understøtte transfer hos dine kursister.

Du får konkrete anvisninger på, hvordan du kan understøtte transfer og værktøjer til de særlige opgaver, du som ansvarlig for et uddannelsesbudget kan påtage dig med henblik på at skabe større effekt og transfer hos dine medarbejdere og kolleger i uddannelse.

Indhold

  • Hvad er transfer?

  • Hvilke elementer understøtter transfer?

  • Hvordan kan du tilrettelægge systematiske processer, der understøtter transfer for medarbejdere i din organisation

Formen vil være en blanding af oplæg, dialog, øvelser og videndeling. Vi vil arbejde med konkrete problemstillinger og dilemmaer og forventer aktiv deltagelse.

Udbytte
Du vil få konkrete modeller med hjem, som kan danne udgangspunkt for dit eget viderearbejde med at sætte fokus på og dokumentere effekten af jeres uddannelsesindsats.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Kurset kan afholdes i egen virksomhed

Konsulent/underviser
Uddannelseskonsulent
Annette Færch

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i teori om transfer og deltagernes erfaringer fra praksis. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, refleksion og videndeling.

Varighed
Afhænger af forløbsdesign.

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud.

Ved interesse
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger 

This workshop can be facilitated in English according to your wishes

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole