Det digitale kørekort til virksomhedens medarbejdere

Skal jeres ansatte rustes endnu bedre til at navigere i Corona-krisen?

Det Digitale kørekort fra Køge Handelsskole er et GRATIS tilbud til jeres ansatte. Der undervises online eller ved fremmøde – I bestemmer.
Forløbet tilpasses netop jeres virksomhed med både indhold og afholdelse.

Tilbuddet er relevant for jer, hvis I fx gerne vil:

 • opøve nye digitale kompetencer hos de ansatte, fx Teams og Zoom
 • efteruddanne personale til nye digitale funktioner
 • øge de ansattes færden i en digital verden
 • bruge det som en del af et outplacement forløb
 • beholde medarbejdere i nedgangstider med betalt efteruddannelse

Den typiske deltager er urutineret IT-bruger. Det digitale kørekort udbydes som en del af FVU-rammen og kan benyttes af de fleste arbejdstagere.

Trin 1
KEND DIN DIGITALE ENHED

 • Introduktion til pc, tablet og smartphone
 • Forstå de muligheder der er tilstede i den enhed, du arbejder med
 • Tastaturets opbygning, herunder genvejstaster
 • Tænd, login og aktivér programmer
 • Afslutte et program, lagre, samt genfinde
 • Informationssøgning/infotjenester
 • Apps, søge efter, installere og slette
 • Mail og kalendersystem, herunder evt.oprettelse af mailkonto
 • Orientering om spam, phishing og GDPR
 • Introduktion til læse-skriveredskaber, cd-ord og app-writer, tale til tekst, oplæsningsfunktioner
 • Officepakken og den overordnede brug af programmerne

Trin 2
BLIV DYGTIGERE TIL AT BETJENE DIN ENHED

Vi arbejder videre med målene fra trin 1 og har større fokus på:

 • Offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger
 • Handlinger/ændringer digitalt ift. økonomiske og personlige forhold i relation til arbejds- og privatlivet
 • Officepakken - forsat
 • Brugen af kompenserende it-værktøjer
 • Persondata og it-sikkerhedspolitik

Trin 3
WORK SMARTER

Effektive måder at bruge digitale værktøjer på:

 • Her arbejdes videre med læringen fra trin 1 og 2, og der skabes en sammenhæng mellem programmer og platforme
 • Viden om URL, link, cookie, omnifelt, internetadresse, fane, genvejsmenuer, læsevisning, zoom
 • Fildelingssystemer, password manager, instruktionsvideoer, QR koder osv.

BEMÆRK

 • Hvert trin har en varighed på ca. 40 lektioner, som kan fordeles over fx 8 uger
 • Indhold kan tilpasses ud fra behov
 • Der tilbydes en test i hvert fag/trin.

For mere info og tilmelding kontakt:

Covid-19 forholdsregler
Vi følger myndighedernes retningslinjer og sørger for behørig afstand mellem deltagerne samt adgang til sprit overalt.