Butiksmedhjælper - Intro til butik

Uddannelsen findes på de regionale positivlister for

  • RAR Sjælland – nr. 209
  • RAR Hovedstaden – nr. 303

For dig der gerne vil arbejde i butik og gerne vil have kompetencer, der giver dig større muligheder for at få job.

Går du med tanker om at arbejde/uddanne dig inden for butiksfaget men er ikke helt sikker på, om det er dig? Så kan du melde dig på dette kursus, hvor du vil få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag det at være butiksmedarbejder.

Det kunne også være, at du allerede ved, at du vil arbejde i butik, og ønsker at stå stærkere i jobsøgningsfasen med kompetencer, der vil give dig større muligheder for at komme i job.

På kurset vil du lære om butiksfagets mange områder bl.a. kundernes købsmotiver, købsadfærd, de 4 P’er og meget mere.

Indhold
Kurset er delt op i seks moduler:

1. Kassebetjening, værdihåndtering, lovgivning og lettere økonomi
2. Psykisk arbejdsmiljø, sikkerhed, ergonomi og hygiejne
3. Salg og mersalg (med og uden kundekontakt)
4. Produktkendskab og opbevaring, varekontrol, status og affaldshåndtering
5. Service og håndtering af klagesager
6. Dekoration og indretning

Opbygning
Forløbet afholdes som skiftende mellem teori og praktisk afprøvning ved øvelser. Der forekommer også virksomhedsbesøg under forløbet, hvor butiksindehavere eller ledere fortæller/introducerer til nogle af emnerne.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Periode og tidspunkt
23. sept. til 8. nov. 2019
Kl. 9.00-15.30
Ferie i uge 42

Varighed
30 dages forløb med undervisning og fremmøde
3-4 dage om ugen.
Derudover selvstændigt hjemmearbejde 1-2 dage om ugen samt enkelte virksomhedsbesøg.

Pris
Kr. 23.400,-

Tilmelding og info
Send mail eller betalingstilsagn til kursussekretær Mette Grasberger
CVR 1725 7234
Sikker mail: khs@khs.dk 

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole