Arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) er efteruddannelse for ufaglærte og faglærte, der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

Formålet med AMU er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer og sikre, at ufaglærte og faglærte er bedst muligt rustet til udfordringerne på det nutidige og fremtidige arbejdsmarked. Ufaglærte og faglærte kaldes også AMU-målgruppen.

Undervisningen på AMU er både praktisk og teoretisk, og målet er at give kursisten kompetencer, der umiddelbart kan anvendes i jobbet.

I venstremenuen kan du se det aktuelle udbud af AMU.

Også AMU-forløb for ledige

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige i 1. ledighedsperiode, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste over hvilke AMU-forløb, der fremover kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Det vil fremgå af det enkelte forløb, om det er med på positivlisten.

For øvrige forløb skal du som ledig have en særlig aftale med dit jobcenter, før du kan deltage.

Udeblivelses- og afmeldingsgebyrer

Der er indført udeblivelses- og afmeldingsgebyrer pr. 1. december 2008. Dette gælder for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere på en AMU-uddannelse eller enkeltfag optaget i en Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB).

Udeblivelse
Ved deltagerens udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • DKK 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Framelding
Ved en tilmeldt deltagers framelding senere end 1 uge før uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • DKK 1.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning


Tillægsydelser
Ekstraomkostninger i forbindelse med  virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold
Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Fakta om AMU

 • Varighed typisk 1 – 5 dage
 • Lav deltagerbetaling
 • Mulighed for VEU/løntabsgodtgørelse
 • Intet hjemmearbejde
 • Der udstedes kompetencegivende uddannelsesbevis ved gennemført kursus

Kvalitet

FKB-godkendelser:

Kompetencebeskrivelse: Periode / Godkendelsestype

Aktuelle udbudsgodkendelser (pdf)

Samlet aktuelt udbud af AMU-kurser