Pathfinder

Uddannelsesvejledning af højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk

En del af de flygtninge, som i disse år kommer til Danmark, har en høj uddannelsesmæssig baggrund. Deres kvalifikationer kan med stor fordel bringes i spil på det danske arbejdsmarked. Kursuscentret Køge Handelsskole har værktøjet til at lade det ske.  Vi tilbyder et 13 dages vejledningsforløb for dig, der ønsker at møde mulighederne i det danske uddannelsessystem og finde varig beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Kursusforløbet varer 13 dage og har følgende centrale temaer:

  • Kendskab til og udfyldelse af en kompetencemappe www.minkompetencemappe.dk
  • Afdækning af formelle og uformelle kompetencer
  • Mulighederne i det danske efter-og videreuddannelsessystem
  • Ansøgning og CV
  • Personprofilanalyse
  • Dansk kultur og arbejdsmarked
  • LinkedIn og netværk
  • Kommunikation og kropssprog i relation til jobsamtalen
  • Værdier og drivkraft

Samarbejde med erhvervslivet

Vi inviterer virksomheder til kompetencematch og jobbørs, så virksomhed og kandidat får god mulighed for at møde hinanden i forbindelse med praktikplads, løntilskudsjob eller varig ansættelse. Vi tilbyder erhvervslivet et kursus i Interkulturel kulturforståelse.

Læs mere om Pathfinder og Uddannelsesvejledning af højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk her (pdf)

"Jeg sagde ja til dette forløb, fordi jeg gerne vil have en god forståelse for den danske kultur og blive bedre til at skrive et CV og dermed søge job. Jeg vil gerne lære om miljøet på arbejdspladsen. Forløbet er meget informativt og effektivt. Det giver mere styrke og bevidsthed om systemet, og det er meget brugbart og støttende,” udtaler en kursist, som har været i Danmark i knapt et år, og har en bachelor i virksomhedsadministration fra Afghanistan.

Undervisningssted

KursusCentret
Køge Handelsskole
Lyngvej 19
4600 Køge

Praktisk information

Varighed
13 dage fra kl. 8.30-13.30

Højtuddannet
Du forventes at have 9-11 års afsluttet skolegang fra dit hjemland

Sprog
Vi forventer, at du har danskkundskaber svarende til DU.2 modul 4+5 og/eller engelskkundskaber på basalt niveau. Undervisningen foregår på dansk/engelsk.

Effekt
Efter endt forløb har du udarbejdet to konkrete produkter i samarbejde med vores vejleder:
1) En job-og karriereplan og
2) en udfyldt kompetencemappe.
Du bliver afklarede i forhold til jobønsker og match på det danske arbejdsmarked.

Tilmelding
Tilmelding hos studiesekretær Katja Nordstrand Lorentzen kml@khs.dk, 5667 0488

Yderligere info
Kontakt vejleder Karen Skipper
tlf. 40 61 69 73