Skoleperioder

I løbet af din tid på Hovedforløbet skifter du mellem at være på arbejde i din praktikvirksomhed og at gå i skole. Når du går i skole, skal du følge en række specialefag. Disse er delt op i bundne og valgfrie specialefag. 

På specialet Administration har de enkelte specialefag varighed af fem dage. Der er tre bundne specialefag: Kommunikation, Optimering af arbejdsprocesser og Projektadministration.

Der er desuden afsat fem dage i forbindelse med din fagprøve, som er den afsluttende eksamen på din uddannelse.

De valgfrie specialefag giver dig mulighed for at blive klogere på et specifikt område og klæder dig på til at kunne varetage flere typer arbejdsopgaver i din virksomhed. På Køge Handelsskole underviser vi i en lang række emner, som spænder fra:

  • kvalitet i virksomheder
  • personlig fremtræden og nervøsitet
  • skriveprocessen

til 

  • hvordan du bogfører
  • laver kontoplaner
  • genbruger data på kryds og tværs af Officepakken

I boksen til højre på siden kan du se beskrivelse af vores fag og få et overblik over de aktuelle skoleperioder. 

Fagprøven

I den sidste del af din uddannelse skal du skrive din fagprøve. Her kan du læse mere om fagprøven på Køge Handelsskole.

Tilmelding til skoleperioder

Vores uddannelsesekretær laver en plan for, hvornår du skal følge de bundne specialefag. På den måde sikrer vi os, at du tager fagene i den rigtige rækkefølge. De valgfrie specialefag tilmelder du dig, når du er startet på uddannelsen. Dette får du mere at vide om på din første skoleperiode. 

Nyttige links

Læs om indholdet på de bundne og valgfrie specialefag på Køge Handelsskole. 

Download PDF


Få et overblik over, hvornår de forskellige skoleperioder ligger. 

Download Excel