Praksisnær undervisning

På Hovedforløbet på Køge Handelsskole har vi fokus på praksisnær undervisning. Det gør vi, fordi vi tror på, at det skaber læring hos din kontorelev.

Vi har stor erfaring fra erhvervslivet, hvilket betyder, at vi kan sætte os ind i din og din elevs hverdag. Når vi underviser, tager vi udgangspunkt i din elevs egne arbejdsopgaver og vi hjælper med at skabe sammenhænge imellem teori og praksis. 

En måde, hvor vi kan sikre, at vi kan guide din elev til at koble teori og praksis, er ved at få et indblik i jeres kontorelevs hverdag. Vi tilbyder derfor alle vores praktikvirksomheder, at vi kan komme på besøg i jeres virksomhed i forbindelse med at jeres elev starter på skoleophold. 

Kommunikation med skolen

Det er vigtigt for os, at du har den nødvendige information omkring din elevs gang på Hovedforløbet. Vi er derfor lydhøre over for de ønsker, som du måtte have og tilpasser løbende vores kommunikationsflow. Nedenfor er nævnt et par eksempler på, hvad du kan forvente af informationer fra os: 

  • vi tilbyder alle vores praktikvirksomheder, at vi kan komme på besøg i jeres virksomhed
  • to uger inden din elev begynder på en skoleperiode, får du og din elev et indkaldelsesbrev med mødetidspunkter samt beskrivelse af indeholdet i den pågældende skoleperiode
  • efter endt skoleperiode, får du en mail, hvori vi skriver, hvornår vi offentliggør karaktererne
  • ligeledes får du oplysninger omkring din elevs fravær

Du er velkommen til at kontakte os på hoved@khs.dk.

Nyttige links

Vil du gerne have en elev? 

Kontakt vores praktikpladskonsulent Michala på mdu@khs.dk.

Vores praktikpladskonsulent er bindeled mellem Køge Handelsskoles elever og virksomheder, som ønsker at ansætte elever. 

Du kan læse mere her