Hovedforløbet – to år i virksomhedspraktik

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet gennemføres på erhvervsskolen, og hovedforløbet gennemføres i en virksomhed, som du skal skrive en uddannelsesaftale med.

Allerede fra grundforløbets start skal du overveje, hvilken erhvervsuddannelse du stiler efter. Inden du kan starte på ethovedforløb, skal du have de rigtige fag og niveauer. Kravene er nemlig forskellige fra uddannelse til uddannelse, og der er mange forskellige, du kan vælge imellem.

Når du har en uddannelsesaftale med virksomheden, skal du i perioder have undervisning på en erhvervsskole. I forbindelse med din uddannelse skal du nemlig gennemføre nogle bundne specialefag på skolen. Herudover kan du vælge at supplere med valgfri specialefag. På skolen lærer du alt det teoretiske og generelle, og i virksomheden lærer du det praktiske og specifikke.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvor du gennemfører et projekt, i virksomheden.

Nogle uddannelser har vi her på Køge Handelsskole, mens andre skal tages på andre erhvervsskoler.

Kommer du med et grundforløb fra en anden erhvervsskole, er du naturligvis også velkommen til at tage hovedforløbet hos os!

På Køge Handelsskole udbyder vi uddannelsen Kontor med speciale i administration.

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelsen er bygget op om en række specialer. Specialerne er rettet mod forskellige virksomhedstyper eller arbejdsopgaver. F.eks. private, offentlige, store og små virksomheder og specialfunktioner som f.eks. læge- eller advokatsekretær.

Specialet administration

Specialet administration er rette mod store som små private virksomheder. Når du går på Kontoruddannelse med administration skal du have 4 ugers bundne skoleperioder. De 4 uger er fordelt ud over de 2 år på hovedforløbet. Her arbejder vi med generel teoretisk virksomhedsforståelse i forhold til dine praktiske erfaringer fra din virksomhed.

Du kan læse mere om indholdet af skoleperioderne i www.Elevplan.dk.

Du skal også have 3 til 7 ugers valgfri specialefag, hvis du er under 25 år.

Hvis du er over 25 år, skal du have 2 til 6 ugers valgfri specialefag.

Placering af skoleperioder

Umiddelbart efter din uddannelsesaftalen er modtaget på skolen, vil du kunne se datoer og indhold af dine bundne skoleperioder i www.Elevplan.dk. Herefter kan du tilmelde dig valgfri specialefag.

Valgfri specialefag

Køge Handelsskole har valgt at lave rullende udbud af valgfri specialefag. Vi giver dig og din virksomhed mulighed for at vælge mellem et bredt udbudt af relevant specialefag.

Du kan altid se det aktuelle udbud i www.Elevplan.dk. Du kan tilmelde dig under hele din uddannelse.

Løn eller SU?

Du får løn af din praktikvirksomhed.

Ansøgning og tilmelding

Når du har fået en praktikplads, tager du og virksomheden kontakt til Køge Handelsskole, og vi lægger en plan for dine specialefag.

Mette Søgaard Jensen

Uddannelsessekretær

E-mail: mes@khs.dk

Irina Hilma

Underviser og koordinator

E-mail: irhi@khs.dk

Tlf: 91346730

Louise Them-Hansen

Underviser

E-mail: loth@khs.dk

Hovedforløb på kontoruddannelsen

Ørnevej 2
4600 Køge