International Business Studies in English- IBS English

Klar til studium og job på engelsk?

På IBS English har vi fokus rettet mod den engelsktalende verden, økonomi og markedsforhold. Fremtiden er global, og vi brænder for at udvide din verden og give dig et forspring i forhold til studier og jobs i et internationalt miljø. Derfor arbejder vi med̊ internationale forhold og internationale virksomheder, og du bliver samtidig toptunet til at formidle og formulere dig mundtligt og skriftligt på engelsk, da al undervis- ning - med undtagelse af faget dansk, erhvervsjura og 2. fremmedsprog - foregår på engelsk. Forståelse for sprog, markeder og kulturer går nemlig hånd i hånd, hvis du drømmer om et job i en international virksomhed eller organisation.

Studieretningen vil øge din forståelse for den engelsksprogede verdens kultur og du vil lære, hvordan du kan anvende den forståelse, når du skal arbejde med økonomi i et internationalt miljø. F.eks. har vi ud- viklet et forløb om Brand Activism, hvor Engelsk og Afsætning sammen afdækker, hvordan amerikanske virksomheder udnytter deres viden om politiske tendenser i den amerikanske samfundsdebat til at brande sig på de sociale medier. Vi holder også fælles Election Night med overnatning på skolen, og på Martin Luther King Day vil fagene byde ind med forskellige perspektiver på sortes vilkår i USA, og bagefter er der fællesarrangement for alle tre klasser.

Om studieretningsfagene
I Afsætning A fokuser vi på danske, engelske og amerikanske virksomheders udvikling på de nationale og globale markeder. Du lærer at vurdere virksomhedernes muligheder for at trænge ind på nye markeder: Hvilke konkurrenter er der? Hvordan er forbrugeradfærden på f.eks. det amerikanske marked, og hvordan bør en virksomhed reagere på de nye forhold, så de kan optimere deres marketing?

I International Økonomi A arbejder vi med emner som internationale finanskriser, danske virksomheder på internationale markeder og udlandets betydning for både danske virksomheder, kultur ogverdensøkonomien. Du lærer f.eks. at analysere årsagerne til social ulighed i USA, Kinas økonomiske position på det internationale marked eller et lands makroøkonomi.


Studierejser
Vores studierejser er tonet til studieretningen. For at understøtte et højt sprogligt niveau og det internationale udsyn, indbefatter IBS English to studierejser i udlandet, der er tilrettelagt, så de understøtter det fag- lige fokus på IBS English, og derudover giver de dig mulighed for at vise og bruge dine sproglige kompetencer i både private og professionelle sammenhænge. Turene giver dig derfor ikke kun gode kulturelle oplevelser men også̊ et solidt sprogligt fundament. 1.g i efteråret: 2 dage - 1.g i foråret: 5 dage - 3.g i foråret: 12 dage

Samlet betaler en elev på IBS English 34.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktivitete. Beløbet indbetales i rater. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgifts- ændringer.

OBS! Der rejses ikke oversøisk i skoleåret 2022/2023.

Afdeling
HHX

Studieretning
International Business Studies in English

Varighed
3 år


Økonomi
Materialegebyr – se elevhåndbogen


Studieretningsfag

Afsætning A og International Økonomi A.


Obligatoriske fag

Dansk A, Engelsk A,  Historie B, Matematik B, Virksomhedsøkonomi B, Erhvervsjura C, Samfundsfag C, Informatik C.


2. Fremmedsprog

Tysk B eller Spansk A eller Fransk A eller Kinesisk A.


Studieophold

Læs mere om vores studieophold i Seattle her!

Køge Handelsskole - Hovedafdeling

Uddannelsesvej 20
4600 Køge
Tlf: +45 5667 0400
E-mail: khs@khs.dk

Andre studieretninger på HHX

International Business Studies

En internationalt orienteret studieretning

Global Language Studies

Sidder tungen lige i munden?

Sportslinjen: Sport & Event Management

Fokus på idræt, oplevelsesøkonomi og markedsføring

Innovation

Får du morgendagens gyldne idé?

Business Communication

Bliv bevidst om forbrugermønstre og behov

Business Economics

En karriere med et globalt langsyn

Business Mathematics

Fokus på matematik gennem et virksomheds-orienteret synspunkt

Optagelse på Handelsgymnasiet

Alle der har bestået 9. klasse kan optages direkte på HHX. I de tilfælde hvor din skole har bemærkninger til din uddannelsesplan og din optagelse på HHX, skal du aflægge en optagelsesprøve på handelsgymnasiet. De samme regler gælder, hvis du søger optagelse fra 10. klasse. Kontakt vejledningen på din skole eller her hos os, hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven.

På handelsgymnasiet tager livet en ny og spændende drejning: Du bliver studerende, hvor du før var grundskoleelev.

Kommende elev?

Se - eller gense - informationsmødet for nye studerende her.

Ansøg om optagelse på HHX

Kontakt & information

Studiecentret kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Studiecentrets åbningstider er: 

Personlig henvendelse alle dage mellem

7.45 - 8.45

9.45 - 10.15

10.45 - 12.15

Telefonisk henvendelse alle dage mellem

7.45 - 15.00

Grethe Søgaard Madsen

Uddannelsessekretær HHX, samt SU & ungdomskort for alle

E-mail: gsm@khs.dk

Tlf: 91346695

Mette Ringsager

Uddannelsessekretær HHX, (eksamen)

E-mail: mer@khs.dk

Tlf: 91346697