Optagelse på HHX

Adgangskrav til gymnasiet

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 8., 9. eller evt. 10. klasse
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.      Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Optagelseskrav 

Børne- og undervisningsministeriet har udmeldt nye regler om elevfordeling, som træder i kraft for optaget 2023/24. Køge Handelsskole er omfattet af elevfordelingsmodellen med  afstandszoner. Se mere om reglerne https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling

 

Andre veje til en uddannelse til studentereksamen

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for dig, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Ansøg om optagelse på Køge Handelsgymnasium HHX.

Åbent hus på HHX 2023

Kom på virtuelt besøg - orientér dig om vores forskellige studieretninger og mød vores elever.

Datoen for åbent hus er torsdag den 12. januar 2023

Se mere på hjemmesiden