Opbygning og fag

Her i Opbygning & Fag kan du se, hvordan en studentereksamen på HHX er opbygget over tre år.

Opbygning

Alle gymnasiale uddannelser begynder med et tre måneders grundforløb, som afsluttes i oktober. Herefter skal du afgive dit ønske om studieretning, som du ønsker at fortsætte på. Figuren nedenfor illustrerer hele handelsgymnasieforløbet fra grundforløb over studentereksamen til videre studier på universitet eller handelshøjskole:

Prioritering af studieretninger inden du starter på HHX grundforløbet
Når du er optaget på Køge Handelsgymnasium, skal du ønske op til tre studieretninger i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at studieretningerne ikke er fastlagt, før du endeligt bekræfter dit studieretningsvalg, når grundforløbet ender i oktober. Det er en forudsætning for oprettelsen af en studieretning, at mindst 30 elever vælger den.

En god start med nye skolekammerater
Grundforløbets undervisning og gruppearbejde på tværs af klasser betyder, at du som nystartet gymnasieelev hurtigt får nye venner i andre klasser, ud over dem du skal tilbringe de næste tre år sammen med i din stamklasse. 

Fag

VALGFAG

 

Du vil i løbet af dine tre år på handelsgymnasiet skulle vælge nogle valgfag. Valgfagene du kan vælge imellem, afhænger af hvilket andet fremmedsprog samt studieretningsfag, du har. Du vil blive informeret og vejledt om valgfag, når du er begyndt på handelsgymnasiet.