Studierådet

Studierådet er din stemme - dit talerør mellem ledelsen og de studerende her på handelsgymnasiet

Hvem er en del af studierådet?
Studierådet består af studerende med ca. to repræsentanter fra alle hhx-klasser.

Hvordan er studierådet opbygget?
Studierådet er bygget op med en formand som er øverst i studierådet og som er deltagende ved skolebestyrelsesmøder med stemmeret. Derudover udnævnes en eller to Næstformænd som er valgt af Formanden. Når den nye Formand tiltræder posten sammensætter Formanden en Studieråds Bestyrelse som består af ca. 11 personer, hvor tingene diskuteres igennem før det kommer op i det store Studieråd eller hvis der skal tages beslutninger. Vi bestræber os på som regel at tage beslutninger i det store fælles studieråd. Ved flere opstillende til en formandspost bliver kampvalget afgjort via hemmelig afstemning af studierådsmedlemmerne.

Hvad laver studierådet?
Studierådet varetager elevernes interesser. Skulle der forekomme et generelt problem som eleverne ønsker ændret, vil vi arbejde på at få tingene ændret så de studerende føler de har et godt fagligt og social undervisningsmiljø dette er vores primære opgave. Studierådets ledelse arbejder samtidig tæt sammen med Uddannelseschefen således at vi kan få realiseret vores ønsker, men så Skolens ledelse også ved, hvad der rør sig blandt de studerende set med de studerendes øjne. Ydermere er vi med til at sikre et godt, sikkert og trygt miljø på skolen bl.a. er vi med til at gennemgå og evaluere en stor trivselsundersøgelse som foretages blandt skolens studerende. Studierådet deltager samtidig i forskellige udvalg og projekter. Studierådet er en del af Campus Køge og Projekt Tænketanken.

Hvad har Studierådet opnået?
Studierådet har gennem en periode på cirka fire måneder i skoleåret 2013/2014 fået gennemført en række tiltag, som er blevet ønsket fra elevernes side:

  • Genindførelse af udklædning samt musik til sportsdagen
  • Fået udvidet caféens åbningstider
  • Gjort det endnu nemmere for studerende at komme med ønsker omkring forbedringer på skolen, som er sket igennem Studierådets kampagne ”Vi lytter til dig”
  • Gjort Festudvalget en integreret del af Studierådet, så Festudvalget kan få hjælp med opgaver samt at få feedback på deres fester, så KHS' fester altid er i en positiv udvikling
  • Været med til at støtte op omkring et godt og trygt miljø på skolen

 Vi håber, at både nuværende og kommende hhx'ere støtter op om Studierådets arbejde

Med venlig hilsen

Studierådet

Anton Vittrup Pedersen 3v (formand), Emil Hjertman 2n og Marie-Louise Lysholm Jønsson 1b (næstformænd)