Elevhåndbogen

Få svar på dine spørgsmål om forskellige emner der vedrører HHX Handelsgymnsiet på Køge Handelsskole

Alt om Handelsgymnasiet

 • Generelt om handelsgymnasiet

  Køge Handelsgymnasium

  Handelsgymnasiet i Køge (også kaldet "HHX" og nu også kaldet "Uddannelsen til merkantil studentereksamen") er en underafdeling af Køge Handelsskole. 

  Med ca. 80 lærere og ca. 1.100 elever spredt over de tre årgange, udgør HHX den største afdeling på Køge Handelsskole(KHS), og undervisningen foregår i bygningerne på Uddannelsesvej 20, som du nemt når med bil, cykel eller offentlig transport. Du finder informationer på www.khs.dk

   

  Køge Handelsgymnasium er en del af Campus Køge

  Vi er stolte af at være en del af Campus Køge og som energisk tager mere og mere form som et uddannelses-/studieområde. I fremtiden vil der være studieboliger, sportsfaciliteter, innovationsmiljø med mere, som skal være med til at skabe et indbydende og mangfoldigt studiemiljø med liv døgnet rundt. 

  På Campus Køges hjemme side og facebook side kan du bl.a. følge med i løbende ændringer på området.

   

  Hvad er HHX egentlig?

  HHX er en gymnasial uddannelse, og ligesom de andre danske gymnasiale uddannelser, er HHX underlagt og beskrevet i en lov, herunder "Lov om de gymnasiale uddannelser" LOV nr 1716 af 27/12/2016) for at sikre sig en ensartethed på tværs af gymnasieuddannelserne i Danmark.

  Formålet med HHX er ifølge denne lov:

  § 4. I uddannelsen til merkantil studentereksamen er fagligheden nært forbundet med merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede dannelsesperspektiver. Uddannelsens formål, jf. § 1, realiseres således inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Der lægges i undervisningen vægt på innovation og problemløsning, herunder ved arbejde med virkelighedsnære cases og projekter.

  Det er uddannelsens formål, at du skal på en videregående uddannelse, efter du har fået studenterbeviset i hånden. 

  Dine muligheder er mange og du kan læse videre indenfor: 

  • Markedsføring/Multimediedesign
  • Forretningsudvikling/Serviceøkonomi
  • Dataanalyse/Logistikøkonomi
  • HR/Jura/Administrationsøkonomi

   

 • Ratebetaling på studieture

  Studieretninger på HHX:

  På Køge Handelsgymnasium tilbyder vi 8 forskellige studieretninger. Alle studieretninger indeholder undervisning i studieretningsfag, obligatoriske fag, studieområdet og valgfag. Hver studieretning indeholder to studieretningsfag. De to studieretningsfag er grundstenene og "toneangivende". 

  Læs mere om studieretningerne.

  Du skal først vælge din ønskede studieretning i slutningen af Grundforløbet og har på den måde mulighed for at finde ud af, hvad du helst vil, inden du vælger.


  Ratebetaling ang. studieture, ekskursioner, andre aktiviteter og materialegebyr:

  Efter Grundforløbet modtager du et brev, hvoraf det fremgår, hvilken studieretning du skal gå på og hvornår de enkelte rater skal betales.

  Der vil være en løbende opsparing til studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Der vil blive opkrævet rater efter nedenstående plan. Udover raterne vil der ved den 1. rate hvert skoleår blive opkrævet yderligere kr. 830,- til materialegebyr. Link til betaling får du tilsendt via Lectio og som SMS. Har du ingen rate på 3. år, vil materialegebyret blive opkrævet via faktura.

  SEM

  1 år

  2. år

  3. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

   

  August

  Februar

  1.000

  2.000

  August

  3.000

  August

  3.000

   

  April

  2.000

  November

  3.000

     

   

   

   

  Februar

  3.000

     

   

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  9.000 kr.

  I alt 3. år

  3.000 kr.

   

  Samlet betaler en elev på SEM 17.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

   

  Business Communication

  1 år

  2. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  August

  Februar

  1.000 kr.

  3.500 kr.

  August

  Februar

  2.500 kr.

  1.000 kr.

  I alt 1. år

  4.500 kr.

  I alt 2. år

  3.500 kr.

  Samlet betaler en elev på Business Communication 8.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

   

  Business Mathematics

  1 år

  2. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  August

  Februar

  2.000 kr.

  3.000 kr.

  August

  November

  3.000 kr.

  2.000 kr.

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  5.000 kr.

  Samlet betaler en elev på Business Mathematics 10.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

   

  Business Economics

  1 år

  2. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  August

  Februar

  2.000 kr.

  3.000 kr.

  August

  November

  2.000 kr.

  3.000 kr.

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  5.000 kr.

  Samlet betaler en elev på Business Economics 10.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

  Innovation

  1 år

  2. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  August

  Februar

  2.000 kr.

  4.000 kr.

  August

  Februar

  Maj

  3.000 kr.

  3.000 kr.

  2.000 kr.

  I alt 1. år

  6.000 kr.

  I alt 2. år

  8.000 kr.

  Samlet betaler en elev på Innovation 14.000 kr. for studieturene, camps, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

   

  IBS

  1 år

  2. år

  3. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

   

  August

  1.000 kr.

  August

  3.000 kr.

  August

  4.000 kr.

   

  November

  3.000kr.

  November

  4.000 kr. 

     

   

   

  Maj

  .

  3.000 kr.

  Februar

  Maj

  3.000 kr.

  3.000 kr.

     

   

  I alt 1. år

  7.000 kr.

  I alt 2. år

  13.000 kr.

  I alt 3. år

  4.000 kr.

   

  Samlet betaler en elev på IBS 24.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

   

  IBS English

  1 år

  2. år

  3. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

   

  August

  1.000 kr.

  August

  4.000 kr.

  August

  3.000 kr.

   

  November

  5.000 kr.

  November

  4.000 kr. 

     

   

  Februar

  April

  Juni

  3.000 kr.

  3.000 kr.

  3.000kr.

  April

  Juni

  4.000 kr.

  4.000 kr.

     

   

  I alt 1. år

  15.000 kr.

  I alt 2. år

  16.000 kr.

  I alt 3. år

  3.000 kr.

   

  Samlet betaler en elev på IBS English 34.000 kr. for studieturene, ekskursioner og andre aktiviteter. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

   

  GLS

  1 år

  2. år

  3. år

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

  Måned

  Beløb

   

  August

  1000

  August

  1000

  August

  1000

   

  I alt 1. år

  1000

  I alt 2. år

   1000

  I alt 3. år

  1000

   

                 

  Samlet betaler en elev på GLS 3.000 kr. for ekskursioner, undervisningsmaterialer og andre aktiviteter. GLS er født med 2 ugers Erasmus+ ophold hvert år, som indeholder sprog- og virksomhedspraktik. EU-midler dækker udgifter til transport, logi og sprogskole, dog skal man betale et depositum på 2000 kr. som tilbagebetaltes efter evaluering af ophold. Vi tager forbehold for uforudsete prisændringer f.eks. kursstigninger, skatter- og afgiftsændringer.

 • Obligatoriske fag

  På denne side finder du en oversigt over alle de obligatoriske fag som udbydes. Du skal ikke have dem alle, idet det er dit valg af studieretning der er afgørende for hvilke obligatoriske fag du skal vælge.

    

  Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Virksomhedsøkonomi B 
  • Afsætning B 
  • International økonomi B
  • Historie B
  • Matematik B 
  • Matematik C (gældende for studieretningen Global Language Studies)
  • Erhvervsjura C
  • Samfundsfag C
  • Informatik C

   

 • Valgfag

  Du skal vælge alle dine valgfag for hele uddannelsen i januar på 1. år. 

  Antallet af valgfag, der skal vælges er afhængig af hvilken studieretning du vælger.

  Ønsker du at ændre dit valgfag, er der to faktorer der skal være opfyldt for at dette kan lade sig gøre. Dels skal der være plads på det nye hold, og dels skal underviseren på det nye hold acceptere ændringen.

  Vær opmærksom på, at hvis du fortryder dit valg af ellers afsluttende fag på 1.g, kan du blive udtrukket til eksamen i disse fag på 2.g.

  Du vil få mere information om valgfagene, når du skal til at vælge valgfag i midten af 1.g. 

  Nedenfor ser du hvilke valgfag, vi udbyder på HHX på KHS.

  Oprettelse af valgfag afhænger af hvor mange, der vælger faget.

   

  Liste over valgfag der kan udbydes på HHX på KHS(Hvis du klikker på faget kommer der en fagplan frem): 

  Erhvervsjura B

  Finansiering C

  Idræt B

  Informatik B

  Innovation C

  Kulturforståelse C

  Markedskommunikation C

  Matematik A

  Matematik B

  Mediefag C

  Psykologi C

  Retorik C

  Samfundsfag B

  Tysk fortsættersprog A

   

   

   

   

     

    

   

Arrangementer

 • Arrangementer

  På Køge Handelsgymnasium har vi en række arrangementer og traditioner gennem de 3 år.

  Morgensamling:
  Ca. hver anden måned afholdes morgensamling for alle klasser i Cafeen. Studierådet og uddannelsesrektor samarbejder om afholdelse af morgensamlinger, som typisk ligger mellem 1. og 2. modul.
  Her kan der være indslag fra uddannelsesrektor, uddannelses- og erhvervsvejlederne, repræsentanter for forretningsrådet/festudvalget/sportsudvalget eller mange andre kendte og mindre kendte personer, som optræder på slap line med såvel muntre som mere alvorlige emner.

  Idrætsdag:
  Dette er en dag, hvor klasserne dyster i forskellige sportslige aktiviteter. Alle skal deltage i mindst én disciplin for at sikre, at alle bliver involveret i arrangementet. Husk at idrætsdagen foregår i skoletiden og alkohol eller euforiserende stoffer ikke er tilladt.

  Idrætsdagen ligger typisk i september og er delt op på årgange, grundet den praktiske afvikling. Hver årgang har dermed deres egen dato for idrætsdagen. Du kan se datoen for din årgang i dit Lectio skema.

  Super Quiz:
  Et af årets højdepunkter er Superquiz, som er en af skolens ældste traditioner. Afgangsklasserne dyster om, hvem der er den klogeste klasse.
  Alle på skolen - studerende, lærere, kontor- og servicepersonale samt pårørende og gamle studerende - mødes en aften én gang om året for at overvære, at afgangsklasserne bliver bombarderet med spørgsmål i kategorierne sport, film, musik og politik. Samtidig vil der være diverse skøre indslag, hvor lærere og studerende optræder.
  Afgangsklasserne er på dupperne med bannere, slagsange osv. Super Quiz afholdes typisk en aften i april/maj. Der er gratis éntre.

  Sidste skoledag:
  På den allersidste undervisningsdag mødes klasserne typisk med kontaktlæreren i 1. modul, hvor der kan arrangeres morgenmad (for egen regning), og der vil være offentliggørelse af karakterer og eksamensplan. Om formiddagen vil der være fælles underholdning i Caféen. 

  Der er tradition for, at det er en festlig dag, der fejres uden alkohol, uden vandkamp og andre udskejelser. Elever, der overtræder skolen adfærdsregler, vil blive hjemsendt.

  Translokation:
  Translokationen for HHX-studenter, er skolens officielle højtidelighed. Her får alle de nybagte studenter udleveret deres eksamensbevis med dertil hørende håndtryk af direktøren og uddannelsesrektor.
  Direktør og uddannelsesrektor holder tale, og de officielle legater til de studerende, der har gjort et særligt stykke arbejde i deres treårige studieforløb, overrækkes. Afslutningsvis vil det sidste fælles skolefoto bliver taget af klassen. 

  Translokationen finder typisk sted den sidste lørdag i skoleåret (slutningen af juni) og er normalt programsat til kl. 13.00 til 16.00. Der er gratis adgang. 

  Studenterkørsel:
  HHX-studenterne kører traditionelt i "vogn" dagen efter translokationen. Efter pyntning fra morgenstunden står den på "tour-de-forældre" og traditionen tro mødes alle "vogne" kl. 12 på Køge Torv for at danse rundt om statuen af Frederik den 7. Hvorefter turen går videre i den lejede "vogn" (ølvogn, kreaturvogn, lastbil, hestevogn eller andet lejet køretøj).

  Forældreaften:
  Der afholdes et møde efter valg af studieretning med forældre på 1.g. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke en konsultation, som du kender det fra folkeskolen.

  Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Der vil være besøg af en studievejleder, der fx fortæller om tilvalg, SU-regler mv.

  Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement og tilmelding vil foregå via Lectio.

  Hvis dine forældre ønsker at holde sig orienteret med din uddannelse, skal du give dem adgang til Lectio. Det er altid en god idé, at involvere dine forældre, så de kan støtte dig i din skolegang.

  Hvis du er under 18 år, er dine forældre altid velkommen til at kontakte din studievejleder for at høre, hvordan det går. Vi afholder ikke skole-hjem samtaler. Derfor er det vigtigt, at dine forældre selv opsøger skolen, hvis de har nogle spørgsmål. Bemærk: Dine forældre inddrages kun, hvis du er under 18 år.

  Rejsemøder:
  I forbindelse med studieture bliver du og dine forældre inviteret til et rejsemøde, hvor I vil blive orienteret om studieturen, og hvor bl.a. programmet og regler på turen gennemgås. I har endvidere mulighed for at stille spørgsmål til dine rejselærere.

   

 • Café og fester

  Fester og Caféen er kun for skolens elever, med mindre andet er oplyst på forhånd.

  Der er vagter til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol. Hvis vagterne vurderer, at en elev har drukket for meget eller er påvirket af euforiserende stoffer, kan eleven blive nægtet adgang til skolen og/eller blive sendt hjem. Skolen kan foretage en test, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis eleven bliver taget med euforiserende stoffer ved arrangementer på skolen, vil samme sanktioner træde i kraft som beskrevet under studie-og ordensreglementet.

  Du må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer. Betaling til fester foregår via Safeticket.dk. Skolen refunderer ikke betaling til arrangementer, uanset årsag.

  Fredagscafé:
  Hen over året bliver der arrangeret fredagscafé. Her kan du møde dine venner til en social eftermiddag. Nogle fredage bliver der arrangeret events for hele skolen. Se datoer i månedskalender i Lectio.

  Introfest:
  Den første fest på skolen efter sommerferien er vores introfest, hvor vores nye og gamle elever, kan lære hinanden at kende.

  Vennefest:
  En gang om året holder vi en vennefest, hvor du har mulighed for at invitere en ven, som ikke går på skolen.

  Gallafest:
  Traditionen tro, så afholder Køge Handelsgymnasium en Gallafest for vores 3. g'er, som er en aften, der fejres med manér. Alle møder i galla-tøj og opfører sig efter alle gældende etiketter. Det er en utrolig hyggelig aften med engelsk vals og fællessangen Pomp & Circumstances.

  Studentergrill aften:
  HHX-studenterne fejrer deres eksamen med en fest, som holdes på skolen. HHx-studenterne og deres  lærere mødes til spisning. Gå ikke glip af denne fest!    

   

Caféen

Caféen:

Caféen finder du i Caféområdet i den røde bygning. 

Du kan købe hjemmebagte boller, kage, forskellige varme og kolde retter, diverse drikkevarer samt frugt.

Mad og drikkevarer hentet i Caféen må først fortæres efter betaling.

Åbningstider:

 • Mandag til torsdag kl. 8.00 til 13.00 og 13.30-14.00
 • Fredag kl. 8.00 til 13.00

På disken kan du se dagens menu eller følge Caféen på Facebook.

Da du og andre helt sikkert bedst kan lide at spise i pæne og rene omgivelser, skal du rydde op efter dig, sætte service og bestik på de dertil indrettede rulleborde og sætte stolen på plads, når du forlader caféområdet.

Caféområdet:

I caféområdet kan du endvidere hente koldt vand gratis i vores to vandautomater. Du kan ligeledes købe varme drikke i vores automater placeret i caféområdet.

Der er flere mikro ovne til rådighed ved automaterne i Caféen, hvor du har mulighed for at varme din mad.

 

Egenbetaling

 • Generelt om egenbetaling

  Der er en række udgifter, som eleverne selv skal stå for i løbet af de 3 år.

  Eksempler herpå er:

  - der vil blive opkrævet et beløb til forplejning i forbindelse med introdagene i det nye skoleår. Når du møder på Køge Handelsskole efter sommerferien, vil du blive orienteret om, hvad der skal ske i de første dage af det nye skoleår - der er nemlig tradition for at rydde skemaet et par dage, så der i stedet for almindelig undervisning vil være spændende fællesaktiviteter og forskellige praktiske opgaver, der skal løses, for at blive rystet sammen med din klasse. Programmet for introduktionen er forskelligt fra år til år. 

  - din deltagelse i klassens studieture

  - gebyr for en række materialer (kopi, bøger mm)

   

  Der kan være andre udgifter - især i forbindelse med aktiviteter med din klasse - som ikke dækkes af skolen.

   

 • Intro-dage

   Når du møder på Køge Handelsskole efter sommerferien, vil du blive orienteret om, hvad der skal ske i de første dage af det nye skoleår.

  Der er nemlig tradition for at rydde skemaet, så der i stedet for almindelig undervisning vil være spændende fællesaktiviteter og forskellige praktiske opgaver, der skal løses. Der har blandt andet været arrangeret et orienteringsløb.

  Programmet for introduktionen er forskelligt fra år til år. Der vil blive opkrævet et beløb til forplejning.

   

 • Materialegebyr

   

  Hvad får du, for de penge der opkræves af Køge Handelsskole?

  Jf. bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges studerende ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2.500,- fordelt over tre skoleår.

  På HHX opkræves der et årligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet, screening af læse- og matematikvejleder.

  For 1., 2. og 3. g'erne skal der betales 830 kr. pr. år.

  Beløbet bliver opkrævet hvert år i august i forbindelse med 1. rate til studieaktiviteter.

  Udmeldte elever betaler materialegebyr til udgangen af det semester som eleven udmeldes på.

  Andre anskaffelser for egen regning:

  Det forventes, at du selv sørger for evt. lommeregner, kladdepapir, o.lign. Hvad angår ordbøger til sprogfagene, så har skolen licens til brug af ordbogen.com. Du har fri adgang på skolens netværk, og er du hjemme, skal du sørge for at logge dig ind med UniC-login først. Du vil kunne få rådgivning af din lærer på dette område.

   

 • Studieture

  På denne side finder du først generel info om studieture.

  Generel info om studieture:

  Der arrangeres løbende studieture for elever på HHX. Antallet af studieture varierer afhængigt af valgt studieretning/linje.

  Det er studieretningsteamet i samarbejde med ledelsen, der beslutter, hvilke destinationer, der anvendes som rejsemål på de enkelte studieretninger og klasser. Alle studieture har et fagligt indhold og er et led i den daglige undervisning.

  På HHX tager vi studieture alvorligt. Det er vigtigt at pointere, at studieture er FAGLIGE og dermed hverken af feriemæssig art eller fest og farver. Vores mål er, at de skal udvide den enkelte elevs viden og kunnen om andre lande og dets kultur og/eller om et emne (it, idræt osv). På samme måde er alle planlagte programpunkter på studieturen obligatoriske.

  Studieturen kan blandt andet omfatte virksomhedsbesøg, skolebesøg, sprogskole og udarbejdelse af markedsanalyser o.lign.

  Rammer for gennemførelsen af studieture:

  • Min. 85 % af de elever skal deltage på turen
  • Studieturen skal have et fagligt indhold
  • Som udgangspunkt er det obligatorisk at deltage på studieture
  • Elever, der grundet særlige omstændigheder, ikke deltager på studieturen får et dedikeret projekt, de skal lave, mens de andre er afsted (tal med din kontaktlærer herom i god tid i forvejen, så det kommer på plads i god tid)
  • Det er obligatorisk selv at tegne en rejseforsikring. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring (se endvidere i afsnittet "Forsikringer").

  Tilmelding til studieture:

  For at deltage på studieture, skal du indbetale alle opkrævede rater og aflevere underskrevet tilmeldingsbrev, samt underskrevet erklæring om studieture. Hvis du ikke overholder indbetalingen af løbende rater og afleverer underskrevet tilmelding og erklæring om studieture, vil du ikke kunne deltage på studieturen, men hæfter stadig for evt. indbetalt beløb til rejsebureauet.

  Alle, der deltager i studieturen, skal underskrive en erklæring om, at de vil opføre sig ordentligt på turen og overholde adfærdsreglerne. Er der en studerende, der bryder aftalen, sendes vedkommende hjem på eget ansvar og for egen regning. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre ligeledes underskrive erklæringen.

  Du har pligt til at informere rejselærerne om sygdomme, diagnoser o.lign., der kan have indflydelse på rejsens gennemførelse. Det er rejselærerne i samråd med ledelsen, der afgør, om det er forsvarligt, at du deltager på studieturen.

  Det er obligatorisk at sørge for at have en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring.

  Indbetaling af studieture vil blive opkrævet via Safeticket.

  Bemærk at en indbetaling til en studietur er bindende, når depositum for rejsen er betalt til rejsebureauet. Hvis du, grundet særlige omstændigheder, ikke ønsker at deltage på studieturen, skal dette meddeles til rejselærerne før indbetaling af depositum til rejsen til rejsebureauet. Efter indbetaling til rejsebureauet hæfter du for din andel af rejsens pris.

  Alle indkrævede penge går til de studerende – skolen udreder udgifter til læreres deltagelse.

  Det er ikke muligt at planlægge individuelle rejser gennem skolen. I ekstra ordinære tilfælde, er det muligt at forlænge dit ophold i forbindelse med en studietur, men du hæfter stadig for den fulde pris for studieturen med skolen. I tilfælde af ønsket om en individuel rejse skal ledelsen informeres. Du er selv ansvarlig for særskilt at bestille og betale fly og ophold i forbindelse med en forlængelse, og du er selv ansvarlig under din individuelle del af rejsen. Er du under 18 år, skal dine forældre ind over denne beslutning.

  Afmelding fra studietur:

  Hvis du herefter bliver forhindret i at deltage på turen grundet sygdom, er det din egen afbestillingsforsikring, der skal dække rejsens pris. Du skal huske at informere dine rejselærere om din udeblivelse inden klassens afrejse.

  Såfremt du ikke kan deltage på en studietur grundet udmeldelse fra skolen, omgænger eller anden årsag, vil du hæfte for det beløb, der evt. er indbetalt til et rejsebureau og for restbetaling, som ikke kan annulleres. Vi vil gerne undersøge, om der er mulighed for at sælge rejsen til en anden studerende fra klassen eller at få refunderet beløbet eller dele af beløbet fra rejsebureauet.

  Skolen dækker ikke tabte beløb i forbindelse med en afmelding fra en studietur. Du hæfter derfor stadig for rejsens fulde pris overfor skolen. Eventuelle restancer vil blive sendt til SKAT.

  Merbetaling:

  Alle beløb angivet i HHX brochuren og på hjemmesiden mm. er med forbehold for at de angivende beløb kan ændre sig grundet eksempelvis kursændring, prisen på olie, prisen på rejsemålet, skatter- og afgiftsændringer mm.

  Afregning af dine indbetalinger:

  Kontoen for den enkelte elev opgøres én gang under uddannelsen og det sker først ved afslutning af uddannelsen. Før beløbet kan afregnes skal evt. gæld til skolen være afregnet ellers vil det skyldige beløb blive modregnet tilgodehavende for studieaktiviteter.

  1. Hvis det overskydende beløb udgør min. 100 kr. vil hele det overskydende beløb blive udbetalt til den studerendes konto.
  1. Hvis det overskydende beløb udgør max. 99 kr. kan det overskydende beløb anvendes til sociale arrangementer i klassen.
  1. Hvis der er restancer for afholdte studieture, vil beløbet blive opkrævet efterfølgende.

  Tilbagebetaling for studieture ved udmeldelse eller ved afmeldelse:

  Hvis en elev udmeldes før tid eller afmeldes en studietur, vil elevens indbetalinger og elevandel på gennemførte rejser blive opgjort, og eventuelt overskydende/manglende beløb vil blive afregnet. Et evt. overskydende beløb bliver overført til elevens NEM-konto hvis eleven er over 18 år og hvis eleven er under 18 år, skal værgen fremsende reg. og konto nr. som beløbet skal overføres til økonomimedarbejderen på Køge Handelsskole.

  Hvis du er elev på IBS eller Innovation, vil din rejsekonto blive afstemt fremtidige betalinger til studieture eller blive opgjort, hvis alle studieture er afholdt.

  Særlige regler for omgængere:

  Hvis en elev er omgænger, vil der blive lavet en status på rejsekontoen i den studerendes oprindelige klasse.

  Såfremt der er et overskydende beløb på denne rejsekonto i forhold til på den nye klasses rejsekonto, bliver beløbet overført til den nye klasses rejsekonto.

  Såfremt beløbet på den oprindelige rejsekonto er mindre end beløbet på den nye rejsekonto, opkræves den studerende for differencen.

  Omgængere kan fravælge at deltage på studieturen i den nye klasse, da de allerede har været på studietur i den tidligere klasse. Dette meddeles rejselærerne ved opstart i den nye klasse.

   

   Hvis du ikke deltager i studieture, skal du deltage i faglige forløb. Men du skal stadig betale et beløb der dækker ekskursioner og andre aktiviteter.

    

   


   

   

   

   

   

   

Eksamen, Prøver, SO og SOP

 • Eksamen

  På denne side finder du info om eksamen.

  I forbindelse med eksamen træder en række regler i kraft. Du henvises her til skolens Eksamensregler, som kan findes på skolens Eksamensportal http:/eksamen.khs.dk   under fanen "Eksamensregler". Denne portal kan kun tilgås når man er tilstede på skolen.

  I god tid før terminsprøver og eksamen vil Eksamensregler også kunne findes på forsiden af Lectio under ”Aktuel information”. Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen. Man kan læse mere herom i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i ungdomsuddannelser (BEK nr 343 af 08/04/2016)

  Der afholdes eksamen på HHX-uddannelsen i maj og juni. De fag, du skal til eksamen i, udvælges ved udtrækning foretaget af Undervisningsministeriet. Din personlige eksamensplan og dine årskarakterer offentliggøres i Lectio - se datoer i din Lectio kalender.

  Du kan kun blive indstillet til eksamen, hvis det vægtede gennemsnit af årskaraktererne og tidligere års eksamenskarakterer er mindst 2,0

  Antal eksamener til et HHX-bevis:

  HHX elever, uden ekstra A-fag (det svarer til 4 A-fag) skal op i 10 prøver, herunder et studieområdeprojekt (SOP) samt en skriftlig prøve i dansk A. Elever med ekstra A-fag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver. Dvs. 5 A-fag = 11 eksamener. 6  A-fag betyder i alt 12 eksamener. Økonomisk Grundforløb (ØG) og Almen sprogforståelse (AP) indgår som en årskarakter på beviser (ikke som en eksamen).

  Det skal være afholdt 3 eksamener efter 2. år.

  Du skal have opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 for at kunne blive indstillet til eksamen. Du vil blive indkaldt til en samtale i Studievejledningen, hvis dit gennemsnit efter afgivelse af standpunktskarakterer er omkring 2,0.

  Informationskanaler i forbindelse med eksamen

  • Forsiden af Lectio ”Aktuel information”. Her ligger:
   • Eksamensregler
   • Eksamenskatalog – omtaler hvordan eksamen foregår i hvert enkelt fag
   • Andre tips og vejledninger
  • Eksamensportalen: http://eksamen.khs.dk (kan kun tilgås når du er på skolen). Indeholder dagens opgave, hvis den er elektronisk, ordbøger, e-bøger og i-bøger der må bruges til eksamen, skabeloner og andre hjælpe informationer.
  • HHX Elevhåndbogen (www.khs.dk) i afsnittet "IT" og afsnittet "Eksamensbevis/udtræk" og her på siden.

  I tilfælde af sygdom til AP, ØG, mat. screening og årsprøver, terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med alle prøver og eksamener skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  Ring til studiecenteret på tlf. 56 67 04 50 som oftest åbner kl. 7.45 i eksamensperioden. 

   

 • Eksamensbevis

  Eksamensbevis

  Du skal bestå med mindst 2,0 i gennemsnit for at få dit HHX-eksamensbevis. 

  På eksamensbeviset vil der stå både årskarakterer og eksamenskarakterer, og det er gennemsnittet af alle disse karakterer, der giver det endelige eksamensresultat.

  Antal eksamener til et HHX-bevis:

  HHX elever, uden ekstra A-fag (det svarer til 4 A-fag) skal op i 10 prøver, herunder et studieområdeprojekt (SOP) samt en skriftlig prøve i dansk A. Elever med ekstra A-fag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver. Dvs. 5 A-fag = 11 eksamener. 6  A-fag betyder i alt 12 eksamener. Økonomisk Grundforløb (ØG) og Almen sprogforståelse (AP) indgår som en årskarakter på beviser (ikke som en eksamen).

  Det skal være afholdt 3 eksamener efter 2. år.

  Du skal have opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 for at kunne blive indstillet til eksamen. Du vil blive indkaldt til en samtale i Studievejledningen, hvis dit gennemsnit efter afgivelse af standpunktskarakterer er omkring 2,0.

  Bonus for flere A-fag

  Studerende med 5 A-fag får ganget deres gennemsnit med 1,03 og ved 6 A-fag ganges det med 1,06.

  Bonus for videregående uddannelse indenfor 2 år

  Herudover bliver gennemsnittet ganget med 1,08 ved videreuddannelse senest 2 år efter adgangsgivende eksamen.

  Før du tager huen på
  Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du har bestået din HHX-eksamen før du tager studenterhuen på. Vejlederne kan hjælpe dig med at udregne din gennemsnitskarakter og en eventuel nødvendig karakter i det sidste eksamensfag, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bestå din eksamen. Du kan også selv udregne din gennemsnitskarakter ved at gå ind på skolens hjemmeside, der har et program, som kan bruges til udregning af din gennemsnitskarakter.

   

 • Terminsprøver

  Terminsprøverne i eksamensfag afholdes i andet semester. Der afholdes terminsprøve i alle afsluttende skriftlige fag.

  Terminsprøverne giver dig mulighed for at afprøve de krav og regler, som gælder ved eksamen.

  Karaktererne for terminsprøverne indgår i bedømmelsesgrundlaget for dine årskarakterer.

  Mød op til prøven i god tid, senest 30 min. før det angivne tidspunkt.

  Ved for sent fremmøde og ved for sen aflevering af opgaver, synopser, projekter, etc. KAN eleven blive udelukket fra prøve.  

   

  I tilfælde af sygdom til AP, ØG, mat. screening og årsprøver, terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med alle prøver og eksamener skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  Ring til studiecenteret på tlf. 56 67 04 50 som oftest åbner kl. 7.45 i eksamensperioden. 

   

   

 • Årsprøver

  Årsprøver er obligatoriske og afholdes i maj og juni.

  Du skal deltage i alle dine prøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

  Formålet er at træne dig, så du får en fornemmelse af dit tidsforbrug til løsning af opgaverne.

  Dine resultater fra prøverne vil indgå i den generelle vurdering af dit niveau og på virke din årskarakter.

  Obligatoriske årsprøver:

  1.g Mundtlig Matematik 

  2.g Skriftlig Dansk og mundtlig Matematik, samt studieretningsfagene (aøA, iøA, innoB, vøA)

  Ud over de obligatoriske årsprøver:

  1.g kan udover den obligatoriske prøve få årsprøver i andre fag, som fx 2. fremmedsprog, hvis det er tysk.

  2.g kan udover de obligatoriske prøver få mundtlige årsprøver i andre fag, som fx 2. fremmedsprog (spA, kinaA, frA).

   

  I tilfælde af sygdom til AP, ØG, mat. screening og årsprøver, terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med alle prøver og eksamener skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  Ring til studiecenteret på tlf. 56 67 04 50 som oftest åbner kl. 7.45 i eksamensperioden. 

   

 • Studieområdet - SO 1-7 forløb og SOP

  Studieområdet indeholder syv forløb:

  SO1 til SO7 der undervises og vejledes i alle forløb, således at hver elev/gruppe får den rette støtte gennem forløbet. I forbindelse med hvert forløb foretages en evaluering. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.

  Studieområdet 1 (SO1) - titel "Digitalisering" (finder sted på 2. semester) (samfundfag, matematik, informatik)

  Studieområdet 2 (SO2) - titel "Nation Branding - Kultur marked og kommunikation" (finder sted på 2. semester) (afsætning, dansk, andet fremmedsprog)

  Studieområdet 3 (SO3) - titel "Bæredygtighed" (finder sted på 2. semester) (virksomhedsøkonomi, engelsk)

  Studieområdet 4 (SO4) - titel "Regulering af markedskræfterne" (finder sted på 3. semester) (virksomhedsøkonomi, international økonomi)

  Studieområdet 5 (SO5) - titel "Den nationale fortælling" (en individuel skriftlig opgave) (finder sted på 4. semester) (dansk, historie)

  Studieområdet 6 (SO6) - titel "FNs Verdensmål" (en individuel skriftlig opgave) (finder sted på 5. semester) (minimum et studieretningsfag i kombination med et andet fag)

  Studieområdet 7 (SO7) - titel "Globalisering" (finder sted på 6. semester) (engelsk, international økonomi, historie)

  Disse forløb lægger op til en afslutningsvis individuel større skriftlig opgave på 3. år, som kaldes Studieområdeprojektet (SOP). Opgaven danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.

  Studieområdeprojektet (SOP) - er en individuel skriftlig rapport med mundtlig eksamen.

  Eleven vælger et område som belyses ved hjælp af to fag, hvoraf et skal være på A-niveau, og mindst et skal være studieretningsfag.

  Med baggrund i elevens problemformulering udarbejder elevens vejledere en opgaveformulering, som udleveres ved skriveperiodens begyndelse.

  Prøveafholdelsen er i sommerterminen. En mundtlig eksamination på 30 min. uden forberedelse med grundlag i elevens studieområdeprojekt.

 • Større Skriftlig Opgave - SO5, SO6 og SOP

  På denne side finder du først info om de større skriftlige opgaver.

  STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVER:

  Ud over at du løbende har afleveringsopgaver i de fleste fag, skal du på 2.g og 3.g arbejde med tre større skriftlige opgaver.

  Nedenfor er de tre større skriftlige opgaver beskrevet. De er del af nogle af dine SO-projekter, beskrevet i afsnittet "Studieområdet", og her får du også hjælp og vejledning til, hvordan du skal arbejde med opgaverne.

  SO5 - "Den nationale fortælling"

  Dette er en en individuel skiftlig opgave, som kombinerer de to fag dansk og historie, og hvor du skal besvare en faglig problemstilling indenfor de to fag.

  Du skal selv udarbejde en problemformulering.

  I opgaven lægges der vægt på, at du lærer at skrive en større opgave, og at du opfylder krav til formalia.

  Opgaven udarbejdes i slutningen af 2.g. Karakteren indgår i de relevante fag på 3.år.

   

  SO6 - ""FNs Verdensmål" 

  Dette er en "studieretningsopgave", som er en individuel rapport på ca. 6-10 normalsider (ekskl. forside, indholdfortegnelse o.lign.), hvor du individuelt skal besvare en flerfaglig problemstilling, kombineret af mindst ét af dine studieretningsfag samt et andet af dine fag. Denne træner dig især i formalia, fordybelse i et emne, samt at arbejde på forskellige taksonomiske niveauer, inden du skal skrive SOP på sidste år.

  Det er skolen, der vælger fagene, og klassens lærere i de pågældende fag stiller opgaven.

  I opgaven lægges der vægt på, at du skal lære at skrive en større opgave, og at du opfylder krav til formalia.

  Den udarbejdes i løbet af 2.g. Karakteren indgår i de relevante fag på 2. år. 

   

  SOP

  SOP er studieområdeprojektet (se beskrivelse af studieområderne under afsnittet "Studieområdet" ), som er en tværfaglig rapport, hvor du kombinerer mindst ét af dine studieretningsfag samt af dine andre fag (hvoraf minimum ét af de to valgte fag skal være et A-fag). Er det valgte studieretningsfag et B-fag skal det andet fag være et A-fag. Er det valgte studieretningsfag et A-fag må det andet fag gerne være et B- eller et C-fag.

  Opgaveformuleringen/problemstillingen skal være en du finder interessant at arbejde med og dermed fordybe dig i. Problemstillingen udarbejder du i samarbejde med dine lærere. Du har 10 hverdage til at skrive din SOP, efter at du har fået udleveret din opgaveformulering. De bliver reserveret til dette arbejde i Lectio, hvor du ikke har anden undervisning. Mindst 5 af de 10 dage ligger i forlængelse af hinanden. Rapporten har et omfang af 15-20 normalsider (en normalside er 2.400 anslag) udover forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, bilag o.lign.

  Før og under skriveprocessen får du vejledning af lærere i de to valgte fag. Det kræves, at du er forberedt til de planlagte vejledninger.

  Når du afleverer din opgave, ophører vejledningen, og din(e) lærer(e) må ikke kommentere opgaven før din eksamen.

  SOP afsluttes med en mundtlig eksamen, som er karaktergivende og tæller med på dit eksamensbevis. Du får én samlet karakter for både den skriftlige og den mundtlige del. Regler for almindelig eksamen er gældende.

  Undervisningsministeriets læreplan om bl.a. SOP i Studieområdet på HHx finder du her

   

Studiecentret

 • SU - Statens Uddannelsesstøtte

  Er du over 18 år, har du mulighed for at få støtte til at uddanne dig. Støtten hedder SU (Statens Uddannelsesstøtte). Støtten ydes på nogle vilkår, som hovedsageligt er bestemt af den uddannelse, du har valgt og dine egne indtægter samt dine forældres indtægter, hvis du er under 20 år, eller bor hos dine forældre og går på en ungdomsuddannelse.

   

  Sådan klarer du dig selv med hensyn til SU:

  På hjemmesiden www.su.dk kan du få alle regler og vilkår om SU forklaret, for at logge på og udfylde en ansøgning skal du bruge NemId. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse. De fleste af forklaringerne ligger i print-venlige filer, du kan udskrive på A4-ark, så du kan tage dem med dig, hvis du for eksempel vil spørge nærmere i studiecentret.

  Hvis du vil regne på, hvad du kan få i SU, eller hvor meget du kan tjene selv uden at skulle tilbagebetale SU, finder du regnemaskiner til hjælp på hjemmesiden.

   

  Det forventer vi af dig vedr. SU:

  -  at du sørger for, at der ikke er fejl i din ansøgning. Dit bidrag til, at du får den rigtige SU til den rigtige tid, er at udfylde alle de rigtige rubrikker, udfylde dem rigtigt og søge i god tid ledsaget af de rigtige papirer, hvis det er krævet. Hvis du ikke bærer dig rigtigt ad, kan du ikke regne med, at SU-systemet overholder de lovede behandlingstider

  -  at du henvender dig i studiecentret her på dit uddannelsessted, når du behøver hjælp og vil stille spørgsmål om SU. Men prøv altid først selv at finde ud af tingene

  -  at du aktiverer din e-boks på hjemmesiden www.eboks.dk, sætter dig grundigt ind i de meddelelser og breve samt opbevarer dem, du modtager fra SU-systemet. De indeholder nemlig de oplysninger, du skal bruge for at undgå problemer med din SU

   

  Har du brug for hjælp?:

  Du skal altid henvende dig i studiecentret, hvis du har spørgsmål om eller problemer med din SU. Her ordner vi hovedparten af administrationen af din SU

  Det kan vi tilbyde:

  -  vi hjælper dig, hvis du konkret har brug for hjælp med en ansøgning eller med at ændre din SU, eller hvis du vil spørge om SU i almindelighed

  -  vores studiecenter ligger på Uddannelsesvej ved hovedindgangen - åbningstider fremgår af opslag ved døren og kan ses på skolens hjemmeside samt i afsnittet "åbningstider"

  -  du har adgang til internet på computerne her på skolen. Her kan du slå op på SU’s hjemmeside: www.su.dk. Du bør finde ud af mest muligt selv, inden du kommer og spørger

  -  ekspeditionstiden for behandling af en ansøgning vil normalt ikke overskride fire uger fra det tidspunkt, hvor du udfylder din ansøgning på SU’s hjemmeside, til du har penge på din konto

  -  der kan dog ske mindre forsinkelser, hvis der for eksempel er problemer med at indhente skatteoplysninger, du ikke bor hos dine forældre eller du ikke er dansk statsborger

  -  den løbende udbetaling af din SU til din konto sker altid den sidste hverdag måneden forud

   

  Vil du klage over din SU afgørelse?:

  Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Er du i tvivl, så henvend dig i studiecentret. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU- styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.

  Vil du klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over.

   

 • Ungdomskort

  Du har mulighed for at søge om et ungdomskort, der giver tilskud til din transportudgift.

  Du skal udfylde en ansøgning på hjemmesiden www.uddannelseskort.dk.

  Du skal selv betale en del af din transportudgift, resten af udgiften vil du normalt kunne få dækket.

  Du kan kun få tilskud til kort, der dækker zonerne mellem din bopæl og din skole.

   

 • Åbningstider

  Studiecentret er nok det sted på Køge Handelsskole, hvor der samles flest informationer om de enkelte studerende.

  Det er nemlig her, at alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevares og behandles, så du kan modtage karakterblade, eksamensmeddelelser m.v.

  Hvis du ændrer adresse, e-mail adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt informere studiecentret. Det kan være meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt. Vi bruger E-post til at sende vigtige informationer til dig. 

  Studiecentret er beliggende i rød bygning til højre for hovedindgangen.

  Åbningstiderne er:  

  • mandag og onsdag kl. 8 - 15
  • tirsdag og torsdag kl. 8 - 10
  • fredag kl. 8 - 14

   

Evaluering

Evaluering af undervisningen

Du skal som elev have mulighed for at evaluere undervisningen i de enkelte fag en gang pr. år.

Evalueringen er skriftlig og foregår elektronisk.

Resultatet af evalueringen danner udgangspunkt for en efterfølgende diskussion i klassen

Evaluering af skolens tilrettelæggelse af uddannelsen

Du får også mulighed for at evaluere skolens tilrettelæggelse af uddannelsen.

Denne evaluering foregår ved, at du udfylder et spørgeskema via skolens It-system.

Denne evaluering foregår hvert 2. år.

Karakterer 

Der afgives karakterer 3 gange på et  skoleår (se mere herom i afsnittet "karakterer").

Ved offentliggørelse af karakterer, kan du få en uddybende begrundelse for dit niveau hos din faglærer.

Klasserådsmøder 

Klassens lærere holder klasserådsmøde 2 gange årligt, hvor de evaluerer klassens trivsel, faglige niveau, fravær, pædagogiske udfordringer og individuelle behov for støtte eller talentudvikling.

Samtale med kontaktlærer

Kontaktlæreren afholder samtale med elever efter behov 1-2 gange årligt efter klasserådsmøder.

Samtalen omhandler trivsel, behov for særlig støtte eller talentudvikling, studieaktivitet jf. studie-og ordensreglementet, samt fagligt niveau generelt.

 

Forsikringer

Du skal være opmærksom på, at skolen ikke har tegnet en forsikring for dig, hvorfor det er vigtigt, du selv sørger for at tegne relevante forsikringer.

Tyveriforsikring (indboforsikring):

Du hæfter selv for tyveri og beskadigelser på dine værdigenstande, hvis du vælger at medbringe dem i skoletiden.

Bliver dine ting stjålet eller beskadiget på skolen/i skoletiden (gælder også på studieture og udflugter), skal din egen indboforsikring dække dette efter de betingelser, der er gældende.

Efterlad derfor aldrig dine værdigenstande uden opsyn og pas på dine værdigenstande. Skolen har ikke mulighed for at udbetale erstatninger.

Ulykkesforsikring:

Hvis du kommer til skade i skoletiden, er det din egen ulykkesforsikring, der eventuelt skal udbetale erstatning.

Er du over 18 år, skal du have din egen police, medmindre du er omfattet af din families ulykkesforsikring.

Det er vigtigt, at du passer på dig selv og dine studiekammerater.

Eksempel: uheld med f.eks. vand i mobiltelefoner eller pc'ere kræver en indboforsikring med udvidet elektronikdækning.

Forsikringer i forbindelse med studieture:

Desværre sker det til tider, at eleverne får frastjålet deres punge på gaden eller de kommer til skade. Du skal selv tegne nødvendige forsikringer i forbindelse med din(e) studietur(e), idet det ikke er indberegnet som en del af udgifterne til rejsen, når skolen betaler for den.

De forsikringer du skal have i orden er:

- afbestillingsforsikring (tegnes inden der bestilles og betales for studieturen fra skolens side) - denne dækker ifald du bliver syg inden studieturen og ikke kan komme med

- rejseforsikring (tegnes senest dagen før du skal rejse på studietur) - denne dækker hvis du bliver syg, når du er afsted, og som oftest kan du tilkøbe muligheder for erstatning ved mistet baggage eller ulykke/ansvar hvis uheldet er ude. 

- tjek op med din indboforsikring, om du har en og hvad den dækker.

 

GEKH

Gamle Elever Køge Handelsskole - GEKH:

Foreningen blev dannet i foråret 1990 af gamle HHX-studenter fra Køge Handelsskole, som ønskede at fastholde sammenholdet fra deres HHX-tid.

Foreningens primære opgave er at arrangere en årlig Gamle Elevers fest, som nu per tradition ligger den første lørdag i november.

Kun medlemmer af foreningen kan deltage i festen, som er umådeligt populær og med stor deltagelse – også fra lærerside. Foreningen uddeler hvert år et legat ved HHX-studenternes translokation. Legatet gives til en 3.g elev, der har gjort et stort arbejde for skolens sociale liv.

I GEKHs bestyrelse sidder typisk 6-9 tidligere elever samt to lærer.

GEKH har sin egen hjemmeside: www.gekh.dk. På hjemmesiden kan du bl.a. melde dig ind samt se medlemskontingentet.

Du kan også følge foreningen på deres Facebookside her.

Der er tradition for, at alle afgangsstuderende melder sig ind i foreningen, da dette som nævnt er betingelsen for at kunne deltage i Gamle Elevers fest den første lørdag i november.

 

Handicapforhold

Køge Handelsskole er tilgængelig med fysisk handicap og til kørestolsbrugere. 

Handicap parkering:

Der er et antal handicap-parkeringspladser tæt på hovedindgangen, Uddannelsesvej samt på bagsiden til Ny bygning, Campusbuen. Husk at bruge dit handicapskilt, så du undgår p-bøde.

Forhold i rød bygning:

Det er en ældre bygning og desværre med dårlige handicapforhold, hvad angår toiletter.

Der er elevator fra stuen til 1. sal i rød bygning - elevatoren finder du til højre for kasseområdet i caféen, hvis du kigger ude fra bordene og ind mod kassemiljøet. 

Forhold i ny bygning:

I ny bygning finder du gode handicaptoiletter.

Kommer du fra rød bygning, skal du op på 1. sal i rød bygning og videre over broen til den ny bygning. 

Efter broen drejer du til højre (undervisningslokalerne her hedder 710-714), og på den anden side af personaletoiletterne, finder du et handicaptoilet, der bl.a. også er udstyrret med lift-system.

Du finder endvidere handicap toiletter på 2. sal i den ny bygning. Det ligger ovenpå handicaptoilettet på 1. sal.

Du når 2. sal i nybygning ved at tage elevatoren næsten nede for enden af gangen med lokalerne 710-714.

 

IT

 • Informationskanaler

  I dette afsnit vil vi fortælle dig om, hvordan skolen og du kommunikere med hinanden, samt hvilke informationskanaler der anvendes hertil.

  Lectio:

  Skema og daglige ændringer, lektier, lokaler, skriftlige opgaver, karakterer, kalender, aktuel information, beskeder mm.

  Husk at Lectio kun må benyttes til formidling af informationer vedrørende undervisning.

  Lectio opdateres løbende af studiecenter og lærerne.

  Du kan lave en genvej til Lectio på din telefon, så du kan holde dig orienteret om daglige ændringer.

  Du finder os på Lectio.dk – Køge Handelsgymnasium. Det kræver login at få adgang til personlige data.

   

  UMS:

  På UMS skal du indtaste dit mobiltelefonnummer.

  UMS er et administrativt system, hvor du kan skifte adgangskode og vælge at modtage fx skemaændringer på sms.

  Du finder UMS på https://khs.dk under fanen ”elever og studerende”

   

  Facebook: 

  På vores Facebook-side kan du deltage i debat og dialog og kommunikere med andre elever, kommentere opslag, deltage i afstemninger, etc. Husk altid at skrive i en god tone og respekter andre elevers holdninger, når du debatterer på nettet.

  Du finder Køge Handelsskole på Facebook.com/kogehandelsskole.

   

  Twitter:

  Skolen kommunikerer diverse former for information og nyheder via Twitter, så du har mulighed for at følge skolen mobilt.

  Skolens Twitter-profil kan du finde og følge via twitter.com/khsdk

   

  Infoskærme:

  Supplerende information om daglige ændringer. Her kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen nu og her.

   

  Hjemmesiden -  khs.dk:

  Khs.dk er Køge Handelsskoles officielle hjemmeside. Her finder du information af enhver art om skolens uddannelser.

   

  Af sikkerhedsmæssige grunde er der en række regler for brugen af skolens it-udstyr.

  Reglerne giver skolen ret til at bortvise dig, såfremt du udøver hærværk, misbruger eller ulovligt kopierer programmer. 

 • It-support for studerende

  Som elev på Handelsgymnasiet har du mulighed for support på studierelaterede it-problemer.

  Du kan henvende dig i it-helpdesk for hjælp i skolens åbningstid, eller du kan skrive en mail på helpdesk@khs.dk 

  It-helpdesk finder du i stueetagen i bygning A i lokale 118. 

   

Karakterer

 • Karakterer

  På Køge Handelsgymnasium afgives der p.t. karakterer tre gange om året: en standpunktskarakter i uge 46, en i uge 11 og en i uge 18. Din faglærer vil give dig en kort begrundelse for karakteren.

  På 1. år vil den første karakter i uge 46 være af formativ art - dvs. at det ikke er en egentlig tal-karakter men mere en indikation af fagligt niveau samt en feedback på, hvordan du kan forhøje dit niveau inden næste "rigtige" tal-karakter i uge 11.

  For at rykke videre på næste år, skal du have min. karakteren 02 i gennemsnit, samt have deltaget i Grundforløbsprøverne, alle SO-forløb og diverse årsprøver.

  I fag, der har både mundtlig og skriftlig eksamen, får du en standpunktskarakter for henholdsvis den mundtlige og den skriftlige præstation.

  I andre fag får du én årskarakter.

  Standpunktskarakteren gives dels ud fra dine præstationer i løbet af hele skoleåret, dels ud fra dit faglige niveau ved skoleårets slutning.

  En standpunktskarakter udtrykker graden af din opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives. 

  Karaktererne offentliggøres på Lectio. 

   

  Mundtlige karakterer

  Den mundtlige karakter gives på baggrund af elevens opfyldelse af de i bekendtgørelsens faglige mål på det givne tidspunkt, hvor karakteren afgives. De kriterier, der ligger bag målopfyldelsen, er lærerens vurdering. Imidlertid kan følgende vurderingskriterier måske tjene til inspiration:

  • Elevens aktive deltagelse i klasserumsundervisningen
  • Elevens forberedelse til timerne
  • Elevens aktive deltagelse i forhold til at turde stille spørgsmål til de faglige emner, der arbejdes med
  • Elevens aktive deltagelse i gruppearbejde - herunder evnen til at arbejde selvstændigt, tage ansvar for gruppens samlede arbejde og overholde deadlines
  • At indgå i de forskellige undervisningsaktiviteter med nysgerrighed
  • Fagligt abstraktionsniveau, anvendelse af fagterminologi mv.

  Ofte vil læreren gøre det tydeligt, hvilket grundlag karaktererne tager udgangspunkt i.

   

  Skriftlige karakterer

  Den skriftlige karakter gives på baggrund af elevens skriftlige afleveringer. Er ikke alle skriftlige afleveringer afleveret til deadline på Lectio eller er nogen af dem slet ikke afleverede, vil dette trække ned i den skriftlige karakter. Husk at du endvidere får skriftligt fravær for ikke afleverede eller for sent afleverede opgaver. De kriterier, der ligger bag målopfyldelsen, er lærerens vurdering i det enkelte fag.

   

 • Karakterskala

  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

   

 • Oprykning

  For at gå videre til næste skoleår, skal du hvert år bestå med et gennemsnit på minimum 02 og ikke for højt fravær.

  Allerede i efteråret får du en foreløbig karakter (standpunktskarakter), hvor din studievejleder vil kontakte dig, hvis dit gennemsnit på daværende tidspunkt er faretruende lavt.

  Ifølge bekendtgørelsen for HHX § 22 får en elev årskarakter ved afslutning af et skoleår. Hvis gennemsnittet er 2 eller derunder ved skoleårets afslutning, kan skolens leder i følge studie-og ordensreglementet § 10 nægte en elev oprykning. Beslutningen træffes på baggrund af en individuel vurdering af elevens faglige niveau og studieaktivitet.

  Oprykning kan endvidere kun ske efter deltagelse i eksamen og skolens interne prøver. Endvidere skal du have afleveret alle skriftlige opgaver, der kræves ifølge bekendtgørelsen for HHX.

  Hvis du er under 18. år, og ikke kan oprykkes til næste år, vil dine forældre blive orienteret i et brev fra Studievejledningen. Brevet vil blive sendt ud, efter årskaraktererne er afgivet i begyndelsen af maj.

  Kan du ikke rykkes op på næste år, men tager året om, skal du underskrive en kontrakt i vejledningen med henblik på at følge din studieaktivitet.

   

Ledelse

Den daglige ledelse på Køge Handelsgymnasium varetages af:

 • Uddannelsesrektor Jonas Lindelof - joli@khs.dk 
 • Uddannelsesleder Annemette Fabricius - anfa@khs.dk 
 • Uddannelsesleder Anders Bøhm - anbo@khs.dk 

Ønsker du at klage, så se proceduren under Studie- og ordensreglement.

Lærerfravær

Sygdom:

Både af hensyn til lektier og beskeder, der lægges ind af din lærer, samt af hensyn til eventuelle ændringer i forbindelse med dine læreres sygdom, skal du dagligt (og gerne flere gange om dagen), tjekke dit Lectio skema for den efterfølgende dag samt de kommende dage/uger. 

Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de skemalagte timer. Det kan være, at du får en mellemtime eller bliver sat til at lave "arbejd-selv-opgaver".

Hvis morgentimerne bliver aflyst grundet sygdom, vil vi tilstræbe, at du kan se ændringen i dit skema på Lectio senest kl. 6.30.

Hvis der forekommer ændringer i løbet af dagen, kan du se det i dit skema. Vær opmærksom på, at ved lærerfravær grundet sygdom, kan der blive lagt timer i skemaet med andre af dine faglærere - eller din syge lærer har lagt "arbejd-selv-opgaver" ind på modulet.

Er en lærer ikke mødt frem til undervisningen, skal en repræsentant for klassen efter 15 min. henvende sig til HHX-ledelsen (glasdørene ved lærerværelset).

Du kan ikke forvente, at få erstatningstimer for de første to uger, hvor din lærer aflyser undervisningen.

Kursusdeltagelse og lignende:

Din lærers kurser og lignende er som regel planlagt i så god tid, at timerne vil (så vidt det er muligt) blive lagt med andre af dine faglærere, eller du skal arbejde selv med opgaver i faget.

 

Mediecenter

Mediecenteret er skolens bibliotek. Her kan du låne fag- og skønlitteratur. 

Du finder Mediecenteret ved at gå ind af hovedindgangen til Køge Handelsskole, herefter dreje til højre i retningen mod caféområdet. 

Bøger og databaser:

I Mediecenteret kan du få hjælp til informationssøgning i bibliotekets beholdning, på nettet og i skolens fagdatabaser.

Du kan låne bøger, tidsskrifter, aviser og dokumentarfilm. I forbindelse med større opgaver kan du se tidligere elevopgaver i mediecentret. Mediecentret udlåner også pc’ere, bolde og brætspil.

I skolens biblioteksbase                https://khs.reindex.net/KHS/main/Landing.php kan du søge efter materialer og se om en bestemt bog er hjemme.

 • Der er mulighed for at hente adgangskoder til de databaser, som der er fri adgang til via skolens netværk.
 • Du kan låne en bærbar computer i mediecenteret. Computeren kan lånes for en dag af gangen. Husk at medbringe dit sundhedskort. Bemærk, at der er et begrænset antal computere til udlån.

Lån, lånetid og aflevering:

Dit gule sundhedskort fungerer som lånekort i Mediecentret. Du hæfter for alle materialer lånt på dit cpr-nummer, også selvom du måtte få byttet bøger med medstuderende.

Lånetiden på lærebøger, som du får udleveret i august, er et skoleår. Du skal aflevere alle dine bøger inden du går på sommerferie. Også de bøger du skal bruge igen efter ferien.

Lånetiden på øvrige bøger og film er almindeligvis 31 dage. Men du kan henvende dig for at få forlænget dit lån, hvis det ikke er reserveret.

Erstatning af udlånte materialer fra Mediecenteret:

Hvis mediecenterets materialer mistes eller ikke afleveres, skal de erstattes efter takster fastsat af mediecenteret.

Er det lånte materiale ikke afleveret 31 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet, og mediecenteret sender en regning. Regninger og erstatningsbeløb, der ikke betales, overgår til SKAT. Der opkræves et administrationsgebyr ved overdragelse til SKAT.

Kreative sager:

Skal I lave gruppearbejde, hvor I skal være kreative, kan I også låne tuscher og plancher mm.

 

Praktiske oplysninger

 • Ferieplan

  HHX Ferieplan 2022-23:

  Vinterferie 21. februar 2022 - 25. februar 2022
  Påskeferie 11. april 2022  - 18. april 2022
  St. Bededag 13. maj 2022  
  Kristi Himmelfartsferie 26. maj 2022 - 27. maj 2022  
  2. Pinsedag 6. juni 2022  
  Translokation 25. juni 2022  
  Studenterkørsel 26. juni 2022  
  1. skoledag   8. august 2022  
  Efterårsferie (uge 42)   17. oktober 2022 - 21. oktober 2022
  Juleferie    22. december - 3. januar (begge dage inkl.)
  Vinterferie   18.-24. februar 2023
  Påskeferie   1.-10. april 2023
  St. Bededag   5. maj 2023  
  Krist Himmelfartsferie 18. maj - 19. maj 2023  
  2. Pinsedag   29. maj 2023  
  Translokation 24. juni 2023  
  Studenterkørsel    25. juni 2023  
  Sommerferie:   24. juni-6. august 2023 (begge inkl.)  
  Første skoledag efter sommerferien:    Mandag 7. august 2023  
  Ferieplanen er med forbehold for ændringer  

   

   

 • Glemte sager

  Har du glemt eller fundet ting?

  Har du mistet ejendele eller fundet ”glemte” sager, skal du henvende dig til Servicekontoret jf. Servicegruppen..

  Ofte vil lærere eller elever efterlyse rette ejermand over Lectio-besked til "alle elever" og "alle lærere", hvis de har fundet noget i lokalerne.

   

 • Elev-bogskabe

  I den nye bygning er der ca. 400 elev-bogskabe, som eleverne kan låne.

  Skabene låses med en hængelås. Der er mulighed for at købe en hængelås i mediecenteret.

  Skabene kan bruges til opbevaring af bøger, computere og noter.

  Husk at tage hængelåsen med dig, når du ikke bruger skabet.

  Hængelåsen bliver klippet dagen efter translokationen, hvis den ikke er fjernet.

 • Parkering

  Se under "Studie- og ordensreglement" afsnittet "Parkering på skolens område" for vigtigheden af at anskaffe parkeringstilladelse.

   

 • Print og kopi

  Du skal bruge dit studiekort, når du skal printe.

  Printerne for studerende er placeret i rød bygning ved caféen, ved lokale 109 og i Mediecenteret.

  Du må kun benytte printeren til print og kopiering af undervisningsrelevant materiale som for eksempel artikler. og projektafleveringer.

  Hvis printeren misbruges, vil skolen lukke for adgangen til den.

  Ved fejl og mangler vedrørende elev-printerne på Handelsgymnasiet bedes du henvende dig i Mediecenteret.

   

 • Skoletid

  1. modul                       08.20 - 09.50

  Pause                           09.50 - 10.05

  2. modul                       10.05 - 11.35

  Spisepause                   11.35 - 12.15

  3. modul                       12.15 - 13.45

  Pause                           13.45 - 14.00

  4. modul                       14.00 - 15.30

  5. modul                       15.30 - 17.10

  Du må forvente at undervisningen kan planlægges i tidsrummet fra kl. 8.20-17.10.

  Private aftaler og fritidsarbejde bør placeres efter kl. 17.10.

  Skemaet kan ændres med kort varsel grundet lærerfravær eller ændringer i aktiviteter. Du bør derfor tjekke dit skema jævnligt.

  Fordelingen af moduler kan være forskellig fra uge til uge.

  Uddannelseslederen tjekker løbende, at alle hold er skemalagt med korrekt antal moduler i henhold til bekendtgørelsen for HHX.

   

 • Studiekort

  Alle elever får ved start på Handelsgymnasiet et studiekort. Kortet bruges på alle tre år på Handelsgymnaiet.

  Studiekortet bruges til følgende:

  - skal kunne fremvises på forlangende på skolen

  - print, scanning og kopiering

  - køb af varer i kantinen/automater (se afsnittet "caféen" for info om indsætning af penge på kortet)

  - ved indgangen til skolens fester (bevis for, at du må komme ind)

  - evt. for at opnå rabatter udenfor KHS

  Mister du dit kort koster et nyt 50 kr. ved henvendelse i Mediecenteret.

   

Studieområde

På denne side finder du info om studieområdet.

1. Studieområdet

Studieområdet er et samlet ord for tværfaglige forløb over de tre år på HHX. At forløbende er tværfaglige betyder, at der er mindst to fag involveret. Disse forløb skal udvikle dig personligt og fagligt. 

Studieområdet skal således: 1. Videreudvikle din forståelse af dig selv som person og borger i et demokratisk samfund, 2. Styrke din evne til at forholde dig til omverden og 3. Udvikle forståelse for menneskers forskellighed.

Formålet med studieområdet på Køge Handelsgymnasium er at give de studerende forståelse for faglig metode, taksonomiske niveauer, kildekritik og kunne sætte fagene i spil, således at de får forståelse for, hvordan man arbejder akademisk, og opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse.

Linket til Studieområdet (SO-hjemmeside) findes på forsiden i Lectio. Du kan også læse mere om studieområdet i Undervisningsministeriets læreplan om Studieområdet på HHX, og den finder du her

Planen for studieområdet eksisterer i to udgaver; Dels en lærerrettet udgave og dels en elevrettet version, som skolens pædagogiske koordinator gennemgår for eleverne ved skolestart. Planen er tilgængelig elektronisk på Skrivemetroen.Området kan blive udtrukket til sommereksamen. 

Læs mere om studieområdet på Køge Handelsskole  og lærerplanen om Studieområdet på HHX, og den finder du her

 

 

 

Grundforløb

Når du begynder på HHX på Køge Handelsgymnasium indleder du 1. år med to introduktionsdage sammen med den midlertidige klasse, du skal gå i under Grundforløbet. 

De første tre måneder på 1. år kaldes Grundforløbet, og her introduceres du til fagene samt de forskellige studieretninger på HHX på KHS, så du får lettere ved at vælge dine fremtidige studieretningsfag.

Dit endelige valg sker omkring efterårsferien på 1. år. Herefter dannes der nye "rigtige" klasser gældende for resten af din tid på gymnasiet.

Ca. midt november får du to nye dage med introduktion, når du starter i din "endelige" klasse på den studieretning, du har valgt. 

 

Studieudvalg

 • Festudvalg

  Fester og Caféer

  Festudvalget har til opgave at lave gode fester og fredags caféer.

  Hver klasse vælger en til to personer til dette udvalg.

  Formandskabet kører efter samme model som forretningsrådet, og der vælges endvidere en kasserer.

  Festudvalget arbejder tæt sammen med forretningsrådet og to lærerrepræsentanter, der funger som støttepersoner og vejledere.

  Festudvalget holder også møder efter behov i skoletiden, men det er naturligvis også muligt at holde møderne uden for skoletid!

  Festudvalget er eneansvarligt for festernes afvikling, dvs. udvalget står for bestilling af øl, musik, vagter, pedel, rengøring mv. Udvalget står selvfølgelig også for opstilling, udsmykning og oprydning efter fester og caféer.

 • Forretningsråd (studieråd)

  Studierådet hedder "Forretningsrådet" på Køge Handelsgymnasium. 

  Forretningsrådet er bl.a. de studerendes talerør over for skolens ledelse.

  Forretningsrådet tager sig af alle forhold, der vedrører elevernes dagligdag såsom valg af skolens indsatsområder, generel trivsel, Blå Bog, elevfaciliteter mv. Rådet har også en plads i skolens bestyrelse. Se poster nedenfor.

  Rådets vision er:

  "Vi ønsker, at gøre skolen til et mere attraktivt sted både socialt og indlæringsmæssigt. Vi vil bidrage til, at skolen bliver til vores. Vores mål er, at vi som elever skal have indflydelse på, hvordan vores skole skal være."

  Poster i Forretningsrådet:

  Formand - formanden har det sidste ord samt er ordstyrer til møder. Formanden er ansigtet ud ad til. Formanden er tovholder og skal godkende rådets forslag samt handlinger. Formanden deltager til bestyrelsesmøder, og repræsenterer eleverne bedst muligt. Formanden skal samarbejde med næstformanden samt forretningsudvalget.

  Næstformand - de to næstformænds rolle er at støtte formanden og springe ind i tilfælde af, at formanden ikke kan deltage. Næstformændene har de samme opgaver som formanden, dog er forskellen at formanden underskriver dokumenter. Næstformændene forholder sig kritisk til formandens holdninger.

  Kasserer - kassererens rolle er, at holde styr på økonomien og sørge for kontoen altid er i plus og at styre, om vi har råd til at føre forslag igennem. Kassereren er økonomisk kritisk og ansvarlig overfor forslag og handlinger, inden for forretnings- og storrådets rammer.

  Social Media ansvarlig - opgaven er at have ansvar for sociale medier - herunder lave en facebookside, som informerer eleverne om, hvad der sker, og hvad vi kommer til at lave. Det er vigtigt, at personen svarer på kommentarer og ikke diskuterer, men oplyser og lytter samt viderebringer oplysninger. Synliggørelse af os selv, og hvad vi laver.

  Inventar ansvarlig - rollen her er, at undersøge samt være med til at skabe de fysiske rammer for god indlæring og godt socialt sammenhold på skolen.

  Sponsorat ansvarlig - opgaven er, at tage kontakt til virksomheder i forhold til donationer, cases, og sponsorater samt at være skolens ansigt til erhvervslivet.

  Sekretær - rollen er, at skrive referat til alle møder samt dele det på forretningsrådets private facebookgruppe, så alle kan følge med.

  Campusråd ansvarlig - opgaverne bliver yderligere defineret i selve Campusrådet.

   

  I begyndelsen af august vælger hver klasse en forretningsrådsrepræsentant og en suppleant.

  Herefter konstituerer forretningsrådet sig, dvs. rådet vælger alle poster pånær formand. Først i december vælger rådet formand, idet formandens valgperiode løber fra december til december det følgende år, således at formandsposten ikke kan bestrides af en førsteårsstuderende i 1. semester eller en 3. årsstuderende i 2. semester.

  Forretningsrådet afholder møder efter behov i skoletiden. Formanden og næstformanden deltager endvidere i møder med deres lærerrepræsentant og ledelse i Fællesudvalget.

  Lærernes repræsentant i Fællesudvalget vælges af lærerkollegiet. Denne lærer, der generelt er meget engageret i skolens sociale arbejde, fungerer desuden som vejleder og støtteperson for forretningsrådet, ligesom vedkommende er bindeled mellem de studerende og ledelse. 

  Sikkerhedsudvalg 

  Forretningsrådet udpeger en repræsentant blandt de studerende, som deltager i sikkerhedsudvalget.

   

Studie-og ordensreglement

 • Alarm

  Når der er tale om en brandalarm eller anden alarm, så skal du følge anvisningen fra højtaleranlægget og ressourcepersonerne (medarbejdere med gul vest).

  Ved brand vil du blive bedt om at forlade bygningen og gå ud på parkeringspladsen, hvor du skal finde dit hold/klasse og blive ved den lærer, du har undervisning med. I pauserne skal du finde din kontaktlærer. Brandmajoren eller anden kyndig person giver besked, når alarmen er afblæst, og du igen må gå trygt ind i bygningen.

  Tyverialarmer følges ikke op af en voicebesked. Her venter man blot på, at alarmen frakobles.

   

 • Alkohol, euforiserende stoffer m.m.

  Det accepteres IKKE, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

  Du må IKKE møde op og deltage i undervisning, studieture, sportsdage og sociale arrangementer påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler. Har vi mistanke om, at du er påvirket, bliver du hjemsendt.

  Til fester og fredagscaféer på skolen gælder reglerne om rusmidler og euforiserende stoffer også. Hvis du vurderes for alkoholpåvirket til at deltage i disse arrangementer, bliver du hjemsendt og din fortsatte deltagelse i disse arrangementer tages op til revision. Udelukkelse inkluderer også potentielt Galla.

  Er du i besiddelse af rusmidler eller euforiserende stoffer vil du blive hjemsendt med fravær i op til 3 skoledage. Vurder vi, at du er påvirket af rusmiddel eller euforiserende stoffer, hjemsendes du med fravær i op til 5 dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Ved gentagne overtrædelse af besiddelse og påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, udmeldes du fra skolen.

  Bliver du taget med rusmidler eller euforiserende stoffer med henblik på videresalg, bliver du straks udmeldt fra skolen og tillige politianmeldt.

  Er du under 18 år, vil dine forældre blive kontaktet og blive informeret om årsagen.

  Køge Handelsskole er central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for samtlige institutioner i Campus Køge.

   

 • Cykel og knallert

  Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne.

  Cykler og knallerter må ikke sættes op ad bygningerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående.

   

 • Fraværsregler

  Følg selv med i dit fravær!:

  Du kan selv følge med i dit fravær i Lectio: log ind på Lectio, vælg "fravær", se i kolonnerne "periode" for henholdsvis "Almindeligt fravær" og "Skriftligt fravær". Jvf. ovenstående, må disse maks. være på 10%.

  Vi beder om, at du selv skriver grunden til dit fravær under "fraværsårsager" i Lectio "fravær".

  Fysisk fravær

  Fysisk fravær registreres dagligt. Elever, der har et fravær på 10 % eller mere for perioden, vil få en advarsel for fravær.

  1. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio

  2. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio. Du indkaldes til en samtale med din studievejleder, hvor du skal underskrive en studieaktivitetskontrakt. Møder du ikke til samtalen, vil du blive udmeldt.

  3. advarsel: Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, bliver du indkaldt til en samtale med din studievejleder og ledelsen om din videre uddannelse på Køge Handelsgymnasium.

  Skriftligt fravær

  Vi forventer, at du aflevere alle skriftlige afleveringer.

  Lektiecafé: Aflevere du ikke dine opgave skal du deltage i en obligatorisk Lektiecafé.

  For 1. g'erne gælder der, at har du et skriftligt fravær på over 10%, vil du blive indstillet til Lektiecafé.

  Med hensyn til 2. og 3.g'erne bliver du indstillet til Lektiecafé ved skriftligt fravær på 10% eller mere .

  Skriftlig advarsel: Skriftlig advarsel gælder ud over Lektiecaféen for alle elever. 

  1. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio ved 10%

  2. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio. Du indkaldes til en samtale med din studievejleder, hvor du skal underskrive en studieaktivitetskontrakt. Møder du ikke til samtalen, vil du blive udmeldt.

  3. advarsel: Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, bliver du indkaldt til en samtale med din studievejleder og ledelsen om din videre uddannelse på Køge Handelsgymnasium.

  Skriftlig aflevering

  Du skal aflevere dine opgaver til aftalt tid i Lectio. Opgaver, der afleveres efter deadline, vil blive registreret med 100% fravær.

  Bliver du syg eller lign. og bliver forhindret i at aflevere din opgave, skal du kontakte din lærer inden afleveringsfristen for at lave en aftale om et nyt afleveringstidspunkt. Skolen kan forlange dokumentation for sygdom. Du skal selv afholde evt. udgifter forbundet hermed.

  Din opgave skal opfylde minimumskravet stillet af læreren, for at blive accepteret som afleveret.

  Hvis du bliver indberettet for snyd, vil din opgave blive betragtet som ikke afleveret og/eller få karakteren -3, og stadig tælle negativt med i den samlede bedømmelse til termins-/årskarakter.

  Hvis du afleverer din opgave efter tidsfristen i Lectio, vil din opgave ikke blive bedømt.

  Manglende afleveringer vil blive betragtet som al anden forsømmelse og følge skolens procedure for fravær.

  Udeblivelse fra årsprøver og terminsprøver registreres med 100% fravær for den pågældende opgaves elevtid.

  For sen aflevering af Grundforløbsprøve, SO-afleveringer og prøver, DHO og SRO registreres med 100% fravær med den pågældende opgaves elevtid. Der er krav om aflevering for oprykning til næste skoleår.

  Alle skriftlige oplæg til mundtlige prøver, herunder Erhvervscase og SOP, skal afleveres. Ved manglende aflevering vil du blive udelukket fra prøven.

  Tilstedeværelse

  Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen, er velforberedt og møder til tiden.

  Al fravær betragtes som forsømmelse uanset årsag. Du kan have op til 10% fravær, før du modtager en advarsel. De 10% fravær skal dække akut sygdom mm. (se nedenunder i "Følg selv med i dit fravær!" hvordan du følger med i dit fravær).

  Hvis du er kronisk syg eller har andre problemer, der har betydning for dit fravær, skal du henvende dig til din studievejleder med dokumentation.

  Du skal møde til tiden til hvert modul. Hvis du møder for sent, registreres dit fravær for modulet med 100%. I ekstraordinære situationer, kan læreren graduere fraværet til 50%. Skolen kan forlange dokumentation for årsagen til din manglende tilstedeværelse. Du skal selv afholde evt. udgifter forbundet hermed.

  Hvis du deltager i andre aktiviteter planlagt af skolen, giver den lærer, der er ansvarlig for aktiviteten, besked til elevadministrationen, om at fraværet skal godskrives. Dette gælder blandt andet fravær i undervisningen grundet fællesaktiviteter med klassen/holdet eller ERASMUS ophold.

  Hvis du dyrker elitesport, skal du aflevere al dokumentation for sportsligt fravær til din studievejleder, som sørger for det bliver godskrevet.

   

   

 • Færden på skolens areal

  På skolens parkeringsplads er færdselsloven gældende. Læs endvidere afsnittet "Parkering på skolens område" for info om parkering. 

  Udvis hensyn overfor andre på parkeringspladsen. Overtrædelse af færdselsloven kan medføre bødestraf.

  Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i studie- og ordensreglementet for gymnasiale uddannelser og kan medføre hjemsendelse eller i grove tilfælde bortvisning fra skolen.

  Personer uden anledning til ophold på skolens arealer (herunder indenfor på skolen), dvs. personer som ikke er studerende, kursister, undervisere eller har et lovligt begrundet anliggende på skolen, må ikke opholde sig på skolen og dennes arealer, og kan og vil dermed blive bortvist.

   

 • Klager

  Ved klager over ledelsens beslutninger, hjemsendelse, karakterer, eksaminer o.lign. SKAL du sende klagen via mail til Køge Handelsgymnasiums ledelse, Hans Severinsen, på følgende mailadresse:

  hhxgym@khs.dk

  Sagen skal beskrives og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter din mening kan begrunde en imødekommelse af klagen. 

  Der gøres opmærksom på, at du skal sætte dig ind i tidsfrister for klagen.

  Klager sendt via Lectio afvises.

  Eksternt link til UVM om klager kan tilgås her.

 • Oprydning

  Vi ønsker på Køge Handelsskole at bevare et dejligt pænt miljø – derfor er du underlagt følgende regler for spisning og rengøring.

  Al spisning af mad foregår i Caféen, på fællesarealer eller i pauserne i klasselokalerne. Brugt service stilles på afrydnings-rulleborde opstillede rundt omkring.

  I klasselokalerne og på fællesarealerne er det hele klassens ansvar, at:

  • Sætte stolene op
  • Sætte service på de opstillede rulleborde
  • Smide papir og andet affald i skraldespanden
  • Rydde op på gulv, borde og i vindueskarme
  • Feje gulvet
  • Lukke yderdøre og vinduer

  Ifald det ikke står i lokalet, kan kost og fejebakke altid lånes ved henvendelse til serviceområdet (hos pedeller og rengøringen, som holder til til venstre for kantinekasserne når du står ved bordene og kigger ind på kasserne), ifald det ikke står i lokalet.

  Servicepersonalet gør kun rent. Du skal derfor selv sætte din stol op og rydde op efter dig selv.

  I tilfælde af at ovenstående ikke er overholdt i klassens lokaler, vil der ikke blive gjort rent til efterfølgende dag. 

   

 • Parkering på skolens område

  Generelt om parkering på skolens område
  Der er indgået aftale med Park Zone, og du risikerer at få en bøde, hvis ikke du sætter dig ind i gældende p-bestemmelser for området.

  Elever og besøgende med ærinde på Køge Handelsskole er det gratis at parkere, men det er NØDVENDIGT for alle at have parkeringstilladelse, da Campus Køge (herunder Køge Handelsskole) har indgået aftalte med Park Zone til at håndhæve parkeringsregler. Eventuelle bøder kan dermed ikke annulleres af skolen, og vi opfordrer til, at man sætter sig GRUNDIGT ind i reglerne og LÆSER skiltene på parkeringsområderne, herunder lægger mærke til FARVEZONERNE.

  For elever
  Elever skal ansøge om parkeringsplads via dette link, når de begynder til august. Log ind på it systemet på skolen med den adgangskode, du har fået tildelt.

  Du skal oplyse: Fuldt navn, privatadresse, telefonnummer, E-mail og bilens indregistreringsnummer.

  Der bliver en KORT indkøringsfase i den forbindelse ved studiestart, så gør det hellere tidligt.

  Når dette er gjort har du ret til at parkere på Køge Handelsskole parkeringsplads. Dog kun bestemte farvezoner. Det vil kun være muligt at søge om parkeringstilladelse for én bil pr. person. Studerende og elever, der er vant til at låne forskellige biler fx mor og fars, må kun indmelde én af bilerne, men kan hente dagstilladelse på tast-selv-skærmen ved de tablets som er sat op flere steder på skolen til den bil, som ikke er indmeldt i systemet.

  Systemet går i sin enkelthed ud på, at alle parkeringsområder er opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Parkeringstilladelsen er KUN til din registrerede bils indregistreringsnummer, som er indmeldt i systemet. Elever opnår typisk tilladelse til at parkere i orange og grøn zone - men IKKE på reserverede pladser - herunder gæsteparkering. Vær opmærksom på, at din tilladelse gælder for et år, og så skal du ansøge om ny tilladelse. Du kan se farvezonerne på denne oversigt

  Parkering udenfor de(t) for bilen tilladte afmærkede område(r) samt båse, herunder på handicappladser og i fodgængerfelter, vil medføre bødestraf.

  Der føres flere gange dagligt kontrol med parkeringspladserne.

  Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på 790 kr. Holder man på handicapparkeringen uden tilladelse er afgiften 1.580 kr.


  For besøgende med ærinde på Køge Handelsskole
  Husk at registrere bilen på tablet foran receptionen ved hovedindgangen, hvilket giver dig tilladelse til at parkere i ti timer (gælder som dagsbillet).


  For besøgende uden ærinde på Køge Handelsskole
  Det er ikke tilladt at parkere bilen på skolens område.

   

 • Rygning

  Køge Handelsskole er en røgfri skole, og ifølge lovgivningen må der ikke finde rygning sted på skolens matrikel (grund). Det er vi glade for på Køge Handelsskole, da det understøtter vores ønske om, at skolen står for sundhed.

  Hvis en elev ryger på skolens område vil det medføre:

  1. gang: skriftlig advarsel

  2. gang: hjemsendelse 2 dage med fravær

  3. gang: bortvisning fra skolen

  Rygning af E-cigaretter er ligeledes forbudt på matriklen.

   

  Mere præcist formuleret er det lovligt at ryge på nedenstående steder i forbindelse med KHS: 

  - ved søen bag ved den røde bygning

  - foran KHS' matrikel på stien til Campusbuen (der er opstillet askebægre....)

   

  Hvad angår rygning, opfordrer Køge Handelsgymnasium til at deltage i eventuelle tilbagevendende rygestop-initiativer på skolen. Se eksempel herpå: https://khs.dk/om-khs/nyhedsarkiv/koege-handelsskole/rask-og-uden-roeg/ eller via Køge Kommunes rygestop tilbud.

  Mange kommuner har gode rygestop-tilbud til borgerne. Se f.eks. Køge Kommunes rygetop-tilbud: http://www.koege.dk/borger/Sundhed-og-sygdom/Rygning/Rygestopmuligheder.aspx

  Og til de unge er der specifikt også dette tilbud: http://www.koege.dk/borger/Sundhed-og-sygdom/Rygning/Rygestop-unge.aspx

   

 • Snyd

  Hvad er snyd?

  Der stilles mange krav til eleverne på en gymnasial uddannelse. Det er muligvis en af grundene til at snyd med skriftligt arbejde er blevet et voksende problem over den seneste årrække, overalt på uddannelsesinstitutionerne - også på de videregående. I det lys kræver Undervisningsministeriet (UVM), at alle elever ved hvert enkelt eksamen skrive under på, at de ikke snyder.  Som uddannelsessted gør vi os umage på Køge Handelsgymnasium for at bekæmpe problemet med snyd og plagiering - både i dagligdagen, til terminsprøver og til eksaminer.

  Hvornår er der tale om snyd?

  UVM definerer snyd og plagiering således: "Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden."

  På Køge Handelsgymnasium råder vi vores elever til at være omhyggelige ved opgaveskrivning: vær f.eks.  meget præcis med at angive kilder i noter - det gælder såvel lån af tekster på trykte medier (f.eks. bøger) som på digitale medier (f.eks. internettet). Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer så som Google Translate, hvor dette ikke er tilladt. Lærerne på Køge Handelsgymnasium vil i løbet af skoletiden bringe emnet i tale, således at det ikke er ukendt for eleverne, hvornår der er tale om snyd i det givne fag. 

  Det er desuden vigtigt for os at understrege, at alt skriftligt arbejde er individuelt arbejde med mindre andet er aftalt. Derfor skal studerende være forsigtige med at arbejde for tæt sammen, når det gælder skriftligt arbejde. Tekstpassager i opgaver med identisk eller lignende ordlyd vil blive regnet for kopiering - og dermed blive tacklet som snyd. Det betyder også, at studerende IKKE må udlåne deres opgaver til andre af risiko for at blive kopieret. Det er dermed elevens eget ansvar at sørge for, at egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx i form af afskrift. I alle sager af den type vil både den egentlige ophavsmand og afskriveren begge blive mistænkt og dømt for snyd. 

  Tro og love erklæring

  Ved skoleårets start på 1. år skal du underskrive en tro- og loveerklæring, hvor du bekræfter, at alle fremtidige afleveringer er udfærdiget af dig selv. Overholder du ikke erklæringer træder følgende i kraft:

  1. advarsel: skriftlig advarsel

  2. advarsel: hjemsendelse tre dage

  3. advarsel: udmeldelse fra Køge Handelsgymnasium

  Din(e) advarsel(er) vil fremgå af Lectio under fravær.

  Snyd, herunder afskrift mm. kan betyde, at du ikke kan fortsætte din uddannelse på HHX.

   

 • Studie- og ordensreglement

  Alle elever på Køge Handelsgymnasium samt forældre til elever under 18 år bedes sætte sig ind i det gældende studie- og ordensreglement, således at skolen forbliver et rart sted at være både for studerende og lærere, og så misforståelser undgås.

  Skolens studie- og ordensregler er formuleret på baggrund af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

  Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1338)

   

  For at være studieaktiv, skal du som studerende opfylde pkt. 1-4:

  1. Du har mødepligt til undervisningen og skal udvise mødestabilitet jf. afsnittet "skolens fraværsregler".
  2. Det forventes, at du møder til tiden og er velforberedt, samt deltager aktivt i timerne. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l.
  3. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden, og det forventes, at du selv udarbejder dine opgaver. (se også herom under afsnittet "snyd"). Afleveringen skal leve op til de stillede krav.
  4. Du skal deltage i alle terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver, samt eksamener.

   

  Desuden forventes det, at du overholder følgende punkter:

  1. Omgås andre med respekt og tolerance: mobning, aggressiv, truende og racistisk adfærd accepteres ikke!
  2. Respekterer undervisningen og dine omgivelser:
  • Ret dig efter lærerens anvisninger
  • Forstyr ikke undervisningen
  • Udvis respekt for hinanden
  • Hold den gode tone, både skriftligt og mundtligt, også på sociale medier
  • Toiletbesøg foregår i pauserne
  • Al spisning foregår i pauserne
  • Ryd op efter dig selv
  • Pas på skolens møbler
  1. Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt, du selv har skrevet under på (samt dine forældre hvis du er under 18 år). De særlige regler for deltagelse fremgår af kontrakten.
  2. Elektronisk udstyr som fx bærbare computere, iPod og mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale med læreren.
  3. Skolens it-systemer er primært til undervisningsbrug. Det betyder, at privat informationssøgning og mailkorrespondance skal finde sted uden for den skemalagte undervisning.
  4. Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT.
  5. Hold orden i undervisningslokaler og grupperum, på gange og i caféen. Du drages økonomisk til ansvar for ødelagt inventar.
  6. Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler er ikke tilladte på skolen. Du må ikke møde påvirket op på skolen jf. afsnittet "alkohol, euforiserende stoffer mm.". Ved fester og lignende kan der dispenseres mht. alkohol.
  7. Rygning er ikke tilladt på skolens område jf. afsnittet "rygning". 
  8. Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang.
  9. Det er forbudt at filme/optage/tage billeder af lærere eller andre elever uden deres samtykke, herunder at distribuere eller lægge billeder/videoer/lydoptagelser på sociale medier uden de impliceredes viden herom. Lederen af Køge Handelsgymnasium tager stilling til, hvorvidt dette forbud er overtrådt i det enkelte tilfælde og sanktionerer herfor. 
  10. Der ikke må udøves kommercielle aktiviteter, herunder enhver form for erhvervsmæssig markedsføring og salg af varer og tjenesteydelser, medmindre sådanne fx er forhåndsgodkendt skriftligt af KHS

  Se i øvrigt elevhåndbogens andre afsnit, som uddyber regler og forventninger til dig som elev.

   

  Ordensregler ved virtuel undervisning

  Ved virtuel undervisning har vi udfærdiget disse klare regler for deltagelse, da det kræver selvdisciplin at modtage undervisning online sammen med klassens øvrige elever:
  • Du skal orientere dig i Lectio, følge alle din lærers anvisninger og deltage i alle typer af virtuelt arbejde
  • Deltag med webcam-billede. Hvis du af tekniske årsager ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din kontaktlærer, der vil kunne give dig en dispensation
  • Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, at du skal være påklædt og gerne ved et bord
  • Deltag aktivt i timerne (dvs. man ikke kører i bil, bus, tog, eller står i kø på i supermarkedet, ligger i sengen, er på andre medier, er ved lægen/ i gang med at blive testet, og hvad vi ellers har oplevet…)
  • Udvis ordentlig opførsel i det virtuelle klasserum. Uønsket adfærd eller forstyrrelser kan føre til fravær eller bortvisning fra den virtuelle undervisning af hensyn til den øvrige klasses indlæring
  • Du må ikke optage den virtuelle undervisning
  • Testes du positiv for Corona, skal du skrive til covid@khs.dk

  Generelt gælder vores fraværsregistrering som altid, så deltager du ikke i undervisningen, giver lærerne fravær.

   

  Sanktioner ved overtrædelse af adfærdsregler

  Du forventes at opføre dig ordentligt over for andre – både studerende,  lærere og andre ansatte. Det betyder, at du skal følge anvisningerne i punkt 1-15 i ordensreglerne. Foruden sanktioner nævnt under de enkelte punkter, angiver loven en række sanktioner, der kan anvendes, hvis lærere eller ledelse vurderer, at du ikke følger anvisningerne.

  Der vil altid være tale om en individuel bedømmelse, og skolen bestræber sig naturligvis på, at der er et rimeligt forhold mellem overtrædelse og sanktion.

  På HHX i Køge kan følgende sanktioner komme på tale:

  • Ledelsen kan give dig en mundtlig eller skriftlig advarsel.
  • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  • Du kan blive indstillet til at gå til eksamen i alle fag.
  • Du kan fortabe retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.
  • Ledelsen kan hjemsende dig i op til ti dage. Hjemsendelsen registreres med fravær. En hjemsendelse vil altid blive fulgt af en skriftlig advarsel samt en samtale med ledelsen.
  • Har du allerede har en 1. skriftlig advarsel for uhensigtsmæssig adfærd, vil ved gentagelsestilfælde komme på kontrakt. Det betyder, at yderligere overtrædelser vil medføre udmeldelse.
  • I meget graverende tilfælde kan du udmeldes uden forudgående advarsler.
  • Ved grov uagtsom adfærd, hæfter man for den økonomiske konsekvens, handlingen medfører.

  Ved skriftlige advarsler gælder generelt, at den sendes til forældrene, hvis du er under 18 år. Advarsler vil endvidere blive noteret under fravær i Lectio.

   

 • Tyveri

  Al tyveri af skolens ejendom meldes til politiet. 

  Ved tyveri af elevers ejendele, skal eleven selv rette henvendelse til politiet samt melde til egen forsikring. 

  For at forhindre tyveri af ejendele på skolen, opfordres eleverne at tage vare på værdifulde ejendele som f.eks. pc'er og pung - dette gælder også i klasselokalet i f.eks. pauser eller når undervisning foregår udenfor klasselokalet. 

  På skolen er der opsat kameraer visse steder på gangene og parkeringspladsen.

  Se endvidere afsnittet "forsikringer".

   

Talentudvikling

 • Forskerspirer

  Har du et interessant spørgsmål eller en rigtig god idé til et emne, som du kunne have lyst til at undersøge nærmere eller forske i?

  Projekt Forskerspirer er et tilbud til elever fra alle gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX, HF), og bag projektet står Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

  Du kan melde dig til projektet på 2.g (foråret) og den egentlige skriveperiode ligger i eftersommeren/efteråret på 3.g.

  Dit emne ligger inden for et af områderne ”samfundsvidenskab” (politik, økonomi, samfund, psykologi), ”humaniora” (sprog, litteratur, historie, filosofi, medier),  eller ”naturvidenskab” (samt "sundhedsvidenskab" - dog ikke for HHX'ere).

  Du skal udarbejde en projektbeskrivelse, hvor du argumenterer for dit emne, din idé samt inddrager metode, teori, argumentation, empiri og proces.

  Desuden skal du have kontakt til en forskerkontakt (en person med en ph.d.) til at støtte og rådgive dig i processen.

  For at forberede, inspirere og hjælpe forskerspirerne undervejs holdes der 2 seminarer, et på Københavns Universitet og et på Aarhus Universitet.

  På skolen kan du desuden henvende dig til din koordinator, som er behjælpelig med praktiske spørgsmål undervejs.

  Det færdige projekt (ca. 6 sider) indsendes og deltager i konkurrencen, hvor der kåres 4 vindere, en vinder inden for hver af ovennævnte kategorier.

  Vinderne får 20.000 kr. hver, som kan bruges på forskning, men der er ikke krav om videre forskning i projektet.

  Du skal være forberedt på intenst arbejde, specielt i skriveperioden.

  Selvom ikke alle kan være en af de 4 heldige vindere, er det en proces, som man lærer utrolig meget af, også med henblik på at løse andre opgaver i skoleåret - f.eks. SOP (ny reform) og SRP og DIO (gammel reform).

  Desuden er der rigtig meget både vidensmæssig- og social inspiration at hente på seminarerne i København og Århus.

  Køge Handelsskole har hvert år elever, der deltager i og gennemfører Forskerspirer.

  Tag endelig fat i Køge Handelsskoles Forskerspirer-koordinatorer, som er Lone Clemmensen og Troels Kjems Petersen (HHX-lærere).

   

 • Ung til ung tutor

  Ung til ung tutorprojektet er et tiltag på Køge Handelsgymnasium, hvor eleverne hjælper hinanden med at forbedre forståelse af et fag og derved opnå en bedre karakter i det pågældende fag.

  Som tutor får man en enestående mulighed for at lære fra sig af det, man har lært i undervisningen og derved forbedre ens egne kundskaber, og samtidigt er man med til, at hjælpe andre til bedre resultater.

  At være tutor på HHX går ind under frivilligt arbejde og bliver derfor ikke aflønnet på nogen måde. Dog vil der blive vedlagt en anbefaling som bevis på frivilligt arbejde med eksamensbeviset, hvori der bliver beskrevet, hvor mange timer der er brugt og til sidst en underskrift fra uddannelsesrektor. Dette kan især være nyttigt, hvis man ønsker at søge videreuddannelse i udlandet eller søge ind på kvote to i Danmark.

   

Udlandsophold

 • ERASMUS+ ophold

  Der er to forskellige måder at komme til udlandet på enten i løbet af din HHX uddannelse (ERASMUS+) eller efter endt uddannelse (PIU).

  Her kan du læse, hvordan du gør, hvis du er interesseret i at komme til udlandet via KHS og din HHX uddannelse.

   

  ERASMUS+ er vores praktik- og uddannelsestilbud for 2. og 3.g'ere, som er støttet af EU midler.

  Programmet giver dig mulighed for som studerende på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser at komme på et tre ugers kombineret sprog- og praktikophold i en virksomhed. HHX har mulighed for at rejse til Spanien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

  Opholdet er en del af dine studier på Køge Handelsskole – og du forventes selv at skulle læse mistede timer op. Der vil samtidig også være opgaver, der skal løses under opholdet i udlandet. For 3.g elever vil opholdet evt. kunne bruges som afsæt for din SOP-opgave.

  I foråret vil de internationale koordinatorer holde introduktion for nye interesserede ERASMUS+ studerende. 

  Til det første infomøde, vil du kunne møde tidligere ERASMUS+ elever, som fortæller om deres oplevelser i de respektive lande. Inden selve rejsen vil der være forberedende kultur- og sprogkurser på Køge Handelsskole med de udenlandske partnere.

  Udvælgelse og depositum:

  De internationale koordinatorer vælger de kommende ERASMUS+-udsendte ud fra følgende kriterier: studieaktivitet de seneste år på KHS, evaluering fra klassens lærere og vejleder (mødedisciplin, modenhed, fagligt niveau osv.) og måske en personlig samtale kan komme på tale.

  Du vil blive opkrævet et depositum på kr. 5.000,-, når du bliver udvalgt til at rejse. Overskydende penge bliver tilbagebetalt, når opgaver og evalueringer i forbindelse med opholdet er afleveret.

  Spanien / Málaga området:

  Vores partner i Spanien er rejseselskabet "Venga Travel", som samtidig har specialiseret sig i ERASMUS+ ophold. Virksomheden er danskejet og ejeren hedder Mette Kühnel, www.venga.dk

  De tilbyder også sprogskoleophold og logi i lejligheder.

  Tyskland:

  Vores partner i Tyskland hedder Barbara Hillerich og hun har mange års erfaring med Erasmus+ og hun holder til i Bochum. Hendes firma hedder: "Barbara Hillerich Training Beratung Mediation".

  Barbara er god ven af vores tysklærer på HHX Lone Clemmensen.

  I Bochum indlogeres I i egne lejligheder, og I tilbydes en kombination af skoleophold med tyskundervisning samt praktikophold i virksomheder.

  I Tyskland vil vi bestræbe os på at tilbyde 2 uges praktik og 1 uges sprogskoleophold

  Storbritannien:

  Vores partner i Storbritannien hedder "Internship in Brighton" og har mange års erfaring med ERAS+-elever:  www.internshipinbrighton.com.

  I Brighton bor man i lejligheder og får ligeledes også sprogundervisning i engelsk ved siden af praktikopholdet i virksomheder.

   

  Kom forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvor Inge Jakobsen og Tina Biil Eriksen (HHX-lærere) holder til i visse kontortider, hvis du har spørgsmål til ERASMUS+.

   

 • PIU (Praktik I Udlandet)

  Du har måske en drøm om at prøve at stå på egne ben og få det kick at bevise overfor dig selv, at du kan klare dig under helt andre forhold end i den hjemlige andedam. Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og det faglige plan.

  Som elev på en handelsskole (HHX, EUX, EUD), har du muligheden for at tage en del af din erhvervsuddannelse i en udenlandsk virksomhed og få den godkendt som en del af din danske erhvervsuddannelse. Dette kan være en god investering i spændende jobmuligheder i udlandet og en måde at opkvalificere dig på et arbejdsmarked, der efterspørger internationale kompetencer. Hvis du tager af sted med PIU ordningen, har du også mulighed for at søge økonomisk støtte til dit ophold.

  Krav til PIU kandidater:

  • Et åbent og udadvendt livssyn
  • Mod på at stå på egne ben
  • Hvis tingene ikke altid lige går som lovet, så er du åben overfor forandringer
  • Interesseret i at møde nye mennesker og kulturer og opleve nye arbejdsgange

  Hvad kan du få ud af et PIU ophold:

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på
  • Du forbedrer dine sprogkundskaber og vil mestre et sprog på et meget højt niveau
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
  • Du får nye kollegaer og venner og lærer, at tingene kan gøres på andre måder
  • Du lærer at omgås kollegaer med en anden kulturel baggrund
  • Mange nye udenlandske kontakter

   

  Et PIU ophold svarer til, at du søger en praktikplads i Danmark, hvor du som en del af en erhvervsuddannelse skal tilbage på skolebænken et vis antal uger. I stedet for at få hele din praktikplads i Danmark, har du muligheden for at søge en praktikplads i udlandet indenfor samme speciale f.eks. kontor, administration, shipping, og dermed opkvalificere dine internationale kompetencer. På samme måde, som hvis du var i en dansk praktikplads, så skal du i din udenlandske praktikperiode også tilbage til Danmark og tage et par ugers skoleophold.

   

  HHX elever:

  Som noget nyt i forbindelse med erhvervsskolereformen, skal HHX elever supplere med et 5 ugers merkantilforløb inden de kan starte deres praktik i udlandet. Her på Køge Handelsskole arbejder vi på, at du enten kan tage dit 5 ugers forløb, inden du tager af sted eller i forbindelse med dit praktikophold i udlandet.

   

  Job og logi i udlandet:

  I forbindelse med et PIU ophold, har vi på det internationale kontor nogle kontakter til udlandet, og vi kan hjælpe dig med at finde egnede links og hjemmesider til at søge job i udlandet. Dog har vi ikke et katalog over jobs i udlandet. Hvis du selv har kontakter til udlandet gennem familie eller erhvervsarbejde, så er det også en mulighed for at få en praktikplads i udlandet. På det internationale kontor kan vi ikke hjælpe med lejligheder eller anden logi i udlandet, dog sørger praktikstederne i udlandet ofte for at finde midlertidigt logi, indtil du har mulighed for selv at finde et sted at bo.

  Løn under et PIU ophold:

  Hvis du selv finder en praktikvirksomhed i udlandet, skal du sørge for at forhandle løn - dog vil vi på det internationale kontor også gerne hjælpe dig med dette. Alle PIU studerende skal modtage løn under deres praktik, ellers er det ikke muligt at komme ind under PIU ordningen. Vi henstiller til, at I ca. får kr. 5.000 eller gerne mere i løn om måneden.

  Folkeregister:

  Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til Folkeregisteret i den kommune, du bor i. Du kan læse mere herom på www.borger.dk/Sider/Flyt-til-udlandet.aspx

  AUB(Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag):

  Praktik i udlandet bliver støttet af AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), som giver tilskud til bl.a. husleje og transport til og fra uddannelsesstedet. Køge Handelsskole styrer godkendelsesproceduren af elevernes praktik i udlandet bl.a. i samarbejde med skolens praktikpladskonsulent. På det internationale kontor hjælper vi dig med at finde og udfylde de korrekte blanketter til AER - dog skal du selv sørge for at få udfyldt og indsendt relevante blanketter til AER.

  Forsikring:

  I forbindelse med et PIU ophold, skal du sørge for, at virksomheden har en forsikring, som dækker dig som medarbejder, hvis uheldet er ude. Du skal også sørge for, du har en rejseforsikring. På det internationale kontor vil vi gerne være behjælpelige med at finde en forsikring, som dækker praktikplads i udlandet, hvis virksomheden ikke har en forsikring.

  Godkendelse af ophold:

  Praktikcenteret tager sig af skoleophold og styrer dette, mens de internationale koordinatorer tager sig af de øvrige godkendelser. Der er løbende kontakt mellem skolen og eleven samt virksomheden under uddannelsesforløbet.

  Du er altid velkommen til at komme forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvor Inge Jakobsen og Tina Biil Eriksen (HHx-lærere) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business-lærer) sidder, hvis du har spørgsmål til PIU. Deres kontortider står på døren eller du kan se den i deres Lectio skema.

   

Vejledning gennem uddannelsen

 • Evalueringssamtale i Grundforløbet

  Gennem din HHX uddannelse er der mange forskellige muligheder for at få støtte til at klare de udfordringer og spørgsmål, du måske står overfor fra tid til anden. I dette afsnit kan du læse om de forskellige muligheder. 

  Den nye reform kræver, at alle elever på 1. år har en individuel evalueringssamtale i løbet af de første tre måneder (dvs. i løbet af Grundforløbet) i sin gymnasiale uddannelse. I denne vurderes elevens faglige niveau samt eventuelt ønske om videregående uddannelse efter de tre år på HHX.

   

 • Faglige vejledere

  Læsevejleder

  På skolen har vi to uddannede læsevejledere - Signe Sindberg Kaspersen (SSK@khs.dk) og Tina Biil Eriksen (TE@khs.dk) - der vil screene alle 1.g'ernes faglige niveau og læsefærdigheder. Denne screening finder sted lige efter Grundforløbets afslutning. Hvis du har "mistanke" om, at du har læsevanskeligheder, så kontakt een af de to læsevejledere på e-mailen eller på Lectio. 

  Matematikvejleder

  På skolen har vi en matematikvejleder - Rikke Haastrup (RH@khs.dk), der vil screene alle 1.g'erne for specifikke matematikvanskeligheder under Grundforløbet og inden efterårsferien.

  Såfremt du har mistanke om, at du har specifikke matematikvanskeligheder(f. eks. svært ved at læse og skrive store tal), så er du velkommen til at kontakte vejlederen på Lectio eller e-mail.

   

 • Frivillig studiepraktik

  På 3. år vil du få mulighed for at tilmelde dig frivillig studiepraktik gennem studiepraktik.nu.

  Vejlederen fra Studievalg Sjælland vil informere dig herom.

  Studiepraktik er en enestående mulighed for at få et indblik i hverdagen på en videregående uddannelse!

  Elever på Business Mathematics, Business Economics og Global Mathematics vil få tilbud om at komme i studiepraktik på Copenhagen Business School eller Københavns Universitet, hvor du kan få indblik i studielivet og en karriere inden for økonomi, international handel eller politisk beslutningstagen.

   

 • Kontaktlærer

  Gennem din HHX uddannelse er der mange forskellige muligheder for at få støtte til at klare de udfordringer og spørgsmål, du måske står overfor fra tid til anden. I dette afsnit kan du læse om de forskellige muligheder. 

  Alle klasser får sin egen kontaktlærer, når de endelige klasser dannes medio november efter Grundforløbet er afsluttet.

  I selve Grundforløbet har det midlertidige Grundforløbs-hold en midlertidig kontaktlærer.

  En kontaktlærer:

  • følger tæt med i klassens trivsel
  • tager sig af eventuelle problemer
  • funger som bindeled mellem klasserne, skolens ledelse, studievejledningen samt klassens øvrige lærere
  • superviserer/hjælper klassen når denne skal tage diverse fælles beslutninger for klassen

  Kontaktlæreren afholder elevsamtaler efter behov.

   

 • Mentor

  For elever, der har særligt svært ved at gennemføre en HHX uddannelse af den ene eller den anden grund, kan tilbydes en mentorordning.

  Her får du tilknyttet en voksen kontaktperson (oftest en lærer), som støtter dig i uddannelsesforløbet.

  Der kan rettes henvendelse til kontaktlæreren eller studievejlederen, hvis du ønsker at få tildelt en mentor.

   

 • Studievejledning

  I studievejledningen kan du møde følgende studievejledere:

  Lone Steimle (LOST@khs.dk)

  Pia Rosbæk (PRO@khs.dk)

  Sanne Snejbjerg Jensen (SSJ@khs.dk)

  Camilla Ralkov (CARA@khs.dk)

  Studievejledningen er placeret til venstre for hovedindgangen.

  Studievejledernes træffetider kan ses i Lectio og på opslag ved studievejledningen. Her kan du også se hvilken konkret studievejleder, du er knyttet til. I øvrigt kan studievejlederne træffes efter aftale. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i åbningstiderne.

  Kollektiv vejledning:

  Der er et antal studievejledere tilknyttet de studerende ved HHX uddannelsen. Ved skoleårets start får hver klasse tilknyttet en studievejleder, som eleverne kan henvende sig til.

  Studievejlederne varetager såvel kollektive som individuel vejledning. Den kollektive vejledning på klasseniveau omfatter:

  • uddannelsens opbygning
  • eksamensbestemmelser og karakterudregning
  • statens uddannelsesstøtte (SU)
  • tilvalgsorientering

  Individuel vejledning:

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt. Det er altså dine spørgsmål og / eller eventuelle problemer, studievejlederen koncentrerer sig om. Studievejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til studievejlederen, der har tavshedspligt, dvs. det, du fortæller forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at studievejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom. Den individuelle vejledning kan omfatte:

  • uddannelses- og erhvervsvejledning
  • jobsøgning
  • hjælp med SU-skemaer
  • dispensationsmuligheder
  • forhold vedr. fravær og sygdom
  • problemer i relation til undervisningen

   Studievejlederen kan ikke løse personlige / sociale / boligrelaterede problemer, men kan bidrage med vejledning og rådgivning.

  Hvis du kommer til skade i løbet af skoleåret og skal have bevilliget taxa, skal der afleveres en lægeerklæring med angivelse af den periode, hvori du er berettiget til sygetransport. Studievejledningen vil herefter være behjælpelig med at ansøge om sygetransport i din kommune. Udgift til mulighedserklæring refunderes ikke.

  Fraværskontrakter:

  Du har mødepligt til lektionerne. Lærerne fører protokol for hver lektion. Du kan selv kontrollere registreringen på Lectio (se mere herom i afsnittet "Studie- og ordensreglement" og underafsnittet "Fravær").

  Hvis du mener, der er sket en fejl, skal du straks henvende dig til din faglærer, som er den eneste, der kan rette i fraværsregistreringen. Du kan løbende følge dit fravær og angive årsagen hertil på Lectio.

  Som udgangspunkt registreres alt fravær uden hensyntagen til årsagen. Sygdom, session, togforsinkelser, dårlige vejrforhold m.v. tæller derfor med som fravær. Du bør altid henvende dig til studievejledningen ved en længere fraværsperiode.

  Ved længere sygeforløb kan skolen bede om en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

  Udmeldelse:

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens studievejledning. Melder du dig ud, giver administrationen besked herom til SU-styrelsen, således at din SU stoppes. Du skal også aflevere dine bøger i Mediecenteret ved udmeldelse.

   

 • Uddannelsesmesse

  I løbet af din studietid på HHX får du vejledning om videregående uddannelser og erhverv.

  Karrieretanken er en messe på skolen, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan besøges.

  Karrieretanken kommer på besøg i november måned og er et tilbud til 2. og 3.g'erne.

  Du har mulighed for at høre om forskellige uddannelsesmuligheder og stille spørgsmål til dit videre uddannelsesforløb.

  Husk at medbringe dit CV.

   

 • Videregående uddannelsesvejledning

  I løbet af din studietid på HHx får du vejledning om videregående uddannelser og erhverv. Karrieretanken er en messe på skolen, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan besøges. Der er også arrangementer klassevis om uddannelsessystemet i Danmark, brug af søgemaskiner på nettet, valg, kompetencer og processer, tilmelding til videregående uddannelse og meget mere.

  Kollektive vejledningsarrangementer:

  I dine tre år på handelsskolen afholdes der en række arrangementer for dig og din klasse. Det er bl.a. generel information om videregående uddannelse, ansøgningsfrister og gode informationssteder.

  1. år: Introduktion til Studievalg og videregående uddannelse

  2. år: På vej

  3. år: Årets arrangementer

  3. år: Studie- og karriereveje

  3. år: Ansøgning og optagelse

  Individuel vejledning:

  • Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål om jobmuligheder?
  • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
  • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

  Så tal med Studievalg Sjælland!

  Studievalg Sjælland er et vejledningscenter, der vejleder om valg af videregående uddannelse. Du kan benytte deres vejledning om videregående uddannelse igennem hele din studietid/karriere. 

  Studievalg Sjælland på Køge Handelsskole træffes på vejlederkontoret, hvor studievejlederne også holder til. På Køge Handelsskole er det Cæcilie Bjørn Larsen, der er vejleder og kontaktperson.

  Du har mulighed for selv at booke en tid til en individuel vejledningssamtale hos hende. Det gør du på  www.studievalg.dk/sjaelland  eller på mail cbl@studievalg.dk

   

   

Politik for krænkende adfærd

Ingen på Køge Handelsskole må udsættes for krænkende adfærd i form af ubehagelig, nedværdigende eller sårende kontakt. Krænkende adfærd skal i denne politik forstås som mobning, chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold, diskrimination eller andre former for uønsket adfærd, der opleves krænkende. Det er den enkeltes ansvar at udvise en passende situationsfornemmelse samt anerkende at som mennesker kan humør, grænser, perspektiver, dømmekraft osv. være forskellige.

Politikken omfatter alle ansatte, uanset ansættelsesform, elever, kursister og gæster på Køge Handelsskole.

Vi skal i fællesskab sikre et sundt psykosocialt arbejdsmiljø, hvor krænkende adfærd ikke sker. Det er et fælles anliggende for hele skolen, at skabe et godt studie- og arbejdsmiljø.

Dialog 
Det er relevant og respektfuldt, at drøfte konteksten for måden man er sammen på, herunder hvad er krænkelse og hvad er drilleri.

På den vis kan man bedre undgå misforståelser, og kende til den enkeltes grænser.

Skolens behandling af henvendelser 
Ved henvendelser fra elever, studerende, kursister og medarbejdere vedrørende verbal eller fysisk krænkelse, har skolen handlepligt. 

Det vil ske som følger:
a. Indberetning af grov fysisk krænkelse anmeldes til politiet og medfører bortvisning
b. Manglende dømmekraft på fysisk krænkelse, giver irettesættelse eller skriftlig advarsel
c. Verbal eller skriftlig krænkelse samt visuel billeddeling giver irettesættelse og skriftlig advarsel
d. Grov, verbal eller skriftlig krænkelse samt visuel billeddeling på de sociale medier medfører skriftlig advarsel eller bortvisning

Krænkende adfærd skal altid forstås i lyset af den konkrete kontekst. Ved asymmetriske roller, er der skærpede omstændigheder. Alle konkrete sager behandles individuelt og ud fra sagens karakter.

Hvis en elev der føler sig krænket, henvises eleven til Studievejledningen, som overgiver sagen til den interne enhed til videre behandling. Den interne enhed kan involvere ledelsen på den pædagogiske afdeling.

Lovgivningen, der dækker området 
Der henvises særligt til følgende love: 

§ 4 i Ligebehandlingsloven
§ 232 Straffeloven om blufærdighedskrænkelse § 220 Straffeloven om elevers beskyttelse