Forberedende voksenundervisning (FVU) for virksomheder

Vidste du, at det er muligt for dine medarbejdere at opkvalificere sig i dansk og matematik helt gratis? Og at det kan ske i virksomheden?

Om kurset
Stadig flere virksomheder er begyndt at gøre en særlig indsats for at få deres medarbejdere til at genopfriske eller styrke deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Det sker ved hjælp af FVU-forløb (Forberedende Voksenundervisning). Forløbene retter sig især mod ufaglærte, to-sprogede, ordblinde og andre, der har udfordringer med sprog og tal i hverdagen.

Afdækning af behov – screening
For afdække medarbejderens dansk- og/eller matematikkundskaber og dermed behov for undervisning foretages en screening, som er en kort elektronisk test. Herefter kan vi sammen med medarbejderen og virksomheden tilrettelægge det rette forløb for den enkelte medarbejder.

Indhold
På baggrund af screening og behov tilpasser vi et individuelt forløb for medarbejderen, som fx kan indeholde:

  • Alment dansk – fx mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger
  • Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi
  • Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser
  • FVU – særligt tilrettelagt for to-sprogede

Trintest og deltagerbevis
Efter hvert trin er det muligt at tage en trintest, men det er ikke et krav. I stedet er det muligt at få udstedt et deltagerbevis, hvis deltageren har et fremmøde på mindst 85 %. Bestået trintest 2 i matematik og bestået trintest 4 i dansk er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

 

FAKTA

Navn
Forberedende voksenundervisning (FVU)

Type
Grundskoleniveau mv.

Varighed
40-80 lektioner pr. trin

Adgangskrav
Du skal være fyldt 18 år

Økonomi
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Undervisningsted

Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Dato & tidspunkt
Efter aftale

Varighed
Varigheden af kurset afhænger af formålet med kurset og medarbejderens behov. Som udgangspunkt varer et FVU trin mellem 40-80 lektioner

Undervisningen
Undervisningen foregår typisk på hold med få deltagere. Hvert forløb er tilrettelagt ud fra en individuel undervisningsplan

Opbygning
FVU matematik består af to trin
FVU dansk består af fire trin

Pris
Screening er gratis for alle. Undervisningen er også gratis for deltagere, der ved screening har vist, at de er inden for målgruppen for FVU. Det koster heller ikke noget for virksomheden

Sted
I virksomheden efter aftale i eller uden for arbejdstid eller på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Virksomheden kan søge om løntabsgodtgørelse for medarbejdere, hvis de opfylder betingelserne. Se mere på www.svu.dk

Information og kontakt
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Hent folder om FVU på virksomheder (pdf):