Tag en elev

Få en elev
Har I brug for en elev i jeres virksomhed?
På Køge Handelsskole uddanner vi EUD, EUV og EUX elever inden for Kontor, Detail, Handel og Event. Vi mener, det skal være ukompliceret at finde en elev til jeres virksomhed. På denne side prøver vi at samle svar på nogle af hyppigste spørgsmål. Finder I alligevel ikke svarene, er I også mere end velkomne til at kontakte os for at få yderligere oplysninger.

Godkendelse
Alle virksomheder, der skal have en elev, skal godkendelse af Det Lokale Uddannelsesudvalg.
Er det første gang I skal have en elev, skal I derfor søge om godkendelse. Første del af processen er at rette henvendelse til os, hvorefter vi kan vejlede og oplyse jer om fx oplæringskrav. I finder ansøgningsskema på www.uddannelsesnaevnet.dk
Har I brug for hjælp, når I skal søge godkendelse, kommer en af vores konsulenter gerne ud til jer.

Rekruttering
Vi hjælper jer gerne, når I skal i gang med at rekruttere elever. Vi har den direkte kontakt til elever, der er i gang med grundforløbet eller som har bestået det. Derfor kan vi hjælpe jer med at finde den rette elev til lige netop jeres virksomhed – det kalder vi matchmaking. Skolen kan ud fra jeres specifikke ønsker og kriterier finde den elev, der kan være den rette for jer, og I bestemmer naturligvis selv hvem I tager til samtale og evt. ansætter.

Har I et jobopslag, kan vi formidle det til elever, der søger en praktikplads, via forskellige portaler.
Kontakt os, hvis I har spørgsmål i forbindelse med rekruttering af elever eller formidling af elevopslag.

Når I har ansat en elev
Uddannelsesaftale
Når I har fundet det perfekte match mellem virksomhed og elev, skal I udfylde en uddannelsesaftale. Aftalen er et juridisk bindende dokument mellem elev og virksomhed. Find uddannelsesaftalen på www.uvm.dk eller kontakt en af vores konsulenter.
Når aftalen er udfyldt sendes den til lige netop den erhvervsskole, hvor eleven skal tage sine skoleperioder i hovedforløbet. På Køge Handelsskole sendes uddannelsesaftalen til
Køge Handelsskole, Uddannelsesvej 20, 4600 Køge Att: Mette Søgaard.

Mulige uddannelsesaftaler
Der er flere forskellige typer af uddannelsesaftaler, men fælles for alle er, at virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden.

Den almindelige uddannelsesaftale:
Den almindelige uddannelsesaftale omfatter hele elevens uddannelse. Det vil sige både grund- og praktikforløbet eller kun praktikforløbet, hvis eleven allerede har bestået grundforløbet.

Ny Mesterlære:
På Ny Mesterlære skal eleven ikke på grundforløbet, men tager det i stedet i virksomheden. Det vil sige, at eleven tager grundforløbsdelen i virksomheden. Den samlede uddannelseslængde er den samme, som hvis eleven tog grundforløbet på skolen.

Kombinationsaftale:
I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder. Aftalerne skal tilsammen omfatte hele uddannelsen og de dertil hørende skoleophold. Alle aftalerne skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

Kort uddannelsesaftale:
En kort uddannelsesaftale er en aftale der består af minimum et skoleophold på hovedforløbet og praktik i virksomheden. Der er intet krav om, hvor lang praktiktiden minimum skal være på. Aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en aftale, der gælder for resten af elevens uddannelse.

Praktikplan
Uanset aftale, skal alle elever skal have en praktikplan. Praktikplanen er med til at beskrive, hvilke områder, eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter. Planen skal sikre, at eleven opnår de mål/krav, som uddannelsen skal leve op til.

Hvor lang tid er eleven i virksomheden?
Når eleven kommer fra en erhvervsuddannelse inden for det merkantile område, varer aftalen typisk to år. I løbet af praktiktiden hos virksomheden, skal eleven gennemføre mellem fire og 15 ugers skoleophold. Antallet af skoleuger varierer afhængig af uddannelse samt speciale.
Eleven skal i det sidste halve år af elevtiden, som afslutning på uddannelsen, udarbejde en fagprøve. Fagprøven bliver forberedt på næstsidste skoleophold. Det er elev og virksomhed, som i fællesskab beslutter, det emne fagprøven, som skal omhandle.

Elevløn 
Virksomheden skal i hele elevtiden udbetale løn til eleven. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst. Har virksomheden ingen overenskomst fastsættes lønnen efter HK’s overenskomst.
For elever over 25 år kan der søges tilskud på mellem 30 og 40 kr. pr. time afhængig af elevens baggrund. Det er det lokale jobcenter, som evt. bevilger dette tilskud.

Få mere info om elevansættelse:
http://www.uddannelsesnaevnet.dk/Default.aspx?ID=2965

Lønrefusion for skoleperioder
Som virksomhed kan I få tilskud til lønnen under elevens skoleophold. Tilskuddet søges for hvert enkelt skoleophold. Find mere info om satser ect. på www.virk.dk

Michala Ryholm Duvier

Praktikpladskonsulent

E-mail: mdu@khs.dk

Tlf: 22649482

Læs mere

Du kan læse mere om hvad Køge Handelsskole kan gøre for din virksomhed her