Tag en elev

Få en elev
Har I brug for en elev i jeres virksomhed?
På Køge Handelsskole uddanner vi EUD, EUV og EUX elever inden for Kontor, Detail, Handel og Event. Vi mener, det skal være ukompliceret at finde en elev til Jeres virksomhed. 

Godkendelse
Alle virksomheder, der skal have en elev, skal godkendelse af Det Lokale Uddannelsesudvalg.
Er det første gang skal der søges om godkendelse. Første del af processen er at rette henvendelse til os, hvorefter vi kan vejlede og oplyse Jer om fx oplæringskrav. Ansøgningsskema til godkendelse finder I her  www.uddannelsesnaevnet.dk
Vores Lærepladskonsulent kommer gerne ud til Jer og hjælper med denne proces.

Alle spørgsmål vedrørende ansættelse af elever kan rettes til Lærepladskonsulent Peernille Buus pebu@khs.dk

 

 

Læs mere

Du kan læse mere om hvad Køge Handelsskole kan gøre for din virksomhed her