Parkering

Generelt om parkering på skolens område
Der er indgået aftale med Park Zone, og du risikerer at få en bøde, hvis ikke du sætter dig ind i gældende p-bestemmelser for området.

Elever og besøgende med ærinde på Køge Handelsskole er det gratis at parkere, men det er NØDVENDIGT for alle at have parkeringstilladelse, da Campus Køge (herunder Køge Handelsskole) har indgået aftalte med Park Zone til at håndhæve parkeringsregler. Eventuelle bøder kan dermed ikke annulleres af skolen, og vi opfordrer til, at man sætter sig GRUNDIGT ind i reglerne og LÆSER skiltene på parkeringsområderne, herunder lægger mærke til FARVEZONERNE.

For elever
Elever skal ansøge om parkeringsplads via dette link, når de begynder til august. Log ind på it systemet på skolen med den adgangskode, du har fået tildelt.

Du skal oplyse: Fuldt navn, privatadresse, telefonnummer, E-mail og bilens indregistreringsnummer.

Der bliver en KORT indkøringsfase i den forbindelse ved studiestart, så gør det hellere tidligt.

Når dette er gjort har du ret til at parkere på Køge Handelsskole parkeringsplads. Dog kun bestemte farvezoner. Det vil kun være muligt at søge om parkeringstilladelse for én bil pr. person. Studerende og elever, der er vant til at låne forskellige biler fx mor og fars, må kun indmelde én af bilerne, men kan hente dagstilladelse på tast-selv-skærmen ved de tablets som er sat op flere steder på skolen til den bil, som ikke er indmeldt i systemet.

Systemet går i sin enkelthed ud på, at alle parkeringsområder er opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Parkeringstilladelsen er KUN til din registrerede bils indregistreringsnummer, som er indmeldt i systemet. Elever opnår typisk tilladelse til at parkere i orange og grøn zone - men IKKE på reserverede pladser - herunder gæsteparkering. Vær opmærksom på, at din tilladelse gælder for et år, og så skal du ansøge om ny tilladelse. Du kan se farvezonerne på denne oversigt

Parkering udenfor de(t) for bilen tilladte afmærkede område(r) samt båse, herunder på handicappladser og i fodgængerfelter, vil medføre bødestraf.

Der føres flere gange dagligt kontrol med parkeringspladserne.

Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på 790 kr. Holder man på handicapparkeringen uden tilladelse er afgiften 1.580 kr.


For besøgende med ærinde på Køge Handelsskole
Husk at registrere bilen på tablet foran receptionen ved hovedindgangen, hvilket giver dig tilladelse til at parkere i ti timer (gælder som dagsbillet).


For besøgende uden ærinde på Køge Handelsskole
Det er ikke tilladt at parkere bilen på skolens område.