Opbygning & fag

Her i Opbygning & Fag kan du se, hvordan en Merkantil EUD er opbygget samt se, hvilke muligheder, niveauer, obligatoriske og valgbare fag erhvervsuddannelsen indeholder.

Niveaukrav

Du skal være opmærksom på, at dine grundfag på EUD Business - Detail, Handel og Event skal gennemføres på et vist niveau, alt efter hvilken uddannelse du vælger.

Kravene til grundfagsniveauer er en betingelse for at starte i den praktikplads, du vil afslutte din uddannelse i.

Følgende niveauer skal du opnå på de enkelte uddannelser:

Adgangskrav til undervisning i Hovedforløbet

Dansk

Engelsk

Erhvervs-økonomi

Informations-teknologi

Afsætning

Detail

D

D

C

C

C

Handel

C

C

C

C

C

Event

C

C

C

C

C

Undervisningen

Undervisningen tilrettelægges som en kombination mellem undervisning i større eller mindre grupper samt tværfaglige projekter.

Vores hverdag er sat sammen af to moduler á 3 og 4 lektioner, dvs. to fag pr. dag. Nogle dage eller uger bryder vi skemaet op med projektarbejde, tilvalgsfag eller arrangementer af både faglig og social art.

Fagene

På EUD Business - Detail, Handel og Event kommer du til at arbejde med en række erhvervsrettede fag, som du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med i Folkeskolen.

Du vil få en bred erhvervsorienteret og fleksibel uddannelse, der er rettet mod det virkelige erhvervsliv.

Grundfag
På EUD Business - Detail, Handel og Event vil du fx komme til at møde grundfag som erhvervsøkonomi, engelsk, afsætning, dansk, it. Fag som design, tysk, spansk og samfundsfag vil også kunne indgå i din uddannelse.

Erhvervsfag
Udover grundfagene er der i uddannelse også de såkaldte erhvervsfag. Eksempler på erhvervsfag kunne være arbejdspladskultur, praktikpladssøgning, samfund og sundhed og innovation.

Talent
På EUD Business - Detail, Handel og Event er der fokus på at udfordre alle elever. Vurderer skolen, at du har potentiale til at blive en særlig talentfuld butiks-, handels- eller eventelev, kan du blive optaget på et specielt tilrettelagt talentspor. Her er der direkte kontakt til erhvervslivet i forbindelse med et forløb, hvor du er i en konkret virksomhed. Her bliver du coachet, og du får løbende feedback på din indsats i virksomheden.

Eksamen

På EUD Business - Detail, Handel og Event skal du til eksamen efter både GF1 og GF2. Når du har gennemført det første halve år, skal du som hovedregel op til eksamen i grundfaget dansk.

Efter andet halvår (GF2) skal du udarbejde et grundforløbsprojekt. Derudover skal du afslutte grundfagene dansk, engelsk, afsætning, erhvervsøkonomi og it.

Alle grundfagseksamenerne tager udgangspunkt i cases. Du må gerne arbejde i en gruppe med spørgsmålene, men selve eksaminationen er individuel. Grundforløbsprojekterne er projekter, hvor du arbejder i en gruppe, men selve eksaminationen er også individuel.

Nedenfor kan du downloade mere information om eksamen:

Fordyb dig opbygning & fag
Her i Opbygning & Fag kan du se, hvordan en Merkantil EUD er opbygget samt se, hvilke muligheder, niveauer, obligatoriske og valgbare fag erhvervsuddannelsen indeholder.


Tilbage til info om EUD Business
Gå tilbage til Om EUD Business