EUD Business – Detail, Handel og Event

Vil du uddannes og have et job inden for brancherne...

 • Detail (butik)
 • Handel
 • Event

...så er du havnet rette sted!

Grundforløbet – praksis og relevans i fokus

EUD Business - Detail, Handel og Event er den målrettede vej til et godt job! Hvis du gerne vil have en koncentreret uddannelse, hvor du allerede efter 1 år kan komme i praktik i en virksomhed i en branche, som - du synes - er spændende, så er EUD Business - Detail, Handel og Event det rette valg!

Undervisningen og fagene er nemlig skræddersyet, så de ligger helt tæt på praksis ude i virksomhederne.

Skoletiden og læretiden hænger derfor tæt sammen – og du bruger din skoletid på ting, som du reelt kan anvende til noget i dit kommende job!
EUD Business - Detail, Handel og Event består af 1 års grundforløb på Køge Handelsskole og sluttes af med (normalt) 2 år i din praktikvirksomhed – 3 år i alt.
Er der gået mere end et år, siden du har afsluttet Folkeskolens Afgangsprøve, springer du det første halve år af grundforløbet over.

Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen


Procedure for håndtering af kvoter på KHS

 

Kvote - hvorfor det?

Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde, ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 10 kvotepladser pr. kalenderår.

Vigtigt

Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikere at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en læreplads, så kommer du selvfølgelig ind.

Procedure for tildeling af disse pladser til elever, der ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”

Hvis du går på grundforløb 1 på enten EUD eller EUX og vil fortsætte på grundforløb 2 på eventkoordinatoruddannelsen:

 • I forbindelse med valg uddannelsesretning på GF2, skal du kontakte skolens lærepladskonsulent, hvor du skal til en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens lærepladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig 5 ugers grundforløb for studenter:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens lærepladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Ved brug af www.optagelse.dk – elevadministrationens håndtering i praksis

Skolens administration er opmærksom på, at de elever, som tilmelder sig eventkoordinatoruddannelsen direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX ikke kan optages uden en forudgående vurderingssamtale med skolens lærepladskonsulent, OG et efterfølgende ja fra denne.

Samtaler via studievejledning

Hvis en elev går på grundforløb 1, eller hvis en elev i øvrigt påtænker at påbegynde eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 på et 20 ugers, 10 ugers eller et 5 uges forløb, så skal studievejlederne henvise til skolens lærepladskonsulent. Dette gælder tillige for elever, der kommer fra andre skoler. Undtaget er dog elever, der allerede har indgået en uddannelsesaftale inden for uddannelsen. Studievejlederne kan således ikke anbefale direkte optagelse på grundforløb 2 til denne uddannelsesretning.

Væsentlige kriterier for at opnå godkendt kvoteplads

Vurderingssamtalen foregår ud fra et lille spørgeskema med en række standard spørgsmål. I samtalen vurderes der på, om den branche inden for eventområdet er en stor eller lille branche, og hvor meget den fylder i vort lokalområde. Der vurderes ligeledes på om ansøger har kontakt til branchen og kender til de vilkår, der hersker dér. Endelig vurderes der på, hvor realistisk den enkelte ansøgers egne personlige og faglige kompetencer, skønnes at passe til den jobprofil inden for eventkoordinatoruddannelsen, som ansøger ønsker sig. Vurderingssamtalen ender ud i et konkret ja eller nej til en kvoteplads. lærepladskonsulent eller studievejledere kan hjælpe med råd og vejledning om andre beslægtede merkantile uddannelsesmuligheder på grundforløb.

Kontaktoplysning på lærepladskonsulenten

Peernille Buus: Mail: pebu@khs.dk, mobil: 2264 9482

Klageadgang

Hvis du ikke er tilfreds med svaret på en ansøgning om adgang til en af skolens kvotepladser, og du samtidig mener at have argumenter for at du alligevel skal komme i betragtning, så skal du klage til afdelingens ledelse på følgende mailadresse: hs@khs.dk

 

Aktiviteter på EUD Business

Ind imellem kan det daglige skolearbejde være hårdt og tilværelsen med afleveringsopgaver og prøver bare blive for meget.  Så bliver det de sociale aktiviteter, du som elev kan deltage i på Køge Handelsskole, der gør det sjovt at gå i skole. Vi holder naturligvis fester, men der sker også alle mulige andre ting, som gør hverdagen varieret for dig og dine kammerater.

Ekskursioner
Hver tutorgruppe har nogle arrangementer "ude af huset", der har relation til undervisningen. Det kan være tutor og tutorgruppe tager af sted alene, men det kan også være hele årgangen, der tager af sted på fællesekskursion.

Fester
Festerne er fordelt over hele året og arrangeres på EUD Business - Detail, Handel og Event af elevrådet. Introfesten er fx en fast tradition, men ellers holdes der fester efter behov – altså, når elevrådet synes, det er ved at være på tide med en fest. Det er kun skolens elever, der må deltage i festerne.

Fællesarrangementer fx foredrag og koncerter
Hvert skoleår arrangeres der løbende foredrag, koncerter mv., der ofte vil være relateret til aktuelle samfundsmæssige forhold.

Introperioden
I introperioden, der varer ca. en uge, vil du få kendskab til undervisningen på Køge Handelsskole. Der vil samtidig være en række sociale aktiviteter, der skal medvirke til, at du får et godt forhold til dine nye kammerater samt lærer dine lærere at kende.

Juleafslutning
I den sidste uge inden jul har vi forskellige 'julehyggeting'. Det er en fast tradition, at vi en dag lejer Køge Bio og alle sammen går i biografen og ser en aktuel film. Den sidste skoledag før jul samles alle EUD-elever til et festligt julearrangement med optræden og hygge.

Sportsdag
Sportsdagen er for alle elever på EUD Business - Detail, Handel og Event og den finder sted i og omkring Køge Hallen. Du møder omklædt i Køge Hallen, hvor der er fælles opvarmning. Herefter starter de egentlige, men ofte lidt utraditionelle sportskonkurrencer.

Internationalisering
Herudover er det muligt at rejse ud tre uger med Erasmus+ til et sted i Europa, hvor du kommer på sprogskole og i praktik i en virksomhed. De seneste par år er turen gået til Malta.

Translokation
Translokationen er skolens officielle farvel til eleverne med en tak for et forhåbentligt godt og udbytterigt skoleår. Der overrækkes afgangsbeviser og uddannelseschefen holder tale. Elever, der i årets løb har ydet en særlig indsats, får overrakt legater. 

Fastholdelse, støtte og tutorsamtaler
Vores tutorer og undervisere hjælper dig med at afklare den tvivl og de spørgsmål, du sikkert får under din uddannelse. Du kan i denne artikel læse, hvordan vi arbejder med at få vendt negative tanker til positiv handling på EUD Business – Butik, Handel og Event.

Sund mad til en rimelig pris
Caféen har hver dag varme og lune retter, salatbuffet, lækre sandwich og meget andet sundt på menuen. Dertil kommer et udvalg af frisk frugt og hjemmebagt kage.

Mediecenter
Skolens Mediecenter er bl.a. fagbibliotek for elever og lærere. Her kan du søge informationer i bøger, tidsskrifter, databaser og på internettet. Hvis der er noget Mediecenteret ikke har, hjælper bibliotekaren altid med at skaffe det hjem til dig.

Computere
På skolen er det muligt at låne en computer, men der er ikke nok til alle, så vi anbefaler, at du medbringer den bærbare pc, du sikkert alligevel har stående derhjemme. Programmer, der skal bruges i undervisningen, vil være tilgængelige, også selv om du anvender din egen bærbare.

Røgfrihed
Køge Handelsskole er en røgfri skole. Rygning må ifølge lovgivningen slet ikke finde sted på skolens matrikel (grund).

En handicapvenlig skole
Køge Handelsskole er en handicapvenlig skole. Der er fine adgangsforhold, brede gange og EUD Business - Detail, Handel og Event er ikke etageadskilt.

Afdeling
EUD Business

EUD Business (1)
EUD Business

Skolestart
Næste skolestart for EUD Business – Butik, Handel og Event er

 • Optagelsesprøver:
  • Dansk, d. 23. juni 2022, kl. 9 - 11
  • Matematik, d. 23. juni 2022, kl. 12 - 14
 • GF1 8. august 2022
 • GF2 8. august 2022

Vi glæder os til møde jer alle - både kendte ansigter såvel som nye!


Opbygning og fag
Under Opbygning & Fag kan du se, hvordan en EUD Business - Detail, Handel og Event er opbygget samt se, hvilke muligheder, niveauer, obligatoriske og valgbare fag erhvervsuddannelsen indeholder 

 

Adgangskrav
For at blive optaget på EUD Business - Detail, Handel og Event skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik. Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Andre studieretninger på EUD Business (1)

Elevhåndbog

Læs mere om EUD Business i vores elevhåndbog

Hovedforløb

To år i virksomhedspraktik

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

NÆSTE START ER d. 8. august 2022 PÅ GRUNDFORLØB 1 og 2.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart!

For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik.

Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Ansøg om optagelse på EUD

Kontakt & Information

Studiecentret kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Studiecentrets åbningstider er: 

 • mandag kl. 8 - 15
 • tirsdag kl. 8 - 10
 • onsdag kl. 8 - 15
 • torsdag kl. 8-10
 • fredag kl. 8 - 14

Susanne Hald

Uddannelsessekretær EUD/EUX/EUS/EUV (optagelse)

E-mail: sha@khs.dk

Tlf: 91346698

Kvalitet