Elevhåndbog EUD - nøglen til viden

Få svar på dine spørgsmål om forskellige emner der vedrører EUD Business på Køge Handelsskole

Velkomst

Med denne elevhåndbog ønsker vi dig velkommen på Køge Handelsskole, hvor vi håber, du vil falde godt til og få nogle lærerige og sjove forløb. Vi håber også, at du vil være aktiv såvel fagligt som socialt.

Køge Handelsskole er en moderne og dynamisk erhvervsskole, og vi håber, at du vil gøre en indsats for at skabe en positiv stemning og et godt forhold til dine klassekammerater og lærere.

Et godt arbejdsmiljø med elevindflydelse betyder meget for os, og derfor opfordrer vi dig til at være åben og deltage aktivt i diskussionerne om undervisningens tilrettelæggelse, skolens aktiviteter m.m. Vi lægger hermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt.

Held og lykke med dit EUD Business forløb.

Med venlig hilsen

Tim Christensen

Direktør

 

Lidt om Elevhåndbogen

I Elevhåndbogen kan du få lidt at vide om EUD Business på Køge Handelsskole. Du kan bl.a. læse om, hvad der sker på skolen efter skoletid, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, hvor du skal gå hen, hvis du har tabt din pengepung osv.

Elevhåndbogen beskriver primært, hvordan tingene fungerer på EUD Business. Området ændrer sig dog løbende, så derfor kan du godt komme ud for, at enkelte af de forhold, der er beskrevet i Elevhåndbogen vil være ændrede, når du læser den. Vi er i en lidt speciel situation i dette skoleår, da vi lever i en tid med Covid19 og skal tage vores forholdsregler. Derfor vil der være skrevet om noget i denne bog, som ikke holder i denne tid - fx omkring gruppearbejde. Du kan holde dig opdateret på skolens hjemmeside omkring Covid19 på fanen, Covid19 samt med den information du får fra dine lærere ift. Covid19.

Kommunikation mellem skolen og dig

 • Kommunikation mellem skolen og dig

  På Køge Handelsskole har vi mange andre informationskanaler, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål. Du har et medansvar for løbende at holde dig orienteret om, hvad der sker på din skole og på EUD Business. Alt afhængig af, hvad du gerne vil vide, kan du søge informationer følgende steder.

   

  Hvordan kommunikerer skolen med dig? Og omvendt?

  Informationskanal

  Hvad kan du finde svar på?

  Hvilket medie er det?

  Elevplan

  SMS

   

  E-boks

  Skema og daglige ændringer, lektier, lokaler og aflevering af skriftlige opgaver.

  Lærerne kan via Elevplan sende sms-beskeder til dig, men du kan ikke svare på sms’erne.

   

  Breve til dig og/eller dine forældre vil komme via e-boks.

   

  Elevplan er en intern kommunikations-platform. Du logger dig på med UNI Login.

  Microsoft 365

  I Microsoft 365 vil der blive lagt undervisningsmaterialer op til klassen.

   

  Sociale medier

  KHS er på de sociale medier - Facebook, Instagram m.fl.. Husk altid at skrive i en god tone og respekter andre elever, når du debatterer på nettet.

   

   

   

   

  Infoskærme

  Supplerende information om daglige ændringer. Her kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen nu og her.

  Intern kommunikation. Administrationen og receptionen skriver aktuelle opslag.

  Hjemmesiden -  www.khs.dk

  www.khs.dk er Køge Handelsskoles officielle hjemmeside. Her finder du information af enhver art om skolens uddannelser.

  Skolens ansigt udadtil på nettet.

EUX Business og EUD Business afdelingen

 • EUX Business og EUD Business afdelingen

  På Køge Handelsskole arbejder eleverne ofte sammen i grupper. Du vil sandsynligvis komme til at arbejde i nogle nye grupper hver uge. Det giver dig den fordel, at du lærer at samarbejde med en større gruppe mennesker end lige dine nærmeste venner.

  Undervisningen tilrettelægges som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter. På side 18 kan du se, hvordan dit skema kan se ud for en almindelig uge.

  Kodeordene, som vi arbejder efter, er:                     

  • lære at lære
  • tage ansvar for eget liv og læring
  • personlig udvikling
  • nærhed mellem lærer og elev

  Lære at lære betyder, at du lærer bedst, når du arbejder. Det er ikke tilstrækkeligt, at lærerne arbejder - altså står oppe ved tavlen og fortæller dig, hvad du skal gøre. Først når du selv går aktivt ind i skolearbejdet, får du lært stoffet til bunds og kan anvende det uden for skolen.

  Tage ansvar for eget liv og læring betyder, at du er med til at beslutte, hvad du gerne vil lære - efter du er blevet vejledt om konsekvenserne af dine valg. Beslutter du dig for at være aktiv og engageret, står vi parat med mange og varierede tilbud.

  Personlig udvikling betyder bl.a., at du sammen med din tutor snakker om, hvordan du klarer dig i samarbejdet med de andre elever og lærerne osv.
  Nærhed mellem lærer og elev betyder, at vi afsætter tid til at diskutere og tale med hinanden - f.eks. om, hvordan uddannelsen og skoleforløbet fungerer.

 • Grundfag og erhvervsfag
  På GF1 vil du møde grundfagene, dansk, engelsk, erhvervsinformatik, afsætning og virksomhedsøkonomi samt erhvervsfag.

  GF2 vil du møde grundfagene, dansk, engelsk, erhvervsinformatik, afsætning og virksomhedsøkonomi samt erhvervsfag og nogle uddannelsesspecifikke fag.

 • Niveaukrav på EUD Business

  Du skal være opmærksom på, at dine grundfag på EUD Business skal gennemføres på et vist niveau, alt efter hvilken uddannelse du vælger.

  Kravene til grundfagsniveauer er en betingelse for at starte i den praktikplads, du vil afslutte din uddannelse i.

  Følgende niveauer skal du opnå på de enkelte uddannelser:

  Adgangskrav til undervisning i Hovedforløbet

  Dansk

  Engelsk

  Virksomhedsøkonomi

  Erhvervsinformatik

  Afsætning

  Detail

  C

  C

  C

  C

  C

  Handel

  C

  C

  C

  C

  C

  Event

  C

  C

  C

  C

  C

   

  I løbet af året vil du som nævnt modtage undervisning i Erhvervsfag, hvor du introduceres til erhvervslivet inden for emner som fx arbejdspladskultur, praktiksøgning, arbejdsplanlægning og innovation.

 • Værdier

  På Køge Handelsskoles EUD Business afdeling lægger vi særlig vægt på følgende fire værdier:

  • Faglighed
  • Dialog
  • Trivsel
  • Fællesskab

  På afdelingen er vi mange mennesker sammen, og hvis alle skal komme til orde og trives på skolen, så er det vigtigt, at der er en god og fornuftig dialog mellem os. Det er blandt andet vigtigt, at vi taler pænt til hinanden og udviser respekt over for hinanden, både lærere og elever imellem og elever indbyrdes.

  God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte kan føle sig tryg på skolen, og den tryghed kommer blandt andet af respekten for hinanden, at der ikke mobbes og at der er en god og positiv stemning på afdelingen. Et godt fællesskab øger også den gode trivsel. Det skal være rart at tage af sted til skole hver morgen.

Efter EUD Business – Detail, Handel og Event

 • Efter EUD Business - Detail, Handel og Event

  Med et EUD Business forløb har du flere muligheder at vælge imellem. EUD Business består af 1 års grundforløb på Køge Handelsskole og sluttes af med (normalt) 2 år i din praktikvirksomhed – 3 år i alt.

  Målet for enden af grundforløbet er selvfølgelig virksomhedspraktik i en branche, som du gerne vil arbejde og gøre karriere i. Praktikperioden hedder Hovedforløbet. På grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken retning på Hovedforløbet, du vil i praktik i: Detail, Handel eller Event.

  Har du ambitioner om et lederjob, har du mulighed for at bygge et ekstra år oven på EUD Business.

  Med en EUD Business – Detail, Handel og Event kan du uddanne dig inden for brancherne:

  • Detail (Butik)
  • Handel
  • Event

  Grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen er identiske, og dermed bliver det muligt for dig fra GF2 Detail at starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

  Idet der er identiske overgangskrav, kan du fremover skifte mellem detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen.

  Meget mere om dine muligheder og krav til niveauer indenfor det Merkantile EUD- område, kan du læse mere om på Køge Handelsskoles hjemmeside i den lokale undervisningsplan - klik her. Derudover har du også mulighed for at henvende dig til din tutor eller i Studievejledningen.

Skolens daglige ledelse

EUX og EUD Business ledes af uddannelseschef, Hans Severinsen og uddannelsesleder, Stina Grube. De har hver især kontor ved indgangen til EUD Business – tæt på lærerkøkkenet. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller andet, du ikke mener din tutor, dine lærere, din studievejler eller administrationen kan svare på eller hjælpe dig med.

 

Lærere på afdelingen for EUD Business

Navn

Forkortelse

Afdeling

Fag

Carsten B. Jensen

CBJ

EUD

Engelsk, Erhvervsfag, USF og Idræt

Tina Maybritt Nielsen

TMNI EUD Erhvervsinformatik

Carsten Sundebo

CS

EUD

Virksomhedssøkonomi

Mia Ellman

MIEL

EUD

Erhvervsfag, USF, Virksomhedsøkonomi og Afsætning

Helge Breindahl

HBR

EUD

Dansk
Kasper Worsøe KWO EUD Organisation

Kitt Spangbjerg Petersen

KSP

EUD

Engelsk

Henrik B. Petersen

HEP

EUD

Erhvervsinformatik

Pia Rosbæk PRO Studievejledningen Studievejleder
       

 

Lærerfravær

Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de skemalagte timer. Det kan være, at du får mellemtimer eller bliver sat til at lave skriftlige opgaver. Hvis det er muligt, så sendes en sms besked. Så tilmeld dig sms service i Elevplan. Husk at opdatere mobilnummer i Elevplan, hvis du får nyt mobilnummer.

Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på.

Kursusdeltagelse o. lign.
Læreren skal indimellem på kursus. Den enkelte lærer aftaler med holdet, hvad I skal lave under fraværet

Evaluering af undervisningen

Der foregår løbende en evaluering af undervisningen, og det vil være muligt at diskutere, hvad der var godt eller mindre godt ved undervisningen, samt komme med forbedringsforslag. Men også din egen indsats og dine kammeraters indsats skal evalueres.

Der foretages en gang om året en stor spørgeskemaundersøgelse via computeren, hvor du skal besvare en masse spørgsmål, der blandt andet omhandler undervisning, tutoren, studievejledningen, det sociale klima samt din arbejdsindsats.

Undervisningsmaterialer

 • Lærebøger

  Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og de skal derfor bindes ind, og du må ikke skrive i dem. Enkelte af lærebøgerne vil dog være engangsmaterialer, som du må beholde. Bøgerne vil ved skoleårets start blive udleveret fra Mediecentret. 

  Til bogudleveringen skal du medbringe dit sundhedskort, idet alle de bøger, du låner af skolen, registreres via sundhedskortet. For at undgå forvekslinger, skal du skrive dit navn i alle bøger. Du vil få udleveret specielle etiketter til formålet af din tutor.

  Ved skoleårets slutning vil du modtage en låneoversigt fra skolen, hvoraf det fremgår, hvilke bøger du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Vær opmærksom på følgende: Hvis fremsendte regninger ikke betales, sender skolen udestående til TOLD og SKAT til inddrivelse i evt. overskydende skat.

  Microsoft 365

  En stor del af undervisningsmaterialerne vil ligge på Office 365, der er en platform alle elever og lærere har adgang til. Det er også muligt der at skrive noter, aflevere opgaver samt samarbejde om opgaver. 

  Hvis du fx bliver syg og ikke kan møde i skole eller deltage i undervisningen, så er det dit ansvar at logge på Teams og indhente informationer om, hvad der er foregået i de lektioner, hvor du ikke har været til stede, men også at læse materiale og løse eventuelle opgaver. Du har adgang til chat med både underviser og medstuderende i Teams.

   

  Ifølge bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges elever ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2500,00.På EUD Business opkræves der et halvårligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet og screening udført af læsevejleder. Første opkrævning på kr. 300 kommer september/oktober og anden opkrævning på kr. 300 kommer januar/februar.

  Udmeldte elever skal betale materialegebyr til udgangen af det semester som eleven udmeldes på.

 • Computer

  Computere

  Som elev på handelsskolen vil du komme til at arbejde med it som en integreret del af undervisningen. Derfor skal du medbringe din egen bærbare computer. Husk at oplade den hjemmefra. Du må kun benytte computere til skolearbejde i undervisningstiden.    

  Det er dit eget ansvar, at din computer er opdateret, så den kan bruges i forhold til skolearbejdet, fx at programmerne virker og at kamera og mikrofon virker. Kamera og mikrofon bruges bl.a. til den virtuelle undervisning. Hvis din computer går i stykker, er det dit ansvar at få adgang til en anden computer.

   

  Krav til IT udstyr

  For at få det optimale udbytte af it-tjenester, som udbydes af Køge Handelsskole, anbefaler skolen, at du har en computer der benytter Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 eller macOS High Sierra. Uanset valg af computeren anbefales 8GB RAM.

  I forhold til hastighed på computeren anbefales det at anskaffe en enhed med SSD (Solid State Drive). Vær dog opmærksom på SSD er dyrere og har mindre kapacitet end en traditionel harddisk, men giver computeren en bedre ydeevne.

  Gældende for alle enheder er, at der skal være understøttelse for netværksstandarden 802.11a. For at få det optimale udbytte af skolens trådløse netværk, så anbefales det, at enheden understøtter 802.11n og 802.11ac.

  Eksamen - anbefalinger

  Det anbefales at installere 2 browsere i rimelig ny version
  Til Windows:   Internet Explorer og Chrome
  Til MAC:         Safari og Chrome

  Word og Excel eller lign. skrive- og regneprogrammer, der kan gemme filer i Word/Excel/pdf format

  Opdateret Acrobat Reader, Flash, Media Player, VLC-player, Silverlight

  Kontroller om computeren kan logge på skolens trådløse netværk (husk kode!)

  IT programmer

  Du får, under dit studie stillet den nyeste udgave af Microsoft Office til rådighed. Office indeholder Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Access (Access findes ikke i MAC-udgaven af Office). Du installerer selv Office fra Microsofts Office365 portal og logger på med din skolemail og adgangskode.

  Skolen stiller andre hjælpeprogrammer til rådighed så som ordbøger, CAS-værktøjer mm.

  I/E-bøger

  I flere fag vil du ikke få udleveret bøger i fysisk bogform, men i stedet få adgang til Systime via Uni login til I- og e-bøger. 

 • Mediecenter

  Lån af bøger

   Du vil få nærmere information om dette ift. sted og tidspunkt.

  Du låner bøger med dit sundhedskort.

  Husk at aflevere dine bøger til tiden!

Årsplan

 • Årsplan for skoleåret 2020-2021
  GF1 Efterår      
  uge   Aktivitet Undervisning
  33 1. skoledag 10/8 GF1  
      11/8 Introdag Tutordag
      12/8 Introdag Tutordag
        Grundfagsundervisning torsdag og fredag
  34   19/8 Fotografering Grundfagsundervisning
  35     Grundfagsundervisning, erhvervsfag 2 dage
  36     Grundfagsundervisning, erhvervsfag 2 dage
  37   Tutorsamtaler (2 dage) Tutordage (samtaler), Erhvervsfag 3 dage
  38     Grundfagsundervisning, EF 3 eftermiddage
  39     Grundfagsundervisning, EF 3 eftermiddage
  40     Grundfagsundervisning, ef 3 eftermiddage                             
  41   Malta for X elever Grundfagsundervisning, EF 3 eftermiddage                             
      7/10 Orienteringsmøde  
  42 Efterårsferie Malta for X elever  
  43   Malta for X elever Grundfagsundevisning
  44     Erhvervsfag
  45     Grundfagsundervisning
  46     Grundfagsundervisning, EF 2 eftermiddage
  47     Grundfagsundervisning, EF 2 dage
  48     Grundfagsundervisning, EF 2 dage
  49   30/11 Valg af uddannelse Grundfagsundervisning
  50     Grundfagsundervisning, EF 2 dage
  51     Erhvervsfag
  52 Juleferie    
  53 Juleferie    
  1 Start 4/1   Grundfagsundervisning
  2   Grundfagseksamen  
         
  GF2 Forår   Aktivitet Undervisning
  3   18/1 GF2 1. skoledag Intro mandag
  4     Bowling tirsdag eller onsdag - resten af ugen 
        Grundfagsundervisning
  5     Grundfagsundervisning
  6     Grundfagsundervisning
  7   Erhvervscase Erhvervsfag 3
  8 Vinterferie    
  9     Grundfagsundervisning
  10     Grundfagsundervisning
  11     Grundfagsundervisning - USF onsdag
  12     Grundfagsundervisning - USF onsdag
  13 Påskeferie    
  14 5/4 2. Påskedag   Grundfagsundervisning - USF onsdag
  15     Grundfagsundervisning - USF onsdag
  16   19/4 Campus Sportsdag Grundfagsundervisning - USF onsdag
  17 30/4 St. Bededag   Grundfagsundervisning - USF onsdag
  18     Grundfagsundervisning - USF onsdag
  19 13/5 Kristi Himmelfart   Grundfagsundervisning - USF onsdag
  20     Grundfagsundervisning - USF onsdag
  21 24/5 2. Pinsedag Sidste skoledag 28.5.  USF - tirsdag - onsdag
      Eksamen offentliggøres  
  22   USF eksamen  
  23   Grundfagseksamen  
  24   Grundfagseksamen  
  25   24/6 Translokation    
         
  GF2 Efterår   Aktivitet Undervisning
  33 1. skoledag 10/8 1. skoledag Tutordage mandag - onsdag
      11/8 Intro Grundfagsundervisning torsdag og fredag
      12/8 Intro  
  34   19/8 Fotografering Grundfagsundervisning
      24/8 Deadline for evt.   
      omvalg af uddann.retning   
      (koster klip)  
  35     Grundfagsundervisning
  36   4/9 Sportsdag Tutordag 
  37     EF 3 (projekt)
  38     Grundfagsundervisning + EF 3 (projekt)
  39   Tutorsamtaler mandag og tirsdag Grundfagsundervisning + tutordage
  40   Opstart USF 1 dag (Onsdag) Grundfagsundervisning + onsdag USF
  41     Grundfagsundervisning + onsdag USF
  42 Efterårsferie    
  43     Grundfagsundervisning
  44     Grundfagsundervisning + USF onsdag
  45     Grundfagsundervisning + USF onsdag
  46     Grundfagsundervisning + USF onsdag
  47     Grundfagsundervisning + USF onsdag
  48     Grundfagsundervisning + USF onsdag
  49     Grundfagsundervisning + USF onsdag
  50     Grundfagsundervisning + USF torsdag og fredag
  51   18/12 Offentliggørelse af eksamen USF hele ugen - Aflevering 18/12
  52 Juleferie    
  53 Juleferie    
  1   Eksamen USF  
  2   Eksamen grundfag  
      15/1 Translokation  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ferieplan

 

 

Ferieplan EUD & EUD Business elever

2020 - 2021

 
    Alle dage incl.
       
1. skoledag   10. august 2020  
Efterårsferie   12. oktober 2020 - 16. oktober 2020
Juleferie   21. december 2020 - 1. januar 2021
Vinterferie   22. februar 2021 - 26. februar 2021
Påskeferie   29. marts 2021  - 5. april 2021
St. Bededag   30. april 2021  
Kristi Himmelfartsdag 13. maj 2021  
2. Pinsedag   24. maj 2021  
Translokation EUD 24. juni 2021  
       
2021 - 2022  
1. skoledag   10. august 2021  
Efterårsferie   18. oktober 2021 - 22. oktober 2021
Juleferie   22. december 2021 - 4. januar 2022
Vinterferie   21. februar 2022 - 25. februar 2022
Påskeferie   11. april 2022  - 18. april 2022
St. Bededag   13. maj 2022  
Kristi Himmelfartsferie 26. maj - 27. maj 2022  
2. Pinsedag   6. juni 2022  
Translokation EUD 24. juni 2022  
       
Ferieplanen er med forbehold for ændringer  
Sidst opdateret 25. november 2020
     
       
       
     
     
     
     
       
     
       
     
       
   
     

Ugeskema

 • Ugeskema for GF1

  Herunder ser du et eksempel på et ugeskema for GF1.

   

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  1. Lek.

  Erhvervsinformatik

  Innovation

  Samfundsfag

  Engelsk

  Dansk

  2. Lek.

  Erhvervsinformatik

  Innovation

  Samfundsfag

  Engelsk

  Dansk

  3. Lek

  Erhvervsinformatik

  Innovation

  Samfundsfag

  Engelsk

  Dansk

  4. Lek. (10.50-11.20)

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  5. Lek

  Afsætning

  EF1

  Afsætning

  Dansk

  6. Lek.

  Afsætning

  EF1

  Afsætning

  Dansk

  7. Lek.

  Afsætning

  EF1

  Afsætning

  Dansk

  8. Lek.

   

  EF1

  Afsætning

   

 • Ugeskema for GF2

  Herunder ser du et eksempel på et ugeskema for GF2.

   

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  1. Lek.

  Erhvervsinformatik

  Afsætning

  IT

  Afsætning

  2. Lek.

  Erhvervsinformatik

  Afsætning

  IT

  Afsætning

  3. Lek

  Erhvervsinformatik

  Afsætning

  IT

  Afsætning

  4. Lek. (10.50-11.20)

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  5. Lek

  Bonus/ støtte

  Bonus/ støtte

  Bonus/ støtte

  Bonus/ støtte

  Tutortime

  6. Lek.

  Engelsk

  Dansk

  Engelsk

  7. Lek.

  Engelsk

  Dansk

  Engelsk

  8. Lek.

  Engelsk

  Dansk

  Engelsk

 • Pauser

  Pause          09.50 – 10.05

  Frokost       10.50 – 11.20

  Pause          12.50 – 13.00

  Pause          13.45 - 13.50

Skoleårets sociale og faglige aktiviteter

 • Skoleårets sociale og faglige aktiviteter
  Vi har på EUD Business en studietur til Malta og en udflugt til København. Derudover vil der være relevante foredrag og virksomhedsbesøg.
 • Introfest

  Introperioden sluttes af med en introfest. Her kåres blandt andet sportsdagens vinder, og derefter er der fest til et godt diskotek.

   

 • Fællesarrangementer og foredrag/koncerter

  Der er også fællesaktiviteter for alle elever. I forbindelse med disse aktiviteter vil du få lejlighed til at lære alle de andre elever at kende. I løbet af året er der planlagt følgende fællesaktiviteter:

  Sportsdag
  Sportsdagen er for alle elever på afdelingen, og den foregår i og omkring Køgehallen. Du møder omklædt i Køge hallen, hvor der er fælles opvarmning. Herefter starter de egentlige, men ofte lidt utraditionelle sportskonkurrencer.

  Hvert skoleår arrangeres der løbende foredrag, koncerter, underholdning, sidste skoledag mv., der ofte vil være relateret til aktuelle samfundsmæssige forhold.

  I de seneste skoleår har eleverne bl.a. kunnet opleve følgende foredragsholdere på fælles- arrangementerne:

  Casper Olsen og Den Skaldede Kok
  Vores tidligere elev på afdelingen, Casper Olsen, har oplevet et psykisk sammenbrud efter han stoppede hos os. Casper har dog forsikret os om, at sygdommen ikke har relation til tiden på Køge Handelsskole :-).

  Casper holdt oplæg for os, hvor han fortalte hudløst ærligt og direkte om, hvordan han havde fået en psykose, og hvordan han herefter blev indlagt og sat i behandling. Caspers historie havde godt fat i vores tilhørere. Han talte uden omsvøb om sin nedtur i et sprog, der var elevgruppens og fik gjort den personlige historie relevant for andre unge ved at sætte den i forbindelse med hash-misbrug.

  Jeppe Søe
  Vi har haft den tidligere studievært på TV2 og TV3, journalist Jeppe Søe, på besøg på skolen, hvor han underholdt vores elever med provokerende, kritiske holdninger til dagens medieudbud. Jeppe havde på forhånd meddelt, at han ikke ville anvende PowerPoints eller lignende i sin optræden, men udelukkende ville benytte sig af ”det levende ord”. Denne teknik lykkedes til fulde – Jeppe holdt uden vanskeligheder de godt hundrede tilhøreres koncentration fanget i ca. to timer.

  Oplægget kastede et kritisk lys på de sociale medier, reality-genren og tv-nyhederne og Jeppe Søe brugte sin store erfaring fra tv-kanaler og produktionsselskaber til at trække tæppet væk under mange af de ”sandheder”.

Aktiviteter i tutorgruppen

Du vil i løbet af året støde på nogle aktiviteter, hvor du deltager som del af din klasse og sammen med klassens tutor eller sammen med en faglærer. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

 • Ekskursioner
 • Socialt arrangement på årgangen, f.eks. tur til København

 

Ekskursioner 

Hver klasse har nogle arrangementer "ude af huset", der har relation til undervisning – fx virksomhedsbesøg. Det kan være tutor og klassen tager af sted alene, men det kan også være hele årgangen, der tager af sted på ekskursion.

 

Fællesaktiviteter

Der er også fællesaktiviteter for alle elever. I forbindelse med disse aktiviteter vil du få lejlighed til at lære alle de andre elever at kende. I løbet af året er der planlagt følgende fællesaktiviteter:

Sportsdag
Sportsdagen er for alle elever på EUX og EUD Business, og den foregår i og omkring Køgehallen. Du møder omklædt i Køge hallen, hvor der er fælles opvarmning. Herefter starter de egentlige, men ofte lidt utraditionelle sportskonkurrencer.

Introfest
Introperioden sluttes af med en introfest. Her kåres blandt andet sportsdagens vinder, og derefter er der fest til et godt diskotek. Absolut en af årets helt sikre succes’er.

Translokation
Translokationen er skolens officielle farvel til eleverne med en tak for et forhåbentligt godt og udbytterigt forløb. Der overrækkes afgangsbeviser, og uddannelseschefen holder tale.

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler

Det acceptereres IKKE, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

Du må IKKE møde op og deltage i undervisning, studieture, sportsdage og sociale arrangementer påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler. Har vi mistanke om, at du er påvirket, bliver du hjemsendt.

Til fester og fredagscaféer på skolen gælder reglerne om rusmidler og euforiserende stoffer også. Hvis du vurderes for alkoholpåvirket til at deltage i disse arrangementer, bliver du hjemsendt og din fortsatte deltagelse til disse arrangementer tages op til revision.

Er du i besiddelse af rusmidler eller euforiserende stoffer vil du blive hjemsendt med fravær i op til 3 skoledage. Vurderer vi, at du er påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer, hjemsendes du med fravær i op til 5 dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Ved gentagne overtrædelse af besiddelse og påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, udmeldes du fra skolen.

Bliver du taget med rusmidler eller euforiserende stoffer med henblik på videresalg, bliver du straks udmeldt fra skolen og tillige politianmeldt.

Er du under 18 år, vil dine forældre blive kontaktet og blive informeret om årsagen.

Køge Handelsskole er en central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for samtlige institutioner i Campus Køge.

Råd og vink

 • Tutorordning

  Hver elev får ved skoleårets start tildelt en tutor. Tutoren følger elevens trivsel og tager sig af eventuelle problemer. Tutoren fungerer endvidere som bindeled mellem skolens ledelse og vejledningen samt elevens øvrige lærere. Yderligere udarbejder elev og tutor i fællesskab individuelle uddannelsesplaner. De første dage på skolen er du sammen med din tutor. Når undervisningen går i gang, så kan du kontakte din tutor på skolen eller via e-mail. Flere gange i løbet af hvert skoleår kommer du til SUS-samtale hos din tutor. SUS står for Studerendes Udviklings Samtale. Her snakker I om din uddannelse og din trivsel.

  Fællesarrangementer og foredrag

  Hvert skoleår arrangeres der løbende foredrag, koncerter, underholdning, sidste skoledag mv., der ofte vil være relateret til aktuelle samfundsmæssige forhold.

  I de seneste skoleår har eleverne bl.a. kunnet opleve følgende foredragsholdere på fælles- arrangementerne:

  Casper Olsen og Den Skaldede Kok
  Vores tidligere elev på Merkantil afdeling, Casper Olsen, har oplevet et psykisk sammenbrud efter han stoppede hos os. Casper har dog forsikret os om, at sygdommen ikke har relation til tiden på Køge Handelsskole:).

  Casper holdt oplæg for os, hvor han fortalte hudløst ærligt og direkte om, hvordan han havde fået en psykose, og hvordan han herefter blev indlagt og sat i behandling. Caspers historie havde godt fat i vores tilhørere. Han talte uden omsvøb om sin nedtur i et sprog, der var elevgruppens og fik gjort den personlige historie relevant for andre unge ved at sætte den i forbindelse med hash-misbrug.

  Jeppe Søe
  Vi har haft besøg af den tidligere studievært på TV2 og TV3, journalist Jeppe Søe, på besøg på skolen, hvor han underholdt vores elever med provokerende, kritiske holdninger til dagens medie udbud. Jeppe havde på forhånd meddelt, at han ikke ville anvende PowerPoints eller lignende i sin optræden, men udelukkende ville benytte sig af ”det levende ord”. Denne teknik lykkedes til fulde – Jeppe holdt uden vanskeligheder de godt hundrede tilhøreres koncentration fanget i ca. to timer.

  Oplægget kastede et kritisk lys på de sociale medier, reality-genren og tv-nyhederne og Jeppe Søe brugte sin store erfaring fra tv-kanaler og produktionsselskaber til at trække tæppet væk under mange af de ”sandheder”.

 • Mentorordning

  For elever, der har særligt svært ved at gennemføre en EUD uddannelse af den ene eller den anden grund, kan tilbydes en mentorordning.

  Her får du tilknyttet en voksen kontaktperson (oftest en lærer), som støtter dig i uddannelsesforløbet.

  Der kan rettes henvendelse til tutoren eller studievejlederen, hvis du ønsker at få tildelt en mentor.

 • Orienteringsmøde

  På EUD Business afholdes der på 1. år et orienteringsmøde (forældremøde) i løbet af efteråret, hvor elever også er velkomne. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke om elevkonsultationer, som du kender det fra folkeskolen. Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement.

 • Studievejledning

  Der er fem studievejledere tilknyttet elever til Merkantil: Lone Steimle, Sanne Snejbjerg, Pia Rosbæk og Camilla Ralkov.

   Vejlederne varetager både kollektiv og individuel vejledning.

   Vejledningen omfatter:

  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Adgangskrav til hovedforløb
  • Dispensationer og merit
  • Forhold omkring fravær og sygdom
  • Problemer i relation til undervisningen
  • Muligheder for hjælp ved handikap, ordblindhed o. lign.
  • Hjælp til løsning af personlige problemer
  • Samtale og godkendelse/afslag vedr. SU-dispensation for udeboende SU iflg. punkt 5
  • M.m.

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt, dvs. det er dine spørgsmål og/eller eventuelle problemer, vejlederen koncentrerer sig om. Vejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til vejlederne, de har nemlig tavshedspligt. Det, du fortæller til vejlederen, forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at vejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom.

  Vejledernes træffetider kan ses på opslag og på skolens hjemmeside. Her kan du også se, hvilken vejleder du er knyttet til. I øvrigt kan vejlederne træffes efter aftale. Hvis du vil på skolens hjemmeside for at se vejledernes åbningstider, så tryk Ctrl og klik på her.

  Vejledningen er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen.

 • Elevfravær
  • Der er mødepligt til undervisningen
  • Alt fravær registreres og tæller med i fraværsopgørelsen.
  • Fraværet opgøres procentuelt. Den fastsatte grænse for tilladt fravær er 12 % set på årsplan. Disse 12 % skal dække ALT lige fra almindelig sygdom til forsinkede tog og busser m.v.
  • Alle elevers fravær kontrolleres hver uge og følges omhyggeligt af såvel skolens ledelse, din tutor og din studievejleder.
  • 1. advarsel: Hvis dit fravær overskrider de 12 %, sendes 1. advarsel med krav om, at du skal komme til samtale med din tutor. Tutor underretter vejledning om, at du ér mødt til denne samtale. UU vil få besked, hvis 2. advarsel bliver nødvendig.
  • 2. advarsel: Hvis du ikke bringer dit fravær ned under 12 %, eller møder helt stabilt de følgende 14 dage, sendes 2. advarsel. Du skal inden en uge møde til samtale i vejledningen. Her skal du underskrive en fraværskontrakt, hvor du skriver under på at møde stabilt til undervisningen og udvise studieegnet adfærd. Denne kontrakt løber i tre uger, hvorefter den revurderes af lærerne i samråd med vejlederne og om nødvendigt inddrages skolens ledelse (ved udmeldelse).
  • Hvis du er under 18 år, og hjemmeboende, sendes breve med 1. og 2. advarsel til dine forældre.
  • Hver uge følges der op på, at du overholder kontrakten.
  • Når kontrakten udløber, skal du komme i vejledningen til opfølgning.
  • Nedbringes fraværet fortsat ikke, kan du miste din SU og/eller blive meldt ud.

  Det er din pligt skriftligt at fortælle vejledningen om særlige forhold f.eks. en kronisk sygdom, der kan betyde, at du ikke kan overholde fraværsgrænsen. I så fald tages der individuelle hensyn og der laves en særlig fraværskontrakt. Eventuelle udgifter i forbindelse med dokumentation er dine egne.

  Det er meget vigtigt, at du allerede ved skoleårets start taler med din studievejleder om særlige forhold. Selvom du har talt med tutor og studievejleder om særlige forhold, vil du stadig modtage de officielle fraværsbreve (1. + 2. advarsel) og komme på en særlig fraværskontrakt.

 • Udmeldelse

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens vejledning.

 • PraktikpladskonsulenterneLæs mere

Elevfaciliteter

 • Administrationskontor

  Administration:

  EUX og EUD Business administrationskontor er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen. Det er primært Susanne Hald, der varetager opgaver vedrørende EUX og EUD afdelingen. Administrationen er nok det sted på Køge Handelsskole, hvor der samles flest informationer om de enkelte elever. Det er nemlig her, at alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevares og behandles. 

  På administrationskontoret kan du desuden få informationer om lærerfravær og eventuelle aflysninger m.v. Hvis du ændrer adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt give information herom til administrationen. Det er meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt.

  Kontoret har åbent for elever på følgende tidspunkter:

  Mandag  8.00-15
  Tirsdag 8.00-10
  Onsdag  8.00-15
  Torsdag 8.00-10
  Fredag  8.00.14

  Frokosten holdes mellem 12.15 og 13.30, hvor der er lukkes ½ time.

  I receptionen kan du efterlyse mistede genstande. Skolen har ingen egentlig glemmekasse, men alle fundne genstande indleveres i receptionen.

 • Ledelsen på EUX og EUD Business afdelingen

  EUX og EUD Business ledes af uddannelseschef, Hans Severinsen og uddannelsesleder, Stina Grube. De har hver især kontor ved indgangen til EUD Business – tæt på lærerkøkkenet. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller andet, du ikke mener din tutor, dine lærere, din studievejler eller administrationen kan svare på eller hjælpe dig med.

   

 • Caféen

  I caféen kan du hver dag få gratis havregrød, så du kan få en god start på dagen. Derudover kan du i caféen købe ”dagens ret”, skolebrød, smørrebrød, frikadeller, kartoffelsalat, pastasalat, frugt, toast, salatbar, mejeriprodukter m.m. Skolens café lever op til Kantinediplomet, og det vil sige en sund cafe. Derfor kan du heller ikke købe f.eks. slik, chips og cigaretter.

  Da du og andre helt sikkert bedst kan lide at spise i pæne og rene omgivelser, skal du rydde op efter dig og sætte stolen på plads, når du forlader caféen!

  Caféen har åbent:         
  Mandag til torsdag 08.00 - 13.00 og 13.30 - 14.00
  Fredag 08.00 – 12.30

 • Forsikring

  Forsikringer skal du selv sørge for, idet skolen ikke har tegnet forsikring for dig. Bliver dine ting stjålet, må din egen indboforsikring dække tyveriet efter de betingelser, der er gældende. Indboforsikringens ansvarsdel vil betale, hvis du bliver ansvarlig for en skade på en anden person eller en andens ting. Hvis du kommer til skade i skoletiden, er det din egen ulykkesforsikring, der eventuelt skal udbetale erstatning. Er du over 18 år, skal du have din egen police; ellers kan du være omfattet af din families ulykkesforsikring.

  Det er vigtigt, at du passer på dig selv og dine værdier.

 • Rygning

  Vi er glade for rygeloven på Køge Handelsskole, da det understøtter vores ønske om, at skolen står for sundhed. Derfor vil der i samarbejde med Køge kommune blive tilbudt rygestopkurser for både elever og medarbejdere.

  Hvis du ryger på skolens område vil det medføre:

  1. Skriftlig advarsel
  2. Hjemsendelse 2 dage med fravær
  3. Samtale med uddannelseschefen/uddannelsesrektor om konsekvenser for elevens fremtidige skolegang på KHS. Derudover tilbydes eleven en samtale med skolens rygestopkonsulent.

  Har du behov for at ryge, så skal det foregå på cykelstien langs Uddannelsesvej eller ved søen bag skolen. Dette gælder også, hvis du ryger E-cigaretter.

 • Kopimaskiner/printere

  Du kan benytte kopimaskinerne rundt om på skolen. Du skal bruge dit studiekort for at kunne anvende kopimaskinen/printeren.

  Du må kun benytte kopimaskinerne til kopiering af materiale i forbindelse med undervisning, f.eks. artikler eller projekter. Hvis kopimaskinerne misbruges, kan det i grove tilfælde medføre bortvisning.

 • Telefon

  Skal du ringe privat, skal du anvende din egen mobil.

Oprydning

For at skabe god trivsel for alle på afdelingen og for at lokalerne fremstår pæne, skal du selv sørge for at holde orden i lokalerne. Når lokalerne forlades, skal alt affald være i de opstillede affaldsspande. Tomme flasker, tallerkener, glas m.v. sættes på de rulleborde, der er placeret i storrummene eller i caféen. Stolene skal være hængt op under bordene. Du har som elev ansvar for, at der er ryddet op.

Rengøring

Servicepersonalet gør kun rent. Har dit hold forladt lokalet uden at have ryddet op, bliver lokalet derfor ikke gjort rent, før det er ryddet op. I de tilfælde, hvor lokalet forlades i et ubeskriveligt rod, bliver lokalet låst af, og dit hold må selv stå for rengøringen.

Elevråd

Som du måske kender det fra folkeskolen, så har vi også på Køge Handelsskole et Elevråd. Elevrådet består af elev repræsentanter fra de forskellige klasser, som arbejder med forskellige studiemiljø aktiviteter. Det kan være elevtrivselsundersøgelser, fredags café, fester, skoleturneringer i fodbold, golf, ture, mm.. Vi mødes ca. 8 gange om året.

Transport og adresser på Køge Handelsskole

Bus

Der går bus til og fra Køge Handelsskole. For at se bustiderne for linje 245 og 101A - klik her. Du finder også her tiderne for både regionaltog og S-tog.

Bil

Der er en parkeringsordning på Køge Handelsskoles parkeringsområde. Ordningen er sat i værk af fællesskabet mellem SOSU-skolen, EUC Sjælland og Ejerforeningen Lyngvej 19, som består af EASJs Rektorat og Køge Handelsskole.

Alle parkeringsområder bliver opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Dernæst udstedes parkeringstilladelser til biler og for at få tilladelse til at parkere, så skal din bils registreringsnummer meldes ind i systemet. Du har kun mulighed for at søge om parkeringstilladelse for en bil. Låner du forskellige biler – fx mors og fars - så kan du kun få tilladelse til en af bilerne. Link til selvbetjening (kun på skolen) her  Et klistermærke, som sættes i bilens forrude oplyser om, hvor den må parkere og hvor længe. Du får som elev tildelt tilladelse for et år ad gangen.

Der vil dagligt blive ført kontrol med parkeringspladserne. Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på 650 kr. Holder du på handicapparkeringen uden tilladelse, er afgiften 1300 kr.

Der færdes mange mennesker på skolens område – også på parkeringspladsen. Så derfor: Tag hensyn og kør ordentligt!

Cykel og knallert

Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne. Cykler og knallerter må ikke sættes op ad bygningerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående.

Adresser på Køge Handelsskole

Som elev på EUD og EUX Business er følgende adresser relevante for dig:

Køge Handelsskole, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles Reception, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles EUX & EUD Business, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles Administration, Uddannelsesvej 20

 

Ungdomskort

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du søge om at få et Ungdomskort. Du kan læse mere om kortet og søge på ungdomskort.dk. Klik her for at komme til hjemmesiden. Du skal bruge NEMID for at logge på og søge. Hvis du ikke har en Nemid, kan du bestille den på nemid.dk eller hente den hos borgerservice.

Økonomi

SU

Til EUD Business kan du søge stipendium og/eller studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.

Du er berettiget til støtte fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og du kan søge en måned før du kan få SU første gang. Du skal bruge en nemid for at søge. Den kan du bestille på nemid.dk eller hente på borgerservice. Når du skal søge, logger du ind på su.dk med din nemid, og udfylder ansøgningen elektronisk. Det beløb du bliver tildelt pr. måned, afhænger af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Alle er dog berettiget til et minimumsbeløb uanset forældreindkomstens størrelse.

Du skal være opmærksom på, at selvom du er udeboende, dvs. er flyttet hjemmefra, vil du kun få støtte som hjemmeboende, indtil du er fyldt 20 år. Du har dog mulighed for at søge dispensation fra denne regel, således at dit støttebeløb forhøjes. Dispensation søges ved henvendelse til Elevadministrationen, der oplyser dig om de nærmere regler for dispensation.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du udfylde et ekstra skema, som skal afleveres i Elevadministrationen.

Skolen kan stoppe udbetalingen af din SU, hvis du ikke er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du deltage i undervisning og prøver, aflevere opgaver m.v. i løbet af uddannelsen.

Befordringsgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om kilometerpenge. Henvend dig i Elevadministrationen for nærmere information.

Prøver og eksamen

 • Krav om aflevering af opgaver

  For at kunne få adgang til eksamen, skal du forinden sørge for følgende:

  • En engelsk opgave, hvor du skriver om et selvvalgt emne. Opgaven indgår i caseopgaven til eksamen.
  • Du vælger to af dine danskopgaver ud, der skal indgå i caseopgaven til eksamen.
  • En samfundsfagsopgave (hvor tre områder fra faget indgår), der skal indgå ved caseeksamen.
  • En større skriftlig erhvervsinformatik opgave, der kan indgå ved caseeksamen.
 • Karakterer

  Når du vurderes i den daglige undervisning og ved eksamen, så bliver du bedømt ud fra 7-trins skalaen. 

   

  Karakter Betegnelse Beskrivelse
  12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
  10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
  7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
  4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
  02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
  00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
  -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

   

 • Eksamen i grundfag

  EUD GF1: Der er ingen eksamen på grundforløbets første del (GF1).

   

  GF2: I grundforløbets anden del (GF2) er der prøve i et grundfag, samt en grundforløbsprøve i de uddannelsesspecifikke fag (USF). Der trækkes lod blandt elevens grundfag.

   

  Prøven i grundfag er en caseeksamen på baggrund af en casevirksomhed og casehistorie. Prøven består af en casearbejdsdag for eleven, hvor opgaverne til udleveres. Dagen efter casearbejdsdagen går eleven til den individuelle, mundtlige prøve.

  Ved eksaminationen afgør censor, hvilken opgaver der skal eksamineres i. Censor kan efter aftale med eksaminator stille spørgsmål. Censor afgør mængden af tid til hver opgave.

  Eksaminator leder eksaminationen, som er en samtale mellem elev og eksaminator. Eksaminator afdækker elevens faglige bredde og dybde gennem uddybende eksamination.

  Eksaminator og censor drøfter præstationen. Begge kan give feedback til eleven efter præstationen, som bedømmes med en karakter efter 7-trins skalaen. De faglige mål fremgår af det enkelte grundfags fagbeskrivelse.

  Alle eksaminationer varer 30 min. inklusiv votering.

  Eleven kan tilmeldes prøven, hvis eleven har gennemført undervisningsforløbet og afleveret de krævede opgaver og projekter i de enkelte fag.

  En eksaminand kan deltage i samme prøve to gange. I særlige forhold kan institutionen give lov til yderligere en prøvegang.

 • Merit

  Hvis du ønsker merit for et fag, så skal du tage kontakt til vejledningen lige før studiestart eller lige efter studiestart. 

  Du skal medbringe en kopi af dit eksamensbevis, hvor det fremgår, at du har været til eksamen i det fag, du ønsker merit for.

 • Eksamensbeviser/Merkantil-skolevejledning

  Efter GF1 får du et bevis på, at du har gennemført forløbet og er klar til at påbegynde GF2. Efter GF2 får du et grundforløbsbevis.

 • Mødetidspunkt

  Du skal altid sørge for at komme i god tid inden eksamen starter. Kommer du først efter at eksamen er begyndt, skal du altid henvende dig på administrationskontoret.

  Bliver du forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, skal du omgående meddele dette til skolen. Senest den følgende dag skal skolen have en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Bliver du syg under eksamen, skal du henvende dig på administrationskontoret.

 • Sygdom

  Kan du ikke gennemføre eksamen på grund af sygdom, får du mulighed for at komme til sygeeksamen på et senere tidspunkt. Du vil i god tid inden sygeeksamen afholdes, modtage besked fra skolen angående mødetidspunkt og sted.

 • Snyd

  Procedure for snyd

  Hvad er snyd?
  Der stilles mange krav til elever på ungdomsuddannelser. Det er muligvis en af grundene til, at snyd med skriftligt arbejde er blevet et voksende problem over den seneste årrække, overalt på uddannelsesinstitutionerne - også på de videregående. I det lys har Ministeriet for Børn & Undervisning (tidl. UVM nu MBU) valgt at lade alle elever og studerende ved hvert enkelt eksamen skrive under på, at de ikke snyder. Som uddannelsessted vil vi på Køge Handelsskole også bekæmpe problemet med snyd og plagiering - både i dagligdagen og til eksamener.

  Hvornår er der tale om snyd?
  MBU definerer snyd og plagiering således: "Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden."

  På Køge Handelsskole råder vi vores elever til at være omhyggelige ved opgaveskrivning: Vær fx meget præcis med at angive kilder i noter - det gælder både lån af tekster på trykte medier (fx bøger) og på digitale medier (fx internettet). Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer så som Google Translate.

  Det er desuden vigtigt for os at understrege, at alt skriftligt arbejde er individuelt arbejde med mindre andet er aftalt. Derfor skal elever være forsigtige med at arbejde for tæt sammen, når det gælder skriftligt arbejde. Tekstpassager i opgaver med identisk ordlyd vil blive regnet for kopiering - og dermed blive tacklet som snyd. Det betyder også, at elever skal være forsigtige med at udlåne deres opgaver til andre af risiko for at blive kopieret. Det er ligeledes elevens eget ansvar at sørge for egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx i form af afskrift. I alle sager af den type vil både den egentlige ophavsmand og afskriveren begge blive mistænkt for snyd. Faglærere / team vurderer, om begge har gjort sig skyldige i snyd.

   

 • Eksamensfravær

  Hvis du bliver syg- skal du omgående ringe til elev administrationen inden kl. 8.20 på tlf. 91346698

  Har du ikke afmeldt dig i rette tid, bliver eksamen betragtet som påbegyndt med hensyn til eksamensforsøg. Du har brugt et eksamensforsøg, når eksamen er påbegyndt. Du kan kun deltage i samme eksamen to gange.

  Ved dokumenteret sygdom har du ret til en ny prøve. Den nye prøve afholdes hurtigst muligt og senest, når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Du skal dokumentere, og betale, for lægeattest eller andet, der dokumenteret sygdom på tidspunktet for prøven.

  Reeksamen

  Hvis du af andre årsager end sygdom udebliver fra en prøve eller kommer for sent, afgør skolen om du kan tilbydes en reeksamination. En reeksamination afvikles efter samme regler som en sygeeksamen.

 • Omprøver

  Eksaminander, der har opnået lavere karakter end 02 (7-trinsskalaen), har krav på at komme til omprøve.

  Det samlede antal prøver/omprøver pr. fag kan dog ikke overstige 2 prøver (1 ordinær prøve plus 1 omprøve), med mindre der foreligger en helt speciel situation, hvor skolen kan tillade en 3. prøve.

  Eksaminanderne modtager brev om tilbud om omprøve med tilhørende tilmeldingsblanket, som skal returneres til eksamensadministrationen, såfremt man ønsker at gøre brug af tilbuddet.

  Eksaminanderne orienteres tillige om eventuelle konsekvenser ved ikke at gøre brug af tilbuddet.

  Ved omprøver skal skolen udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen eller prøve for den pågældende eksaminand.

Ordensregler for EUD Business

Det er vigtigt, at der er et godt studiemiljø på skolen. Skolen skal være et sted, man kan lide at være, og hvor man har lyst til at komme for at lære.

Derfor skal følgende regler overholdes:

Vi ønsker et godt miljø på afdelingen, derfor skal der være orden i undervisningslokalerne, i grupperum, på gange, i fællesrum og i caféen.

Vi ønsker rene omgivelser på afdelingen, så det er ikke tilladt at spise i de skemalagte timer.

På skolen skal der være et trygt miljø. Derfor er skolen er kun for skolens egne elever og ansatte.

Alle skal omgås hinanden med respekt og tolerance. Mobning og råbende, truende, forstyrrende, aggressiv eller racistisk adfærd kan ikke accepteres.

Du skal være studieaktiv, og derfor er der mødepligt til undervisningen. Der føres protokol ved begyndelsen af hver lektion. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l..

Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område, og du må ikke møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler.Ved særlige lejligheder - f.eks. fester og fredagscafé - kan der dispenseres fra alkoholforbuddet.

Elektronisk udstyr som fx bærbare computere, iPod og mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale med læreren.

Undervisningen skal respekteres. Toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.

Respektér undervisningen og dine omgivelser: Ret dig efter lærerens anvisninger. Forstyr ikke undervisningen. Toiletbesøg etc. foregår i frikvarteret. Al spisning foregår i caféen. Brugt service stilles på rullebordene. Affald smides i skraldespandene.

Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT.

Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang.

Rygning må ikke finde sted på skolens grund. Hvis en studerende ryger på skolens område vil det medføre: 

 1. Skriftlig advarsel
 2. Hjemsendelse 2 dage med fravær
 3. Samtale med uddannelseschefen/uddannelsesrektor om konsekvenser for elevens fremtidige skolegang på KHS. Derudover tilbydes eleven en samtale med skolens rygestopkonsulent.

Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for deltagelse fremgår af kontrakten.

Færdselsloven gælder på skolens parkeringsplads. Udvis hensyn over for andre på parkeringspladsen. Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i ordensreglerne for afdelingen.

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler:

Det accepteres ikke, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

Du må altså ikke møde op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand eller påvirket af euforiserende stoffer eller andre rusmidler.

Du må heller ikke være under indflydelse af euforiserende stoffer eller andre rusmidler til fester, og du må selvfølgelig heller ikke indtage førnævnte på skolen.

Dette gælder også på studieture, sportsdage og sociale arrangementer i skoletiden. Ved mistanke om brug af stoffer vil skolen kunne udføre en test.

Hvis du er påvirket af alkohol i skoletiden bliver ud hjemsendt med fravær.

Bliver du taget i at være i besiddelse af euforiserende stoffer i skoletiden, vil du blive politianmeldt. Du vil endvidere blive hjemsendt fra skolen i fem dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Dette gælder også, hvis du bliver testet og fundet positiv. Ved gentagne tilfælde eller ved videresalg for øje, vil du blive bortvist fra skolen.

Hvis du er påvirket af andre rusmidler i skoletiden bliver du hjemsendt med fravær. Bliver du taget i besiddelse af andre rusmidler med henblik på videresalg, vil du blive hjemsendt i 3 dage. Er du under 18 år, vil dine forældre få et brev, der oplyser om årsagen til hjemsendelsen.

Køge Handelsskole er en del af Campus Køge og derfor gælder det fælles regelsæt på området også her - læs mere her 

Studie- og ordensregler vedr. virtuel undervisning

Det kræver selvdisciplin at modtage undervisning online sammen med klassens øvrige elever, derfor har vi udfærdiget disse klare regler for del­tagelse.

 • Mød til tiden online i Microsoft Teams eller på Zoom
 • Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, at du skal være påklædt og gerne ved et bord
 • Deltag med webcam billede. Hvis du af tekniske årsager eller andre årsager, ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din lærer, der vil kunne give dig en dispensation
 • Deltag aktivt i timerne (dvs. man ikke kører i bil, bus, tog, eller står i kø på i supermarkedet og hvad vi ellers har oplevet…)
 • Udvis ordentlig opførsel i det virtuelle klasserum
 • Du må ikke optage den virtuelle undervisning

Uønsket adfærd eller forstyrrelser kan føre til fravær eller bortvisning fra den virtuelle undervisning af hensyn til den øvrige klasses indlæring.

Generelt gælder vores fraværsregistrering som altid, så deltager du ikke i undervisningen, giver lærerne fravær.

Er man som elev i gang med at blive testet for Covid-19, skal man inden kl. 07.00 skrive til covid@khs.dk for at komme på listen over elever, som har ret til virtuel undervisning. Der skal ligeledes rask­meldes til denne e-mailadresse efterfølgende.

Konsekvenser:
Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan føre til advarsel og bortvisning fra skolen. Overtrædelse af almindelig straffelov og ordensreglernes pkt. 2 anses for grove overtrædelser af skolens ordensregler og kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra afdelingen/skolen. Ved grov uagtsom adfærd, hæfter du for den økonomiske konsekvens handlingen medfører.

Bedømmelsesplan

Download bedømmelsesplan for EUD Business her