Elevhåndbog EUX - nøglen til viden

Få svar på dine spørgsmål om forskellige emner der vedrører EUX Business på Køge Handelsskole

Velkomst

Med denne Elevhåndbog ønsker vi dig velkommen på Køge Handelsskole, hvor vi håber, du vil falde godt til og få nogle lærerige og sjove år. Vi håber også, at du vil være aktiv såvel fagligt som socialt.

Køge Handelsskole er en moderne og dynamisk erhvervsskole, og vi håber, at du vil gøre en indsats for at skabe en positiv stemning og et godt forhold til dine klassekammerater og lærere.

Et godt arbejdsmiljø med elevindflydelse betyder meget for os, og derfor opfordrer vi dig til at være åben og deltage aktivt i diskussionerne om undervisningens tilrettelæggelse, skolens aktiviteter m.m. Vi lægger hermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt.

Held og lykke med dit merkantile EUX Business forløb.

Med venlig hilsen

Tim Christensen

Direktør

 

Lidt om Elevhåndbogen

I Elevhåndbogen kan du få lidt at vide om EUX Business på Køge Handelsskole. Du kan bl.a. læse om, hvad der sker på skolen efter skoletid, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, hvor du skal gå hen, hvis du har tabt din pengepung osv.

Elevhåndbogen beskriver primært, hvordan tingene fungerer på afdelingen. Området ændrer sig dog løbende, så derfor kan du godt komme ud for, at enkelte af de forhold, der er beskrevet i Elevhåndbogen vil være ændrede, når du læser den. Vi er i en lidt speciel situation i dette skoleår, da vi lever i en tid med Covid19 og skal tage vores forholdsregler. Derfor vil der være skrevet om noget i denne bog, som ikke holder i denne tid - fx omkring gruppearbejde. Du kan holde dig opdateret på skolens hjemmeside omkring Covid19 på fanen, Covid19 samt med den information du får fra dine lærere ift. Covid19.

Kommunikation mellem skolen og dig

 • Kommunikation mellem skolen og dig

  På afdelingen har vi mange andre informationskanaler, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål. Du har et medansvar for løbende at holde dig orienteret om, hvad der sker på din skole og på EUX Business. Alt afhængig af, hvad du gerne vil vide, kan du søge informationer følgende steder.

   

  Hvordan kommunikerer skolen med dig? Og omvendt?

  Informationskanal

  Hvad kan du finde svar på?

  Hvilket medie er det?

  Elevplan

  SMS

   

   

   

  E-boks

  Skema og daglige ændringer, lektier, lokaler og aflevering af skriftlige opgaver.

  Lærerne kan via Elevplan sende sms-beskeder til dig, men du kan ikke svare på sms’erne.

   

   

  Breve til dig og/eller dine forældre vil komme via e-boks.

  Elevplan er en intern kommunikations-platform. Du logger dig på med UNI Login

  Microsoft 365

  Via Microsoft 365 vil der blive lagt undervisningsmaterialer op til klassen.

   

  Sociale medier

  KHS er på de sociale medier - Facebook, Instagram m.fl.. Husk altid at skrive i en god tone og respekter andre elever, når du debatterer på nettet.

   

   

   

   

  Infoskærme

  Supplerende information om daglige ændringer. Her kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen nu og her.

  Intern kommunikation. Administrationen og receptionen skriver aktuelle opslag.

  Hjemmesiden -  www.khs.dk

  www.khs.dk er Køge Handelsskoles officielle hjemmeside. Her finder du information af enhver art om skolens uddannelser.

  Skolens ansigt udadtil på nettet.

EUX og EUD Business afdelingen

 • EUX og EUD Business afdelingen

  På Køge Handelsskole arbejder eleverne ofte sammen i grupper. Du vil sandsynligvis komme til at arbejde i nogle nye grupper hver uge. Det giver dig den fordel, at du lærer at samarbejde med en større gruppe mennesker end lige dine nærmeste venner.

  Undervisningen tilrettelægges som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter. Under overskriften, "Ugeskema" i Elevhåndbogen kan du se, hvordan dit skema kan se ud for en almindelig uge – både på EUX Business 1. år og EUX Business 2. år.

  Kodeordene, som vi arbejder efter, er:  

  • lære at lære
  • tage ansvar for eget liv og læring
  • personlig udvikling
  • nærhed mellem lærer og elev

  Lære at lære betyder, at du lærer bedst, når du arbejder. Det er ikke tilstrækkeligt, at lærerne arbejder - altså står oppe ved tavlen og fortæller dig, hvad du skal gøre. Først når du selv går aktivt ind i skolearbejdet, får du lært stoffet til bunds og kan anvende det uden for skolen.

  Tage ansvar for eget liv og læring betyder, at du er med til at beslutte, hvad du gerne vil lære - efter du er blevet vejledt om konsekvenserne af dine valg. Beslutter du dig for at være aktiv og engageret, står vi parat med mange og varierede tilbud.

  Personlig udvikling betyder bl.a., at du sammen med din tutor snakker om, hvordan du klarer dig i samarbejdet med de andre elever og lærerne osv.

  Nærhed mellem lærer og elev betyder, at vi afsætter tid til at diskutere og tale med hinanden - f.eks. om, hvordan uddannelsen og skoleforløbet fungerer.

 • Krav på EUX Business

  Fra august 2020 er vi tre 1. års klasser og fire 2. års klasser på EUX Business. 

  det første år på EUX Business skal du have otte grundfag på niveau C:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Erhvervsinformatik
  • Erhvervsøkonomi
  • Matematik
  • Organisation
  • Afsætning/finansiering

  I løbet af året vil du også modtage undervisning i Erhvervsfag 1, 2 og 3, hvor du introduceres til erhvervslivet inden for emner som fx arbejdspladskultur, praktiksøgning, arbejdsplanlægning og innovation. Erhvervsfagene er uden niveau.

  Valgfag:

  • Psykologi
  • Cirkulær økonomi
  • Idræt

  Herefter følger et Studiekompetenceår (EUX Business 2. år), hvor der er mulighed for at sammensætte fag, så de svarer til de fem uddannelsesområder:

  • Kontor
  • Detail
  • Handel
  • Event (begrænset antal pladser)

  Som elev på Studiekompetenceåret skal du afslutte følgende niveauer alt efter uddannelsesønske:

  Kontor og Handel: Dansk A, Engelsk B, Informatik B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Kulturforståelse C eller Tysk C eller Erhvervsjura C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

  Detail: Dansk A, Engelsk B, Informatik B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Tysk C eller Erhvervsjura C eller Innovation C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

  Event: Dansk A, Engelsk B, Informatik B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Tysk C eller Erhvervsjura C eller Psykologi C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

 • Værdier

  På Køge Handelsskoles Merkantile afdeling lægger vi særlig vægt på følgende fire værdier: 

  • Faglighed
  • Dialog
  • Trivsel
  • Fællesskab

  På afdelingen er vi mange mennesker sammen, og hvis alle skal komme til orde og trives på skolen, så er det vigtigt, at der er en god og fornuftig dialog mellem os. Det er blandt andet vigtigt, at vi taler pænt til hinanden og udviser respekt over for hinanden, både lærere og elever imellem og elever indbyrdes.

  God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte kan føle sig tryg på skolen, og den tryghed kommer blandt andet af respekten for hinanden, at der ikke mobbes og at der er en god og positiv stemning på afdelingen. Et godt fællesskab øger også den gode trivsel. Det skal være rart at tage af sted til skole hver morgen.

   

Efter EUX Business

Merkantil EUX Business er en erhvervsuddannelse, men indeholder mange af de samme faglige niveauer som gymnasieuddannelserne. Med en EUX Business får du både et Erhvervsuddannelsesbevis og et bevis for en Erhvervsfaglig studentereksamen.

Merkantil EUX Business giver mulighed for at komme hurtigt ud i erhvervslivet og gøre karriere, men uddannelsen åbner samtidig muligheden for at fortsætte studierne på en videregående uddannelse. Vælger du læreplads efter de to år, har du hele uddannelsen efter fire år. Herefter er der mulighed for at læse på en videregående uddannelse.

Du skal primært vælge en Merkantil EUX Business, hvis du er ambitiøs og ønsker et arbejde inden for følgende områder:

 • Kontor
 • Detail (Butik)
 • Handel
 • Event

Når du har fået bevis for EUX 1. del, har du fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Du kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis du skifter uddannelse. Det betyder, at du kan skifte mellem de merkantile uddannelser, uden du skal optages på grundforløbet på den uddannelse som du skifter til.

 

Lærere på EUX Business

 • Lærere på EUX Business

  Navn

  Forkortelse

  Afdeling

  Fag

  Claus Bøckmann

  CLB

  EUX

  Samfundsfag

  Astrid Olander

  ASOL

  EUX

  Spansk

  Anni Mørch

  ANMO

  EUX

  Informatik

  Jacob W. Nielsen

  JWN

  EUX

  Dansk, Erhvervsfag 1 og Tysk

  Marie Galting

   MAGA

   EUX

  Engelsk og Psykologi

  Kristine Nielsen Kirkensgaard

  KNK

  EUX

  Erhvervsfag 1, 2 og 3, Erhvervsinformatik, Virksomhedsøkonomi og valgfaget Cirkulær økonomi 

  Annette Hall Madsen

  AM

  EUX

  Dansk og Samfundsfag

  Kasper Worsøe 

  KWO

  EUX Erhvervsfag 1, 2 og 3 og Samfundsfag

  Carsten Sundebo

  CS

  EUX

  Matematik

  Niels Thingvad

  NET

  EUX

  Virksomhedsøkonomi, Organisation og Afsætning

  Thomas Nielsen

  TNI

  EUX

  Samfundsfag, Erhvervsjura, Virksomhedsøkonomi og Organisation

  Carsten Bruus Jensen

  CBJ

  EUX

  Idræt og Engelsk 

  Henrik B. Petersen HBP EUX Matematik
  Mai Louise Kühle Nielsen

  MANI

  EUX

  Erhvervsfag 1,2 og 3, Organisation og Virksomhedsøkonomi
  Kitt Spangsbjerg Petersen KSP EUX  Engelsk og Erhvervsfag 1
  Troels Høst Schmidt TRHS EUX Dansk 
  Henrik Tenvig HETE EUX Erhvervsjura
  Mads Vester Hegelund MVH EUX Erhvervsjura
  Ali Kiran ALKI EUX Erhvervsfag 1, 2 og 3, Afsætning og Virksomhedsøkonomi
  Lone Steimle LOST Studievejledningen Studievejleder
  Sanne Snejbjerg Jensen SSJ Studievejledningen Studievejleder

   

Lærerfravær

Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de skemalagte timer. Det kan være, at du får mellemtimer eller bliver sat til at lave skriftlige opgaver. Hvis det er muligt, så sendes en sms besked. Så tilmeld dig sms service i Elevplan. Husk at opdatere mobilnummer i Elevplan, hvis du får nyt mobilnummer.

Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på.

Kursusdeltagelse o. lign.
Læreren skal indimellem på kursus. Den enkelte lærer aftaler med holdet, hvad I skal lave under fraværet.

Evaluering af undervisningen

Der foregår løbende mindre evalueringer af undervisningen i klassen, og det vil være muligt at diskutere, hvad der var godt eller mindre godt ved undervisningen, samt komme med forbedringsforslag. Men også din egen indsats og dine kammeraters indsats skal evalueres.

Der foretages en gang om året en stor spørgeskemaundersøgelse via computeren, hvor du skal besvare en masse spørgsmål, der blandt andet omhandler undervisning, tutoren, studievejledningen, det sociale klima samt din arbejdsindsats.

Undervisningsmaterialer

Lærebøger

Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og de skal derfor bindes ind, og du må ikke skrive i dem. Enkelte af lærebøgerne vil dog være engangsmaterialer, som du må beholde. Bøgerne vil ved skoleårets start blive udleveret fra Mediecentret.

Til bogudleveringen skal du medbringe dit sundhedskort, idet alle de bøger, du låner af skolen, registreres via sundhedskortet. For at undgå forvekslinger, skal du skrive dit navn i alle bøger. Ved skoleårets slutning vil du modtage en låneoversigt fra skolen, hvoraf det fremgår, hvilke bøger du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Vær opmærksom på følgende: Hvis fremsendte regninger ikke betales, sender skolen udestående til TOLD og SKAT til inddrivelse i evt. overskydende skat.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges elever ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2500,00.På EUX BUSINESS opkræves der et halvårligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet og screening udført af læsevejleder. Første opkrævning på kr. 300 kommer september/oktober og anden opkrævning på kr. 300 kommer januar/februar. 

Udmeldte elever skal betale materialegebyr til udgangen af det semester som eleven udmeldes på.

Microsoft 365

En stor del af undervisningsmaterialerne vil ligge på Microsoft 365, der er en platform alle elever og lærere har adgang til. Det er også muligt der at skrive noter, aflevere opgaver samt samarbejde om opgaver. 

Hvis du fx bliver syg og ikke kan møde i skole eller deltage i undervisningen, så er det dit ansvar at logge på Teams og indhente informationer om, hvad der er foregået i de lektioner, hvor du ikke har været til stede, men også at læse materiale og løse eventuelle opgaver. Du har adgang til chat med både underviser og medstuderende i Teams.

Computere

Som elev på handelsskolen vil du komme til at arbejde med it som en integreret del af undervisningen. Derfor skal du medbringe din egen bærbare computer. Husk at oplade den hjemmefra. Du må kun benytte computere til skolearbejde i undervisningstiden.    

Det er dit eget ansvar, at din computer er opdateret, så den kan bruges i forhold til skolearbejdet, fx at programmerne virker og at kamera og mikrofon virker. Kamera og mikrofon bruges bl.a. til den virtuelle undervisning. Hvis din computer går i stykker, er det dit ansvar at få adgang til en anden computer.

  

Krav til IT udstyr

For at få det optimale udbytte af it-tjenester, som udbydes af Køge Handelsskole, anbefaler skolen, at du har en computer der benytter Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 eller macOS High Sierra. Uanset valg af computeren anbefales 8GB RAM.

I forhold til hastighed på computeren anbefales det at anskaffe en enhed med SSD (Solid State Drive). Vær dog opmærksom på SSD er dyrere og har mindre kapacitet end en traditionel harddisk, men giver computeren en bedre ydeevne.

Gældende for alle enheder er, at der skal være understøttelse for netværksstandarden 802.11a. For at få det optimale udbytte af skolens trådløse netværk, så anbefales det, at enheden understøtter 802.11n og 802.11ac.

Eksamen - anbefalinger

Det anbefales at installere 2 browsere i rimelig ny version
Til Windows:   Internet Explorer og Chrome
Til MAC:         Safari og Chrome

Word og Excel eller lign. skrive- og regneprogrammer, der kan gemme filer i Word/Excel/pdf format

Opdateret Acrobat Reader, Flash, Media Player, VLC-player, Silverlight

Kontroller om computeren kan logge på skolens trådløse netværk (husk kode!)

Til matematik skal de med læreren aftalte hjælpeprogrammer være installeret.

IT programmer

Hvis du skal have matematik, vil din lærer vil informere dig om, hvilke IT-programmer, der skal anvendes til faget. Du skal ikke investere i en lommeregner, men derimod er det nødvendigt, at du har en computer med hver dag – da du ikke vil kunne opnå de matematiske kompetencer i faget uden. 

Du får, under dit studie stillet den nyeste udgave af Microsoft Office gratis til rådighed. Office indeholder Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Access (Access findes ikke i MAC-udgaven af Office). Du installerer selv Office fra Microsofts 365 portal og logger på med din skolemail og adgangskode.

Skolen stiller andre hjælpeprogrammer til rådighed så som ordbøger, CAS-værktøjer mm.

I/E-bøger

I flere fag vil du ikke få udleveret bøger i fysisk bogform, men i stedet få adgang til Systime via Uni login til I- og e-bøger. 

Ordbøger

Husk at du til de sproglig eksaminer har adgang til ordbogen.com via "Eksamensportalen".

Lån af bøger

 Du vil få nærmere information om dette ift. sted og tidspunkt.

Du låner bøger med dit sundhedskort.

Husk at aflevere dine bøger til tiden!

 

 

Snyd

Procedure for snyd

Hvad er snyd?
Der stilles mange krav til elever på ungdomsuddannelser. Det er muligvis en af grundene til, at snyd med skriftligt arbejde er blevet et voksende problem over den seneste årrække, overalt på uddannelsesinstitutionerne - også på de videregående. I det lys har Ministeriet for Børn & Undervisning (tidl. UVM nu MBU) valgt at lade alle elever og studerende ved hvert enkelt eksamen skrive under på, at de ikke snyder. Som uddannelsessted vil vi på Køge Handelsskole også bekæmpe problemet med snyd og plagiering - både i dagligdagen, til terminsprøver og til eksaminer.

Hvornår er der tale om snyd?
MBU definerer snyd og plagiering således: "Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden."

På Køge Handelsskole råder vi vores elever til at være omhyggelige ved opgaveskrivning: Vær fx meget præcis med at angive kilder i noter - det gælder både lån af tekster på trykte medier (fx bøger) og på digitale medier (fx internettet). Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer så som Google Translate.

Det er desuden vigtigt for os at understrege, at alt skriftligt arbejde er individuelt arbejde med mindre andet er aftalt. Derfor skal elever være forsigtige med at arbejde for tæt sammen, når det gælder skriftligt arbejde. Tekstpassager i opgaver med identisk ordlyd vil blive regnet for kopiering - og dermed blive tacklet som snyd. Det betyder også, at elever skal være forsigtige med at udlåne deres opgaver til andre af risiko for at blive kopieret. Det er ligeledes elevens eget ansvar at sørge for egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx i form af afskrift. I alle sager af den type vil både den egentlige ophavsmand og afskriveren begge blive mistænkt for snyd. Faglærere / team vurderer, om begge har gjort sig skyldige i snyd.

Tro- og love-erklæring
Ved skoleårets start på 1. år skal eleven underskrive en Tro og Love-erklæring, der opbevares i administrationen. I erklæringen bekræfter eleven, at alle fremtidige afleveringer er udfærdiget af eleven selv. Overholder eleven ikke erklæringen træder følgende i kraft:

 1. advarsel: skriftlig advarsel
 2. advarsel: skriftlig advarsel
 3. advarsel: udmeldelse fra Køge Handelsskole

Reglerne gælder for samtlige skriftlige opgaver, eleverne afleverer på skolen, dvs. løbende afleveringer i fagene, fagrettede eksamensprojekter, terminsprøver, EO og EOP.

Årsplan

 • Årsplan for skoleåret 2020-2021
  EUX 1. år      
         
  Uge   Aktivitet Undervisning
  33 1. skoledag elever 10/8 Bogudlevering  
      Til Escaperoom i Køge Escaperoom i Køge.
  34   19/8 og 20/8  Fotografering EF1
      Læsevejleder på besøg  
  35   24., 25. og 26/8 Introtur til Faxe EF1
        Valgfag skal vælges
  36   31/8 Studenterhold opstart Grundfagsundervisning
      4/9 Sportsdag  
  37     Grundfag + Valgfag
  38   18/9 Introfest sammen med HHx EF2
  39   Info om forældremøde EF2
  40     EF2
        AP - almen sprogforståelse
  41   SUS 2 dage EF2
      7/10 Forældremøde Grundfagsundervisng
      Fredagscafe' AP - Almen sprogforståelse
  42 Efterårsferie   Malta
  43     Malta
        EF2
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
        Word og Excel - grundindtro i grundfagene
  44     EF2
        Grundfagsundervisning
        Robotprojket
        Word og Excel - grundintro i grundfagene
  45     EF2
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
  46     EF2
  47   SUS 2 dage EF2
        Grundfagsundervisning
        Robot projekt
        Præsentationsteknik og PowerPoint
  48     EF2
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
  49   30/11 Valg af uddannelse EF2
      Helge på besøg som eksamenscoach Grundfagsundervisning
        Estland - Robotprojekt
  50     EF2
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
  51   18/12 Fredagscafe'/Julecafe' EF2
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
  52 Juleferie    
  53 Juleferie    
  1 Juleferie til og med den 4. 1 5/1 - Termins-cacearbejdsdag  
      7 og 8/1 afholdes af terminsprøver  
  2     EF3
        Grunfagsundervisning
  3   Studiestart EUXG2 18/1

  21.1 Jobdag 
  EF3
        Grundfagsundervisning
        Valgfag
  4     EF3
        Grundfagsundervisning
        Læsestrategi
  5   Studiestart EUD Student 1/2
  4/2 Fotografering af ny EUD + EUX + omfotografering af klassebillede  
  EF3
        Grundfagsundervisning
        Læsestrategi
  6     EF3
        Grundfagsundervisning
  7   19/2 vintercafe' EF3
        Grundfagsundervisning
  8 Vinterferie    
  9     EF3
        Grundfagsundervisning
        2. omgang af Robotprojekt
  10     EF3
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
  11   Orienteringsmøde vedr. Malta EF3
        Grundfagsundervisning
        SUS x 2
        Robotprojekt
  12   EF Afslutningsmesse EF3
      26/3 Påskecafe' Grundfagsundervisning
        Malta/Irland
        Robotprojekt
  13 Påskeferie Malta/Irland Malta/Irland
  14 5/4 2. Påskedag   Malta/Irland
        Grundfagsundervisning
        Robotprojekt
        Blokdag
  15     Grundfagsundervisning
        USF
        Blokdag
        Robotprojekt
  16   23/4 Galla Grundfagsundervisning
        USF
        Blokdag
        Robotprojekt
  17 30/4 Bededagsferie   Grundfagsundervisning
        USF
        Robotprojekt
  18     Grundfagsundervisning
        USF
        Robotprojekt
  19 13. og 14/5 Kristi Himmelfartsferie   Grundfagsundervisning
        USF
        Robotprojekt
  20   Helge på besøg som eksamenscoach Grundfagsundervisning
        USF
        Robotprojekt
  21 24/5 2. Pinsedag Eksamen offentliggøres Grundfagsundervisning
        USF
        Robotprojekt
  22     USF eksamen 31/5 + 1/6.

  Læseferie
  23     11/6 casearbejdsdag
  24     14/6 + 15/6 Grundfagseksamen
        18/6 Casearbejdsdag
  25     21/6 + 22/6 Grundfagseksamen
  26   24/6 Translokation  
         
  EUX 2. år   Aktivitet Undervisning
         
  33 10/8 skolestart Bogudlevering  
      Fredagscafe'  
      12/8 Oplæg ved Thomas Herschend om studievaner Grundfagsundervisning
  34   19/8 + 20/8 Fotografering Grundfagsundervisning
  35     Grundfagsundervisning
  36   4/9 Sportsdag Grundfagsundervisning + Læsevejleder
  37     Grundfagsundervisning
  38   18/9 Introfest sammen med HHx Grundfagsundervisning
  39     Grundfagsundervisning + Metode
  40     Grundfagsundervisning + Metode
  41   SUS x 2 Grundfagsundervisning + Metode
      Fredagscafe'  
  42 Efterårsferie    
  43     Grundfagundervisning mand, tirs og ons
        EO1 tors og fre (8 lektioners dage)
  44     Grundfagundervisning mand, tirs og ons
        EO1 tors og fre (8 lektioners dage)
  45     Grundfagsundervisning
  46     Man + tirs EO1 fremlæggelser
        Resten af ugen grundfagsundervisning
  47     Grundfagsundervisning
  48   26/11 Karrieredag Grundfagsundervisning
  49     Grundfagsundervisning
  50     Grundfagsundervisning
  51   Fredagscafe'/Julecafe'  
  52 Juleferie    
  53 Juleferie    
  1     Grundfag man. - ons., terminsprøver i dansk
         og engelsk tors. og fre.
  2     EO2 man + tirs
        Grundfagsundervisning resten af ugen
  3   21/1 Jobdag Gundfagsundervisning man + tirs
        EO2 resten af ugen
  4     SUS x 2
        Grundfagsundervisning
  5     Man, tirs og ons Grundfagsundervisning
        EO2 fremlæggelser tors + fre
  6   9/2 Generalprøve i Netprøver Grundfagsundervisning + oplæg om EOP
  7   Faglig Fredagscafe' Grundfagsundervisning
        Fredag frist for aflevering af "Oversigt over dine ønsker og planer for EOP"
  8 Vinterferie    
  9     Grundfagsundervisning
  10     Grundfagsundervisning
  11     Grundfagsundervisning man, tors og fre
        EOP tirs + ons
  12     Hjemmehold/Studietur
  13 Påskeferie    
  14 5/4 2. Påskedag   EOP-skrivning med vejledning
  15     EOP-skrivning med vejledning, fredag grundfagsundervisning
  16   23/4 Galla Grundfagsundervisning
  17 30/4 St. Bededag   Grundfagsundervisning
  18     Grundfagsundervisning
  19 13/5 Kristi Himmelfartsdag   Grundfagsundervisning
  20     Grundfagsundervisning man + tirs
        ons Sidste skoledag
      20/5: Første mulige eksamensdag - 21. maj skr.dansk A  
  21 24/5 2. Pinsedag   Eksamensperiode
  22     Eksamensperiode
  23     Eksamensperiode
  24     Eksamensperiode
  25     Eksamensperiode
  26   24/6 Translokation  
         

Ferieplan

 

Ferieplan for skoleåret 2020 og 2021
       
    Alle dage inkl.
       
1. skoledag 10. august 2020  
Efterårsferie 12. oktober 2019 - 16. oktober 2020
Juleferie   21. december 2010 - 1. januar 2021
Vinterferie 22. februar 2021 - 26. februar 2021
Påskeferie 29. marts 2021  - 5. april 2021
St. Bededag 30. april 2021  
Krist Himmelfartsdag 13. maj 2021  
2. Pinsedag 24. maj 2021  
Translokation EUX 24. juni 2021  
2021 - 2022      
1. skoledag   10. august 2021  
Efterårsferie   18. oktober 2021 - 22. oktober 2021
Juleferie   22. december 2021 - 4. januar 2022
Vinterferie   21. februar 2022 - 25. februar 2022
Påskeferie   11. april 2022  - 18. april 2022
St. Bededag   13. maj 2022  
Kristi Himmelfartsferie 26. maj - 27. maj 2022  
2. Pinsedag   6. juni 2022  
Translokation EUX 24. juni 2022  
       
Ferieplanen er med forbehold for ændringer  
Sidst opdateret 25. november 2020
     
       
       
     
     
     
     
       
     
       
     
       
   
     

Ugeskema

Pause     09.50 – 10.05

Frokost  10.50 – 11.20

Pause     12.50 – 13.00

Pause     13.45 - 13.50

Herunder ser du et eksempel på et skema for EUX Business 1. år. 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. Lek.

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

2. Lek.

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

3. Lek

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

4. Lek.

(10.50-11.20)

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

5. Lek

Projekt

Engelsk 

Projekt

Afsætning

6. Lek.

Projekt

Engelsk

Projekt

Afsætning

7. Lek.

IT

Projekt

Dansk

Projekt

8. lek.

IT

Projekt

Dansk

Projekt

 

Herunder ser du et eksempel på et skema for EUX Business 2. år.

- dog kan enkelte dage i løbet af skoleåret kan være til kl. 16.15.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. Lek.

IT

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

2. Lek.

IT

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

3. Lek

IT

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

4. Lek.

(10.50-11.20)

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

5. Lek

Afsætning

Dansk

IT 

IT

Mellemtime

6. Lek.

Afsætning

Dansk

IT

IT

Afsætning

7. Lek.

Erhvervsret

Dansk

IT

Afsætning

Engelsk

8. Lek.

Erhvervsret

Dansk

IT

Afsætning

Engelsk

9. Lek.

 

 

 

 Metode

 

10.lek

 

 

 

Metode

 

Aktiviteter i tutorgruppen

 • Aktiviteter i tutorgruppen

  Du vil i løbet af året støde på nogle aktiviteter, hvor du deltager som del af din klasse og sammen med klassens tutor eller sammen med en faglærer. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

  • Ekskursioner til fx Folketinget eller World Press Photo udstilling
  • Socialt arrangement på årgangen, f.eks. teambuilding og pizza
  • Studietur
  • Erhvervspraktik på Malta
  • Sprogskole i Irland
 • Ekskursioner

  Hver klasse har nogle arrangementer "ude af huset", der har relation til undervisning. Det kan være tutor og klassen tager af sted alene, men det kan også være hele årgangen, der tager af sted på ekskursion. Ekskursioner kunne fx være til Folketinget eller World Press Photo udstilling.

 • Socialt samvær

  På EUX Business prioriterer vi, at der er plads til socialt samvær, da det er godt for dialogen, triveslen og fællesskabet på afdelingen. Socialt samvær kunne fx være i form af en fredagscafé eller en dag med teambuildingsøvelser.

 • Studietur

  På EUX Business 2. år arrangerer lærerne en studietur, hvor alle elever på kan komme til at opleve en fremmed storby og den kultur, der findes i et andet land. Turen er et rigtig godt fundament for den gode trivsel på skolen. I 2021 går turen til New York, hvis Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser dertil.  

 • Malta

  Du har mulighed for at komme 3 uger i erhvervspraktik på Malta. Vi samarbejder med firmaer på Malta, hvor du skal arbejde fx i en butik eller på et kontor. Du kan selv være med til at bestemme, hvilken slags butik, du gerne vil være i. Du skal bo i studenterlejlighed sammen med dine kammerater, hvor der er mulighed for at lave mad og vaske tøj.

  Udover at du skal arbejde i butik på Malta, vil der være undervisning i engelsk. Fritiden kan du bruge til at tjekke den skønne ø sammen med dine kammerater.

  Der vil være en lærer med den første uge, og derefter vil du kunne få hjælp hos vores samarbejdspartner dernede.

  Så hvis du har lyst til at rejse og komme ud og opleve verden, er dette et super tilbud. Det kræver en ansøgning, da der er færre pladser end antallet af elever på årgangen. Dine lærere vil informere dig om, hvornår ansøgningsfristen er for at ansøge om at komme i erhvervspraktik på Malta.  

  Turen er støttet at EU, så din egenbetaling for denne tur er meget beskeden.

   

 • Irland

  Du har mulighed for at komme tre uger til Irland på sprogskole. Her får du engelskundervisning med andre studerende fra hele verden. Du bliver indkvarteret hos en lokal familie og bliver således introduceret til de lokales levemåde.

  Der vil være en lærer med den første uge, og derefter vil du kunne få hjælp hos vores samarbejdspartner derovre.

  Så hvis du har lyst til at rejse og komme ud og opleve verden, er dette et super tilbud. Det kræver en ansøgning, da der er færre pladser end antallet af elever på årgangen. Dine lærere vil informere dig om, hvornår ansøgningsfristen er for at ansøge om at komme i på sprogskole i Irland.  Turen er støttet at EU, så din egenbetaling for denne tur er meget beskeden.

 • Fællesaktiviteter

  Der er også fællesaktiviteter for alle elever. I forbindelse med disse aktiviteter vil du få lejlighed til at lære alle de andre elever at kende. I løbet af året er der planlagt følgende fællesaktiviteter:

  Sportsdag
  Sportsdagen er for alle elever på afdelingen, og den foregår i og omkring Køgehallen. Du møder omklædt i Køge hallen, hvor der er fælles opvarmning. Herefter starter de egentlige, men ofte lidt utraditionelle sportskonkurrencer.

  Hvert skoleår arrangeres der løbende foredrag, koncerter, underholdning, sidste skoledag mv., der ofte vil være relateret til aktuelle samfundsmæssige forhold.

  I de seneste skoleår har eleverne bl.a. kunnet opleve følgende foredragsholdere på fælles- arrangementerne:

  Oplæg ved kunstner Nadia Plesner

  I forbindelse med at Nadia Plesner udstillede i Køge Kunstforening arrangerede vi et oplæg for to klasser på skolen. Her fortalte Nadia Plesner levende og engageret om sin lange kamp for rettet til kunstnerisk ytringsfrihed samt om tankerne bag hendes samfunds- og kulturkritiske kunst. Nadia Plesner har i årevis været udsat for retssager og censur pga. anklager om misbrug af brandet Louis Vuitton i værkerne Simple Living og Darfurnica. Nadia Plesner er en åben og varm person, og hendes historie giver mulighed for indlevelse og sætter masser af tanker i gang, dels om retten til at ytre sig, men også om global ulighed og uretfærdighed.

  Efter oplægget besøgte klasserne udstillingen i Køge Kunstforening.

  Nadia Plesners evnede at holde elevernes opmærksomhed fanget gennem to timer, og hendes oplæg kan varmt anbefales.

  The Crazy Christmas Cabaret

  Vores elever på EUX var i december i Tivoli for at se The Crazy Christmas Cabaret.

  Stykket varede 2,5 time og foregik på engelsk. Det var fyldt med typisk engelsk humor og sang, og det sproglige niveau var perfekt til vores elever. Stykket involverede undervejs eleverne og opfordrede dem til at komme med bestemte tilråb på udvalgte steder. 

  Dette års Christmas Cabaret var meget engagerende og fyldt med energi, hvilket smittede af på vores elever, der var meget begejstrede for stykket. De fik hørt ægte talt engelsk i hele den tid, stykket varede. Det var virkelig en succes.

  Oplæg ved Mads Herschend

  Et oplæg hvor Mads Herschend talte med eleverne om motivation, udfordringer og komfortzone - alle nøgleord, der er relevante for elever på en EUX uddannelse. Mads talte med udgangspunkt i en personlig ulykke. At man skal være opmærksom på, at ens egen indstilling har indflydelse på, hvordan man oplever de udfordringer, man står over for.

  Besøg i FN-bygningen i New York

  EUX 2. år var i starten af april på studietur til New York. Turen indeholdt en række aktiviteter, som på hver på deres måde skulle udvikle eleverne i både deres faglige og almene dannelse. Gennem et besøg ved FN fik eleverne indblik i organisationens virke i den globale verden. Besøget var med en engelsktalende guide, der viste rundt i FN-bygningen, herunder de kendte forsamlingssale, og gav eleverne en spændende oplevelse. Det er helt sikkert et besøg som i fremtiden vil indgå i vores studietur, hvis det er muligt.

   

 • Introfest og Gallafest

  Introperioden sluttes af med en introfest. Her kåres blandt andet sportsdagens vinder, og derefter er der fest til et godt diskotek. 

  I foråret afholdes Gallafest.

 • Translokation

  Translokationen er skolens officielle farvel til eleverne med en tak for nogle forhåbentligt gode og udbytterige skoleår. Der overrækkes afgangsbeviser, og uddannelseschefen holder tale. Elever, der i årets løb har ydet en særlig indsats, får overrakt legater. 

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler

Det acceptereres IKKE, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

Du må IKKE møde op og deltage i undervisning, studieture, sportsdage og sociale arrangementer påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler. Har vi mistanke om, at du er påvirket, bliver du hjemsendt.

Til fester og fredagscaféer på skolen gælder reglerne om rusmidler og euforiserende stoffer også. Hvis du vurderes for alkoholpåvirket til at deltage i disse arrangementer, bliver du hjemsendt og din fortsatte deltagelse til disse arrangementer tages op til revision. 

Er du i besiddelse af rusmidler eller euforiserende stoffer vil du blive hjemsendt med fravær i op til 3 skoledage. Vurderer vi, at du er påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer, hjemsendes du med fravær i op til 5 dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Ved gentagne overtrædelse af besiddelse og påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, udmeldes du fra skolen.

Bliver du taget med rusmidler eller euforiserende stoffer med henblik på videresalg, bliver du straks udmeldt fra skolen og tillige politianmeldt.

Er du under 18 år, vil dine forældre blive kontaktet og blive informeret om årsagen.

Køge Handelsskole er en central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for samtlige institutioner i Campus Køge.

Råd og vink

 • Tutorordning

  Hver elev får ved skoleårets start tildelt en tutor. Tutoren følger elevens trivsel og tager sig af eventuelle problemer. Tutoren fungerer endvidere som bindeled mellem skolens ledelse og studievejledningen samt elevens øvrige lærere. Yderligere udarbejder elev og tutor i fællesskab individuelle uddannelsesplaner. De første dage på skolen er du sammen med din tutor. Når grundfagsundervisningen går i gang, så kan du kontakte din tutor på skolen eller via e-mail. Flere gange i løbet af hvert skoleår kommer du til SUS-samtale hos din tutor. SUS står for Studerendes Udviklings Samtale. Her snakker I om din uddannelse og din trivsel.

 • Mentorordning

  For elever, der har særligt svært ved at gennemføre en EUX uddannelse af den ene eller den anden grund, kan tilbydes en mentorordning.

  Her får du tilknyttet en voksen kontaktperson (oftest en lærer), som støtter dig i uddannelsesforløbet.

  Der kan rettes henvendelse til tutoren eller studievejlederen, hvis du ønsker at få tildelt en mentor.

 • Orienteringsmøde

  På EUX Business afholdes der på 1. år et orienteringsmøde (forældremøde) i løbet af efteråret, hvor elever også er velkomne. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke om elevkonsultationer, som du kender det fra Grundskolen. Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement.

 • Studievejledning

  Der er fire studievejledere tilknyttet elever til EUX Business: Lone Steimle, Sanne Snejbjerg, Pia Rosbæk og Camilla Ralkov.

  Vejlederne varetager både kollektiv og individuel vejledning.

  Vejledningen omfatter:

  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Adgangskrav til hovedforløb
  • Dispensationer og merit
  • Forhold omkring fravær og sygdom
  • Problemer i relation til undervisningen
  • Muligheder for hjælp ved handikap, ordblindhed o. lign.
  • Hjælp til løsning af personlige problemer
  • Samtale og godkendelse/afslag vedr. SU-dispensation for udeboende SU iflg. punkt 5
  • M.m.

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt, dvs. det er dine spørgsmål og/eller eventuelle problemer, vejlederen koncentrerer sig om. Vejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til vejlederne, de har nemlig tavshedspligt. Det, du fortæller til vejlederen, forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at vejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom.

  Vejledernes træffetider kan ses på opslag og på skolens hjemmeside. Her kan du også se, hvilken vejleder du er knyttet til. I øvrigt kan vejlederne træffes efter aftale. Hvis du vil på skolens hjemmeside for at se vejledernes åbningstider, så tryk Ctrl og klik på her.

  Vejledningen er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen.

 • Praktikpladskonsulenterne

  Vores Praktikpladskonsulent - Michala Ryholm Duvier er bindeled mellem Køge Handelsskoles elever og virksomheder, som ønsker at ansætte elever. På Praktikkontoret kan du få svar på spørgsmål om: 

  • Ledige praktikpladser
  • Uddannelser
  • Skoleperioder
  • Uddannelsesaftaler
  • Elevløn
  • Praktikpladssøgning

  Stillingsopslag med ledige praktikpladser hænges på opslagstavlen ved praktikkontoret og kan også ses på Facebooksiden ”Min elevplads”.

  I april/maj måned udleveres der fra Praktikkontoret et skema til alle elever på 2. årgang, hvorpå du kan anføre, om du søger praktikplads, eller om du har andre planer.

  Du er meget velkommen til at komme ind på Praktikkontoret - aftale kan også træffes via mail til Michala Ryholm Duvier.

  Praktikkontoret er beliggende på Afdelingen.

  Praktikpladskonsulenten, Michala Ryholm Duvier - E-mail: mdu@khs.dk - Tlf: 22649482

 • Elevfravær
  • Der er mødepligt til undervisningen
  • Alt fravær registreres og tæller med i fraværsopgørelsen.
  • Fraværet opgøres procentuelt. Den fastsatte grænse for tilladt fravær er 12 % set på årsplan. Disse 12 % skal dække ALT lige fra almindelig sygdom til forsinkede tog og busser m.v.
  • Alle elevers fravær kontrolleres hver uge og følges omhyggeligt af såvel skolens ledelse, din tutor og din studievejleder.
  • 1. advarsel: Hvis dit fravær overskrider de 12 %, sendes 1. advarsel med krav om, at du skal komme til samtale med din tutor. Tutor underretter vejledning om, at du ér mødt til denne samtale. UU vil få besked, hvis 2. advarsel bliver nødvendig.
  • 2. advarsel: Hvis du ikke bringer dit fravær ned under 12 %, eller møder helt stabilt de følgende 14 dage, sendes 2. advarsel. Du skal inden en uge møde til samtale i vejledningen. Her skal du underskrive en fraværskontrakt, hvor du skriver under på at møde stabilt til undervisningen og udvise studieegnet adfærd. Denne kontrakt løber i tre uger, hvorefter den revurderes af lærerne i samråd med vejlederne og om nødvendigt inddrages skolens ledelse (ved udmeldelse).
  • Hvis du er under 18 år, og hjemmeboende, sendes breve med 1. og 2. advarsel til dine forældre.
  • Hver uge følges der op på, at du overholder kontrakten.
  • Når kontrakten udløber, skal du komme i vejledningen til opfølgning.
  • Nedbringes fraværet fortsat ikke, kan du miste din SU og/eller blive meldt ud.

  Det er din pligt skriftligt at fortælle vejledningen om særlige forhold f.eks. en kronisk sygdom, der kan betyde, at du ikke kan overholde fraværsgrænsen. I så fald tages der individuelle hensyn og der laves en særlig fraværskontrakt. Eventuelle udgifter i forbindelse med dokumentation er dine egne.

  Det er meget vigtigt, at du allerede ved skoleårets start taler med din studievejleder om særlige forhold. Selvom du har talt med tutor og studievejleder om særlige forhold, vil du stadig modtage de officielle fraværsbreve (1. + 2. advarsel) og komme på en særlig fraværskontrakt.

 • Skriftligt fravær

  Du har pligt til at aflevere alle de skriftlige opgaver, du bliver stillet af dine lærere. Dine faglærere registrerer dine afleveringer, og ved manglende afleveringer bliver din tutor orienteret. Der gøres status over dit skriftlige fravær 3 gange årligt; i forbindelse med efterårsferien, juleferien og ved påske.

  Du advares af din tutor om eventuelt skriftligt fravær, og tutor giver dig en frist for aflevering af de manglende opgaver. Overholder du ikke fristen, vil det kunne føre til, at du bliver meldt ud.

 • Udmeldelse

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens vejledning.

Elevfaciliteter

 • Administrationskontor

  Afdelingens administrationskontor er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen. Det er primært Susanne Hald, der varetager opgaver vedrørende afdelingen.

  Administrationen er nok det sted på Køge Handelsskole, hvor der samles flest informationer om de enkelte elever. Det er nemlig her, at alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevares og behandles.

  På administrationskontoret kan du desuden få informationer om lærerfravær og eventuelle aflysninger m.v. Hvis du ændrer adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt give information herom til administrationen. Det er meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt. 

  Kontoret har åbent for elever på følgende tidspunkter:

  Mandag 8.00-15
  Tirsdag 8.00-10
  Onsdag  8.00-15
  Torsdag 8.00-10
  Fredag  8.00.14

  Frokosten holdes mellem 12.15 og 13.30, hvor der er lukkes ½ time.

  I receptionen kan du efterlyse mistede genstande. Skolen har ingen egentlig glemmekasse, men alle fundne genstande indleveres i receptionen.

 • Ledelse på afdelingen

  EUX og EUD Business ledes af uddannelseschef, Hans Severinsen og uddannelsesleder, Stina Grube. De har hver især kontor ved indgangen til EUD Business – tæt på lærerkøkkenet. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller andet, du ikke mener din tutor, dine lærere, din studievejler eller administrationen kan svare på eller hjælpe dig med.

   

   

 • Caféen

  I caféen kan du hver dag få gratis havregrød, så du kan få en god start på dagen. Derudover kan du i caféen købe ”dagens ret”, skolebrød, smørrebrød, frikadeller, kartoffelsalat, pastasalat, frugt, toast, salatbar, mejeriprodukter m.m. Skolens café lever op til Kantinediplomet, og det vil sige en sund cafe. Derfor kan du heller ikke købe f.eks. slik, chips og cigaretter.

  Da du og andre helt sikkert bedst kan lide at spise i pæne og rene omgivelser, skal du rydde op efter dig og sætte stolen på plads, når du forlader caféen! 

  Caféen har åbent:  

  Mandag til torsdag 08.00 - 13.00 og 13.30 -14.00

  Fredag 08.00 – 12.30

 • Forsikring

  Forsikringer skal du selv sørge for, idet skolen ikke har tegnet forsikring for dig. Bliver dine ting stjålet, må din egen indboforsikring dække tyveriet efter de betingelser, der er gældende. Indboforsikringens ansvarsdel vil betale, hvis du bliver ansvarlig for en skade på en anden person eller en andens ting. Hvis du kommer til skade i skoletiden, er det din egen ulykkesforsikring, der eventuelt skal udbetale erstatning. Er du over 18 år, skal du have din egen police; ellers kan du være omfattet af din families ulykkesforsikring.

  Det er vigtigt, at du passer på dig selv og dine værdier.

 • Rygning

  Vi er på Køge Handelsskole glade for rygeloven, da det understøtter vores ønske om, at skolen står for sundhed. Derfor vil der i samarbejde med Køge kommune blive tilbudt rygestopkurser for både elever og medarbejdere.

  Hvis du ryger på skolens område vil det medføre:

  1. Skriftlig advarsel
  2. Hjemsendelse 2 dage med fravær
  3. Samtale med uddannelseschefen/uddannelsesrektor om konsekvenser for elevens fremtidige skolegang på KHS. Derudover tilbydes eleven en samtale med skolens rygestopkonsulent.

  Har du behov for at ryge, så skal det foregå på cykelstien langs Uddannelsesvej eller ved søen bag skolen. Dette gælder også, hvis du ryger E-cigaretter.

 • Kopimaskiner/printere

  Elevkopimaskinerne er placeret rundt omkring på skolen. Du kan benytte dem alle. Du skal bruge dit studiekort for at kunne anvende kopimaskinen/printeren.

  Du må kun benytte kopimaskinerne til kopiering af materiale i forbindelse med undervisning, f.eks. artikler eller projekter. Hvis kopimaskinerne misbruges, kan det i grove tilfælde medføre bortvisning. 

   

   

   

 • Telefon

  Skal du ringe privat, skal du bruge din egen mobil. 

Oprydning

For at skabe god trivsel for alle på afdelingen og for at lokalerne fremstår pæne, skal du selv sørge for at holde orden i lokalerne. Når lokalerne forlades, skal alt affald være i de opstillede affaldsspande. Tomme flasker, tallerkener, glas m.v. sættes på de rulleborde, der er placeret i storrummene eller i caféen. Stolene skal være hængt op under bordene. Du har som elev ansvar for, at der er ryddet op.

 

Rengøring

Servicepersonalet gør kun rent. Har dit hold forladt lokalet uden at have ryddet op, bliver lokalet derfor ikke gjort rent, før det er ryddet op. I de tilfælde, hvor lokalet forlades i et ubeskriveligt rod, bliver lokalet låst af, og dit hold må selv stå for rengøringen.

Elevråd

Som du måske kender det fra folkeskolen, så har vi også på Køge Handelsskole et Elevråd. Elevrådet består af elev repræsentanter fra de forskellige klasser, som arbejder med forskellige studiemiljø aktiviteter. Det kan være elevtrivselsundersøgelser, fredags café, fester, skoleturneringer i fodbold, golf, ture, mm.. Vi mødes ca. 8 gange om året.

Transport og adresser på Køge Handelsskole

Bus

Der går bus til og fra Køge Handelsskole. For at se bustiderne for linje 245 og 101A - klik her. Du finder også her tiderne for både regionaltog og S-tog.

Bil

Der er en parkeringsordning på Køge Handelsskoles parkeringsområde. Ordningen er sat i værk af fællesskabet mellem SOSU-skolen, EUC Sjælland og Ejerforeningen Lyngvej 19, som består af EASJs Rektorat og Køge Handelsskole.

Alle parkeringsområder bliver opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Dernæst udstedes parkeringstilladelser til biler og for at få tilladelse til at parkere, så skal din bils registreringsnummer meldes ind i systemet. Du har kun mulighed for at søge om parkeringstilladelse for en bil. Låner du forskellige biler – fx mors og fars - så kan du kun få tilladelse til en af bilerne. Link til selvbetjening (kun på skolen) her Et klistermærke, som sættes i bilens forrude oplyser om, hvor den må parkere og hvor længe. Du får som elev tildelt tilladelse for et år ad gangen.

Der vil dagligt blive ført kontrol med parkeringspladserne. Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på kr. 650. Holder du på handicapparkeringen uden tilladelse, er afgiften kr. 1300.

Der færdes mange mennesker på skolens område – også på parkeringspladsen. Så derfor: Tag hensyn og kør ordentligt!

Cykel og knallert

Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne. Cykler og knallerter må ikke sættes op ad bygningerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående.

Adresser på Køge Handelsskole

Som elev på EUD og EUX Business er følgende adresser relevante for dig:


Køge Handelsskole, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles Reception, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles EUX & EUD Business, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles Administration, Uddannelsesvej 20

Ungdomskort

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du søge om at få et Ungdomskort. Du kan læse mere om kortet og søge på ungdomskort.dk. Klik her for at komme til hjemmesiden. Du skal bruge NEMID for at logge på og søge. Hvis du ikke har en Nemid, kan du bestille den på nemid.dk eller hente den hos borgerservice.

Økonomi

SU

Du kan søge stipendium og/eller studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.

Du er berettiget til støtte fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og du kan søge en måned før du kan få SU første gang. Du skal bruge en nemid for at søge. Den kan du bestille på nemid.dk eller hente på borgerservice. Når du skal søge, logger du ind på su.dk med din nemid og udfylder ansøgningen elektronisk. Det beløb du bliver tildelt pr. måned, afhænger af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Alle er dog berettiget til et minimumsbeløb uanset forældreindkomstens størrelse.

Du skal være opmærksom på, at selvom du er udeboende, dvs. er flyttet hjemmefra, vil du kun få støtte som hjemmeboende, indtil du er fyldt 20 år. Du har dog mulighed for at søge dispensation fra denne regel, således at dit støttebeløb forhøjes. Dispensation søges ved henvendelse til Elevadministrationen, der oplyser dig om de nærmere regler for dispensation.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du udfylde et ekstra skema, som skal afleveres i Elevadministrationen

Skolen kan stoppe udbetalingen af din SU, hvis du ikke er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du deltage i undervisning og prøver, aflevere opgaver m.v. i løbet af uddannelsen.

Befordringsgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om kilometerpenge. Henvend dig i Elevadministrationen for nærmere information.

Prøver og eksamen

 • Krav på 1. år om aflevering af opgaver p...

  For at kunne få adgang til eksamen, skal du forinden sørge for følgende:

  • En engelsk opgave, hvor du skriver om et selvvalgt emne. Emnet skal bindes op på noget merkantilt og passe til studieretningen.Opgaven indgår i caseopgaven til eksamen.
  • Du vælger to af dine danskopgaver ud, der skal indgå i caseopgaven til eksamen.
  • En samfundsfagsopgave (hvor tre områder fra faget indgår), der skal indgå ved caseeksamen.
  • En større skriftlig erhvervsinformatik opgave, der kan indgå ved caseeksamen.
 • Krav på 2. år om aflevering af opgaver på...

  Virksomhedsøkonomi B: Du skal op mod eksamen udarbejde et projekt, som danner grundlag for eksamen i faget.

  Afsætning B: Du skal udarbejde en skriftlig opgave, som der skal samtales om under den mundtlige eksamen.

  Samfundsfag B: Du skal i løbet af året udarbejde to projekter samt arbejde med synopser

  Dansk A: Du skal i løbet af året aflevere 6 opgaver

  Informatik B: Eleven skal i løbet af året dokumentere sin faglige udvikling i en netbaseret logbog. Og skal op mod eksamen udarbejde et brancherelevant projekt som udgør grundlaget for prøven.

  Erhvervsområde 1: En erhvervsområdeopgave.

  Erhvervsområde 2: En erhvervsområdeopgave.

  Erhvervsområdeprojekt (EOP): Aflevere en individuel projektrapport og til mundtlig eksamen.

 • Karakterer

  En karakter er udtryk for din kunnen i forhold til undervisningens mål i faget på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. Du får karakterer to gange i løbet af skoleåret, nemlig i januar og maj. Den sidste er en standpunktskarakter og er samtidig din årskarakter. Denne karakter overføres til dit eksamensbevis for de fag, hvor du ikke kommer til eksamen.  

  Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala efter de af undervisnings- og forskningsministeriets fastsatte regler:

  12                  for den fremragende præstation

  10                  for den fortrinlige præstation

    7                  for den gode præstation

    4                  for den jævne præstation

  02                  for den tilstrækkelige præstation

  00                  for den utilstrækkelige præstation

   -3                  for den ringe præstation

   

  Der kan endvidere benyttes karakteren bestået / ikke bestået

 • Eksamen i grundfag

  Grundforløb 1 og 2 for EUX

  Prøve i grundfag og grundforløbsprøve.

  EUX GF1 og GF2: Grundforløbet afsluttes med prøver i to grundfag samt en grundforløbsprøve i uddannelsesspecifikke fag (USF). Der trækkes lod blandt elevernes grundfag.

  Prøven i grundfag er en caseeksamen på baggrund af en casevirksomhed og casehistorie. Prøven består af en casearbejdsdag for eleven, hvor opgaverne udleveres. Dagen efter casearbejdsdagen, går eleven til den individuelle, mundtlige prøve.

  Ved eksaminationen afgør censor, hvilken opgaver der skal eksamineres i. Censor kan efter aftale med eksaminator stille spørgsmål. Censor afgør mængden af tid til hver opgave.

  Eksaminator leder eksaminationen, som er en samtale mellem elev og eksaminator. Eksaminator afdækker elevens faglige bredde og dybde gennem uddybende eksamination.

  Eksaminator og censor drøfter præstationen. Begge kan give feedback til eleven efter præstationen, som bedømmes med en karakter efter 7-trins skalaen. De faglige mål fremgår af det enkelte grundfags fagbeskrivelse.

  Alle eksaminationer varer 30 min. inklusiv votering.

  Eleven kan tilmeldes prøven, hvis eleven har gennemført undervisningsforløbet og afleveret de krævede opgaver og projekter i de enkelte fag.

  En eksaminand kan deltage i samme prøve to gange. I særlige forhold kan institutionen give lov til yderligere en prøvegang.

 • Merit

  Hvis du ønsker merit for et fag, så skal du tage kontakt til vejledningen lige før studiestart eller lige efter studiestart. 

  Du skal medbringe en kopi af dit eksamensbevis, hvor det fremgår, at du har været til eksamen i det fag, du ønsker merit for.

 • EO og EOP

  Du skal undervejs på EUX forløbet arbejde med Erhvervsområde 1 (EO1) og Erhvervsområde 2 (EO2) og afslutte med et Erhvervsområdeprojekt (EOP). I det merkantile erhvervsområde indgår humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil med de merkantile fag. I det merkantile erhvervsområde arbejder eleverne med virkelighedsnære problemstillinger, der bidrager til deres almene dannelse og erhvervsfaglige viden og som overskrider de enkelte fag. Eleverne undersøger og behandler virkelighedsnære problemstillinger indenfor deres erhvervsuddannelse ved hjælp af de indgående fag og faglige metoder med tilknytning til praksis. Efter afslutningen af erhvervsområdeforløbene skal du udarbejde et skriftligt erhvervsområdeprojekt. Efter EOP er afleveret, skal du til mundtlig eksamen og forsvare din EOP.

 • Eksamenbeviser/Merkantil - skolevejledning

  Efter GF1 og GF2 (1. år)får du et Grundforløbsbevis. Efter Studiekompetenceåret (2. år) på EUX får du et bevis for din Erhvervsfaglige studentereksamen.

 • Afsluttende prøver på 2. år

  Erhvervsfaglig studentereksamen

  For at få en fuld EUX, skal du have 6 eksamenskarakter, samt en Erhvervsområdeprojekt (EOP)-karakter, altså i alt 7 eksamenskarakterer.

  Der trækkes lod mellem grundfagene = 6 eksamener.

  Hvis du har fået tildelt merit eller har fået godskrevet et fag, som udtrækkes til prøve, betragtes prøven som aflagt. Der skal ikke udtrækkes et nyt fag til prøve som erstatning.

  Beståelseskrav til Erhvervsfaglig studentereksamen

  Grundfagene og Erhvervsområdeprojektet skal være gennemført med et samlet gennemsnit på 2,0 eller derover.

  Karakterne på eux indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet

  1. Fag på A-niveau tildeles vægten 2.
  2. Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5
  3. Fag på C-niveau tildeles vægten 1
  4. Erhvervsområdeprojekt (EOP) tildeles vægten 2

   

   

 • Mødetidspunkt

  Du skal altid sørge for at komme i god tid inden eksamen starter. Kommer du først efter at eksamen er begyndt, skal du altid henvende dig på administrationskontoret. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, skal du omgående meddele dette til skolen. Senest den følgende dag skal skolen have en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Bliver du syg under eksamen, skal du henvende dig på administrationskontoret. 

 • Sygdom

  Kan du ikke gennemføre eksamen på grund af sygdom, får du mulighed for at komme til sygeeksamen på et senere tidspunkt, sandsynligvis i september måned. Du vil i god tid inden sygeeksamen afholdes, modtage besked fra skolen angående mødetidspunkt og sted.

  Hvis du bliver syg- skal du omgående ringe til elev administrationen inden kl. 8.20 på tlf. 91346698

 • Eksamensfravær

  Hvis du bliver syg- skal du omgående ringe til elev administrationen inden kl. 8.20 på tlf. 91346698.

  Har du ikke afmeldt dig i rette tid, bliver eksamen betragtet som påbegyndt med hensyn til eksamensforsøg. Du har brugt et eksamensforsøg, når eksamen er påbegyndt. Du kan kun deltage i samme eksamen to gange.

  Ved dokumenteret sygdom har du ret til en ny prøve. Den nye prøve afholdes hurtigst muligt og senest, når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Du skal dokumentere, og betale, for lægeattest eller andet, der dokumenteret sygdom på tidspunktet for prøven.

  Reeksamen

  Hvis du af andre årsager end sygdom udebliver fra en prøve eller kommer for sent, afgør skolen om du kan tilbydes en reeksamination. En reeksamination afvikles efter samme regler som en sygeeksamen.

   

 • Omprøver for EUX 1. år

  Eksaminander, der har opnået lavere karakter end 02 (7-trinsskalaen), har krav på at komme til omprøve.

  Det samlede antal prøver/omprøver pr. fag kan dog ikke overstige 2 prøver (1 ordinær prøve plus 1 omprøve), med mindre der foreligger en helt speciel situation, hvor skolen kan tillade en 3. prøve.

  Eksaminanderne modtager brev om tilbud om omprøve med tilhørende tilmeldingsblanket, som skal returneres til eksamensadministrationen, såfremt man ønsker at gøre brug af tilbuddet.

  Eksaminanderne orienteres tillige om eventuelle konsekvenser ved ikke at gøre brug af tilbuddet.

  Ved omprøver skal skolen udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen eller prøve for den pågældende eksaminand.

Ordensregler for afdelingen

Det er vigtigt, at der er et godt studiemiljø på skolen. Skolen skal være et sted, man kan lide at være, og hvor man har lyst til at komme for at lære.

Derfor skal følgende regler overholdes:

Vi ønsker et godt miljø på afdelingen, derfor skal der være orden i undervisningslokalerne, i grupperum, på gange, i fællesrum og i caféen.

Vi ønsker rene omgivelser på afdelingen, så det er ikke tilladt at spise i de skemalagte timer.

På skolen skal der være et trygt miljø. Derfor er skolen er kun for skolens egne elever og ansatte.

Alle skal omgås hinanden med respekt og tolerance. Mobning og råbende, truende, forstyrrende, aggressiv eller racistisk adfærd kan ikke accepteres.

Du skal være studieaktiv, og derfor er der mødepligt til undervisningen. Der føres protokol ved begyndelsen af hver lektion. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l..

Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område, og du må ikke møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler.Ved særlige lejligheder - f.eks. fester og fredagscafé - kan der dispenseres fra alkoholforbuddet.

Elektronisk udstyr som fx bærbare computere, iPod og mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale med læreren.

Undervisningen skal respekteres. Toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.

Respektér undervisningen og dine omgivelser: Ret dig efter lærerens anvisninger. Forstyr ikke undervisningen. Toiletbesøg etc. foregår i frikvarteret. Al spisning foregår i caféen. Brugt service stilles på rullebordene. Affald smides i skraldespandene.

Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT.

Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang.

Rygning må ikke finde sted på skolens grund. Hvis en studerende ryger på skolens område vil det medføre: 

 1. Skriftlig advarsel
 2. Hjemsendelse 2 dage med fravær
 3. Samtale med uddannelseschefen/uddannelsesrektor om konsekvenser for elevens fremtidige skolegang på KHS. Derudover tilbydes eleven en samtale med skolens rygestopkonsulent.

Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for deltagelse fremgår af kontrakten.

Færdselsloven gælder på skolens parkeringsplads. Udvis hensyn over for andre på parkeringspladsen. Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i ordensreglerne for afdelingen.

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler:

Det accepteres ikke, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

Du må altså ikke møde op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand eller påvirket af euforiserende stoffer eller andre rusmidler.

Du må heller ikke være under indflydelse af euforiserende stoffer eller andre rusmidler til fester, og du må selvfølgelig heller ikke indtage førnævnte på skolen.

Dette gælder også på studieture, sportsdage og sociale arrangementer i skoletiden. Ved mistanke om brug af stoffer vil skolen kunne udføre en test.

Hvis du er påvirket af alkohol i skoletiden bliver ud hjemsendt med fravær.

Bliver du taget i at være i besiddelse af euforiserende stoffer i skoletiden, vil du blive politianmeldt. Du vil endvidere blive hjemsendt fra skolen i fem dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Dette gælder også, hvis du bliver testet og fundet positiv. Ved gentagne tilfælde eller ved videresalg for øje, vil du blive bortvist fra skolen.

Hvis du er påvirket af andre rusmidler i skoletiden bliver du hjemsendt med fravær. Bliver du taget i besiddelse af andre rusmidler med henblik på videresalg, vil du blive hjemsendt i 3 dage. Er du under 18 år, vil dine forældre få et brev, der oplyser om årsagen til hjemsendelsen.

Køge Handelsskole er en del af Campus Køge og derfor gælder det fælles regelsæt på området også her - læs mere her 

Studie- og ordensregler vedr. virtuel undervisning

Det kræver selvdisciplin at modtage undervisning online sammen med klassens øvrige elever, derfor har vi udfærdiget disse klare regler for del­tagelse.

 • Mød til tiden online i Microsoft Teams eller på Zoom
 • Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, at du skal være påklædt og gerne ved et bord
 • Deltag med webcam billede. Hvis du af tekniske årsager eller andre årsager, ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din lærer, der vil kunne give dig en dispensation
 • Deltag aktivt i timerne (dvs. man ikke kører i bil, bus, tog, eller står i kø på i supermarkedet og hvad vi ellers har oplevet…)
 • Udvis ordentlig opførsel i det virtuelle klasserum
 • Du må ikke optage den virtuelle undervisning

Uønsket adfærd eller forstyrrelser kan føre til fravær eller bortvisning fra den virtuelle undervisning af hensyn til den øvrige klasses indlæring.

Generelt gælder vores fraværsregistrering som altid, så deltager du ikke i undervisningen, giver lærerne fravær.

Er man som elev i gang med at blive testet for Covid-19, skal man inden kl. 07.00 skrive til covid@khs.dk for at komme på listen over elever, som har ret til virtuel undervisning. Der skal ligeledes rask­meldes til denne e-mailadresse efterfølgende.

Konsekvenser:
Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan føre til advarsel og bortvisning fra skolen. Overtrædelse af almindelig straffelov og ordensreglernes pkt. 2 anses for grove overtrædelser af skolens ordensregler og kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra afdelingen/skolen. Ved grov uagtsom adfærd, hæfter du for den økonomiske konsekvens handlingen medfører.

Skriftligt fravær

Der er på Studiekompetenceåret på EUX uddannelsen krav om skriftlighed – fx er der skriftlige afleveringsopgaver i dansk og engelsk. Hvis du ikke afleverer de stillede skriftlige opgaver, så kan det føre til, at du kommer i Skrivefængsel. I skrivefængslet skal du skrive og aflevere den eller de opgaver, du mangler at aflevere. Hvis du udebliver fra skrivefængslet, så kan det føre til udmeldelse fra EUX Business.

Skrivefængslet vil ligge om eftermiddagen efter endt undervisning kl 14.35.

Bedømmelsesplan

Download bedømmelsesplan for EUX Business her

Studietur

Der arrangeres løbende studieture for elever på EUD & EUX Business. Antallet af studieture variere. Det er lærerteamet i samarbejde med ledelsen, der beslutter, hvilke destinationer, der anvendes som rejsemål på de enkelte uddannelser. Alle studieture har et fagligt indhold og er et led i den daglige undervisning.

Rammer for gennemførelsen af studieture

 • Studieturen skal have et socialt og fagligt indhold
 • Som udgangspunkt er det obligatorisk at deltage på studieture
 • Elever, der grundet særlige omstændigheder, ikke deltager på studieturen skal følge undervisningen i en anden klasse, skaffe en erhvervspraktik eller løse en tilsvarende opgave hjemme
 • Det er obligatorisk selv at tegne en rejseforsikring. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring

 

Tilmelding til studieture

For at deltage på studieture, skal du indbetale alle opkrævede rater og aflevere underskrevet tilmeldingsbrev, samt underskrevet erklæring om studieture. Hvis du ikke overholder indbetalingen af løbende rater og afleverer underskrevet tilmelding og erklæring om studieture, vil du ikke kunne deltage på studieturen, men hæfter stadig for evt. indbetalt beløb til rejsebureauet.

Alle, der deltager i studieturen, skal underskrive en erklæring om, at de vil opføre sig ordentligt på turen og overholde adfærdsreglerne. Er der en elev, der bryder aftalen, sendes vedkommende hjem på eget ansvar og for egen regning. Hvis du er under 18 år, er det dine forældre, der skal underskrive erklæringen.

Den enkelte elev har pligt til at informere rejselærerne om sygdomme med mere, der kan have indflydelse på rejsens gennemførelse. Det er rejselærerne i samråd med ledelsen, der afgør, om det er forsvarligt, at eleven deltager på studieturen.

Det er obligatorisk at sørge for at have en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring.

Indbetaling af studieture vil blive opkrævet via Safeticket.

Bemærk at en indbetaling til en studietur er bindende, når rejsen er betalt til rejsebureauet. Hvis du, grundet særlige omstændigheder, ikke ønsker at deltage på studieturen, skal dette meddeles til rejselærerne før indbetaling af rejsen til rejsebureauet. Efter indbetaling til rejsebureauet hæfter du for din andel af rejsens pris.

Alle indkrævede penge går til eleverne – skolen udreder udgifter til læreres deltagelse.

Det er ikke muligt at planlægge individuelle rejser gennem skolen. I ekstraordinære tilfælde er det muligt at forlænge dit ophold i forbindelse med en studietur, men du hæfter stadig for den fulde pris for studieturen med skolen. I tilfælde af ønsket om en individuel rejse skal ledelsen informeres. Du er selv ansvarlig for særskilt at bestille og betale fly og ophold i forbindelse med en forlængelse, og du er selv ansvarlig under din individuelle del af rejsen.

 

Afmelding fra studietur

Hvis du herefter bliver forhindret i at deltage på turen grundet sygdom, er det din egen afbestillingsforsikring, der skal dække rejsens pris. Du skal huske at informere dine rejselærere om din udeblivelse inden klassens afrejse.

Såfremt du ikke kan deltage på en studietur grundet udmeldelse fra skolen, omgænger eller anden årsag, vil du hæfte for det fulde beløb, du har indbetalt. Vi vil gerne undersøge, om der er mulighed for at sælge rejsen til en anden elev.

Merbetaling

Alle beløb angivet i studietursmaterialet og på hjemmesiden mm. er med forbehold på at de angivende beløb kan ændre sig grundet eksempelvis kursændring, prisen på olie, prisen på rejsemålet, skatter- og afgiftsændringer mm.

 Afregning af rejsekonto efter studietur

Rejsekontoen opgøres efter studieturen og udbetales/opkræves efter gældende regler:

 • Hvis det overskydende beløb udgør min. 100 kr. pr. elev, vil hele

          det overskydende beløb blive udbetalt til eleverne.

 • Hvis det overskydende beløb udgør max. 99 kr. pr. elev, kan det

          overskydende beløb anvendes til sociale arrangementer.

 • Hvis der er restancer for den afholdte studietur, vil beløbet blive opkrævet efterfølgende.

 

Tilbagebetaling for studieture ved udmeldelse eller ved afmeldelse

Eleven hæfter for det fulde indbetalte beløb og kan således ikke få tilbagebetalt penge. Undtaget er dog, hvis det lykkes at få solgt rejsen til en anden elev. I så fald vil det indbetalte beløb fratrukket eventuelle omkostninger for navneskifte m.v. vil blive indsat på elevens bankkonto.

Særlige regler for omgængere

Hvis en elev er omgænger, vil der blive lavet en status på rejsekontoen. En eventuel difference kan overføres til en ny rejsekonto eller blive opkrævet hos eleven.