Elevhåndbog EUX - nøglen til viden

Få svar på dine spørgsmål om forskellige emner der vedrører EUX Business på Køge Handelsskole

Velkomst

Med denne Elevhåndbog ønsker vi dig velkommen på Køge Handelsskole, hvor vi håber, du vil falde godt til og få nogle lærerige og sjove år. Vi håber også, at du vil være aktiv såvel fagligt som socialt.

Køge Handelsskole er en moderne og dynamisk erhvervsskole, og vi håber, at du vil gøre en indsats for at skabe en positiv stemning og et godt forhold til dine klassekammerater og lærere.

Et godt arbejdsmiljø med elevindflydelse betyder meget for os, og derfor opfordrer vi dig til at være åben og deltage aktivt i diskussionerne om undervisningens tilrettelæggelse, skolens aktiviteter m.m. Vi lægger hermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt.

Held og lykke med dit merkantile EUX Business forløb.

Med venlig hilsen

Tim Christensen

Direktør

 

Lidt om Elevhåndbogen

I Elevhåndbogen kan du få lidt at vide om EUX Business på Køge Handelsskole. Du kan bl.a. læse om, hvad der sker på skolen efter skoletid, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, hvor du skal gå hen, hvis du har tabt din pengepung osv.

Elevhåndbogen beskriver primært, hvordan tingene fungerer på afdelingen. Området ændrer sig dog løbende, så derfor kan du godt komme ud for, at enkelte af de forhold, der er beskrevet i Elevhåndbogen vil være ændrede, når du læser den.

Kommunikation mellem skolen og dig

 • Kommunikation mellem skolen og dig

  På afdelingen har vi mange andre informationskanaler, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål. Du har et medansvar for løbende at holde dig orienteret om, hvad der sker på din skole og på EUX Business. Alt afhængig af, hvad du gerne vil vide, kan du søge informationer følgende steder.

   

  Hvordan kommunikerer skolen med dig? Og omvendt?

  Informationskanal

  Hvad kan du finde svar på?

  Hvilket medie er det?

  Elevplan

  SMS

  Skema og daglige ændringer, lektier, lokaler og aflevering af skriftlige opgaver.

  Lærerne kan via Elevplan sende sms-beskeder til dig, men du kan ikke svare på sms’erne.

  Elevplan er en intern kommunikations-platform. Du logger dig på med UNI Login

  Office 365

  Via Office 365 vil der blive lagt undervisningsmaterialer op til klassen.

   

  Facebook

  På vores Facebook-side kan du deltage i debat og dialog og kommunikere med andre studerende, kommentere opslag, deltage i afstemninger, etc. Husk altid at skrive i en god tone og respekter andre elever, når du debatterer på nettet.

  Dette er et offentligt debatforum. Du finder Køge Handelsskole på Facebook.com/kogehandelsskole.

  Twitter

  Skolen kommunikerer diverse former for information og nyheder via Twitter, så du har mulighed for at følge skolen mobilt.

  Skolens Twitter-profil kan du finde og følge via twitter.com/khsdk

  Infoskærme

  Supplerende information om daglige ændringer. Her kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen nu og her.

  Intern kommunikation. Administrationen og receptionen skriver aktuelle opslag.

  Hjemmesiden -  www.khs.dk

  www.khs.dk er Køge Handelsskoles officielle hjemmeside. Her finder du information af enhver art om skolens uddannelser.

  Skolens ansigt udadtil på nettet.

EUX og EUD Business afdelingen

 • EUX og EUD Business afdelingen

  På Køge Handelsskole arbejder eleverne ofte sammen i grupper. Du vil sandsynligvis komme til at arbejde i nogle nye grupper hver uge. Det giver dig den fordel, at du lærer at samarbejde med en større gruppe mennesker end lige dine nærmeste venner.

  Undervisningen tilrettelægges som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter. Under overskriften, "Ugeskema" i Elevhåndbogen kan du se, hvordan dit skema kan se ud for en almindelig uge – både på EUX Business 1. år og EUX Business 2. år.

  Kodeordene, som vi arbejder efter, er:  

  • lære at lære
  • tage ansvar for eget liv og læring
  • personlig udvikling
  • nærhed mellem lærer og elev

  Lære at lære betyder, at du lærer bedst, når du arbejder. Det er ikke tilstrækkeligt, at lærerne arbejder - altså står oppe ved tavlen og fortæller dig, hvad du skal gøre. Først når du selv går aktivt ind i skolearbejdet, får du lært stoffet til bunds og kan anvende det uden for skolen.

  Tage ansvar for eget liv og læring betyder, at du er med til at beslutte, hvad du gerne vil lære - efter du er blevet vejledt om konsekvenserne af dine valg. Beslutter du dig for at være aktiv og engageret, står vi parat med mange og varierede tilbud.

  Personlig udvikling betyder bl.a., at du sammen med din tutor snakker om, hvordan du klarer dig i samarbejdet med de andre elever og lærerne osv.

  Nærhed mellem lærer og elev betyder, at vi afsætter tid til at diskutere og tale med hinanden - f.eks. om, hvordan uddannelsen og skoleforløbet fungerer.

 • Krav på EUX Business

  Fra august 2019 er vi tre 1. års klasser på EUX Business. 

  det første år på EUX Business skal du have otte grundfag på niveau C:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • It
  • Erhvervsøkonomi
  • Matematik
  • Organisation
  • Afsætning/finansiering

  I løbet af året vil du også modtage undervisning i Erhvervsfag 1, 2 og 3, hvor du introduceres til erhvervslivet inden for emner som fx arbejdspladskultur, praktiksøgning, arbejdsplanlægning og innovation. Erhvervsfagene er uden niveau.

  Herefter følger et Studiekompetenceår (EUX Business 2. år), hvor der er mulighed for at sammensætte fag, så de svarer til de fem uddannelsesområder:

  •       Kontor
  •       Detail
  •       Handel
  •       Event (begrænset antal pladser)

  Som elev på Studiekompetenceåret skal du afslutte følgende niveauer alt efter uddannelsesønske:

  Kontor og Handel: Dansk A, Engelsk B, It B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Kulturforståelse C eller Tysk C eller Erhvervsret C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

  Detail: Dansk A, Engelsk B, It B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Tysk C eller Erhvervsret C eller Innovation C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

  Event: Dansk A, Engelsk B, It B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Tysk C eller Erhvervsret C eller Psykologi C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

 • Værdier

  På Køge Handelsskoles Merkantile afdeling lægger vi særlig vægt på følgende fire værdier: 

  • Faglighed
  • Dialog
  • Trivsel
  • Fællesskab

  På afdelingen er vi mange mennesker sammen, og hvis alle skal komme til orde og trives på skolen, så er det vigtigt, at der er en god og fornuftig dialog mellem os. Det er blandt andet vigtigt, at vi taler pænt til hinanden og udviser respekt over for hinanden, både lærere og elever imellem og elever indbyrdes.

  God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte kan føle sig tryg på skolen, og den tryghed kommer blandt andet af respekten for hinanden, at der ikke mobbes og at der er en god og positiv stemning på afdelingen. Et godt fællesskab øger også den gode trivsel. Det skal være rart at tage af sted til skole hver morgen.

   

Efter EUX Business

Merkantil EUX Business er en erhvervsuddannelse, men indeholder mange af de samme faglige niveauer som gymnasieuddannelserne. Med en EUX Business får du både et Erhvervsuddannelsesbevis og et bevis for en Erhvervsfaglig studentereksamen.

Merkantil EUX Business giver mulighed for at komme hurtigt ud i erhvervslivet og gøre karriere, men uddannelsen åbner samtidig muligheden for at fortsætte studierne på en videregående uddannelse. Vælger du læreplads efter de to år, har du hele uddannelsen efter fire år. Herefter er der mulighed for at læse på en videregående uddannelse.

Du skal primært vælge en Merkantil EUX Business, hvis du er ambitiøs og ønsker et arbejde inden for følgende områder:

 • Kontor
 • Finans
 • Butik (Detail)
 • Handel
 • Event

Når du har fået bevis for EUX 1. del, har du fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Du kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis du skifter uddannelse. Det betyder, at du kan skifte mellem de merkantile uddannelser, uden du skal optages på grundforløbet på den uddannelse som du skifter til.

 

Lærere på EUX Business

 • Lærere på EUX Business

  Navn

  Forkortelse

  Afdeling

  Fag

  Claus Bøckmann

  CLB

  EUX

  Samfundsfag, IT

  Astrid Olander

  ASOL

  EUX

  Spansk

  Anni Mørch

  ANMO

  EUX

  IT

  Jacob W. Nielsen

  JWN

  EUX

  Dansk, Erhvervsfag 1 og Tysk

   Marie Galting

   MAGA

   EUX

   Engelsk og Psykologi

  Kristine Nielsen Kirkensgaard

  KNK

  EUX

  Erhvervsfag 1, 2 og 3 og Virksomhedsøkonomi 

  Annette Hall Madsen

  AM

  EUX

  Dansk og Samfundsfag

  Mikkel Schjødt Kvist 

  MISK

  EUX Erhvervsfag, Virksomhedsøkonomi og Afsætning

  Carsten Sundebo

  CS

  EUX

  Matematik

  Niels Thingvad

  NET

  EUX

  Virksomhedsøkonomi, Organisation og Afsætning

  Thomas Nielsen

  TNI

  EUX

  Samfundsfag, Erhvervsjura, Virksomhedsøkonomi og Organisation

  Carsten Bruus Jensen

  CBJ

  EUX

  Idræt og Engelsk 

  Henrik B. Petersen HBP EUX Matematik
  Mai Louise Kühle Nielsen

  MANI

  EUX

  Erhvervsfag 1,2 og 3, Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi og Afsætning
  Kasper Worsøe KWO EUX Erhvervsfag og Samfundsfag 
  Troels Høst Schmidt TRHS EUX Dansk 
  Kitt Spangsbjerg Petersen KSP EUX Engelsk
  Mads Vester Hegelund MVH EUX Erhvervsjura
  Katarina Godtbert Elkjær KAEL EUX Erhvervsjura
         

   

Lærerfravær

Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de skemalagte timer. Det kan være, at du får mellemtimer eller bliver sat til at lave skriftlige opgaver. Hvis det er muligt, så sendes en sms besked. Så tilmeld dig sms service i Elevplan. Husk at opdatere mobilnummer i Elevplan, hvis du får nyt mobilnummer.

Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på.

Kursusdeltagelse o. lign.
Læreren skal indimellem på kursus. Den enkelte lærer aftaler med holdet, hvad I skal lave under fraværet.

Evaluering af undervisningen

Der foregår løbende mindre evalueringer af undervisningen i klassen, og det vil være muligt at diskutere, hvad der var godt eller mindre godt ved undervisningen, samt komme med forbedringsforslag. Men også din egen indsats og dine kammeraters indsats skal evalueres.

Der foretages en gang om året en stor spørgeskemaundersøgelse via computeren, hvor du skal besvare en masse spørgsmål, der blandt andet omhandler undervisning, tutoren, studievejledningen, det sociale klima samt din arbejdsindsats.

Undervisningsmaterialer

Lærebøger

Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og de skal derfor bindes ind, og du må ikke skrive i dem. Enkelte af lærebøgerne vil dog være engangsmaterialer, som du må beholde. Bøgerne vil ved skoleårets start blive udleveret fra Mediecentret.

Til bogudleveringen skal du medbringe dit sundhedskort, idet alle de bøger, du låner af skolen, registreres via sundhedskortet. For at undgå forvekslinger, skal du skrive dit navn i alle bøger. Ved skoleårets slutning vil du modtage en låneoversigt fra skolen, hvoraf det fremgår, hvilke bøger du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Vær opmærksom på følgende: Hvis fremsendte regninger ikke betales, sender skolen udestående til TOLD og SKAT til inddrivelse i evt. overskydende skat.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges elever ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2500,00.På EUX BUSINESS opkræves der et halvårligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet og screening udført af læsevejleder. Første opkrævning på kr. 300 kommer september/oktober og anden opkrævning på kr. 300 kommer januar/februar. 

Udmeldte elever skal betale materialegebyr til udgangen af det semester som eleven udmeldes på.

Office 365

En stor del af undervisningsmaterialerne vil ligge på Office 365, der er en platform alle elever og lærere har adgang til. Det er også muligt der at skrive noter, aflevere opgaver samt samarbejde om opgaver. 

Hvis du fx bliver syg og ikke kan møde i skole eller deltage i undervisningen, så er det dit ansvar at logge på Teams og indhente informationer om, hvad der er foregået i de lektioner, hvor du ikke har været til stede, men også at læse materiale og løse eventuelle opgaver. Du har adgang til chat med både underviser og medstuderende i Teams.

Computere

Som elev på handelsskolen vil du komme til at arbejde med it som en integreret del af undervisningen. Derfor skal du medbringe din egen bærbare computer. Husk at oplade den hjemmefra. Du må kun benytte computere til skolearbejde i undervisningstiden.    

Det er dit eget ansvar, at din computer er opdateret, så den kan bruges i forhold til skolearbejdet, fx at programmerne virker og at kamera og mikrofon virker. Kamera og mikrofon bruges bl.a. til den virtuelle undervisning. Hvis din computer går i stykker, er det dit ansvar at få adgang til en anden computer.

  

Krav til IT udstyr

For at få det optimale udbytte af it-tjenester, som udbydes af Køge Handelsskole, anbefaler skolen, at du har en computer der benytter Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 eller macOS High Sierra. Uanset valg af computeren anbefales 8GB RAM.

I forhold til hastighed på computeren anbefales det at anskaffe en enhed med SSD (Solid State Drive). Vær dog opmærksom på SSD er dyrere og har mindre kapacitet end en traditionel harddisk, men giver computeren en bedre ydeevne.

Gældende for alle enheder er, at der skal være understøttelse for netværksstandarden 802.11a. For at få det optimale udbytte af skolens trådløse netværk, så anbefales det, at enheden understøtter 802.11n og 802.11ac.

Eksamen - anbefalinger

Det anbefales at installere 2 browsere i rimelig ny version
Til Windows:   Internet Explorer og Chrome
Til MAC:         Safari og Chrome

Word og Excel eller lign. skrive- og regneprogrammer, der kan gemme filer i Word/Excel/pdf format

Opdateret Acrobat Reader, Flash, Media Player, VLC-player, Silverlight

Kontroller om computeren kan logge på skolens trådløse netværk (husk kode!)

Til matematik skal de med læreren aftalte hjælpeprogrammer været installeret

IT programmer

Hvis du skal have matematik, vil din lærer vil informere dig om, hvilke IT-programmer, der skal anvendes til faget. Du skal ikke investere i en lommeregner, men derimod er det nødvendigt, at du har en computer med hver dag – da du ikke vil kunne opnå de matematiske kompetencer i faget uden. Skolen har et begrænset antal computere til udlån på skolen.

Du får, under dit studie stillet den nyeste udgave af Microsoft Office gratis til rådighed. Office indeholder Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Access (Access findes ikke i MAC-udgaven af Office). Du installerer selv Office fra Microsofts Office365 portal og logger på med din skolemail og adgangskode.

Skolen stiller andre hjælpeprogrammer til rådighed så som ordbøger, CAS-værktøjer mm.

I/E-bøger

I nogle fag vil du ikke få udleveret bøger i fysisk bogform. I disse tilfælde vil du få udleveret en adgangskode til en i-bog på nettet. Denne adgangskode er gældende i dine år på Køge Handelsskole.

Ordbøger

Husk at du til de sproglig eksaminer har adgang til ordbogen.com via "Eksamensportalen".

Mediecenter

Biblioteket på Køges Handelsskole er en del af mediecenteret. På biblioteket møder du Helene Filskov Bjerre Jensen og Susanne Hauge.

Du kan låne faglitteratur, computere, spændingsbøger, blade, aviser og fodbolde. Mediecenteret ligger lige til højre for hovedindgangen.

Lån og aflevering:

Når du låner materiale i mediecenteret gælder følgende lånetider:

 • Skolebøger: 1 år
 • Andre bøger: 1 md.
 • Blade: 1 md
 • Computere: 1 dag

Du låner med dit sundhedskort. Desuden skal du, når du låner computere,
fodbold eller bordfodbolde aflevere ID-kort (Eks. Ungdomskort, kørekort, dankort).

Åbningstiderne:

 • Mandag og onsdag: kl. 8-15
 • Tirsdag og torsdag: kl. 8-16
 • Fredag: kl. 8-14
 • Frokostpause: kl. 12-12.30

Husk at aflevere dine bøger til tiden :-)

Snyd

Procedure for snyd

Hvad er snyd?
Der stilles mange krav til elever på ungdomsuddannelser. Det er muligvis en af grundene til, at snyd med skriftligt arbejde er blevet et voksende problem over den seneste årrække, overalt på uddannelsesinstitutionerne - også på de videregående. I det lys har Ministeriet for Børn & Undervisning (tidl. UVM nu MBU) valgt at lade alle elever og studerende ved hvert enkelt eksamen skrive under på, at de ikke snyder. Som uddannelsessted vil vi på Køge Handelsskole også bekæmpe problemet med snyd og plagiering - både i dagligdagen, til terminsprøver og til eksaminer.

Hvornår er der tale om snyd?
MBU definerer snyd og plagiering således: "Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden."

På Køge Handelsskole råder vi vores elever til at være omhyggelige ved opgaveskrivning: Vær fx meget præcis med at angive kilder i noter - det gælder både lån af tekster på trykte medier (fx bøger) og på digitale medier (fx internettet). Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer så som Google Translate.

Det er desuden vigtigt for os at understrege, at alt skriftligt arbejde er individuelt arbejde med mindre andet er aftalt. Derfor skal elever være forsigtige med at arbejde for tæt sammen, når det gælder skriftligt arbejde. Tekstpassager i opgaver med identisk ordlyd vil blive regnet for kopiering - og dermed blive tacklet som snyd. Det betyder også, at elever skal være forsigtige med at udlåne deres opgaver til andre af risiko for at blive kopieret. Det er ligeledes elevens eget ansvar at sørge for egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx i form af afskrift. I alle sager af den type vil både den egentlige ophavsmand og afskriveren begge blive mistænkt for snyd. Faglærere / team vurderer, om begge har gjort sig skyldige i snyd.

Tro- og love-erklæring
Ved skoleårets start på 1. år skal eleven underskrive en Tro og Love-erklæring, der opbevares i administrationen. I erklæringen bekræfter eleven, at alle fremtidige afleveringer er udfærdiget af eleven selv. Overholder eleven ikke erklæringen træder følgende i kraft:

 1. advarsel: skriftlig advarsel
 2. advarsel: skriftlig advarsel
 3. advarsel: udmeldelse fra Køge Handelsskole

Reglerne gælder for samtlige skriftlige opgaver, eleverne afleverer på skolen, dvs. løbende afleveringer i fagene, fagrettede eksamensprojekter, terminsprøver, EO og EOP.

Årsplan

 • Årsplan for skoleåret 2019-2020
  EUX 1 år    
       
  Uge Aktivitet Undervisning
       
  33 "1. skoledag 12/8 kl. 10 i 500-området. Udlevering af bøger, fra bogvogn i Mediateket 15/8. Tur til Kbh. / Tivoli " Eleverne møder 12/8 kl. 10 i 500-området, Velkomsttale, 4 introdage, torsdag er 1. års klasserne i Kbh. Fredag starter Erhvervsfag 1 (EF1)
  34 "19/8 - fotografering studiekort (EUX1A kl. 9.40, EUX1B kl. 10.00 og EUX1C kl. 10.20). Læsevejleder (Helge) på besøg EF1
  35 Introtur til Fakse 26. Alis klasse, 27. Kaspers og 28. Kristine (Mai er med alle dage) EF1
  36 "Elevfotografering den 3. og 4. september Sportsdag + introfest 6/9" Grundfag
  37   Grundfag
  38   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  39   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  40 SUS 2 dage, sideløbende m. uv. EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  41 9/10 Forældremøde for EUX 1. år og EUD. Fredagscafé (uv. stop til middag)  EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  42 Efterårsferie  
  43 25/10: Oplæg i EF ved Brancheforeningen for Danske Byggecentre EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  44   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  45   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  46   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  47 SUS 2 dage, sideløbende m. uv.                         21/11 Karrieredag EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  48   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  49 9/12: Valg af uddannelse EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  50   EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  51 Karakter offentliggøres for elever fredag den 20/12, kl. 20. Fredagscafé /Julecafé - Juleferie start den 20/12 EF2 sideløbende med grundfagsundervisning
  52 Juleferie  
  1 Juleferie  
  2 Skolestart 6/1  Terminsprøver i udvalgt(e) grundfag
  3 16/1 Åbent hus EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  4 Studiestart EUXG2 20/ 23.1 Jobdag" EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  5   EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  6 6/2 Fotografering af nye klasser EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  7 Fredagscafé 14/2 EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  8 "Vinterferie  
  9 Reeksamen EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  10 Reeksamen EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  11   EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  12 SUS 2 dage, sideløbende m. uv. Udlevering af valgsedler til valgfag på 2. år. EF3 sideløbende med grundfagsundervisning
  13 27/3 Malta holdet tager afsted Grundfag
  14 3/4 Påskecafé Grundfag
  15 Påskeferie  
  16 Påskeferie mandag 13/4. Malta holdet kommer hjem den 17/4 Grundfag
  17 Galla den 17/4 Grundfag + USF intro og valg af firma
  18   Grundfag + USF
  19 Bededagsferie fredag den 8/5 2020 Grundfag + USF
  20 Helge på besøg i klasserne som eksamenscoach Grundfag + USF
  21 Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 21/6 og 22/6 2020 Grundfag + USF
  22   Grundfag + USF
  23 Mandag 1.6 Pinseferie. 5/6 Grundlovsdag (elever fri) USF eksamen
  24   Grundfag 1, case & eksamen
  25   Grundfag 2, case & eksamen
  26    
       
  EUX 2 år    
       
  Uge Aktivitet Undervisning
       
  33 1. skoledag 12/8. kl. 8.20. Fredagscafé Grundfag
  34 19/8 Foto for nye elever på 2. år kl. 10.40 Grundfag
  35 30/8 Campus+ arrangement i forbindelse med Køge Festuge, De fire EUX2-klasser deltager Grundfag
  36 Fotografering 3. og 4. sept. 6/9 Sportsdag og Introfest Grundfag + læsevejleder
  37 13/9 Personalearrangement fra kl. 12 Grundfag
  38   Grundfag
  39   Grundfag
  40   Grundfag
  41 SUS 2 dage, sideløbende m. uv. Fredagscafé (uv. stop til middag) Grundfag
  42 Efterårsferie  
  43   Grundfag
  44   Grundfag
  45   Erhversområde 1 (undervisning plus selvstændigt arbejde, skemalægges med 8 lektioner pr. dag)
  46   Mandag og tirsdag fremlæggelser af EO1, herefter grundfag
  47 21/11 Karrieredag/KarriereTanken for EUX2 (Tutorer skemalægges) Grundfag
  48   Grundfag
  49 Frist for valg af fag til EOP - aflevering til tutor fredag d. 6/12 Grundfag
  50   Grundfag
  51 Fredagscafé/Julecafé. Sidste skoledag inden juleferie er fredag 20/12 Grundfag
  52 Juleferie  
  1 Juleferie til og med den 3/1  
  2 Skolestart efter juleferie 6/1 Grundfag
  3 16/1 Åbent hus Erhvervsområde 2 (undervisning plus selvstændigt arbejde, skemalægges med 8 lektioner pr. dag)
  4 23/1 Jobdag Grundfag
  5   Grundfag
  6 SUS 2 dage, sideløbende m. uv. Grundfag
  7 Fredagscafé Grundfag
  8 Vinterferie  
  9   Grundfag
  10   Grundfag, fredag påbegyndes Erhvervsområdeprojektet
  11   Grundfag, torsdag og fredag EOP
  12   Grundfag, torsdag og fredag EOP
  13   Erhversområdeprojekt med vejledning
  14 Fredagscafé Grundfag
  15 Påskeferie  
  16 13/4 2. Påskedag. Galla den 17/4  
  17   Grundfag
  18   Grundfag
  19   Grundfag
  20   Grundfag
  21 21/5 + 22/5 Kr. Himmelfartsferie Eksamensperiode
  22   Eksamensperiode
  23 1/6. 2. Pinsedag. 5/6 Grundlovsdag (elever fri) Eksamensperiode
  24   Eksamensperiode
  25   Eksamensperiode
  26 25. juni Translokation Eksamensperiode

Ferieplan

 

Ferieplan EUD & EUD Business elever

2019 - 2020

       
    Alle dage incl.
       
1. skoledag 12. august 2019  
Efterårsferie 14. oktober 2019 - 18. oktober 2019
Juleferie   23. december 2019 - 3. januar 2020
Vinterferie 17. februar 2020 - 21. februar 2020
Påskeferie 6. april 2020  - 13. april 2020
St. Bededag 8. maj 2020  
Krist Himmelfartsdag 21. maj 2020  
2. Pinsedag 1. juni 2020  
Translokation EUX 25. juni 2020  
       
Ferieplanen er med forbehold for ændringer  
Sidst opdateret 13.11.2018    
Ferieplan EUX & EUD Business elever 2020 - 2021
    Alle dage incl.
       
1. skoledag   10. august 2020  
Efterårsferie   12. oktober 2019 - 16. oktober 2020
Juleferie   21. december 2010 - 1. januar 2021
Vinterferie   22. februar 2021 - 26. februar 2021
Påskeferie   29. marts 2021  - 5. april 2021
St. Bededag   30. april 2021  
Krist Himmelfartsdag 13. maj 2021  
2. Pinsedag   24. maj 2021  
Translokation EUX / EUD 24. juni 2021  
       
Ferieplanen er med forbehold for ændringer  
Sidst opdateret 25.09.2019    

Ugeskema

Pause     09.50 – 10.05

Frokost  10.50 – 11.20

Pause     12.50 – 13.00

Pause     13.45 - 13.50

Herunder ser du et eksempel på et skema for EUX Business 1. år. 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. Lek.

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

2. Lek.

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

3. Lek

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

4. Lek.

(10.50-11.20)

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

5. Lek

Projekt

Engelsk 

Projekt

Afsætning

6. Lek.

Projekt

Engelsk

Projekt

Afsætning

7. Lek.

IT

Projekt

Dansk

Projekt

8. lek.

IT

Projekt

Dansk

Projekt

 

Herunder ser du et eksempel på et skema for EUX Business 2. år.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. Lek.

IT

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

2. Lek.

IT

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

3. Lek

IT

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

4. Lek.

(10.50-11.20)

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

5. Lek

Finans

Dansk

IT 

IT

Mellemtime

6. Lek.

Finans

Dansk

IT

IT

Afsætning

7. Lek.

Erhvervsret

Dansk

IT

Afsætning

Engelsk

8. Lek.

Erhvervsret

Dansk

IT

Afsætning

Engelsk

9. Lek.

 

 

 

 

 

Aktiviteter i tutorgruppen

 • Aktiviteter i tutorgruppen

  Du vil i løbet af året støde på nogle aktiviteter, hvor du deltager som del af din klasse og sammen med klassens tutor eller sammen med en faglærer. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

  • Ekskursioner til fx Folketinget eller World Press Photo udstilling
  • Socialt arrangement på årgangen, f.eks. teambuilding og pizza
  • Studietur
  • Erhvervspraktik på Malta
 • Ekskursioner

  Hver klasse har nogle arrangementer "ude af huset", der har relation til undervisning. Det kan være tutor og klassen tager af sted alene, men det kan også være hele årgangen, der tager af sted på ekskursion. Ekskursioner kunne fx være til Folketinget eller World Press Photo udstilling.

 • Socialt samvær

  På EUX Business prioriterer vi, at der er plads til socialt samvær, da det er godt for dialogen, triveslen og fællesskabet på afdelingen. Socialt samvær kunne fx være i form af en fredags café eller en dag med teambuildingsøvelser.

 • Studietur

  På EUX Business 2. år arrangerer lærerne en studietur, hvor alle elever på kan komme til at opleve en fremmed storby og den kultur, der findes i et andet land. Turen er et rigtig godt fundament for den gode trivsel på skolen. I 2020 går turen til New York.  

 • Malta

  Du har mulighed for at komme 3 uger i erhvervspraktik på Malta. Vi samarbejder med firmaer på Malta, hvor du skal arbejde fx i en butik eller på et kontor. Du kan selv være med til at bestemme, hvilken slags butik, du gerne vil være i. Du skal bo i studenterlejlighed sammen med dine kammerater, hvor der er mulighed for at lave mad og vaske tøj.

  Udover at du skal arbejde i butik på Malta, vil der være undervisning i engelsk. Fritiden kan du bruge til at tjekke den skønne ø sammen med dine kammerater.

  Der vil være en lærer med den første uge, og derefter vil du kunne få hjælp hos vores samarbejdspartner dernede.

  Så hvis du har lyst til at rejse og komme ud og opleve verden, er dette et super tilbud. Det kræver en ansøgning, da der er færre pladser end antallet af elever på årgangen. Dine lærere vil informere dig om, hvornår ansøgningsfristen er for at ansøge om at komme i erhvervspraktik på Malta.  

  Turen er støttet at EU, så din egenbetaling for denne tur er meget beskeden.

   

 • Fællesaktiviteter

  Der er også fællesaktiviteter for alle elever. I forbindelse med disse aktiviteter vil du få lejlighed til at lære alle de andre elever at kende. I løbet af året er der planlagt følgende fællesaktiviteter:

  Sportsdag
  Sportsdagen er for alle elever på afdelingen, og den foregår i og omkring Køgehallen. Du møder omklædt i Køge hallen, hvor der er fælles opvarmning. Herefter starter de egentlige, men ofte lidt utraditionelle sportskonkurrencer.

  Hvert skoleår arrangeres der løbende foredrag, koncerter, underholdning, sidste skoledag mv., der ofte vil være relateret til aktuelle samfundsmæssige forhold.

  I de seneste skoleår har eleverne bl.a. kunnet opleve følgende foredragsholdere på fælles- arrangementerne:

  Oplæg ved kunstner Nadia Plesner

  I forbindelse med at Nadia Plesner udstillede i Køge Kunstforening arrangerede vi et oplæg for to klasser på skolen. Her fortalte Nadia Plesner levende og engageret om sin lange kamp for rettet til kunstnerisk ytringsfrihed samt om tankerne bag hendes samfunds- og kulturkritiske kunst. Nadia Plesner har i årevis været udsat for retssager og censur pga. anklager om misbrug af brandet Louis Vuitton i værkerne Simple Living og Darfurnica. Nadia Plesner er en åben og varm person, og hendes historie giver mulighed for indlevelse og sætter masser af tanker i gang, dels om retten til at ytre sig, men også om global ulighed og uretfærdighed.

  Efter oplægget besøgte klasserne udstillingen i Køge Kunstforening.

  Nadia Plesners evnede at holde elevernes opmærksomhed fanget gennem to timer, og hendes oplæg kan varmt anbefales.

  The Crazy Christmas Cabaret

  Vores elever på EUX var i december i Tivoli for at se The Crazy Christmas Cabaret.

  Stykket varede 2,5 time og foregik på engelsk. Det var fyldt med typisk engelsk humor og sang, og det sproglige niveau var perfekt til vores elever. Stykket involverede undervejs eleverne og opfordrede dem til at komme med bestemte tilråb på udvalgte steder. 

  Dette års Christmas Cabaret var meget engagerende og fyldt med energi, hvilket smittede af på vores elever, der var meget begejstrede for stykket. De fik hørt ægte talt engelsk i hele den tid, stykket varede. Det var virkelig en succes.

  Besøg i FN-bygningen i New York

  EUX 2. år var i starten af april på studietur til New York. Turen indeholdt en række aktiviteter, som på hver på deres måde skulle udvikle eleverne i både deres faglige og almene dannelse. Gennem et besøg ved FN fik eleverne indblik i organisationens virke i den globale verden. Besøget var med en engelsktalende guide, der viste rundt i FN-bygningen, herunder de kendte forsamlingssale, og gav eleverne en spændende oplevelse. Det er helt sikkert et besøg som i fremtiden vil indgå i vores studietur, hvis det er muligt.

   

 • Introfest

  Introperioden sluttes af med en introfest. Her kåres blandt andet sportsdagens vinder, og derefter er der fest til et godt diskotek. Absolut en af årets helt sikre succes’er.

 • Translokation

  Translokationen er skolens officielle farvel til eleverne med en tak for nogle forhåbentligt gode og udbytterige skoleår. Der overrækkes afgangsbeviser, og uddannelseschefen holder tale. Elever, der i årets løb har ydet en særlig indsats, får overrakt legater. 

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler

Det acceptereres IKKE, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

Du må IKKE møde op og deltage i undervisning, studieture, sportsdage og sociale arrangementer påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler. Har vi mistanke om, at du er påvirket, bliver du hjemsendt.

Til fester og fredagscaféer på skolen gælder reglerne om rusmidler og euforiserende stoffer også. Hvis du vurderes for alkoholpåvirket til at deltage i disse arrangementer, bliver du hjemsendt og din fortsatte deltagelse til disse arrangementer tages op til revision. 

Er du i besiddelse af rusmidler eller euforiserende stoffer vil du blive hjemsendt med fravær i op til 3 skoledage. Vurderer vi, at du er påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer, hjemsendes du med fravær i op til 5 dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Ved gentagne overtrædelse af besiddelse og påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, udmeldes du fra skolen.

Bliver du taget med rusmidler eller euforiserende stoffer med henblik på videresalg, bliver du straks udmeldt fra skolen og tillige politianmeldt.

Er du under 18 år, vil dine forældre blive kontaktet og blive informeret om årsagen.

Køge Handelsskole er en central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for samtlige institutioner i Campus Køge.

Vejledning gennem uddannelsen

 • Tutorordning

  Hver elev får ved skoleårets start tildelt en tutor. Tutoren følger elevens trivsel og tager sig af eventuelle problemer. Tutoren fungerer endvidere som bindeled mellem skolens ledelse og vejledningen samt elevens øvrige lærere. Yderligere udarbejder elev og tutor i fællesskab individuelle uddannelsesplaner. De første dage på skolen er du sammen med din tutor. Når grundfagsundervisningen går i gang, så kan du kontakte din tutor på skolen eller via e-mail. Flere gange i løbet af hvert skoleår kommer du til SUS-samtale hos din tutor. SUS står for Studerendes Udviklings Samtale. Her snakker I om din uddannelse og din trivsel.

 • Orienteringsmøde

  På EUX Business afholdes der på 1. år et orienteringsmøde (forældremøde) i løbet af efteråret, hvor elever også er velkomne. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke om elevkonsultationer, som du kender det fra Folkeskolen. Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement.

 • Studievejledning

  Der er fem studievejledere tilknyttet elever til Merkantil: Lone Steimle, Sanne Snejbjerg, Merete Nødgaard, Pia Rosbæk og Sus Løndal

  Vejlederne varetager både kollektiv og individuel vejledning.

  Vejledningen omfatter:

  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Adgangskrav til hovedforløb
  • Dispensationer og merit
  • Forhold omkring fravær og sygdom
  • Problemer i relation til undervisningen
  • Muligheder for hjælp ved handikap, ordblindhed o. lign.
  • Hjælp til løsning af personlige problemer
  • Samtale og godkendelse/afslag vedr. SU-dispensation for udeboende SU iflg. punkt 5
  • M.m.

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt, dvs. det er dine spørgsmål og/eller eventuelle problemer, vejlederen koncentrerer sig om. Vejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til vejlederne, de har nemlig tavshedspligt. Det, du fortæller til vejlederen, forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at vejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom.

  Vejledernes træffetider kan ses på opslag og på skolens hjemmeside. Her kan du også se, hvilken vejleder du er knyttet til. I øvrigt kan vejlederne træffes efter aftale. Hvis du vil på skolens hjemmeside for at se vejledernes åbningstider, så tryk Ctrl og klik på her.

  Vejledningen er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen.

 • Praktikpladskonsulenterne

  Vores Praktikpladskonsulent - Michala Ryholm Duvier er bindeled mellem Køge Handelsskoles elever og virksomheder, som ønsker at ansætte elever. På Praktikkontoret kan du få svar på spørgsmål om: 

  • Ledige praktikpladser
  • Uddannelser
  • Skoleperioder
  • Uddannelsesaftaler
  • Elevløn
  • Praktikpladssøgning

  Stillingsopslag med ledige praktikpladser hænges på opslagstavlen ved praktikkontoret og kan også ses på Facebooksiden ”Min elevplads”.

  I april/maj måned udleveres der fra Praktikkontoret et skema til alle elever på 2. årgang, hvorpå du kan anføre, om du søger praktikplads, eller om du har andre planer.

  Du er meget velkommen til at komme ind på Praktikkontoret - aftale kan også træffes via mail til Michala Ryholm Duvier.

  Praktikkontoret er beliggende på Afdelingen.

  Praktikpladskonsulenten, Michala Ryholm Duvier - E-mail: mdu@khs.dk - Tlf: 22649482

 • Elevfravær
  • Der er mødepligt til undervisningen
  • Alt fravær registreres og tæller med i fraværsopgørelsen.
  • Fraværet opgøres procentuelt. Den fastsatte grænse for tilladt fravær er 12 % set på årsplan. Disse 12 % skal dække ALT lige fra almindelig sygdom til forsinkede tog og busser m.v.
  • Alle elevers fravær kontrolleres hver uge og følges omhyggeligt af såvel skolens ledelse, din tutor og din studievejleder.
  • 1. advarsel: Hvis dit fravær overskrider de 12 %, sendes 1. advarsel med krav om, at du skal komme til samtale med din tutor. Tutor underretter vejledning om, at du ér mødt til denne samtale. UU vil få besked, hvis 2. advarsel bliver nødvendig.
  • 2. advarsel: Hvis du ikke bringer dit fravær ned under 12 %, eller møder helt stabilt de følgende 14 dage, sendes 2. advarsel. Du skal inden en uge møde til samtale i vejledningen. Her skal du underskrive en fraværskontrakt, hvor du skriver under på at møde stabilt til undervisningen og udvise studieegnet adfærd. Denne kontrakt løber i tre uger, hvorefter den revurderes af lærerne i samråd med vejlederne og om nødvendigt inddrages skolens ledelse (ved udmeldelse).
  • Hvis du er under 18 år, og hjemmeboende, sendes breve med 1. og 2. advarsel til dine forældre.
  • Hver uge følges der op på, at du overholder kontrakten.
  • Når kontrakten udløber, skal du komme i vejledningen til opfølgning.
  • Nedbringes fraværet fortsat ikke, kan du miste din SU og/eller blive meldt ud.

  Det er din pligt skriftligt at fortælle vejledningen om særlige forhold f.eks. en kronisk sygdom, der kan betyde, at du ikke kan overholde fraværsgrænsen. I så fald tages der individuelle hensyn og der laves en særlig fraværskontrakt. Eventuelle udgifter i forbindelse med dokumentation er dine egne.

  Det er meget vigtigt, at du allerede ved skoleårets start taler med din studievejleder om særlige forhold. Selvom du har talt med tutor og studievejleder om særlige forhold, vil du stadig modtage de officielle fraværsbreve (1. + 2. advarsel) og komme på en særlig fraværskontrakt.

 • Skriftligt fravær

  Du har pligt til at aflevere alle de skriftlige opgaver, du bliver stillet af dine lærere. Dine faglærere registrerer dine afleveringer, og ved manglende afleveringer bliver din tutor orienteret. Der gøres status over dit skriftlige fravær 3 gange årligt; i forbindelse med efterårsferien, juleferien og ved påske.

  Du advares af din tutor om eventuelt skriftligt fravær, og tutor giver dig en frist for aflevering af de manglende opgaver. Overholder du ikke fristen, vil det kunne føre til, at du bliver meldt ud.

 • Udmeldelse

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens vejledning.

Elevfaciliteter

 • Administrationskontor

  Afdelingens administrationskontor er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen. Det er primært Susanne Hald og Gülsümeyra Tecer, der varetager opgaver vedrørende afdelingen.

  Administrationen er nok det sted på Køge Handelsskole, hvor der samles flest informationer om de enkelte elever. Det er nemlig her, at alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevares og behandles.

  På administrationskontoret kan du desuden få informationer om lærerfravær og eventuelle aflysninger m.v. Hvis du ændrer adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt give information herom til administrationen. Det er meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt. 

  Kontoret har åbent for elever på følgende tidspunkter:

  Mandag 8.00-15
  Tirsdag 8.00-10
  Onsdag  8.00-15
  Torsdag 8.00-10
  Fredag  8.00.14

  Frokosten holdes mellem 12.15 og 13.30, hvor der er lukkes ½ time.

  I receptionen kan du efterlyse mistede genstande. Skolen har ingen egentlig glemmekasse, men alle fundne genstande indleveres i receptionen.

 • Ledelse på afdelingen

  EUX og EUD Business ledes af uddannelseschef, Hans Severinsen og uddannelsesleder, Stina Grube. De har hver især kontor ved indgangen til EUD Business – tæt på lærerkøkkenet. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller andet, du ikke mener din tutor, dine lærere, din studievejler eller administrationen kan svare på eller hjælpe dig med.

   

   

 • Caféen

  I caféen kan du hver dag få gratis havregrød, så du kan få en god start på dagen. Derudover kan du i caféen købe ”dagens ret”, skolebrød, smørrebrød, frikadeller, kartoffelsalat, pastasalat, frugt, toast, salatbar, mejeriprodukter m.m. Skolens café lever op til Kantinediplomet, og det vil sige en sund cafe. Derfor kan du heller ikke købe f.eks. slik, chips og cigaretter.

  Da du og andre helt sikkert bedst kan lide at spise i pæne og rene omgivelser, skal du rydde op efter dig og sætte stolen på plads, når du forlader caféen! 

  Caféen har åbent:  

  Mandag til torsdag 08.00 - 13.00 og 13.30 -14.00

  Fredag 08.00 – 12.30

 • Forsikring

  Forsikringer skal du selv sørge for, idet skolen ikke har tegnet forsikring for dig. Bliver dine ting stjålet, må din egen indboforsikring dække tyveriet efter de betingelser, der er gældende. Indboforsikringens ansvarsdel vil betale, hvis du bliver ansvarlig for en skade på en anden person eller en andens ting. Hvis du kommer til skade i skoletiden, er det din egen ulykkesforsikring, der eventuelt skal udbetale erstatning. Er du over 18 år, skal du have din egen police; ellers kan du være omfattet af din families ulykkesforsikring.

  Det er vigtigt, at du passer på dig selv og dine værdier.

 • Rygning

  Vi er på Køge Handelsskole glade for rygeloven, da det understøtter vores ønske om, at skolen står for sundhed. Derfor vil der i samarbejde med Køge kommune blive tilbudt rygestopkurser for både elever og medarbejdere.

  Hvis du ryger på skolens område vil det medføre:

  1. Skriftlig advarsel
  2. Hjemsendelse 2 dage med fravær
  3. Samtale med uddannelseschefen/uddannelsesrektor om konsekvenser for elevens fremtidige skolegang på KHS. Derudover tilbydes eleven en samtale med skolens rygestopkonsulent.

  Har du behov for at ryge, så skal det foregå på cykelstien langs Uddannelsesvej eller ved søen bag skolen. Dette gælder også, hvis du ryger E-cigaretter.

 • Kopimaskiner/printere

  Elevkopimaskinerne er placeret rundt omkring på skolen. Du kan benytte dem alle. Du skal bruge dit studiekort for at kunne anvende kopimaskinen/printeren.

  Du må kun benytte kopimaskinerne til kopiering af materiale i forbindelse med undervisning, f.eks. artikler eller projekter. Hvis kopimaskinerne misbruges, kan det i grove tilfælde medføre bortvisning. 

   

   

   

 • Telefon

  Skal du ringe privat, skal du bruge din egen mobil. 

Oprydning

For at skabe god trivsel for alle på afdelingen og for at lokalerne fremstår pæne, skal du selv sørge for at holde orden i lokalerne. Når lokalerne forlades, skal alt affald være i de opstillede affaldsspande. Tomme flasker, tallerkener, glas m.v. sættes på de rulleborde, der er placeret i storrummene eller i caféen. Stolene skal være hængt op under bordene. Du har som elev ansvar for, at der er ryddet op.

 

Rengøring

Servicepersonalet gør kun rent. Har dit hold forladt lokalet uden at have ryddet op, bliver lokalet derfor ikke gjort rent, før det er ryddet op. I de tilfælde, hvor lokalet forlades i et ubeskriveligt rod, bliver lokalet låst af, og dit hold må selv stå for rengøringen.

Elevråd

Som du måske kender det fra folkeskolen, så har vi også på Køge Handelsskole et Elevråd. Elevrådet består af elev repræsentanter fra de forskellige klasser, som arbejder med forskellige studiemiljø aktiviteter. Det kan være elevtrivselsundersøgelser, fredags café, fester, skoleturneringer i fodbold, golf, ture, mm.. Vi mødes ca. 8 gange om året.

Transport og adresser på Køge Handelsskole

Bus

Der går bus til og fra Køge Handelsskole. For at se bustiderne for linje 245 og 101A - klik her. Du finder også her tiderne for både regionaltog og S-tog.

Bil

Der er en parkeringsordning på Køge Handelsskoles parkeringsområde. Ordningen er sat i værk af fællesskabet mellem SOSU-skolen, EUC Sjælland og Ejerforeningen Lyngvej 19, som består af EASJs Rektorat og Køge Handelsskole.

Alle parkeringsområder bliver opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Dernæst udstedes parkeringstilladelser til biler og for at få tilladelse til at parkere, så skal din bils registreringsnummer meldes ind i systemet. Du har kun mulighed for at søge om parkeringstilladelse for en bil. Låner du forskellige biler – fx mors og fars - så kan du kun få tilladelse til en af bilerne. Du kan dog hente dagstilladelse i receptionen til den bil, som ikke er indmeldt i systemet. Et klistermærke, som sættes i bilens forrude oplyser om, hvor den må parkere og hvor længe. Du får som elev tildelt tilladelse for et år ad gangen.

Der vil dagligt blive ført kontrol med parkeringspladserne. Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på kr. 650. Holder du på handicapparkeringen uden tilladelse, er afgiften kr. 1300.

Der færdes mange mennesker på skolens område – også på parkeringspladsen. Så derfor: Tag hensyn og kør ordentligt!

Cykel og knallert

Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne. Cykler og knallerter må ikke sættes op ad bygningerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående.

Adresser på Køge Handelsskole

Som elev på EUD og EUX Business er følgende adresser relevante for dig:


Køge Handelsskole, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles Reception, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles EUX & EUD Business, Uddannelsesvej 20
Køge Handelsskoles Administration, Uddannelsesvej 20

Ungdomskort

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du søge om at få et Ungdomskort. Du kan læse mere om kortet og søge på ungdomskort.dk. Klik her for at komme til hjemmesiden. Du skal bruge NEMID for at logge på og søge. Hvis du ikke har en Nemid, kan du bestille den på nemid.dk eller hente den hos borgerservice.

Økonomi

SU

Du kan søge stipendium og/eller studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.

Du er berettiget til støtte fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og du kan søge en måned før du kan få SU første gang. Du skal bruge en nemid for at søge. Den kan du bestille på nemid.dk eller hente på borgerservice. Når du skal søge, logger du ind på su.dk med din nemid og udfylder ansøgningen elektronisk. Det beløb du bliver tildelt pr. måned, afhænger af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Alle er dog berettiget til et minimumsbeløb uanset forældreindkomstens størrelse.

Du skal være opmærksom på, at selvom du er udeboende, dvs. er flyttet hjemmefra, vil du kun få støtte som hjemmeboende, indtil du er fyldt 20 år. Du har dog mulighed for at søge dispensation fra denne regel, således at dit støttebeløb forhøjes. Dispensation søges ved henvendelse til Elevadministrationen, der oplyser dig om de nærmere regler for dispensation.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du udfylde et ekstra skema, som skal afleveres i Elevadministrationen

Skolen kan stoppe udbetalingen af din SU, hvis du ikke er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du deltage i undervisning og prøver, aflevere opgaver m.v. i løbet af uddannelsen.

Befordringsgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om kilometerpenge. Henvend dig i Elevadministrationen for nærmere information.

Prøver og eksamen

 • Krav om aflevering af opgaver på EUX Busi...

  For at kunne få adgang til eksamen, skal du forinden sørge for følgende:

  • En engelsk opgave, hvor du skriver om et selvvalgt emne. Opgaven indgår i caseopgaven til eksamen.
  • Du vælger to af dine danskopgaver ud, der skal indgå i caseopgaven til eksamen.
  • En samfundsfagsopgave (hvor tre områder fra faget indgår), der skal indgå ved caseeksamen.
  • En større skriftlig it opgave, der kan indgå ved caseeksamen.
 • Krav om aflevering af opgaver på EUX Busi...

  Virksomhedsøkonomi B: Du skal op mod eksamen udarbejde et projekt, som danner grundlag for eksamen i faget.

  Afsætning B: Du skal udarbejde en skriftlig opgave, som der skal samtales om under den mundtlige eksamen.

  Samfundsfag B: Du skal i løbet af året udarbejde to projekter samt arbejde med synopser

  Dansk A: Du skal i løbet af året aflevere 6 opgaver

  Informatik B: Eleven skal i løbet af året dokumentere sin faglige udvikling i en netbaseret logbog. Og skal op mod eksamen udarbejde et brancherelevant projekt som udgør grundlaget for prøven.

  Erhvervsområde 1: En erhvervsområdeopgave.

  Erhvervsområde 2: En erhvervsområdeopgave.

 • Karakterer

  En karakter er udtryk for din kunnen i forhold til undervisningens mål i faget på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. Du får karakterer to gange i løbet af skoleåret, nemlig i januar og maj. Den sidste er en standpunktskarakter og er samtidig din årskarakter. Denne karakter overføres til dit eksamensbevis for de fag, hvor du ikke kommer til eksamen.  

  Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala efter de af undervisnings- og forskningsministeriets fastsatte regler:

  12                  for den fremragende præstation

  10                  for den fortrinlige præstation

    7                  for den gode præstation

    4                  for den jævne præstation

  02                  for den tilstrækkelige præstation

  00                  for den utilstrækkelige præstation

   -3                  for den ringe præstation

   

  Der kan endvidere benyttes karakteren bestået / ikke bestået

 • Eksamen i grundfag

  Grundforløb 1 og 2 for EUX

  Prøve i grundfag og grundforløbsprøve.

  EUX GF1 og GF2: Grundforløbet afsluttes med prøver i to grundfag samt en grundforløbsprøve i uddannelsesspecifikke fag (USF). Der trækkes lod blandt elevernes grundfag.

  Prøven i grundfag er en caseeksamen på baggrund af en casevirksomhed og casehistorie. Prøven består af en casearbejdsdag for eleven, hvor opgaverne udleveres. Dagen efter casearbejdsdagen, går eleven til den individuelle, mundtlige prøve.

  Ved eksaminationen afgør censor, hvilken opgaver der skal eksamineres i. Censor kan efter aftale med eksaminator stille spørgsmål. Censor afgør mængden af tid til hver opgave.

  Eksaminator leder eksaminationen, som er en samtale mellem elev og eksaminator. Eksaminator afdækker elevens faglige bredde og dybde gennem uddybende eksamination.

  Eksaminator og censor drøfter præstationen. Begge kan give feedback til eleven efter præstationen, som bedømmes med en karakter efter 7-trins skalaen. De faglige mål fremgår af det enkelte grundfags fagbeskrivelse.

  Alle eksaminationer varer 30 min. inklusiv votering.

  Eleven kan tilmeldes prøven, hvis eleven har gennemført undervisningsforløbet og afleveret de krævede opgaver og projekter i de enkelte fag.

  En eksaminand kan deltage i samme prøve to gange. I særlige forhold kan institutionen give lov til yderligere en prøvegang.

 • Merit

  Hvis du ønsker merit for et fag, så skal du tage kontakt til vejledningen lige før studiestart eller lige efter studiestart. 

  Du skal medbringe en kopi af dit eksamensbevis, hvor det fremgår, at du har været til eksamen i det fag, du ønsker merit for.

 • EO og EOP

  Du skal undervejs på EUX forløbet arbejde med Erhvervsområde 1 og Erhvervsområde 2 og afslutte med et Erhvervsområdeprojekt. I det merkantile erhvervsområde indgår humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil med de merkantile fag. I det merkantile erhvervsområde arbejder eleverne med virkelighedsnære problemstillinger, der bidrager til deres almene dannelse og erhvervsfaglige viden og som overskrider de enkelte fag. Eleverne undersøger og behandler virkelighedsnære problemstillinger indenfor deres erhvervsuddannelse ved hjælp af de indgående fag og faglige metoder med tilknytning til praksis. Efter afslutningen af erhvervsområdeforløbene skal du udarbejde et skriftligt erhvervsområdeprojekt. 

 • Eksamenbeviser/Merkantil - skolevejledning

  Efter GF1 og GF2 (1. år)får du et Grundforløbsbevis. Efter Studiekompetenceåret (2. år) på EUX får du et bevis for din Erhvervsfaglige studentereksamen.

 • Afsluttende prøver på 2. år

  Erhvervsfaglig studentereksamen

  For at få en fuld EUX, skal du have 6 eksamenskarakter, samt en Erhvervsområdeprojekt (EOP)-karakter, altså i alt 7 eksamenskarakterer.

  Der trækkes lod mellem grundfagene = 6 eksamener.

  Hvis du har fået tildelt merit eller har fået godskrevet et fag, som udtrækkes til prøve, betragtes prøven som aflagt. Der skal ikke udtrækkes et nyt fag til prøve som erstatning.

  Beståelseskrav til Erhvervsfaglig studentereksamen

  Grundfagene og Erhvervsområdeprojektet skal være gennemført med et samlet gennemsnit på 2,0 eller derover.

  Karakterne på eux indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet

  1. Fag på A-niveau tildeles vægten 2.
  2. Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5
  3. Fag på C-niveau tildeles vægten 1
  4. Erhvervsområdeprojekt (EOP) tildeles vægten 2

   

   

 • Karakterskala

  Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen:

   

  12 Den fremragende præstation
  10 Den fortrinlige præstation
  7 Den gode præstation
  4 Den jævne præstation
  02 Den tilstrækkelige præstation
  00 Den utilstrækkelige præstation
  -3 Den ringe præstation   

         

 • Mødetidspunkt

  Du skal altid sørge for at komme i god tid inden eksamen starter. Kommer du først efter at eksamen er begyndt, skal du altid henvende dig på administrationskontoret. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, skal du omgående meddele dette til skolen. Senest den følgende dag skal skolen have en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Bliver du syg under eksamen, skal du henvende dig på administrationskontoret. 

 • Sygdom

  Kan du ikke gennemføre eksamen på grund af sygdom, får du mulighed for at komme til sygeeksamen på et senere tidspunkt, sandsynligvis i september måned. Du vil i god tid inden sygeeksamen afholdes, modtage besked fra skolen angående mødetidspunkt og sted.

 • Eksamensfravær

  Hvis du bliver syg- skal du omgående ringe til elev administrationen inden kl. 8.20 på tlf. 91346698 / 9134 6696

  Har du ikke afmeldt dig i rette tid, bliver eksamen betragtet som påbegyndt med hensyn til eksamensforsøg. Du har brugt et eksamensforsøg, når eksamen er påbegyndt. Du kan kun deltage i samme eksamen to gange.

  Ved dokumenteret sygdom har du ret til en ny prøve. Den nye prøve afholdes hurtigst muligt og senest, når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Du skal dokumentere, og betale, for lægeattest eller andet, der dokumenteret sygdom på tidspunktet for prøven.

  Reeksamen

  Hvis du af andre årsager end sygdom udebliver fra en prøve eller kommer for sent, afgør skolen om du kan tilbydes en reeksamination. En reeksamination afvikles efter samme regler som en sygeeksamen.

   

 • Omprøver for EUX 1. år

  Eksaminander, der har opnået lavere karakter end 02 (7-trinsskalaen), har krav på at komme til omprøve.

  Det samlede antal prøver/omprøver pr. fag kan dog ikke overstige 2 prøver (1 ordinær prøve plus 1 omprøve), med mindre der foreligger en helt speciel situation, hvor skolen kan tillade en 3. prøve.

  Eksaminanderne modtager brev om tilbud om omprøve med tilhørende tilmeldingsblanket, som skal returneres til eksamensadministrationen, såfremt man ønsker at gøre brug af tilbuddet.

  Eksaminanderne orienteres tillige om eventuelle konsekvenser ved ikke at gøre brug af tilbuddet.

  Ved omprøver skal skolen udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen eller prøve for den pågældende eksaminand.

Ordensregler for afdelingen

Det er vigtigt, at der er et godt studiemiljø på skolen. Skolen skal være et sted, man kan lide at være, og hvor man har lyst til at komme for at lære.

Derfor skal følgende regler overholdes:

Vi ønsker et godt miljø på afdelingen, derfor skal der være orden i undervisningslokalerne, i grupperum, på gange, i fællesrum og i caféen.

Vi ønsker rene omgivelser på afdelingen, så det er ikke tilladt at spise i de skemalagte timer.

På skolen skal der være et trygt miljø. Derfor er skolen er kun for skolens egne elever og ansatte.

Alle skal omgås hinanden med respekt og tolerance. Mobning og råbende, truende, forstyrrende, aggressiv, voldelig eller racistisk adfærd kan ikke accepteres.

Du skal være studieaktiv, og derfor er der mødepligt til undervisningen. Der føres protokol ved begyndelsen af hver lektion. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l..

Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område, og du må ikke møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler.Ved særlige lejligheder - f.eks. fester og fredagscafé - kan der dispenseres fra alkoholforbuddet.

Elektronisk udstyr som fx bærbare computere og mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale med læreren.

Undervisningen skal respekteres. Toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.

Respektér undervisningen og dine omgivelser: Ret dig efter lærerens anvisninger. Forstyr ikke undervisningen. Toiletbesøg etc. foregår i frikvarteret. Al spisning foregår i caféen. Ingen spisning på 1. sal. Brugt service stilles på rullebordene. Affald smides i skraldespandene.

Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til den fastsatte dato.

Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT.

Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang.

Rygning må ikke finde sted på skolens grund. Hvis en studerende ryger på skolens område vil det medføre: 

 1. Skriftlig advarsel
 2. Hjemsendelse 2 dage med fravær
 3. Samtale med uddannelseschefen/uddannelsesrektor om konsekvenser for elevens fremtidige skolegang på KHS. Derudover tilbydes eleven en samtale med skolens rygestopkonsulent.

Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for deltagelse fremgår af kontrakten.

Færdselsloven gælder på skolens parkeringsplads. Udvis hensyn over for andre på parkeringspladsen. Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i ordensreglerne for afdelingen.

Konsekvenser:
Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan det føre til advarsel og bortvisning fra skolen. Særlig grov tilsidesættelse af skolens ordensregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Eksempelvis truende og aggressiv adfærd. Ved grov uagtsom adfærd, hæfter du for den økonomiske konsekvens handlingen medfører.

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler:

Det acceptereres IKKE, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

Du må IKKE møde op og deltage i undervisning, studieture, sportsdage og sociale arrangementer påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler. Har vi mistanke om, at du er påvirket, bliver du hjemsendt.

Til fester og fredagscaféer på skolen gælder reglerne om rusmidler og euforiserende stoffer også. Hvis du vurderes for alkoholpåvirket til at deltage i disse arrangementer, bliver du hjemsendt og din fortsatte deltagelse til disse arrangementer tages op til revision.

Er du i besiddelse af rusmidler eller euforiserende stoffer vil du blive hjemsendt med fravær i op til 3 skoledage. Vurderer vi, at du er påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer, hjemsendes du med fravær i op til 5 dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Ved gentagne overtrædelse af besiddelse og påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, udmeldes du fra skolen.

Bliver du taget med rusmidler eller euforiserende stoffer med henblik på videresalg, bliver du straks udmeldt fra skolen og tillige politianmeldt.

Er du under 18 år, vil dine forældre blive kontaktet og blive informeret om årsagen.

Køge Handelsskole er en central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for samtlige institutioner i Campus Køge.

Bedømmelsesplan

Download bedømmelsesplan for EUX Business her

Studietur

Der arrangeres løbende studieture for elever på EUD & EUX Business. Antallet af studieture variere. Det er lærerteamet i samarbejde med ledelsen, der beslutter, hvilke destinationer, der anvendes som rejsemål på de enkelte uddannelser. Alle studieture har et fagligt indhold og er et led i den daglige undervisning.

Rammer for gennemførelsen af studieture

 • Studieturen skal have et socialt og fagligt indhold
 • Som udgangspunkt er det obligatorisk at deltage på studieture
 • Elever, der grundet særlige omstændigheder, ikke deltager på studieturen skal følge undervisningen i en anden klasse, skaffe en erhvervspraktik eller løse en tilsvarende opgave hjemme
 • Det er obligatorisk selv at tegne en rejseforsikring. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring

 

Tilmelding til studieture

For at deltage på studieture, skal du indbetale alle opkrævede rater og aflevere underskrevet tilmeldingsbrev, samt underskrevet erklæring om studieture. Hvis du ikke overholder indbetalingen af løbende rater og afleverer underskrevet tilmelding og erklæring om studieture, vil du ikke kunne deltage på studieturen, men hæfter stadig for evt. indbetalt beløb til rejsebureauet.

Alle, der deltager i studieturen, skal underskrive en erklæring om, at de vil opføre sig ordentligt på turen og overholde adfærdsreglerne. Er der en elev, der bryder aftalen, sendes vedkommende hjem på eget ansvar og for egen regning. Hvis du er under 18 år, er det dine forældre, der skal underskrive erklæringen.

Den enkelte elev har pligt til at informere rejselærerne om sygdomme med mere, der kan have indflydelse på rejsens gennemførelse. Det er rejselærerne i samråd med ledelsen, der afgør, om det er forsvarligt, at eleven deltager på studieturen.

Det er obligatorisk at sørge for at have en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring.

Indbetaling af studieture vil blive opkrævet via Safeticket.

Bemærk at en indbetaling til en studietur er bindende, når rejsen er betalt til rejsebureauet. Hvis du, grundet særlige omstændigheder, ikke ønsker at deltage på studieturen, skal dette meddeles til rejselærerne før indbetaling af rejsen til rejsebureauet. Efter indbetaling til rejsebureauet hæfter du for din andel af rejsens pris.

Alle indkrævede penge går til eleverne – skolen udreder udgifter til læreres deltagelse.

Det er ikke muligt at planlægge individuelle rejser gennem skolen. I ekstraordinære tilfælde er det muligt at forlænge dit ophold i forbindelse med en studietur, men du hæfter stadig for den fulde pris for studieturen med skolen. I tilfælde af ønsket om en individuel rejse skal ledelsen informeres. Du er selv ansvarlig for særskilt at bestille og betale fly og ophold i forbindelse med en forlængelse, og du er selv ansvarlig under din individuelle del af rejsen.

 

Afmelding fra studietur

Hvis du herefter bliver forhindret i at deltage på turen grundet sygdom, er det din egen afbestillingsforsikring, der skal dække rejsens pris. Du skal huske at informere dine rejselærere om din udeblivelse inden klassens afrejse.

Såfremt du ikke kan deltage på en studietur grundet udmeldelse fra skolen, omgænger eller anden årsag, vil du hæfte for det fulde beløb, du har indbetalt. Vi vil gerne undersøge, om der er mulighed for at sælge rejsen til en anden elev.

 Merbetaling

Alle beløb angivet i studietursmaterialet og på hjemmesiden mm. er med forbehold på at de angivende beløb kan ændre sig grundet eksempelvis kursændring, prisen på olie, prisen på rejsemålet, skatter- og afgiftsændringer mm.

 Afregning af rejsekonto efter studietur

Rejsekontoen opgøres efter studieturen og udbetales/opkræves efter gældende regler:

 • Hvis det overskydende beløb udgør min. 100 kr. pr. elev, vil hele

          det overskydende beløb blive udbetalt til eleverne.

 • Hvis det overskydende beløb udgør max. 99 kr. pr. elev, kan det

          overskydende beløb anvendes til sociale arrangementer.

 • Hvis der er restancer for den afholdte studietur, vil beløbet blive opkrævet efterfølgende.

 

Tilbagebetaling for studieture ved udmeldelse eller ved afmeldelse

Eleven hæfter for det fulde indbetalte beløb og kan således ikke få tilbagebetalt penge. Undtaget er dog, hvis det lykkes at få solgt rejsen til en anden elev. I så fald vil det indbetalte beløb fratrukket eventuelle omkostninger for navneskifte m.v. vil blive indsat på elevens bankkonto.

Særlige regler for omgængere

Hvis en elev er omgænger, vil der blive lavet en status på rejsekontoen. En eventuel difference kan overføres til en ny rejsekonto eller blive opkrævet hos eleven.