Realkompetencevurdering
ONLINE / TELEFONISK

Hvis du er 25 år eller ældre og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du have en realkompetencevurdering. Dette kan ske på følgende måder:

 • Du kan kontakte Køge Handelsskoles RKV-vejleder
 • Du kan tilmelde dig på optagelse.dk. Du vil blive optaget i uddannelsen, og din kompetenceafklaring vil foregå som det første i uddannelsen
 • En realkompetencevurdering kan dog også gennemføres efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse og finder da sted forud for optagelsen til uddannelsen. I det tilfælde skal du tilmelde dig på efteruddannelse.dk
 • Dit jobcenter kan bestille en realkompetencevurdering til dig
 • Hvis du påbegynder din uddannelse i virksomheden, udgør din uddannelsesaftale tilmeldingen til uddannelsen. I dette tilfælde foregår kompetenceafklaringen i starten af dit praktikophold

Du vil få en vurdering af dine praktiske og teoretiske kompetencer målt op mod målene for den uddannelse, du ønsker. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Køge Handelsskoles RKV-vejleder guider dig og udarbejder din personlige uddannelsesplan. Hvis du har en uddannelsesaftale, medvirker din arbejdsgiver i tilrettelæggelsen af din uddannelse.

Der er tre spor i en realkompetencevurdering:

EUV 1
Du har mere en 2 års relevant erhvervserfaring og får merit for grundforløb og hovedforløb. Du skal gennemføre og bestå dine skoleophold, skrive fagprøve og bestå eksamen. Dette forløb kan gennemføres som et Uddannelsesløft.
Hvis du ønsker en Kontoruddannelse, skal du være opmærksom på, at du skal have en studentereksamen eller gennemføre en EUX for at kunne gennemføre uddannelsen som EUV 1.

EUV 2
Du har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller en studentereksamen, der giver afkortning af dit hovedforløb.

EUV 3
Du har ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse, og skal gennemføre et fuldt grund- og hovedforløb.

Dit EUV-spor vil blive vurderet til en RKV samtale og afhænger af dine tidligere uddannelser og erhvervserfaring.

Optagelse og adgang
Udover du skal være fyldt 25 år for at gå i gang med en EUV Business skal du som hovedregel:

 • Have afsluttet folkeskolen eller opnået tilsvarende niveau
 • Have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik samt have opnået karakteren 02 i gennemsnit

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed eller kan du dokumentere to års relevant erhvervserfaring, så bortfalder karakterkravet. Læs mere

Du kan læse mere om vores EUV Business-uddannelse her

Næste studiestart: Vi tilbyder løbende RKV-samtaler og i den forbindelse kan vi også vejlede dig i forhold til til relevant uddannelse samt studiestart.

RKV vejleder

Andre studieretninger på Andre grundforløb

EUS

EUD student er et kort og målrettet forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse

Mesterlære

Tag hele din uddannelse på praktikarbejdspladsen

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

NÆSTE START ER d. 8. august 2022 PÅ GRUNDFORLØB 1 og 2.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart!

For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik.

Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Ansøg om optagelse på EUD

Kontakt & Information

Studiecentret kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Studiecentrets åbningstider er: 

 • mandag kl. 8 - 15
 • tirsdag kl. 8 - 10
 • onsdag kl. 8 - 15
 • torsdag kl. 8-10
 • fredag kl. 8 - 14

Susanne Hald

Uddannelsessekretær EUD/EUX/EUS/EUV (optagelse)

E-mail: sha@khs.dk

Tlf: 91346698

Kvalitet