Realkompetencevurdering

EUV er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, som tager udgangspunkt i dig – i kraft af en realkompetencevurdering, hvor du sammen med en rkv-vejleder klarlægger dine formelle og uformelle kompetencer. Hvis det vurderes, at du har opnået det faglige stof på anden vis, vil du få meritter med dig – og din erhvervsuddannelse bliver afkortet. I din ansøgning til EUV skal du vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring, så er vi nemlig kommet godt i gang. På den måde kan vi få klarlagt, hvordan dit uddannelsesforløb skal sammensættes.

Du kan enten være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

Der findes tre veje ind i en EUV:

 • Har du mere end to års relevant erhvervserfaring, så får du merit for grundforløbet på euv. Du starter derfor direkte på hovedforløbet.
 • Har du op til to års relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet op til 18 uger (1/2 år).
 • Har du ingen relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet som udgangspunkt 20 uger.

Hvad koster det:

 • Er du inden for målgruppen, det vil sige dit højeste uddannelsesniveau er faglært - er en RKV gratis.
 • Har du en videregående uddannelse koster en RKV 857,50 kr.

Optagelse og adgang
Udover du skal være fyldt 25 år for at gå i gang med en EUV Business skal du som hovedregel:

 • Have afsluttet folkeskolen eller opnået tilsvarende niveau
 • Have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik samt have opnået karakteren 02 i gennemsnit

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed eller kan du dokumentere to års relevant erhvervserfaring, så bortfalder karakterkravet. Læs mere

Du kan læse mere om vores EUV Business-uddannelse her

Næste studiestart: Vi tilbyder løbende RKV-samtaler og i den forbindelse kan vi også vejlede dig i forhold til til relevant uddannelse samt studiestart.

RKV vejleder

Andre studieretninger på Andre grundforløb

EUD Student

EUD student er et kort og målrettet forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse

Mesterlære

Tag hele din uddannelse på praktikarbejdspladsen

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart! For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik. Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Ansøg om optagelse på EUD

Kontakt & Information

Elevadministrationen kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Elevadministrationens åbningstider er: 

 • mandag kl. 8 - 15
 • tirsdag kl. 8 - 10
 • onsdag kl. 8 - 15
 • torsdag kl. 8-10
 • fredag kl. 8 - 14

Susanne Hald

Uddannelsessekretær EUD/EUX/EUS/EUV (optagelse)

E-mail: sha@khs.dk

Tlf: 91346698