Realkompetencevurdering

EUV er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, som tager udgangspunkt i dig – i kraft af en realkompetencevurdering, hvor du sammen med en voksenvejleder klarlægger dine formelle og uformelle kompetencer. Hvis det vurderes, at du har opnået det faglige stof på anden vis, vil du få meritter med dig – og din erhvervsuddannelse bliver afkortet. I din ansøgning til EUV skal du vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring, så er vi nemlig kommet godt i gang. På den måde kan vi få klarlagt, hvordan dit uddannelsesforløb skal sammensættes.

Du kan enten være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

Der findes tre veje ind i en EUV:

 • Har du mere end to års relevant erhvervserfaring, så får du merit for grundforløbet på euv. Du starter derfor direkte på hovedforløbet.
 • Har du op til to års relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet op til 18 uger (1/2 år).
 • Har du ingen relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet som udgangspunkt 20 uger.

Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen


Procedure for håndtering af kvoter på KHS

 

Kvote - hvorfor det?

Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde, ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 5 kvotepladser pr. kalenderår.

Vigtigt

Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikere at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en praktikplads, så kommer du selvfølgelig ind.

Procedure for tildeling af disse pladser til elever, der ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”

Hvis du går på grundforløb 1 på enten EUD eller EUX og vil fortsætte på grundforløb 2 på eventkoordinatoruddannelsen:

 • I forbindelse med valg uddannelsesretning på GF2, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent, hvor du skal til en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig 10 ugers grundforløb for studenter:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig 5 ugers grundforløb på HHX studenter:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Ved brug af www.optagelse.dk – elevadministrationens håndtering i praksis

Skolens administration er opmærksom på, at de elever, som tilmelder sig eventkoordinatoruddannelsen direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX ikke kan optages uden en forudgående vurderingssamtale med skolens praktikpladskonsulent, OG et efterfølgende ja fra denne.

Samtaler via studievejledning

Hvis en elev går på grundforløb 1, eller hvis en elev i øvrigt påtænker at påbegynde eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 på et 20 ugers, 10 ugers eller et 5 uges forløb, så skal studievejlederne henvise til skolens praktikpladskonsulent. Dette gælder tillige for elever, der kommer fra andre skoler. Undtaget er dog elever, der allerede har indgået en uddannelsesaftale inden for uddannelsen. Studievejlederne kan således ikke anbefale direkte optagelse på grundforløb 2 til denne uddannelsesretning.

Væsentlige kriterier for at opnå godkendt kvoteplads

 Vurderingssamtalen foregår ud fra et lille spørgeskema med en række standardspørgsmål. I samtalen vurderes der på, om den branche inden for eventområdet er en stor eller lille branche, og hvor meget den fylder i vort lokalområde. Der vurderes ligeledes på om ansøger har kontakt til branchen og kender til de vilkår, der hersker dér. Endelig vurderes der på, hvor realistisk den enkelte ansøgers egne personlige og faglige kompetencer, skønnes at passe til den jobprofil inden for eventkoordinatoruddannelsen, som ansøger ønsker sig. Vurderingssamtalen ender ud i et konkret ja eller nej til en kvoteplads. Praktikpladskonsulent eller studievejledere kan hjælpe med råd og vejledning om andre beslægtede merkantile uddannelsesmuligheder på grundforløb.

Kontaktoplysning på praktikpladskonsulenten

Michala Duvier: Mail: mdu@khs.dk, mobil: 2264 9482

Klageadgang

Hvis du ikke er tilfreds med svaret på en ansøgning om adgang til en af skolens kvotepladser, og du samtidig mener at have argumenter for at du alligevel skal komme i betragtning, så skal du klage til afdelingens ledelse på følgende mailadresse: hs@khs.dk 

Optagelse og adgang
Udover du skal være fyldt 25 år for at gå i gang med en EUV Business skal du som hovedregel:

 • Have afsluttet folkeskolen eller opnået tilsvarende niveau
 • Have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik samt have opnået karakteren 02 i gennemsnit

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed eller kan du dokumentere to års relevant erhvervserfaring, så bortfalder karakterkravet. Læs mere

Du kan læse mere om vores EUV Business-uddannelse her

Næste studiestart: Kontakt os

Andre studieretninger på Andre grundforløb

EUD Student

EUD student er et kort og målrettet forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse

Mesterlære

Tag hele din uddannelse på praktikarbejdspladsen

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart! For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik. Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Ansøg om optagelse på EUD

Kontakt & Information

Elevadministrationen kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Elevadministrationens åbningstider er: 

 • mandag kl. 8 - 15
 • tirsdag kl. 8 - 10
 • onsdag kl. 8 - 15
 • torsdag kl. 8-10
 • fredag kl. 8 - 14

Gül Tecer

Uddannelsessekretær EUD/EUX/Stærk fra Start (eksamen)

E-mail: gute@khs.dk

Tlf: 91346696

Susanne Hald

Uddannelsessekretær EUD/EUX/EUS/EUV (optagelse)

E-mail: sha@khs.dk

Tlf: 91346698