EUD Student

EUD student er et kort og målrettet forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse og som måske hellere vil hurtigt ud i erhvervslivet, frem for at læse videre. Har du taget HHX tager forløbet fem uger, mens det tager 10 uger for dig med en STX, HF eller HTX i bagagen.


Læs mere om de to EUD Student forløb og tilmeld dig her:

EUD Student - HHX

EUD Student - STX, HTX eller HF

 

Med en EUD Student behøver du altså ikke begynde forfra, men du kan bruge din nuværende eksamen til at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvor du på få uger opnår kompetencer, der gør, at du efterfølgende kan søge praktikplads inden for

 • Detail (butikker, supermarkeder, stormagasiner)
 • Kontor (stat, kommune, region eller i private virksomheder)
 • Handel (handel (salg), indkøb og logistik)
 • Event (eventkoordinator)

 

Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen

Procedure for håndtering af kvoter på KHS

 

Kvote - hvorfor det?

Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde, ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 5 kvotepladser pr. kalenderår.

Vigtigt

Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikere at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en praktikplads, så kommer du selvfølgelig ind.

Procedure for tildeling af disse pladser til elever, der ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”

Hvis du går på grundforløb 1 på enten EUD eller EUX og vil fortsætte på grundforløb 2 på eventkoordinatoruddannelsen:

 • I forbindelse med valg uddannelsesretning på GF2, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent, hvor du skal til en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig 10 ugers grundforløb for studenter:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig 5 ugers grundforløb på HHX studenter:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Ved brug af www.optagelse.dk – elevadministrationens håndtering i praksis

Skolens administration er opmærksom på, at de elever, som tilmelder sig eventkoordinatoruddannelsen direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX ikke kan optages uden en forudgående vurderingssamtale med skolens praktikpladskonsulent, OG et efterfølgende ja fra denne.

Samtaler via studievejledning

Hvis en elev går på grundforløb 1, eller hvis en elev i øvrigt påtænker at påbegynde eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 på et 20 ugers, 10 ugers eller et 5 uges forløb, så skal studievejlederne henvise til skolens praktikpladskonsulent. Dette gælder tillige for elever, der kommer fra andre skoler. Undtaget er dog elever, der allerede har indgået en uddannelsesaftale inden for uddannelsen. Studievejlederne kan således ikke anbefale direkte optagelse på grundforløb 2 til denne uddannelsesretning.

Væsentlige kriterier for at opnå godkendt kvoteplads

 Vurderingssamtalen foregår ud fra et lille spørgeskema med en række standardspørgsmål. I samtalen vurderes der på, om den branche inden for eventområdet er en stor eller lille branche, og hvor meget den fylder i vort lokalområde. Der vurderes ligeledes på om ansøger har kontakt til branchen og kender til de vilkår, der hersker dér. Endelig vurderes der på, hvor realistisk den enkelte ansøgers egne personlige og faglige kompetencer, skønnes at passe til den jobprofil inden for eventkoordinatoruddannelsen, som ansøger ønsker sig. Vurderingssamtalen ender ud i et konkret ja eller nej til en kvoteplads. Praktikpladskonsulent eller studievejledere kan hjælpe med råd og vejledning om andre beslægtede merkantile uddannelsesmuligheder på grundforløb.

Kontaktoplysning på praktikpladskonsulenten

Michala Duvier: Mail: mdu@khs.dk, mobil: 2264 9482

Klageadgang

Hvis du ikke er tilfreds med svaret på en ansøgning om adgang til en af skolens kvotepladser, og du samtidig mener at have argumenter for at du alligevel skal komme i betragtning, så skal du klage til afdelingens ledelse på følgende mailadresse: hs@khs.dk 

Økonomi under uddannelsen
EUD student er en ungdomsuddannelse. Derfor kan du søge SU i de uger forløbet varer. I praktikperioden får du løn.

Du kan læse mere om reglerne samt ansøge om SU og/eller transporttilskud på www.su.dk. 

 

Andre studieretninger på Andre grundforløb

Realkompetencevurdering

Erhvervsuddannelser for voksne

Mesterlære

Tag hele din uddannelse på praktikarbejdspladsen

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart! For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik. Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Ansøg om optagelse på EUD

Kontakt & Information

Elevadministrationen kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Elevadministrationens åbningstider er: 

 • mandag kl. 8 - 15
 • tirsdag kl. 8 - 10
 • onsdag kl. 8 - 15
 • torsdag kl. 8-10
 • fredag kl. 8 - 14

Gül Tecer

Uddannelsessekretær EUD/EUX/Stærk fra Start (eksamen)

E-mail: gute@khs.dk

Tlf: 91346696

Susanne Hald

Uddannelsessekretær EUD/EUX/EUS/EUV (optagelse)

E-mail: sha@khs.dk

Tlf: 91346698