EUD Student

EUD student er et kort og målrettet forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse og som måske hellere vil hurtigt ud i erhvervslivet, frem for at læse videre. Har du taget HHX tager forløbet fem uger, mens det tager 10 uger for dig med en STX, HF eller HTX i bagagen.


Læs mere om de to EUD Student forløb og tilmeld dig her:

EUD Student - HHX

EUD Student - STX, HTX eller HF

 

Med en EUD Student behøver du altså ikke begynde forfra, men du kan bruge din nuværende eksamen til at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvor du på få uger opnår kompetencer, der gør, at du efterfølgende kan søge praktikplads inden for

  • Detail (butikker, supermarkeder, stormagasiner)
  • Kontor (stat, kommune, region eller i private virksomheder)
  • Handel (handel (salg), indkøb og logistik
  • Finans (forsikring og bank
  • Event (eventkoordinator)

 

Økonomi under uddannelsen
EUD student er en ungdomsuddannelse. Derfor kan du søge SU i de uger forløbet varer. I praktikperioden får du løn.

Du kan læse mere om reglerne samt ansøge om SU og/eller transporttilskud på www.su.dk. 

 

Andre studieretninger på Andre grundforløb

EUV Business

Erhvervsuddannelser for voksne

Mesterlære

Tag hele din uddannelse på praktikarbejdspladsen

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart! For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik. Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Kontakt & Information

Elevadministrationen kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Vi er:

Grethe Søgaard Madsen: HHX, SU og transport for EUD/EUX/HHX, optagelse HHX - tlf. 56670437

Susanne Hald: EUD/EUX/EUS/EUV, eksamen og optagelse EUX og EUS/EUV - tlf. 56670462

Susan Dauke: Uddannelsessekretær (HHX) - tlf. 56670461

Mette Ringsager: eksamen HHX, SRP og DIO, valgfag HHX - tlf. 56670472

Studieadministrationens vejledende åbningstider er: 

  • mandag-torsdag kl. 8 - 15
  • fredag kl. 8 - 14