COVID-19

På Køge Handelsskole passer vi på hinanden. Vi tager situationen omkring pandemien alvorligt. Her er på siden vil du kunne finde opdateringer i forbindelse med COVID-19 - siden opdateres løbende.

24. september 2020
Direktionen og Coronaberedskabet har på råd af Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag eftermiddag besluttet, at hele 1. årgang på Køge Handelsgymnasium øjeblikkeligt hjemsendes til virtuel undervisning med virkning fra i morgen, fredag den 25. september, kl. 8.20 og til og med torsdag i uge 40. De berørte elever og forældre modtager direkte besked - brevet kan læses i sin fulde ordlyd her

23. september 2020
Køge Handelsskole har d.d. hjemsendt GF0220, GF0320 og GF0420 samt 10 elever fra andre klasser på HHX p.g.a. væsentlig smittespredning i nær omgangskreds til flere af eleverne. Eleverne har i hjemsendelsesperioden virtuel undervisning ud fra det almindelige skema. Matematik screening udsættes til mandag den 28/9 for de 3 klasser samt de øvrige hjemsendte 1. års elever.

17. september 2020
Køge Handelskole har d.d. hjemsendt kontorelever fra praktikcentret grundet en positiv Covid-19 test på en elev. Praktikcentrets elever vil i hjemsendelsesperioden varetage almindelige arbejdsopgaver via teams. De berørte elever, som alle er over 18 år,  er informeret om ovenstående, ligesom personale tilknyttet praktikcentret er informeret og hjemsendt

15. september 2020
Information til elever og forældre vedr. tilbud om virtuel tilstedeværelse ifm. covid-19

12. august 2020
Skolen har endvidere d.d. hjemsendt klassen HHX 2B grundet en positiv Covid-19 test på en elev. Kassen er startet med normal undervisning igen den 14/8-2020. Dog undtaget den elev, der er testet positiv samt en elev der forsat mangler svar på sin test.  De to elever modtager fortsat hjemmeundervisning. Klassen har den hjemsendte periode modtaget hjemmeundervisning.
De berørte forældre, elever, skolens øvrige elever og personale er informeret omkring ovenstående.

6. august 2020
Køge Handelsskole har d.d. hjemsendt HHX-klassen GF 10, grundet en positiv Covid-19 test på en elev. Klassen er startet med normal undervisning igen den 10/8-2020. Dog undtaget den elev, der er testet positiv. Denne elev modtager fortsat hjemmeundervisning. Klassen har i den hjemsendte periode modtaget hjemmeundervisning.
De berørte forældre, elever, skolens øvrige elever og personale er informeret omkring ovenstående.

6. august 2020
Følg de 10 bud og deltag i det fælles ansvar i at undgå covid-19 


4. august 2020
Velkommen til nyt skoleår - under covid-19 - om retningslinjer i det nye skoleår

Juni 2020
Sommerferie og covid-19 - om forholdregler som får betydning for det kommende skoleår

maj 2020
Genåbning af visse dele af ungdomsuddannelserne - retningslinjer frem mod eksamen og afslutning

23. marts 2020
Nedlukningen fortsættes - vi følger myndighedernes udmeldinger

18. marts 2020
KHS under nedlukning - vores virtuelle dagligdag

11. marts 2020
Vi følger statsministerens anvisning om at lukke fysisk ned for skolen i to uger - vi ses til undervisning virtuelt i morgen