BOOK OS TIL AT UNDERVISE DINE ELEVER

Samarbejde og spændende workshops for elever i 6. – 10. klasse

Book undervisere fra vores tre ungdomsuddannelser,

EUX Business, EUD Business og Køge Handelsgymnasium HHX til kortere undervisningsforløb for grundskoler.

Udover at give eleverne i grundskolen kendskab til ungdomsuddannelsernes fagrækker, giver workshops også andre fordele for jer som grundskole:

  • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med anderledes læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde
  • Mulighed for at få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der arbejdes med på de merkantile ungdomsuddannelser
  • Grundskoleeleverne vil opdage, hvordan uddannelse flytter deres kompetencer – uddannelse får en god betydning
  • Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere på ungdomsuddannelserne giver mulighed for at hjælpe hinanden i andre sammenhænge
  • Få en anderledes oplevelse - et frisk pust fra en anden verden

Workshops
Workshops tager udgangspunkt i grundskoleelevers og læreres behov og de emner, som de beskæftiger sig med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbene sig fra de traditionelle brobygningsforløb.

Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem lærerne fra grundskolen og vores ungdomsuddannelser.

Varighed
Alle forløb kan tilpasses fra to lektioner til en dags varighed.

Økonomi
Vi afholder alle udgifter til vores egne undervisere.

 

Workshopsmuligheder

Sprog og kultur

Who are they? How do they live? Do they look like us? Do we share the same culture? Is it really true that they used to have colonies all over the globe? What is Commonwealth? What kind of Great Britain will we see once they have left the EU? Great Britain is our neighbor, but how well do we actually know them? From Viking enemies to close trading partners in Europe.

Get to know your own culture better by comparing it to another culture: Great Britain.

Due to shared historical memories we eg have the same humour, taste in beer, love for food and much more. But there are also differences: Great Britain used to be an Empire, we certainly didn't. Find out how the history of your country is shaping your culture. Can be conducted in English, German, French, Spanish or Chinese.

Matematik og økonomi

Vi tilbyder at give dine elever en lærerig og spændende dag, hvor de skal arbejde med matematik og økonomi ved hjælp af programmerne Excel og GeoGebra.

Mere konkret vil eleverne blive præsenteret for enkle økonomiske sammenhænge og blive mere fortrolige med funktionsbegrebet.

Materialet, som eleverne skal arbejde med, er delvist udarbejdet særligt til dette tilbud og delvist baseret på gamle eksamensopgaver fra folkeskolens afgangsprøve i matematik for 9. og 10. klasse.

Seancen er planlagt til cirka to gange to timer (tilpasses naturligvis skolens pauser) og er primært rettet mod elever i 9. klasse eller foråret i 8. klasse.

Sociale medier og digital dannelse

Vi lever i en verden, hvor der konstant er bud efter os som forbrugere. Vi kan ikke anvende sociale medier eller gå på internettet uden at virksomhederne følger os.

I dette forløb får eleverne en indsigt i, at det ikke er uden risiko at være med på de sociale medier og på internettet eller blot tale sammen med en mobiltelefon i hånden. Eleverne skal være aktive og tage del i flere forskellige opgaver lige fra digitale vaner til hvordan de i en fiktiv virksomhed hurtigt kan komme frem til de nye forbrugere.

Innovation

Eleverne kommer til at arbejde som iværksættere med innovation fra ide til produkt. Eleverne lærer, hvordan de kan arbejde kreativt med at generere ideer, og hvordan de kan omsætte ideer til virkelighed.

Efter eleverne har skabt en kampagne eller fundet på et produkt, skal de ved hjælp af forskellige modeller inden for markedsføring og virksomhedsøkonomi lave en forretningsplan for at se, om deres ideer og produkt kan realiseres i den virkelige verden.

Processen fører eleverne gennem faserne fra ide til realisering med forskellige værktøjer, inden de lander ved målet med et konkret løsningsforslag.

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Dine elever står overfor at skulle præsentere og præstere et utal af gange de kommende år.

Så hvorfor ikke give dem nogle værktøjer som de kan bruge med det samme og fremover. Igennem øvelser og små cases vil eleverne komme igennem begreber som kropssprog, tension, stemmetræning, vindercirklen og ikke mindst forløbet fra de opbygger en præsentation til den leveres hos den ønskede lytter.

Markedsføring og reklame

Der kommer konstant nye måder at markedsføre og brande sig på. I dette forløb kommer eleverne til at arbejde med et konkret produkt, som de skal markedsføre til den rigtige målgruppe igennem markedsføringskampagner.

Forløbet er udformet som et spil med konkurrenceelementer og opgaver i praksis, der gør forløbet levende og åbner elevernes øjne for de mange mulighed inden for
markedsføring og branding.

Samfundsfag

Et nærværende forløb hvor fokus er på politik og økonomi. Vi vil dykke ned i emner som vælgersammensætning, uddannelse, løn, ledighed, befolkningssammensætning og pendling - alt sammen med udgangspunkt i, hvordan det ser ud i jeres lokalområde.

Temadagens mål er at give eleverne et større kenskab til deres lokalområde på en anderledes måde. Vi gør dette ved at arbejde med forskellige eksempler, der tager udgangspunkt i Excel, og hvor eleverne skal arbejde med statistik og fremstilling af diagrammer.

Arbejdsformen har vi tænkt som en veksling mellem tavleundervisning og opgaveløsning i mindre grupper, hvor vi og elevernes egne lærere går rundt og hjælper.

Kontakt os – så finder vi ud af det

Innovation, Markedsføring og reklame, Sociale medier og digital dannelse og Præsentationsteknik med gennemslagskraft
Niels Thingvad
Underviser og koordinator
Tel 5667 0400

Sprog, Matematik og Samfundsfag
Anders Kaarsholm
Underviser og koordinator
Tel 5667 0400

Andet
Stina Grube
Udviklingschef
Tel 5667 0400