SOF

Hvad er SOF?
SOF står for Supplerende overbygningsforløb og svarer til suppleringsfagene til de gymnasiale suppleringskurser som kaldes for GSK. SOF er beregnet til alle, der har papir på en HF eller en afsluttet EUX 1. del, som gennem forskellige SOF-forløb kan opnå de fag og de niveauer, der skal til for at søge ind på en videregående uddannelse på fx universitet.

Du sammensætter selv dit overbygningsforløb sammen med vores studievejleder. Valg af fag og niveau på overbygningen afhænger af, den videregående uddannelse, du vil søge ind på. Vær dog opmærksom på, at vi måske ikke udbyder alle de fag, du skal bruge. Kontakt studiesekretær Mette Ringsager eller læs mere om dine muligheder herunder.

Hvad der skal til for at nå dit drømmestudie?
SOF er et individuelt tilrettelagt forløb, der normalt består af to fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau. SOF bruges til at komme i hus med de fag og niveauer, der skal til for at kunne søge optagelse på en specifik videregående uddannelse. Vi udsteder et bevis for overbygning, når du har gennemført og bestået fagene. Undervisningen foregår som almindelig holdundervisning – og den strækker sig typisk over tre til seks måneder.

Hvem kan søge SOF?
Alle, som har en adgangsgivende eksamen i form af HF eller EUX 1. del, kan supplere via SOF. Betingelsen er blot, at faget eller niveauet er krævet på den uddannelse, der søges optagelse på. Overbygningsforløbet er SU-berettiget og kræver ingen deltagerbetaling, hvis du påbegynder det senest to år efter, du har afsluttet HF eller EUX 1. del. Du skal gennemføre overbygningsforløbet inden for et halvt år. SOF kan ikke bruges til at løfte karakter i et allerede afsluttet fag.

Yderligere information
For yderligere information om SOF, kontakt: