Klar til Fremtiden

Køge Handelsskole er med i et stort samarbejde med Jobcenter Køge, Center for Dansk og Integration og ZBC om at ruste kommunens nye borgere til jobsøgning og til at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Sammen gør vi borgerne ”Klar til Fremtiden” – og det er ligeledes navnet på tilbuddet.

Borgere følger alle ugens dage et skema, som er sammensat af praktik, danskundervisning, brancheundervisning og undervisning i jobsøgning, almindelige IT-færdigheder samt almen kendskab til Danmark. Al undervisning foregår på CAMPUS Køge.

Fokus på det praktiske
Formålet med indsatsen er at gøre primært flygtninge og familiesammenførte klar til en fremtid på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende i overensstemmelse med Integrationsloven.
Det sker gennem forskellige tiltag, som de forskellige partnere varetager i overensstemmelse med deres kerneopgaver og kompetencer. Vores rolle i samarbejdet er at vejlede og undervise deltagerne i specifikke erhvervsbrancher, samt IT på hverdagsniveau og ruste borgerne gennem undervisning i personlig udvikling.

To dage om ugen er kommunens nye borgere enten i praktik i en relevant virksomhed eller også får de et grundlæggende kendskab til det danske samfund, kultur, hverdags-IT og demokrati og undervisning i personlig udvikling. Samtidig får de brancherettet sprogundervisning med fokus på dansk udtale i forhold til jobsamtaler og det sociale sprog på arbejdspladsen. Deltagerne lærer også at skrive et CV, udarbejde en jobansøgning og lærer om hvordan man går til en jobsamtale.
Resten af ugen er delt i ordinær danskundervisning og indføring i forskellige brancher. Her får borgerne indsigt i de fagsprog, der bruges fx i en butik eller inden for sundhed og service. Ud over fagsproget får de også udviklet konkrete kompetencer og den særlige viden, som er nødvendig for at arbejde i den pågældende branche, samt de bliver fortrolige med branchens centrale redskaber, fx et kasseapparat eller en speciel redskaber i hjemmeplejen mv.

Særlig indsats for kvinder
Vi varetager desuden undervisning af en gruppe kvinder, som er placeret af jobcenter i en særlig indsats. Vi leverer specielt tilrettelagt undervisning i personlig udvikling, selvindsigt og målsætning, således at også kvinderne på sigt bliver i stand til at varetage praktik med henblik på job.

Vejledning og sagsbehandling på stedet
En afdeling af Jobcenter Køge med sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter er placeret på campus og derfor ydes det meste arbejde omkring borgerne på samme adresse. Center for dansk og integration er ligeledes placeret på adressen.

Vores vejledere kan derfor hele tiden være i tæt dialog med de andre aktører omkring borgerne, hvilket højner det generelle serviceniveau og er bedre for borgerne.

Samarbejdspartnere
Center for Integration og Dansk og beskrivelse af Klar til Fremtiden

Jobcenter Køge

Campus Køge