Klar til Fremtiden

Køge Handelsskole er med i et stort samarbejde med Center for Dansk og Integration, Jobcenter Køge og EUC Sjælland om at ruste kommunens nye borgere til jobsøgning og til at indgå på arbejdsmarkedet. Sammen gør vi nye borgere ”Klar til Fremtiden” – og det er ligeledes navnet på indsatsen.

De nye borgere følger alle ugens dage et skema, som er sammensat af praktik, danskundervisning, jobsøgning og brancheundervisning. Al undervisning foregår på Campus Køge.

Fokus på det praktiske
Formålet med indsatsen er at gøre flygtninge og familiesammenførte klar til en fremtid på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende i overensstemmelse med Integrationsloven.

Det sker gennem forskellige tiltag, som de forskellige partnere varetager i overensstemmelse med deres kerneopgaver og kompetencer. Vores rolle i samarbejdet er at vejlede og undervise deltagerne om samfundet, arbejdsmarkedet og specifikke erhvervsbrancher.

To dage om ugen er kommunens nye borgere enten i praktik i en relevant virksomhed eller får de et grundlæggende kendskab til det danske samfund, kultur, hverdags-IT og demokrati. Samtidig får de intensiv sprogundervisning med fokus på dansk udtale i forhold til jobsamtaler og det sociale sprog på arbejdspladsen. Deltagerne lærer også at skrive et CV, udarbejde en jobansøgning og lærer om hvordan man går til en jobsamtale.

Resten af ugen er delt i ordinær danskundervisning og indføring i forskellige brancher. Her får de nye borgere indsigt i de fagsprog, der bruges fx i en produktion, i en butik, på en byggeplads og et lager samt inden for sundhed og service. Udover fagsproget får de også udviklet konkrete kompetencer og den særlige viden, som er nødvendig for at arbejde i den pågældende branche, samt de bliver fortrolige med branchens centrale redskaber, fx et kasseapparat eller en speciel rengøringsmaskine mv.

Vejledning og sagsbehandling på stedet
Med placering hos os har Jobcenter Køge indrettet et kontor, hvor de sammen med vores vejledere giver nye borgere hjælp og vejledning både med brancheforløbet og med at finde en praktikplads.

Samarbejdspartnere

Center for Integration og Dansk og beskrivelse af Klar til Fremtiden

Jobcenter Køge

EUC Sjælland

Campus Køge