GSK Matematik

Opgradering fra niveau C til B eller niveau B til A

Hvad er GSK? 
GSK er et tilbud til dig der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler det påkrævede niveau i fx Matematik for at komme ind på dit ønskestudium på universitet/handelshøjskole. GSK udbydes af Køge Handelsgymnasium, som er beliggende i Campus Køge. 

Mangler du matematik A eller matematik B til ønskestudiet?
Er du student fra hhx, stx, htx eller hf og mangler du opgradere dit matematik, for at kunne søge ind på ønskestudiet - så grib muligheden med GSK - et intensivt kursus! 

Hvem kan søge GSK? 
Alle, som har en adgangsgivende eksamen - STX, HHX, HF eller HTX, kan supplere via GSK. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, der søges optagelse på. Hvis man i forvejen har faget på samme niveau indbygget i den adgangsgivende eksamen, kan man kun få det pågældende niveau på GSK, hvis formålet er at opnå en højere karakter i faget. 

Køge Handelsgymnasium udbyder:

Mat A, forårshold 2017

 • Kurset varer fra den 2. marts til 27. april 2017 (påskeferie lørdag den 8. til mandag den 17. marts 2017, begge dage incl.)
 • Undervisning mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.25
 • Skriftlig eksamen den 19. maj 2017
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2016, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Mat B, sommerhold 2017

 • Kurset varer fra den 10. juli til og med den 7. august 2017
 • Undervisning vil formodentlig ligge mandag til fredag kl. 8.20 – 15.20
 • Mundtlig eksamen i uge 32
 • Skriftlig eksamen den 17. august 2017
 • Ansøgningsfrist 1. juli 17,  men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Mat B, efterårshold 2017

 • Kurset varer fra den 2. oktober til og med den 28. november 2017 (efterårsferie i uge 42)
 • Undervisning vil formodentlig ligge mandag - torsdag kl. 9.00 -14.25
 • Mundtlig eksamen den 11. og 12. december 2017 
 • Skriftlig eksamen 15. december 2017
 • Ansøgningsfrist den 15. august, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.

Mat A, forårshold 2018

 • Kurset varer fra den 1. marts til 26. april 2018 (påskeferie lørdag den 24. til mandag den 2. april 2018, begge dage incl.)
 • Undervisning mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.25
 • Mundtlig eksamen i maj 2018
 • Skriftlig eksamen i maj 2018
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2017, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet