GSK Matematik

Matematik: Opgrad fra niveau C til B eller niveau B til A

Hvad er GSK? 
GSK er et tilbud til dig der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler det påkrævede niveau i fx Matematik for at komme ind på dit ønskestudium på universitet/handelshøjskole. GSK udbydes af Køge Handelsgymnasium, som er beliggende i Campus Køge. 

Mangler du matematik A eller matematik B til ønskestudiet?
Er du student fra hhx, stx, htx eller hf og mangler du at opgradere dit matematik, for at kunne søge ind på ønskestudiet - så grib muligheden med GSK - et intensivt kursus! 

Hvem kan søge GSK? 
Alle, som har en adgangsgivende eksamen - STX, HHX, HF eller HTX, kan supplere via GSK. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, der søges optagelse på. 

Køge Handelsgymnasium udbyder:

Mat B, sommerhold 2020 

 • Kurset varer fra den 13. juli til og med 7. august 2020.
 • Undervisning vil ligge mandag til fredag kl. 08.20 - 15.20.
 • Mundtlig eksamen den 13. og. 14. august 2020.
 • Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Den former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i de trukkede opgaver, som er kendte opgave tildelt ved lodtrækning.
 • Ansøgningsfrist 1. juli 2020,  men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.

Mat B, efterårshold 2020 - start 6/10 - der er ledige pladser

 • Kurset varer fra 6. oktober til og med den 30. november 2020 (efterårsferie i uge 42).
 • Undervisning mandag, tirsdag og torsdag, fredag kl. 9.00 – 14.25. Altså onsdag fri.
 • Mundtlig eksamen forsøges lagt den 3. og 4. december 2020 med forberedelse i 60 min. og eksamination i 30 min. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Den former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i de trukkede opgaver, som er kendte opgave tildelt ved lodtrækning.
 • Ansøgningsfrist den 1. august 2020, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.

Mat A, forårshold 2021

 • Kurset varer fra  5. marts til og med 29. april 2021 (påskeferie den 29. marts til mandag den 5. april 2021, begge dage incl.).
 • Undervisning mandag til fredag kl. 8.30 – 14.25.
 • Skriftlig eksamen i 26. maj 2021 er et to delt opgavesæt. Første del af prøven består af opgaver stillet med udgangspunkt  i kernestoffet. Den afleveres efter én time. Anden del består af opgaver stillet med udgangspunkt i kernestoffet samt i forberedelsesmaterialet. Opgaverne til denne del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over CAS, der kan udføre symbolmamipulation.
 • Mundtlig eksamen i 20. og 21. maj 2021 med forberedelse i 30 min. og eksamination i 30 min. Eksaminanden får ved lodtrækning en opgave, der indeholder en opgave to kendte delspørgsmål og et ukendt bilag. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminanden og eksaminator med inddragelse af det ukendte bilag.
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2020, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan tilmelder man sig GSK?
Tilmeldingen til kurser på Køge Handelsgymnasium foregår gennem KVUC som er Københavns Voksenuddannelsescenter - ansøgningsskema ligger på KVUC hjemmesiden under Køge Handelsskole, KVUC.dk

Læs de detaljerede regler og informationer om GSK