GSK Matematik

Matematik: Opgrad fra niveau C til B eller niveau B til A

Hvad er GSK? 
GSK er et tilbud til dig der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler det påkrævede niveau i fx Matematik for at komme ind på dit ønskestudium på universitet/handelshøjskole. GSK udbydes af Køge Handelsgymnasium, som er beliggende i Campus Køge. 

Mangler du matematik A eller matematik B til ønskestudiet?
Er du student fra hhx, stx, htx eller hf og mangler du at opgradere dit matematik, for at kunne søge ind på ønskestudiet - så grib muligheden med GSK - et intensivt kursus! 

Hvem kan søge GSK? 
Alle, som har en adgangsgivende eksamen - STX, HHX, HF eller HTX, kan supplere via GSK. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, der søges optagelse på. Hvis man i forvejen har faget på samme niveau indbygget i den adgangsgivende eksamen, kan man kun få det pågældende niveau på GSK, hvis formålet er at opnå en højere karakter i faget. 

Køge Handelsgymnasium udbyder:

Mat A, forårshold 2020

 • Kurset varer fra den 5. marts til 30. april 2020 (påskeferie  den 9. april til mandag den 13. april 2020, begge dage incl.)
 • Undervisning mandag til fredag kl. 9.00 – 14.25
 • Skriftlig eksamen i 20. maj 2020
 • Mundtlig eksamen i maj 2020
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2019, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Mat A, efterårshold 2019

Forløbet afholdes hvis der er tilmeldinger nok.

Mat B, efterårshold 2019

 • Kurset varer fra 7. oktober til og med den 29. november 2019 (efterårsferie i uge 42)
 • Undervisning mandag til fredag kl. 9.00 – 14.25
 • Mundtlig eksamen er i december 2019
 • Ansøgningsfrist den 1. september 2019, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.

Mat B, sommerhold 2019 - RETTELSEN er kursusstart

 • Kurset varer fra 15. juli til og med 9. august 2019
 • Undervisning vil ligge mandag til fredag kl. 08.20 - 15.20
 • Mundtlig eksamen i 15. og 16. august 2019
 • Ansøgningsfrist 1. juli 2019,  men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet