GSK Matematik

Matematik: Opgrad fra niveau C til B eller niveau B til A

Hvad er GSK? 
GSK er et tilbud til dig der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler det påkrævede niveau i fx Matematik eller spansk for at komme ind på dit ønskestudium på universitet/handelshøjskole. GSK udbydes af Køge Handelsgymnasium, som er beliggende i Campus Køge. 

Mangler du matematik A eller matematik B til ønskestudiet?
Er du student fra hhx, stx, htx eller hf og mangler du at opgradere dit matematik, for at kunne søge ind på ønskestudiet - så grib muligheden med GSK - et intensivt kursus! 

Hvem kan søge GSK? 
Alle, som har en adgangsgivende eksamen - STX, HHX, HF eller HTX, kan supplere via GSK. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, der søges optagelse på. Hvis man i forvejen har faget på samme niveau indbygget i den adgangsgivende eksamen, kan man kun få det pågældende niveau på GSK, hvis formålet er at opnå en højere karakter i faget. 

Køge Handelsgymnasium udbyder:

Mat B, sommerhold 2018

 • Kurset varer fra 11. juli til og med 9. august 2018
 • Undervisning vil formodentlig ligge mandag til fredag
 • Mundtlig eksamen i 13. og 14. august 2018
 • Skriftlig eksamen i 17. august 2018
 • Ansøgningsfrist 1. juli 2018,  men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Mat B, efterårshold 2018

 • Kurset varer fra 1. oktober til og med den 23. november 2018 (efterårsferie i uge 42)
 • Undervisning vil formodentlig ligge mandag til fredag.
 • Mundtlig eksamen den 10. og 11. december 2018
 • Skriftlig eksamen den 17. december 2018
 • Ansøgningsfrist den 1. september 2018, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.

Mat A, forårshold 2019

 • Kurset varer fra den 4. marts til 26. april 2019 (påskeferie  den 15. april til mandag den 22. april 2019, begge dage incl.)
 • Undervisning mandag til fredag kl. 9.00 – 14.25
 • Skriftlig eksamen i 22. maj 2019
 • Mundtlig eksamen i maj 2019
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2019, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet