Grundforløb plus business (GF+ Business)

Grundforløb plus Business (GF+ Business) er for dig, som har brug for en afklaring eller et kompetenceløft, før du går i gang med din erhvervsuddannelse.

Det kan være, at det er stykke tid siden, at du har gået i skole, eller du er usikker på, om du er helt klædt på til at gennemføre grundforløbet og en læreplads i en virksomhed.

Er det mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse og har du karaktererne 02/02 i både dansk og matematik, kan Grundforløb + Business måske være noget for dig.

Det er et 10 ugers forløb, der gør dig klar til at starte på grundforløb 2. Grundforløbet er planlagt, så det er tilpasset dig og dine forudsætninger.

Kan du nikke genkendende til et eller flere af nedenstående udsagn - er GF+ Business måske det rigtige valg:

  • Uafklaret i forhold til uddannelsesvalg og har faglige udfordringer
  • Har tidligere påbegyndt Grundforløb 2, men afbrudt uddannelsen og ikke gennemført
  • Har svært ved matematik og/eller naturvidenskabelige fag
  • Har haft en dårlig oplevelse med at gå i skole
  • Har dansk som andetsprog og vil have svært ved at opfylde overgangskravene på Grundforløb 2, på grund af sproglige barrierer.
  • Har været væk fra skolesystemet længe - og vil generelt have svært ved at opfylde overgangskravene på Grundforløb 2
  • Har relativt gode kompetencer i forhold til uddannelse, men er uafklaret i forhold til valg af uddannelse
  • Du er over 25 år, men din realkompetencevurdering (RKV) vurderer, at du får svært ved at gennemføre Grundforløb 2
  • Du har arbejdet som ufaglært inden for flere forskellige brancher og ønsker nu at blive faglært

Du skal dog være opmærksom på, at du kan ikke starte på GF+ Business, hvis du tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller har været startet på Grundforløb 1.

På GF+ Business vil du dygtiggøre dig i almene fag som dansk, samfundsfag og regning. Du kommer ud til at arbejde projektorienteret inden for temaer som f.eks. handel, kundebetjening, økonomi, arbejdspladskultur, brug af It-redskaber m.m.

Du vil komme til at være ajour med tendenser og samfundsudviklingen, og du vil blive klogere på trends inden for f.eks. trivsel, sundhed, bæredygtighed og klima, altså verdensmål og ikke mindst, hvad det betyder for virksomhedernes forretningsudvikling. Det vil blive indlagt virksomhedsbesøg undervejs i forløbet.

Der afholdes ingen afsluttende prøver på GF+. De enkelte områder vil blive afsluttet med en bedømmelse ”bestået/ikke bestået”.
Der er ikke krav om, at fagene skal være bestået, for at du fortsætte på GF2.

Du vil have mulighed for at begynde på grundforløb 2 umiddelbart efter afslutningen på GF+.

Yderligere information
For yderligere information om GF+ Business, kontakt:

Opstart for uddannelse: 
ingen planlagte optag

Optagelse: 
Optagelse skal ske via www.optagelse.dk