Forberedende voksenundervisning (FVU)

Har du brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne? Så er Forberedende Voksen Undervisning (FVU) en mulighed. Tilbuddet er for alle over 18 år og foregår som holdundervisning. Et FVU kursus kan bl.a. hjælpe dig i gang med en uddannelse, at gennemføre en uddannelse, og gøre det nemmere for dig at hjælpe dine børn med lektierne.

FVU Læsning

Der er fire trin på FVU. Hvert trin er på 40-80 lektioner og varer ca. 12 uger.

På trin 1 og 2 træner vi bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer tekster, fx avisartikler og brochurer.

På trin 3 og 4 arbejder vi med stavning af svære ord og fremmedord. Du lærer at skrive forskellige tekster, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin kan afsluttes med en skriftlig prøve. Det er valgfrit, omman vil gå til prøve. Man kan gentage et trin, hvis man har behov for det.
Der afholdes prøver i juni og december måned.

Før hver kursusstart modtager du et brev om bekræftelse på din tilmelding, samt orientering om, hvilket hold du skal gå på. Du kan vælge at gå til FVU om dagen eller om aftenen.

FVU Matematik

I FVU Matematik lærer du:

  • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
  • at forstå og regne med kommatal
  • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
  • at forstå og regne med procenter, fx 10%, 25%, 50%
  • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
  • at overskue og tegne mønstre og figurer
  • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
  • at måle og beregne arealer og rumfang og meget mere

Gennem undervisningen bliver du bedre til at forstå de tal, du møder i dagligdagen. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og de ønsker, kursisterne har. 
FVU Matematik er inddelt i 2 trin. 

  • Trin 1 er matematik på begynderniveau. Du arbejder med at gange og dividere og at regne med brøker og decimaler.
  • Trin 2 er for de lidt øvede. Du lærer at beregne areal, rumfang, procent, at kunne forstå nogle lidt mere krævende opgaver med både tekst, tal og figurer.

Trin 1 er mellem 40-80 lektioner (30-60 timer)
Trin 2 er mellem 60-80 lektioner (45-60 timer)
Efter hvert trin kan du gå til en skriftlig prøve. Du bestemmer selv, om du vil gå til prøven.
Såfremt du vælger ikke at gå til prøve, kan du få et deltagerbevis, hvis du har deltaget i mindst 85 procent af undervisningen.

Jeg vil gerne være med, hvad gør jeg?

Synes du FVU lyder spændende, kan du ringe på tlf. 91346616 og få en tid hos en vejleder.
Inden du kan starte på FVU, skal du til en optagelsestest. Det er en skriftlig test på ca. 45 min. Testen fortæller, om FVU er det rigtige tilbud til dig eller om vi kan hjælpe dig med på anden vis. Testen viser også, hvilket FVU trin du skal gå på.
Vejledning, screeninger, trinindplaceringer og undervisning, foregår på Campus Køge i Kursuscentret Køge Handelsskole og er et samarbejde mellem Køge Handelsskole og Center for Dansk og Integration.

Pris
Det er gratis for dig at gå til FVU. 

Kontakt
Hvis du er arbejdsledig og ønsker at deltage i FVU som led i din jobplan, skal du bede din sagsbehandler om at kontakte Mette Skou Jensen på tlf. 9134 6616 eller på mail msj@khs.dk på Kursuscentret Køge Handelsskole.