Ordblindeundervisning for voksne

”Som ordblind kan man have svært at læse og skrive, eller kun svært ved en af delene. Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblindhed kan være mere eller mindre omfattende”

Når du læser, sker der måske det at:

  • du læser langsomt
  • det er svært at overskue teksten
  • du får ikke rigtig fat i alle ordene
  • du læser ord forkert

Når du skriver, sker der måske det at:

  • du har svært ved at skrive de ord du gerne vil
  • du har svært ved at kende forskel på bogstaverne
  • du bytter om på bogstaverne
  • du har svært ved at skrive tekst der skal hænge sammen

Hvis du er i tvivl, om du er ordblind, kan du komme til en samtale og en test, hvor vi finder ud af, om du har brug for ordblindeundervisning. Vi laver en computertest, og du får svar med det samme. 
Hvis testen viser tegn på ordblindhed, laver vi en udredning med det samme. De to test tager tilsammen to timer. 

Vi tilbyder også test og undervisning for tosprogede med læse- og skrivevanskeligheder. Vi har specialuddannede ordblindeundervisere, der kan teste tosprogede og afdække læse- og skrivevanskeligheder og finde ud af, om vanskelighederne skyldes ordblindhed.
Undervisningen foregår typisk på små hold med 2-6 deltagere, men kan også foregå som eneundervisning.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for deltagerne.
Ring på tlf.: 91346616 for at få en tid hos en vejleder.

Ordblindeundervisning for voksne 
Ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder. Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler