EUS - erhvervsuddannelse for studenter

EUS er en kort erhvervsuddannelse for studenter.

Er du stx- hf eller htx-student og vil du hurtigt i lære inden for kontor, detail, handel eller event? Med 5 uger på EUS - erhvervsuddannelse for studenter - er du klar til at søge elevplads.

Med en EUS behøver du altså ikke begynde forfra, men du kan bruge din studenterhue til hurtigt at gennemføre en erhvervsuddannelse efterfølgende kan søge praktikplads inden for:

  • Detail (butikker, supermarkeder, stormagasiner)
  • Kontor (stat, kommune, region eller i private virksomheder)
  • Handel (handel (salg), indkøb og logistik)
  • Event (eventkoordinator) - 10 kvotepladser pladser - læs om kvoteordning herunder

EUS starter 6. september. Tilmeld dig her. 

Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen
Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 10 kvotepladser pr. kalenderår.

Vigtigt
Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen på EUD Student uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikerer at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en praktikplads, så kommer du selvfølgelig ind.

For at høre mere om eventuddannelsen og kvoteordningen kontakt praktikpladskonsulent Michala Duvier: Mail: mdu@khs.dk, mobil: 2264 9482 eller studievejlederne på mail: studie@khs.dk

Der vil afhængig af uddannelsesretning være undervisning i:

  • Afsætning – niveau C (kun detail, handel og event)
  • Virksomhedsøkonomi – niveau C (alle uddannelsesretninger)
  • Informationsteknologi – niveau C (kun kontor)
  • Uddannelsesspecifikt fag indenfor (detail, kontor, handel eller event)

IT i undervisningen og undervisningsmaterialer:
Du medbringer din egen bærbare PC – der er trådløst netværk til din rådighed over hele skolen. Vi bruger E-bøger.

Du bliver opkrævet kr. 100 til dækning af materialer.

Eksamen:
Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i ét af grundfagene.

I det uddannelsesspecifikke fag har du arbejdet med et grundforløbsprojekt. Dette projekt danner grundlag for en mundtlig eksamen, som du skal bestå. Begge eksaminer varer cirka 30 minutter.

Udover eksamenskaraktererne får du også standpunktskarakterer i grundfagene.

Tilmeld dig på www.optagelse.dk.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Susanne Hald på sha@khs.dk eller telefon 91346698.

 

Vigtig information

Økonomi:

Du kan søge SU i de uger forløbet varer.

Du kan læse mere om reglerne samt ansøge om SU og/eller transporttilskud her

Studiestart: 31. januar 2022

                    

Tilmeld dig her