EUS Online – Erhvervsuddannelse for studenter

Er du student fra stx, htx eller hf - og vil du hurtigt i lære indenfor kontor, event, detail eller handel?

EUS Online er en kort erhvervsuddannelse for studenter. På blot 5 uger bliver du klar til at søge den læreplads, du drømmer om. Og du kan få SU mens du læser. Uddannelsen er 100 % online!

EUS Online starter 6. februar 2023.

Tilmeld dig via www.optagelse.dk.

Med en EUS behøver du altså ikke begynde forfra, men du kan bruge din studenterhue til hurtigt at gennemføre en erhvervsuddannelse efterfølgende kan søge læreplads inden for:

  • Detail (butikker, supermarkeder, stormagasiner)
  • Kontor (stat, kommune, region eller i private virksomheder)
  • Handel (handel (salg), indkøb og logistik)
  • Event (eventkoordinator) - 10 kvotepladser pladser - læs om kvoteordning herunder

Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen
Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 10 kvotepladser pr. kalenderår.

Vigtigt
Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikerer at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en praktikplads, så kommer du selvfølgelig ind.

For at høre mere om eventuddannelsen og kvoteordningen kontakt lærepladskonsulent Peernille Buus: Mail: pebu@khs.dk, mobil: 2264 9482 eller studievejlederne på mail: studie@khs.dk

Der vil afhængig af uddannelsesretning være undervisning i:

  • Afsætning – niveau C (kun detail, handel og event)
  • Virksomhedsøkonomi – niveau C (alle uddannelsesretninger)
  • Informationsteknologi – niveau C (kun kontor)
  • Uddannelsesspecifikt fag indenfor (detail, kontor, handel eller event)

IT i undervisningen og undervisningsmaterialer:
Du medbringer din egen bærbare PC – der er trådløst netværk til din rådighed over hele skolen. Vi bruger E-bøger.

Du bliver opkrævet kr. 100 til dækning af materialer.

Eksamen:
Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i ét af grundfagene.

I det uddannelsesspecifikke fag har du arbejdet med et grundforløbsprojekt. Dette projekt danner grundlag for en mundtlig eksamen, som du skal bestå. Begge eksaminer varer cirka 30 minutter.

Udover eksamenskaraktererne får du også standpunktskarakterer i grundfagene.

Tilmeld dig på www.optagelse.dk.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte Susanne Hald på sha@khs.dk eller telefon 91346698.

Vigtig information

Økonomi:

Du kan søge SU i de uger forløbet varer.

Du kan læse mere om reglerne samt ansøge om SU og/eller transporttilskud her

Studiestart:  6. februar 2023                

Tilmeld dig her.