EUD Student - STX, HTX eller HF

 • EUD student er et kort og målrettet forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse og som måske hellere vil hurtigt ud i erhvervslivet, frem for at læse videre. Har du taget STX, HF eller HTX varer forløbet 5 uger.

  EUD Student - STX, HTX eller HF

  Med en EUD Student behøver du altså ikke begynde forfra, men du kan bruge din nuværende eksamen til at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvor du på få uger opnår kompetencer, der gør, at du efterfølgende kan søge praktikplads inden for

  • Detail (butikker, supermarkeder, stormagasiner)
  • Kontor (stat, kommune, region eller i private virksomheder)
  • Handel (handel (salg), indkøb og logistik)
  • Event (eventkoordinator) - 10 kvotepladser pladser - læs om kvoteordning herunder

  Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen

  Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

  Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 10 kvotepladser pr. kalenderår.

  Vigtigt
  Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen på EUD Student uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikerer at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en praktikplads, så kommer du selvfølgelig ind.

  For at høre mere om eventuddannelsen og kvoteordningen kontakt praktikpladskonsulent Michala Duvier: Mail: mdu@khs.dk, mobil: 2264 9482 eller studievejlederne på mail: studie@khs.dk

  Inden du kan komme i lære, skal du tage et 5-ugers grundforløb på EUD Student, hvor du på få uger opnår kompetencer, der gør, at du efterfølgende kan søge elevplads. Der vil afhængig af uddannelsesretning være undervisning i:

  • Afsætning – niveau C (kun detail, handel og event)
  • Virksomhedsøkonomi – niveau C (alle uddannelsesretninger)
  • Informationsteknologi – niveau C (kun kontor)
  • Uddannelsesspecifikt fag indenfor (detail, kontor, handel eller event)

IT i undervisningen og undervisningsmaterialer:
Du medbringer din egen bærbare PC – der er trådløst netværk til din rådighed over hele skolen. Vi bruger E-bøger.

Du bliver opkrævet kr. 100 til dækning af materialer.

Eksamen:
Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i ét af grundfagene.

I det uddannelsesspecifikke fag har du arbejdet med et grundforløbsprojekt. Dette projekt danner grundlag for en mundtlig eksamen, som du skal bestå. Begge eksaminer varer cirka 30 minutter.

Udover eksamenskaraktererne får du også standpunktskarakterer i grundfagene.

Tilmeld dig her www.optagelse.dk (her skal et link ind til?) Har du spørgsmål, kan du kontakte Susanne Hald på sha@khs.dk eller telefon 91346698.

 

Vigtig information

Økonomi:

Du kan søge SU i de uger forløbet varer.

Du kan læse mere om reglerne samt ansøge om SU og/eller transporttilskud her

Studiestart: 6. september 2021

Tilmeld dig her