De fantastiske fire videre mod DM

Regionens handelsgymnasier konkurrerede den 21. august på Københavns Tekniske Skole om to af plads..

Dyst i erhvervstalent

Regionens handelsgymnasier konkurrerer den 21. august på Københavns Tekniske Skole om pladserne..

Indtryk fra første skoledag

Tutorteam i neon grønne T-shirts, stomp og navnelege... For de nye studerende på Køge Handelsgymna..

Højt til loftet i Tænketanken

En mangfoldighed af workshops og studiekredse på skoleskemaet bliver virkelighed på Køge Handelsgy..

Klar til fremtiden

Lørdag den 28. juni fejrede Køge Handelsgymnasium årets studenter ved den traditionsrige translok..

Om hhx translokationen

Vores translokation er en fest på tre timer med musik, underholdning, taler, gallaquiz, mad, drik..